Kranenburgia

English

home - lexicon - links - forum - anglahall - contact

XxZone  
Xx Zone

Deze pagina bevat een overzicht van Kranenburgs~ die ooit hebben bestaan, maar van wie vooralsnog geen verdere details bekend zijn.

This page contents a review of Kranenburgs~ who once have existed, but of whom as yet no further details are known.Xx
= voornaam onbekend

xx10:

Xx Kranenburg (1059*-1119*):
Woont mogelijk in Beesd/Geldermalsen. Ghm NN.
Udh: Alveradis Kranenburg (gb 1094; Beesd/Geldermalsen).
=* Halewijn II van Leiden

Xx de Craneberch (1080*-1140*):
Woont in Craneberch (nu Kranichberg) bij Burgen in Oostenrijk. Ghm NN.
Bouwt circa 1130 burcht Craneberch te Burgen.
Udh: Siggefridus de Craneberch (gb 1115).
** Craneberch Burgen

Xx van Cranenburch (1085*-1145*):
Zoon van Halewijn I van Leiden (gb 1050) en NN te Leiden.
Woont in Leiden. Ghm NN.
Udh: Xx van Cranenburch (gb 1105 Leiden).

xx11:

Xx van Cranenburch (1105*-1165*):
Mogelijk een zoon van Halewijn II van Leiden (gb 1080) en NN.
Woont in Leiden. Ghm NN.
** Cranenburch Leiden

Xx van Cranenburch (1125*-1185*)H:
Zoon van Xx van Cranenburch (gb 1085) en NN te Leiden.
Woont in Leiden*. Ghm NN.
Udh: Hedndric de Crane (gb 1160; Kuinre).

Xx van Kuinre (1185*-1245*)
Zoon van Hendric de Crane (gb 1160), burchtgraaf van Kuinre.
** Lx: Hendrik I van Kuinre, Van Cranenburch Kuinre

xx12:

Xx van Cranenborch (1256*-1316*):
Woont in Roermond*. Ghm NN.
Udh: Petrus van Cranenborch (gb 1291; Roermond).
=* Engelbert I van Cranenburg (gb 1255; Bleiswijk)

Xx van Cranenburch (1259*-1319*)H:
Mogelijk een zoon van Bartholomeus II van Wassenaar en Godilt van Bleiswijk.
Geboren op kasteel Cranenburg te Bleiswijk. Ghm NN.
Stichter van Huys Cranenburch in Pijnacker (circa 1294).
** Cranenburch Pijnacker

Xx de Crane (1260*-1320*)H:
Achterkleinzoon van Hendric de Crane, burchtgraaf van Kuinre.
Mogelijk een zoon van Hendrik II van Kuinre.
Bouwt de Craneburcht aan de Vecht bij Zwolle (Berkum).
Stamvader van het geslacht Van Kranenburg Zwolle.

Omstreeks 1165 bouwt de bisschop van Utrecht een burcht in Kuinre. Hij wil daarmee zijn wereldlijke macht in Friesland uitoefenen. In 1196 wordt de burcht door graaf Willem van Friesland verwoest. Hendric de Crane is in die tijd de burchtheer. Hij is graaf van Kuinre. Na de verwoesting vlucht hij naar Holland, waar hij bescherming krijgt van graaf Dirk, broer van Willem van Friesland. Hendric moet beloven dat Kuinre na zijn overlijden aan de bisschop van Utrecht zal vervallen, als hij geen mannelijke nakomelingen heeft. Die heeft hij kennelijk wel, want Kuinre blijft een heerlijkheid onder het graafschap Holland.

In 1204 wordt de burcht van Kuinre herbouwd. Ze heeft echter veel te lijden van aanvallen vanuit zee. In de eerste helft van de 13e eeuw zijn er grote overstromingen langs de hele kunst van de Zuiderzee. Rond 1300 wordt de burcht daarom verlaten. Daarna wordt een nieuwe burcht gebouwd meer landinwaards. Deze tweede burcht heeft een middellijn van 30 meter. Evenals de eerste burcht. Het kan zijn dat Xx de Crane in die tijd verhuist naar Zwolle. Deze stad heeft veel behoefte aan veiligheid en rust voor haar handel. Evenals Deventer en Kampen. Deze steden geven daarom financiŽle steun aan de bouw van de tweede burcht. Mogelijk is Zwolle een stap verder gegaan en heeft ze Xx de Crane gesteund bij de bouw van de Craneburcht aan de Vecht om daar de scheepvaart extra veilig te stellen.

Als Xx de Crane inderdaad rond 1300 van Kuinre naar Zwolle verhuist, dan heeft hij mogelijk op de burcht zelf gewoond. In dat geval kan hij een zoon zijn van burchtgraaf Hendrik II van Kuinre.
** Kranenburg Zwolle (ib bouwheer), Van Kranenburg Zwolle, Kuinre, Hendric de Crane (gb 1160), Hendrik II van Kuinre (gb 1225), Xx van Cranenburg (gb 1625)

Xx van Cranenborch (1262*-1322*):
Woont mogelijk in Arnhem of daaromtrent. Ghm NN.
Udh: Henricus van Cranenborch (gb 1297; Arnhem*)
=* Hein van Kranenburg (gb 1260 Eikenduinen, Brakel)

Xx van Cranenborch (1262*-1322*):
Woont in Bleiswijk, Eikenduinen, Arnhem of ergens daaromtrent. Ghm NN.
Vader van Xx van Cranenborch (gb 1297).
Grootvader van Johannes van Cranenborch (gb 1332), wonend in Arnhem.
=* Hein van Kranenburg (gb 1260 Eikenduinen, Brakel)

Xx van Cranenburg (1263*-1323*)H:
Mogelijk een zoon van Bartholomeus II van Wassenaar en Godilt van Bleiswijk.
Stichter van Huys In de Crane in Den Haag.
** In de Crane Den Haag

Xx van Cranenburg (1263*-1333*)H:
Mogelijk een zoon van Bartholomeus II van Wassenaar en Godilt van Bleiswijk.
Ghm NN. Stichter van Huis Cranenburg in Brugge.
** Cranenburg Brugge

Xx van Kraenenburg (1265*-1325*):
Mogelijk een zoon van Bartholomeus II van Wassenaar en Godilt van Bleiswijk.
Mogelijk geboren op kasteel Cranenburg te Bleiswijk. Ghm NN.
Stichter van Huys Kraenenburg in Maasbommel (circa 1300).
Udh: Theodorus van Cranenburgh (gb 1305; Nijbroek).
** Kraenenburg Maasbommel, Van Kraenenburg Maasbommel

Xx van Cranenburgh (1270*-1330*):
Woont in Maasbommel*. Ghm NN.
=* Xx van Kraenenburg (gb 1265; Maasbommel/Gelderland)
Zoon: Theodorus van Cranenburgh (gb 1305; Nijbroek).
** Kraenenburg Maasbommel

Xx van Kranenburgh (1279*-1339*):
Woont mogelijk in Den Haag of Eikenduinen.
Zoon: Johannes van Kranenburgh (gb 1314).
=* Everardus van Cranenburgh (gb 1280)

Xx Cranenborch (1283*-1348*):
Woont in Oostenwolde/Elburg*. Ghm NN.
Udh: Willem Cranenborch (gb 1318; Oostenwolde/Elburg).
Mogelijk ook Theodorus van Cranenburgh (gb 1305; Nijbroek).

Xx van Cranenburg (1288*-1348*):
Zoon van Engelbert I van Cranenburg en NN in Bleiswijk-Eikenduinen.
Ghm NN. Woont in Den Haag*.
Zoon: Xx van Cranenburg (gb 1326).
=* Ghisebrecht Enghebrechtsz van Cranenburg (gb 1285)

Xx Craan/VanCranenburg' (1295*-1355*):
Woont Up de Gheest in Eikenduinen. Ghm NN.
Zoon: Hugh Craan (gb 1330; Winchester/UK).
** Cranbury House Otterbourne Hampshire, Craen~
=' Dirck van Cranenburg (gb 1295; Eikenduinen)

Xx van Cranenburg (1295*-1355*):
Grootvader van Meus Xzn van Cranenburg, vader van Jan Meusz van Cranenburg (gb 1400). Woont in Zuid-Holland, mogelijk op Eikenduinen.
= Dirck van Cranenburg (gb 1295; Eikenduinen)

Xx van Cranenborch (1297*-1357*):
Vrij zeker een zoon van Engelbert I van Cranenburg (gb 1255; Eikenduinen).
Vader van Johannes van Cranenborch (gb 1332; Zutphen).

xx13:

Xx van Cranenburch (1315*-1375*)H:
Stichter Huys Cranenburch te Castricum.
=* Johannes van Kranenburgh (gb 1314; Eikenduinen)
** Cranenburch Castricum

Xx van Cranenburch (1315*-1375*):
Woont in Dordrecht*. Ghm NN.
Udh: Zarijs Xzn van Cranenburch (gb 1315).

Xx Evertsz van Cranenburg (1315*-1375*)H
Zoon van Everardus van Cranenburg te Utrecht.
** Utrecht Stad (geslacht Kranenburg~, etc)

Xx van Kraenenburg (1318*-1378*):
Zoon: Johannes/Henneken van Kraenenburg (gb 1353; Maasbommel).

Xx van Cranenburch (1326*-1388*):
Woont in DenHaag*. Ghm NN.
Udh: Dirc van Cranenburch (gb 1361; DenHaag).

Xx van Cranenburg (1326*-1348*):
Zoon van Xx van Cranenburg (gb 1288) en NN.
Ghm NN. Woont mogelijk in Den Haag.
Zoon: Xx van Cranenburg (gb 1361).
=* Dieric van Cranenburch (gb 1327) in Delft.

Xx van Cranenburch (1332*-1392*):
Vader van Floris Xzn van Cranenburch in Delft*.

Xx Everardsdr van Cranenburch (1334*-1394*)H:
Mogelijk een dochter van Everard Everardsz van Cranenburch.
Geboren in Utrecht.
Johan van Cranenborch (gb 1355) is haar bastaardzoon van bischop Jan van Arkel.

Xx van Cranenburg (1335*-1395*):
Vader van Claes Xzn van Cranenburg (gb 1370; Lisse).
=* Engelbert II van Cranenburg.

Xx van Kranenburg (1340*-1400*):
Vader van Jan van Kranenburg (gb 1375; Heusden).

Xx van Cranenburch (1358*-1418*):
Woont in Leiden*. Ghm NN.
Udh: Heyndrick van Cranenburch (gb 1393; Leiden)
=* Willem Willemsz van Cranenburg (gb 1355; Eikenduinen)

Xx van Cranenburg (1361*-1421*):
Zoon van Xx van Cranenburg (gb 1326) en NN.
Ghm NN. Woont in Delft*.
Zoon: Gijsbertus I van Cranenburg (gb 1396).

Xx van Cranenburg* (1363*-1423*):
Woont in Den Haag. Ghm NN.
Udh: Engebrecht Xzn van Cranenburg (gb 1398).

Xx van Cranenborch (1366*-1436*):
Vader van Jan van Cranenborch (gb 1401; Helmond)

Xx Tedingh* van Cranenburgh (1370*-1430*):
Woont in Alkmaar*. Ghm NN.
Zoon: Jan Xzn Tedingh* van Cranenburgh (gb 1405).
=* Xx van Kranenburg (gb 1377; Leiden)
** Tedingh van Cranenburgh

Xx Crane/Cranbury (1375*-1435*)H:
Zoon van Hurgh Crane/VanCranenburg' (gb 1330) en Isabel in Winchester, Engeland.
Mogelijk is hij de stichter van Cranbury Manor circa 1400 te Hursley (Hampshire, Engeland). Deze Xx Crane (alias VanCranenburg/Cranbury) zal ergens rond 1375 zijn geboren in Winchester en sinds 1378 wonen op Little Otterbourne Manor van zijn vader. Zijn nazaten hebben Cranbury Manor dan tot circa 1550 in bezit kunnen hebben gehad. Daarna gaat de manor over op ene Shoveller.
Nazaten: > Cranbury Family Hursley
** Cranbury Hampshire, Cranbury Manor Hampshire, Otterbourne Manor Hampshire

Xx van Kranenburg (1375*-1435*):
Vrij zeker een zoon van Johannes van Cranenborch en Lommodis in Arnhem.
Woont vrij zeker in Arnhem. Ghm NN.
Udh: Johan van Kranenburg (gb 1418; Arnhem).

Xx van Cranenburch (1377*-1437*):
Mogelijk een zoon van Steven Everardsz van Cranenburch en NN te Leiden.
Of van Enghebrecht Willemsz van Cranenburg (gb 1345) en NN te Leiden.
Zoon: Gerlach van Kranenburg (gb 1412; Sibculo)

Xx van Kraenenburch (1379*-1439*):
Woont mogelijk in Zutphen of Arnhem. Ghm NN.
Udh: Bernt van Kraenenburch (gb 1414; Zutphen*).

Xx Zarijsz van Cranenburch (1382*-1442*):
Zoon van Zarijs Jansz van Cranenburch en NN te Dordrecht.
Woont in Dordrecht. Ghm NN.
Udh: Xx van Cranenburch (gb 1417; Dordrecht).
** Cranenburch Dordrecht

Xx van Cranenborch (1385*-1445*):
Woont in Nijmegen*. Ghm NN.
Udh: Gadert van Cranenborch (gb 1420; Nijmegen).

Xx van Cranenburch (1389*-1349*):
Vrij zeker een zoon van Jacop Jansz van Cranenburch in Rijnsburg.
Woont in Rijnsburg'. Ghm NN.
Udh: Enghebrecht van Cranenburch (gb 1424; Rijnsburg).

Xx van Cranenburg (1395*-1455*):
Zoon van Jan van Cranenburg en Elisabeth Gerritsdr te Eikenduinen, later Heusden.
Bouwer van kasteel Cranenburg (1440*) in Land van Heusden. Ghm NN.
** Heusden

xx14:

Xx te Cranenborch (1400*-1460*):
Woont in de Lekregio*. Ghm NN.
Zoon: Gielis Xzn te Cranenborch (gb 1435).
** Lekregio

Xx van Cranenborch (1405*-1465*):
Woont in Keulen*. Ghm NN.
Udh: Rutger van Cranenborch (gb 1440; Keulen).

Xx Cranbury (1410*-1470*):
Woont in Devon* (=Devonshire/UK). Ghm NN.
Grootvader van John Cranbury (gb 1475; Devon).

Xx van Cranenborch (1415*-1475*):
Woont in Antwerpen. Ghm NN.
Bouwer Huis Groot Cranenborch te Antwerpen.
** Groot Cranenborch Anterpen

Xx van Cranenburch (1417*-1477*):
Zoon van Xx Zarijsz van Cranenburch (gb 1382) en NN te Dordrecht.
Woont in Dordrecht. Ghm NN.
Udh: Xx van Cranenburch (gb 1449 Dordrecht).
** Cranenburch Dordrecht

Xx Craenenburch (1421*-1481*):
Woont in Gent*. Ghm Xx Wychuuse.
Wapen afgebeeld als kwartierwapen op grafsteen Mr Nicolas van Lauwe (gst 1584) in het St Elisabeth Begijnhof te Gent.
Dochter: Xx Craenenburch (gb 1456; Gent*).
** Cranenburch Gent (Ao 1450)

Xx van Cranenburch' (1432*-1492*):
Mogelijk een zoon van Jan Engebrechtsz van Cranenburg in Den Haag.
Woont in Katwijk/Rijnsburg*. Ghm NN.
Zoon: Engebrecht Xzn van Cranenburch (gb 1467; Katwijk/Rijnsburg).

Xx van Cranenburch (1434*-1494*):
Woont in Leiden*. Ghm NN.
Udh: Claes Xzn van Cranenburch (gb 1469; Leiden).

Xx van Cranenborch (1445*-1505*):
Woont mogelijk in Den Bosch. Ghm NN.
Udh: Dirick van Cranenborch (gb 1480; Den Bosch).

Xx van Cranenborch (1448*-1508*):
Woont op hoeve Cranenborch in Zandwijk/Almkerk (Woudrichem). Ghm NN.
Udh: Henrick van Cranenborch (gb 1485; Zandwijk/Almkerk).

Xx Cranenborch (1449*-1509*):
Mogelijk een nazaat van Petrus van Cranenborch (gb 1291) in Roermond.
Woont in Maastricht*. Ghm NN.
Udh: Lauweryn Xzn Cranenborch (gb 1484; Maastricht).

Xx van Cranenburch (1449*-1509*):
Zoon van Xx van Cranenburch (gb 1417) en NN te Dordrecht.
Woont in Dordrecht. Ghm NN.
Udh: Gerrit Xzn van Cranenburch (gb 1484 Dordrecht).

Xx Cranenburgh (1450*-1510*):
Woont in Zuid-Holland*. Ghm NN.
Udh: Thijsz Xzn Cranenburgh (gb 1485; Zuid-Holland).

Xx van Cranenborch (1450*-1510*):
Woont mogelijk in DenBosch*. Ghm NN.
Udh: Gielis van Cranenborch (gb 1485; DenBosch").

Xx van Cranenburch (1455*-1515*):
Woont in Dordrecht*. Mogelijk op Huys Cranenburch. Ghm NN.
Udh: Thijs Xzn van Cranenburch (gb 1490; Dordrecht).

Xx Craenenburch (1456*-1516*):
Dochter van Xx Craenenburch en Xx Wychuuse.
Woont in Gent*. Ghm Xx van Lauwe.
Kleinzoon: Mr Nicolas van Lauwe (gst 1591) in Gent. Zijn grafsteen ligt in het Elisabeth Begijnhof te Gent. Daarop zijn afgebeeld zijn kwartierwapens: Van Lauwe, De Crois, Craenenburch, Van Essens, Everaert, Wychuuse, Schaubroeck en Boele.
# BAAB (p 239)

Xx Cranenburgh (1458*-1518*):
Woont in Rijpwetering*. Ghm NN.
Udh: Mathijs Xzn Cranenburgh (gb 1493 Rijpwetering).

Xx van Cranenborch (1460*-1520*):
Woont mogelijk in Den Bosch. Ghm NN.
Udh: Antonis van Cranenborch (gb 1495; Den Bosch).

Xx van Cranenberch (1462*-1522*):
Woont mogelijk in Den Bosch. Ghm NN.
Udh: Peter van Cranenberch (gb 1497; Den Bosch).

Xx van Cranenburch (1463*-1523*):
Woont mogelijk in Katwijk of Leiden. Ghm NN.
Udh: Anna van Cranenburch (gb 1498).

Xx Kranenberch (1472*-1532*):
Woont in HerneSodingen*/Westfalen. Ghm NN.
Udh: Wessel Kranenberg (gb 1507; HerneSodingen).

Xx Cranenborch (1475*-1535*):
Woont in Antwerpen*. Ghm NN.
Udh: Gheert Cranenborch (gb 1510; Antwerpen).

Xx Gielisz te Cranenborch (1475*-1535*)H:
Zoon van Gielis Jansz van Cranenburg (gb 1435) en NN op hoeve Cranenborg in Beltrum.
Woont op hoeve Kranenbarg in Ruurlo. Ghm NN.
Sticht rond 1500 hoeve Kranenbarg aan de Kranenbargsteeg in Ruurlo. De hoeve is circa 23.4 Ha groot. Bij 15 Ha is er normaliter sprake van een eigenerfde. Xx Gielisz is dus kennelijk eigenerfd.
Zoon: Xx op Gulen Kranenborch (gb 1520).
=* Gulen Gielisz te Cranenborch
=* Xx van Cranenburch (gb 1489)
** Kranenbarg, Eigenerfden, Achterhoek

Xx van Cranenburch (1480*-1540*):
Woont mogelijk in Wynaldum (Frl). Ghm NN.
Zoon: Xx van Cranenburch (gb 1515; Wynaldum).

Xx van Cranenburch (1482*-1542*):
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Mogelijk stichter van Huys Cranenburch te Gouda.
Udh: Willem Xzn van Cranenburch (gb 1517; Gouda).
** Cranenburch Gouda (Huys)
=* Gerrit Xzn van Cranenburch (gb 1484 Dordrecht)

Xx Cranenburgh (1485*-1545*):
Woont in Warmond*. Ghm NN.
Udh: Dirck Xzn Cranenburgh (gb 1520; Warmond).

Xx van Crenenburgh (1485*-1545*)
Woont mogelijk in Leiden of Aalsmeer. Ghm NN.
Udh: Harmen Xzn van van Crenenburgh (gb 1520).

Xx van Cranenburch (1489*-1549*):
Woont mogelijk in Hierden of Harderwijk. Ghm NN.
Zoon: Johan van Cranenburch (gb 1524; Hoophuizen/Hierden)
=* Xx Gielisz te Cranenborch (gb 1475) in Ruurlo.

Xx van Cranenburch (1490*-1550*):
Woont in Harderwijk*. Ghm NN.
Udh: Johan (gb 1520), Hendrick (gb 1525) en Gerrit (gb 1527) van Cranenburch te Harderwijk.

Xx van Cranenburgh (1490*-1550*):
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Gerrit Xzn van Cranenburgh (gb 1525; Hazerswoude).

Xx van Cranenburgh* (1490*-1550*):
Mogelijk een nazaat van Theodorus van Cranenburgh (gb 1305) in Nijbroek.
Begraven in de LebuÔnus Kerk te Deventer.
Wapen: drie wassenaars 2-1 geplaatst.
Zoon*: Johan van Cranenburgh (gb 1535; Emst/Epe).
** Deventer

Xx Cranenborch (1493*-1553*):
Woont in Almen*. Ghm NN.
Zoon: Henrick Cranenborch (gb 1528; Almen).

Xx Cranenburch (1494*-1554*):
Woont in Warmond*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Cranenburch (gb 1529; Warmond).

Xx Jansz van Cranenburg' (1495*-1579*)
Vrij zeker een zoon van Jan Woutersz van Cranenburg (gb 1471) en NN in Den Haag.
Woont in Scheveningen. Ghm NN.
Ovelrijdt 1579* in Scheveningen. Aldaar begraven in de Oude Kerk.
Rechts: het huismerk van Xx Jansz zoals afgebeeld op zijn grafsteen.
** GXW
 

xx15:

Xx Cranenburgh (1500*-1560*):
Woont in Heiloo*. Ghm NN.
Udh: Jan Xzn Cranenburgh in Heiloo*.
Mogelijk ook Cornelis Xzn Cranenburgh in Heiloo*.
** Cranenburgh Heiloo

Xx van Cranenburch (1500*-1560*):
Woont in Dordrecht*. Ghm NN.
Udh: Pieter Xzn van Cranenburch (gb 1535; Dordrecht).

Xx van Cranenburch (1503*-1563):
Vrij zeker een zoon van Dirck Vranken Cranenburgh (gb 1470) en NN in Warmond.
Woont in Warmond. Ghm NN.
Udh: Frans Xzn (gb 1536 Warmond) en Cornelis Xzn (gb 1538 Warmond) van Cranenburch.
=' Cornelis Dirck Vranken Cranenburgh (Oude; gb 1508)

Xx van Cranenburch (1505*-1565*):
Woont in Rijnsburg*. Ghm NN.
Zoon: Hessel Xzn van Cranenburch (gb 1540; Rijnsburg/Voorhout).
=* Claes Claesz van Cranenburch (gb 1504; Leiden)

Xx van Cranenburch (1506*-1566*):
Woont in Zwammerdam. Ghm NN.
Udh: Xx (gb 1535 Zwammerdam) en Willem Xzn (gb 1541 Zwammerdam) van Cranenburch.

Xx Cranenburch (1508*-1568*):
Woont in Dordrecht*. Ghm NN.
Zoon: Willem Xzn Cranenburch (gb 1543; Dordrecht).
=' Adriaan Jorisz van Cranenborch (gb 1512; Vlaardingen)

Xx van Cranenburgh (1508*-1568*):
Woont in Rijnsburg*. Ghm NN.
Udh: Mees Xzn van Cranenburch (gb 1543; VrouweVen/Warmond).
=* Claes Claesz van Cranenburch (gb 1504; Leiden)

Xx van Craenenburch (1510*-1570*):
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Pieter Xzn van Craenenburch (gb 1545; Hazerswoude).

Xx van Cranenburch (1510*-1570*):
Woont in Amsterdam*. Ghm NN.
Zoon: Reynier Xzn van Cranenburch (gb 1545).

Xx Cranenburch (1510*-1570*):
Woont in Amsterdam*. Ghm NN.
Udh: Jan Xzn Cranenburch (gb 1545; Amsterdam*).

Xx Willemsz te Cranenborch (1510*-1570*)H:
Zoon van Willem Gielisz te Cranenborch en NN in Beltrum.
Woont in Beltrum. Ghm NN.
Zoon: Xx ten Kranenbargh (gb 1545).
** Achterhoek, Beltrum

 

Xx van Cranenburch (1511*-1571):
Mogelijk een zoon van Jan van Cranenburch (gb 1475) en Anna van Speulde te Harderwijk.
Begraven in Harlingen op 27.4.1571 in de Grote Kerk (graf GK 68-1).
Mogelijk heeft hij iets te maken met havezathe Cranenburgh in Wynaldum, dat grenst aan Harlingen. Daar hebben in ieder geval Cranenburghs~ gewoond. Misschien heeft hij er zelf ook gewoond.

De grafsteen van Xx van Cranenburch in de Grote Kerk te Harlingen (foto rechts) roept nogal wat vragen op. Volgens opgave van de zeer betrouwbare bron HIG (Harlingen in Grafschriften) ligt er slechts ene Xx van Cranenburch in het graf. De grafsteen zelf suggereert echter dat hij en zijn vrouw NN in het graf liggen. De afgebeelde engel houdt immers twee wapenschilden in de hand. Links is duidelijk dat van de man. Rechts, de ruitvormige, is duidelijk het wapenschild van een vrouw.
De kwartierwapens in de hoeken van de grafsteen zijn in de Franse Tijd helaas vlak gebeiteld onder het motto Gelijkheid van alle mensen. Boven de bovenste kwartierwapens


zijn de namen Loo (links) en Craneburgh (rechts) gebeiteld. Onder is de naam bij het linker kwartierwapen geheel weggesleten. Bij het rechter kwartierwapen zijn alleen nog de letters Ari.Gro.. leesbaar. De ingebeitelde namen komen qua stijl en ouderdom niet overeen met de overige, authentieke

uitgebeitelde lettertekens op de steen. De namen moeten dus later zijn aangebracht. Gezien hun versheid kennelijk zelfs veel later en nogal amateuristisch. De namen Loo en Cranenburch zijn overigens zelf wel reeŽl. Ene Dieuwertje van Cranenburch is rond 1460 gehuwd met ene Albrecht Van Loo. Beiden wonen in Dordrecht. De grafsteen van hun kleinzoon Gerrit van Loo ligt in de Oldehove Kerk te Leeuwarden. Hij was gehuwd met Margariet Eemskerck.

Als de ingebeitelde namen correct zijn, dan zouden we hier te maken kunnen hebben met een kleinzoon van Albrecht van Loo en Dieuwertje. En dus niet met een Cranenburch. Temeer daar de naam Craneburgh rechtsboven is ingebeiteld. Daar waar normaliter de naam van de echtgenote wordt vermeld. De deskundigen van bron HIG zijn echter zeer beslist van oordeel dat er een Xx van Cranenburch is begraven. Dat is hen gebleken na zorgvuldige raadpleging van diverse bronnen. Van de amateuristische inscripties van latere datum mogen we derhalve aannemen dat ze onjuist zijn. Althans niet op de juiste plek zijn aangebracht.

Interessant is te weten door wie en waarom de later ingebeitelde namen zijn toegevoegd. Gezien de vlak gebeitelde wapenschilden moet dat na deze verminking kunnen zijn gebeurd. Dus in of na de Franse Tijd van 1795-1813. Iemand vond het belangrijk om alsnog te vermelden wie daar naar zijn of haar kennis moet zijn begraven. Gezien de volgorde van de inscripties kan dat een nazaat zijn van Albrecht van Loo en Dieuwertje van Cranenburch. Mogelijk een Van Loo zelf. Dat geslacht komt in Noord Friesland in de 16-19e eeuw frekwent voor. Ook in Harlingen. Aangezien de grafsteen dateert van 1571 en de ingebeitelde namen na 1795 moeten zijn aangebracht, moet er sprake zijn van een vergissing. Na ruim twee eeuwen kan de kennis zijn vervaagd of verdwenen. Een grafboek had uitkomst kunnen bieden. Maar was die er toen? Bovendien moet de naam Cranenburch toen ook al zijn weggesleten. Anders zou de vergissing immers niet kunnen zijn begaan. Dat zou toch echt opgevallen zijn. Kennelijk hebben de deskundigen van bron HIG zich niet laten misleiden. Opvallend is in dezen dat de deskundigen de naam als Cranenburch schrijven, terwijl de inscriptie de naam als Craneburgh schrijft. In de 16e eeuw komt de spelling Cranenburch inderdaad zeer frekwent voor. De spelling Craneburgh is daarentegen nog niet eerder gesignaleerd. De spelling Cranenburgh komt pas begin 17e eeuw geleidelijk in zwang. Deze feiten versterken het vermoeden dat er sprake moet zijn van gebrekkigge feitenkennis van degene die de namen later heeft ingebeiteld of laten inbeitelen. Iets wat we niet kunnen verwachten van de oorspronkelijke steenhouwer en opdrachtgever

De vraag die overblijft is: waarom vier kwartierwapens van Xx van Cranenburch en nog eens een wapenschild van hem in de hand van de engel? Het eerste kwartierwapen zou toch al dat van zijn vader Cranenburch c.q. van hemzelf moeten zijn?! Dit feit doet zich echter bij vele andere grafstenen voor. In het centrum van de steen wordt normaliter het wapenschild van de begravene afgebeeld. In de rand van de steen vaak wapens van de diverse voorouderlijke geslachten en/of tekst. We hebben hier dus kennelijk te maken met een usance. Dat betekent dat er mogelijk de volgende kwartierwapens waren afgebeeld:
linksboven: Van Cranenburch: een kraanvogel.
rechtsboven: Van Spulde: een hand in een handschoen wijzend naar rechtsboven.
linksbeneden: grootmoeder Van Cranenburch zijnde NN.
rechtsonder: grootmoeder Van Speulde zijnde NN (Ari.Gro..)

In de anno 2006 nog leesbare authentieke randschrift boven en aansluitend rechts staat:

Ao 1571 DE 27 APRILIS IS GERUST INDE [HEERE ... VAN CRANENBURCH]

Kennelijk heeft achter deze nog leesbare tekst ooit de naam .. Cranenburch gestaan. Aldus bron HIG. Mogelijk is de grafsteen zodanig opgemaakt dat zijn vrouw er later bijgelegd kon worden. Gezien de deskundige opgave van bron HIG dat alleen Xx van Cranenburch daar ligt, moet zijn vrouw wel elders zijn begraven. Over haar weten we echter vooralsnog helaas niets.
Deze Xx van Cranenburch moet gezien zijn grafsteen in de kerk toch wel een man van enige importantie zijn geweest. Gezien die kennelijke importantie kan hij ook heel goed hebben gewoond op havezathe Cranenburgh in het aangrenzende Wynaldum. Mogelijk is hij er zelf de bouwheer van.

Als er in de Grote Kerk te Harlingen inderdaad een Xx van Cranenburch ligt begraven, dan is de vraag natuurlijk wie hij is en waar hij woonde? Aangezien Wynaldum in zijn tijd al enige eeuwen een eigen kerk (de Andreas Kerk) heeft, zou hij met zijn kennelijke status toch wel in die kerk begraven moeten zijn. Doopsgezinden te Wynaldum kerken in die tijd in Harlingen, waar ze een eigen kerk hebben. Hervormden kerken in de Grote Kerk. Xx van Cranenburch moet dus wel in Harlingen wonen en Hervormd zijn om in de Grote Kerk begraven te worden. Gezien de allure van zijn grafsteen en gezien het feit dat hij in de Grote Kerk is begraven, moet hij toch een belangrijk persoon zijn geweest. Maar in welke zin? Wat deed hij precies in Harlingen? Vooralsnog is dat helaas nog onbekend.
Wapen*: op goud een blauwe kraanvogel, rood gepoot en gesnaveld, houdend in de rechter geheven poot een steen. (> Van Cranenburch Bleyswyck)
Nazaten*: Pieter Kranenburg (gb 1745; Harlingen), Ritske (van) Kranenburg (gb 1755; Harlingen), Aaltje van Kranenburg (gb 1805; Harlingen).
** Dieuwertje van Cranenburch (gb 1437; Dordrecht), Cranenburgh Wynaldum, FW
@ foto's © Tiedlight ®
# HIG, AWA, FRI

Xx van Craenenborch (1512*-1572*):
Woont in Arnhem*. Ghm NN.
Udh: Goessen van Craenenborch (gb 1547; Arnhem).

Xx Cranenborg (1513*-1573):
Woont in Warmond of Hazerswoude. Ghm NN.
Udh: Lenert Xzn Cranenborg (gb 1548; Hazerswoude).

Xx van Craenenburg (1515*-1575*):
Mogelijk een zoon van Mathijs van Cranenburg (gb 1480) te Rosmalen.
Bouwer van havezate Craenenburgh in Zichem/Vlaanderen.
** Zichem, Leenhof Cranenborch Antwerpen, Antwerpen

Xx van Cranenborch (1515*-1575*):
Woont in Roermond*. Ghm NN.
Udh: Theodorus van Cranenborch (gb 1550; Roermond).

Xx van Cranenburch (1515*-1575*):
Stichter havezathe Cranenburgh in Wynaldum (Frl). Ghm NN.
** Cranenburgh Wynaldum, Xx van Cranenburch (gb 1511)

Xx van Cranenburch (1515*-1575*):
Woont in Reeuwijk* of Gouderak*. Ghm NN.
Zoon: Huyge van Cranenburch (gb 1550).

Xx van Cranenburch (1516*-1576*):
Woont in Bleiswijk of Zwammerdam. Ghm NN.
Udh: Balthen Xzn van Cranenburch (gb 1551; Zwammerdam).

Xx van Cranenburch (1516*-1576*):
Woont in Den Haag*. Ghm NN.
Dochter: Catharina van Cranenburch (gb 1561; Den Haag).

Xx van Cranenburch (1517*-1577*):
Woont in Tiel*. Ghm NN.
Zoon: Hans van Cranenburch (gb 1552; Tiel).

Xx van Cranenborch (1518*-1578*):
Woont in Doetinchem*. Ghm NN.
Udh: Christiaen van Cranenborch (gb 1553; Doetinchem).

Xx Kranenburg (1519*-1579*):
Woont mogelijk in Groningen of Emden. Ghm NN.
Zoon: Egbert Xzn Kranenburg (gb 1554).

Xx van Cranenborch (1519*-1579*):
Woont in Dordrecht*. Ghm NN.
Udh: Rooketta van Cranenborch (gb 1554; Dordrecht).

Xx van Cranenburch (1519*-1579*):
Woont in Pijnacker*. Ghm NN.
Zoon: Pieter Xzn van Cranenburch (gb 1554; Pijnacker*).
=* Peter Lauwerynsz Cranenborch (gb 1519; Maastricht)

Xx Cranenburch (1520*-1580*):
Woont in Bleiswijk*. Ghm NN.
Udh: Teunis Xzn Craenenburch (gb 1555; Bleiswijk).

Xx van Craenenburg (1520*-1580):
Woont in Kijfhoek*. Ghm NN.
Udh: Symon Xzn Craenenburg (gb 1555; Kijfhoek).

Xx van Cranenborch (1520*-1580*):
Zoon van Henrick van Cranenborch (gb 1485) en NN te Zandwijk/Almkerk.
Geboren op hoeve Cranenborch te Zandwijk/Almkerk (Woudrichem).
Udh*: Roberta Kranenburg (gb 1555; Gorcum).
** DBA

Xx Kranenburg (1520*-1580*):
Woont mogelijk in Gorcum of Riederwaard. Ghm NN.
Udh: Roberta Kranenburg (gb 1555).
=' Xx van Kraenneburg (gb 1520; vv Hendrick) =' Xx Cranenburch (gb 1518; Dordrecht)

Xx van Kraenneburg (1520*-1580*):
Woont in Dordrecht*. Ghm NN.
Zoon: Hendrick Xzn van Kraenneburg (gb 1555; Dordrecht).
=' Xx Kranenburg (gb 1520; vv Roberta) =' Xx Cranenburch (gb 1518; Dordrecht)

Xx Cranenborch (1523*-1583*):
Woont in Arnhem of daaromtrent. Ghm NN.
Udh: Jongen Cranenborch (gb 1558)
=* Henrick Cranenborch (gb 1528; Almen)

Xx van Cranenburch (1525*-1585*)
Woont in Delft*. Ghm NN.
Zoon: Jacob Xzn van Cranenburch (gb 1562).

Xx Craenenbug (1525*-1585*)
Woont in Kijfhoek*. Ghm NN.
Udh: Teunis Xzn Craenenburg (gb 1560; Kijfhoek).

Xx van Cranenburgh (1530*-1595*):
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn van Cranenburgh (gb 1565; Hazerswoude).

Xx Kraneborch (1530*-1590*):
Woont in Ruurlo*. Ghm NN.
Udh: Christian Kraneborch (gb 1565; Ruurlo).

Xx Cranenborch (1533*-1593*):
Woont in Arnhem*. Ghm NN.
Zoon: Jongen Cranenborch (gb 1558; Arnhem).

Xx van Cranenburch (1533*-1593*):
Woont in Montfoort*. Ghm NN.
Udh: Arent van Cranenburch (gb 1586; Montfoort).

Xx van Cranenborch (1535*-1595*):
Woont in Dordrecht. Ghm NN.
Udh: Maricken van Cranenborch (gd 1603 Dordrecht).
=* Pieter Xzn van Cranenburch (gb 1535; Dordrecht)

Xx van Cranenburch (1535*-1595*):
Zoon van Xx Cranenburch (gb 1506) en NN te Zwammerdam.
Woont in Zwammerdam. Ghm NN.
Udh: Leendert Xzn (gb 1570 Zwammerdam) en Gerrit Xzn (gb 1574 Zwammerdam) Cranenburch.

Xx van Craenenborch (1540*-1600*):
Woont in Berlicum/NB. Ghm NN.
Udh: Ruijsken Xzn van Craenenborch (gb 1575; Berlicum).

Xx Kranenburg' (1543*-1603*):
Mogelijk een zoon van Claes Thijsz Cranenburgh en NN te Leiden, later Groningen.
Woont in Groningen of Selwerd. Ghm NN.
Udh: Roelof Xzn Kranenburg (gb 1588).

Xx Claesz Cranenburgh (1543*-1603*)
** Xx Kranenburg (gb 1543)

Xx Cranenberch (1546*-1606*):
Mogelijk een zoon van Wessel Kranenberg (gb 1507) en NN te HerneSodingen, Westfalen. Woont mogelijk in Herne Sodingen, Westfalen. Ghm NN.
Udh: Otto Cranenberch (gb 1585; Dammerbrock/Osnabruck).

Xx Claesdr Cranenburgh (1546*-1606*)
Dochter van Claes Thijsz Cranenburgh en NN te Leiden, later Groningen.
Verhuist in 1555* mee met haar ouders naar Groningen, waar haar vader scheepsbouwer is.
Bron GBG (4781) noemt haar in 1572 eigenares van een graf met huismerk 635 in de Broerkerk te Groningen:

Zalige mester Klaes dochter in Torftoornstrate, eigenares 1572.

Gezien het jaartal 1572 kan dat wel het graf van haar vader zijn, die rond dat jaar moet zijn gestorven.

Bron GBG (4822) noemt haar in 1592 eigenares van een graf met huismerk 668 in de Broerkerk:

Salige mr. Claes dochter in Torftoornstrate ... gelyck numero 44, sal weder moegen het marck up 't graf laten maecken.

Mr Claesdr woont dus op de Turftorenstraat in Groningen en is dan in 1592 eigenares van dit graf in de Broerkerk. Mogelijk is het graf bedoeld voor haarzelf. Huismerk 635 is dus mogelijk van Claes Thijsz Cranenburgh. Huismerk 668 is het huismerk van zijn dochter. Beide huismerken zijn gelijk.
# GBG, Broerkerk Groningen

Xx van Cranenburgh (1548*-1648*):
Woont in EttenLeur*. Ghm NN.
Udh: Willem Xzn van Cranenburgh (gb 1593; EttenLeur)

Xx Cranenburgh (1550*-1610*)
Woont in Zwammerdam*. Ghm NN.
Udh: Gerrit Xzn Cranenburgh (gb 1585; Zwammerdam).

Xx van Craenenburg (1550*-1610*):
Woont op havezate Craenenburg te Zichem/Vld.
** Zichem

Xx van Cranenburch (1552*-1612*):
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn (gb 1587 Hazerswoude) en Claes Xzn (gb 1589 Hazerswoude) van Cranenburch.

Xx Cranenburch (1558*-1618*):
Woont mogelijk in New York. Ghm NN.
Zoon: Bastiaen Xzn Cranenburch (gb 1593; New York).

Xx Cranenborch (1561*-1621*):
Zoon van Henrick Cranenborch en NN in Almen.
Woont mogelijk in Almen.
** Cranenborgh Lochem

Xx van Cranenburch (1562*-1622*):
Woont in Delft*. Ghm NN.
Zoon: Willem Xzn van Cranenburch (gb 1597; Delft).

Xx Kranenburgh (1563*-1623*):
Woont in Alphen/Rijn. Ghm NN.
Udh: Willem Xzn Cranenburch (gb 1596 Alphen/Rijn) en Symon Xzn Kranenburgh (gb 1598 Alphen/Rijn).

Xx Cranenborch (1563*-1623*):
Zoon van Henrick Cranenborch en NN in Almen.
Mogelijk stichter van hoeve Cranenborgh in Lochem. Ghm NN.
Udh: Xx Cranenborgh (gb 1590 Lochem).
** Cranenborgh Lochem

Xx Cranenburgh (1564*-1624*):
Woont in Carnisse*. Ghm NN.
Zoon: Antonnis Xzn Cranenburgh (gb 1599; Carnisse).

Xx Cranenborch (1565*-1625*):
Zoon van Henrick Cranenborch en NN in Almen.
** Cranenborgh Lochem
=* Christian Kraneborch

Xx van Kraenenburg (1565*-1625*)H:
Nazaat van Xx van Kraenenburg (gb 1265 Eikenduinen), stichter van Huys Kraenenburg te Maasbommel. Woont op Huys Kraenenburg te Maasbommel. Ghm NN.
Zoon: Xx van Kraenenburg (gb 1600 Maasbommel).
** Kraenenburg Maasbommel

Xx Cranenburch (1566*-1626*):
Woont in Leiden*. Ghm NN.
Udh: Pieter Xzn Cranenburch (gb 1601; Leiden).

Xx Xzn Cranenburg* (1569*-1629*):
Woont in Kantens. Ghm NN.
Udh: Reynder Xzn Cranenburg (gb 1604; Kantens).

Xx Kranenburg (1571*-1631*):
Woont in Rotterdam*. Ghm NN.
Zoon: Abraham Kranenburg (gb 1606; Rotterdam)

Xx Kranenburg (1574*-1634*)
Woont in Amsterdam*. Ghm NN.
Zoon: Claas Xzn Kranenburg (gb 1609; Amsterdam).
=* Jan Jansz Cranenburgh (gb 1580 Warmond)

Xx Cranenburgh (1575*-1635):
Mogelijk een kleinzoon van NN van Cranenburch (gb 1511), die in 1571 is begraven in de Grote Kerk van Harlingen.
Woont mogelijk in Wynaldum, Harlingen, Leeuwarden of daaromtrent. Ghm NN.
Zoon: Willem Cranenburgh (gb 1610; Leeuwarden*).

Xx op de Cranenborch (1575*-1635*)
Mogelijk een zoon van Xx ten Kranenbargh (gb 1545) en NN in Beltrum*.
Woont op hoeve Cranenborch in Kranenburg bij Vorden. Ghm NN.
Zoons: Henderick op de Cranenborch (gb 1600), Jan op de Cranenborch (gb 1605) en Harmen op Kranenborch (gb 1620)
=* Christian Kraneborch
=* Xx Cranenborgh (gb 1576*; Beltrum*)

Xx Cranenborch (1576*-1636*):
Woont in Eibergen*. Ghm NN.
Udh: Aelbert Cranenborch (gb 1611; Eibergen).

Xx Cranenborgh (1576*-1636*):
Woont in Beltrum*. Ghm NN.
Zoon: Aleff Cranenborgh (gb 1611; Beltrum).
=* Xx op de Cranenborch (gb 1575*; Beltrum)
# heerlijkheidborculo.nl 3.9.07

Xx Cranenburgh (1577*-1637*):
Woont in Alphen/Rijn. Ghm NN.
Udh: Gerrit Xzn Cranenburgh (gb 1610 Alphen/Rijn)

Xx Cranenburch (1577*-1637*):
Woont in Amsterdam*. Ghm NN.
Udh: Dirck Cranenburch (gb 1612; Amsterdam))

Xx Kranenburgh (1578*-1638*):
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Arien Xzn Kranenburgh (gb 1613; Hazerswoude).

Xx Cranenburg (1579*-1639*):
Vader*: Meinert Clasen Cranenburgh in Enkhuizen.
Woont in Enkhuizen. Ghm NN.
Zoon: Jacob Cranenburg (gb 1614).

Xx Kranenburgh (1580*-1640*):
Woont in Oudshoorn/ZH*. Ghm NN.
Udh: Maerten Xzn Kranenburgh (gb 1615; Oudshoorn).
=* Xx Kranenburgh (gb 1586 Woubrugge).

Xx van Cranenborch (1581*-1641*):
Woont in Bredevoort* (Achterhoek). Ghm NN.
Udh: Frans van Cranenborch (gb 1616; Bredevoort).

Xx Cranenburg (1584*-1644*):
Woont in Warmond*. Ghm NN.
Udh: Gerrit Xzn Cranenburg (gb 1619; Warmond).

Xx Xzn Cranenburg* (1584*-1644*):
Woont in Kantens*. Ghm NN.
Udh: Jan Xzn Cranenburg (gb 1519; Kantens).

Xx Cranenburg (1585*-1645*):
Woont in Gouderak*. Ghm NN.
Udh: Claas Xzn Cranenburg (gb 1620; Gouderak).

Xx Kranenburgh (1586*-1646*):
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburgh (gb 1621 Woubrugge).
MO: Tewis (Mathijs) Xzn Craenenburgh (gb 1618 Woubrugge).
=* Xx Kranenburgh (gb 1580; Oudshoorn/ZH).

Xx van Cranenburch (1587*-1647*):
Woont in Amsterdam*. Ghm NN.
Udh: Govert van Cranenburch (gb 1622; Amsterdam).

Xx Kranenburgh (1588*-1648*):
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburgh (gb 1623; Hazerswoude).

Xx Kranenborch (1588*-1648*):
Vrij zeker een zoon van Jongen Cranenborch (gb 1558) en Xx Sasbout te Almen.
Mogelijk geboren op hoeve Cranenborgh in Lochem.
Woont in Ruurlo'. Ghm NN.
Vrij zeker stichter van hoeve Gulen Kranenborch te Ruurlo.
Udh: Gulen Kranenborch (gb 1613; Ruurlo).
** Gulen Kranenborch Ruurlo

Xx van Cranenburg (1589*-1649*):
Woont in Leiden*. Ghm NN.
Udh: Dirck Xzn van Cranenburg (gb 1624; Leiden*)

Xx Cranenborgh (1590*-1650*):
Vrij zeker een zoon van Jongen Cranenborch (gb 1558) en Xx Sasbout te Almen.
Woont mogelijk op hoeve Cranenborgh in Lochem. Ghm NN.
Udh: Henrick Cranenborgh (gb 1620 Lochem).
** Cranenborgh Lochem

Xx Cranenborgh (1593*-1653*)
Woont in Etten-Leur*. Ghm NN.
Zoon: Pieter Cranenborgh (gb 1628; Etten-Leur).

Xx van Cranenburgh (1593*-1653*):
Woont in Woubrugge*. Ghm NN.
Udh: Willem van Cranenburgh (gb 1628 Woubrugge).

Xx Cranenburch (1594*-1654*):
Woont in Oudshoorn/ZH*. Ghm NN.
Udh: Gerrit Xzn Cranenburch (gb 1629; Oudshoorn).

Xx op de Cranenborch (1595*-1655*)H:
Zoon van Christian Kraneborch en NN op hoeve Cranenborch te Kranenburg bij Vorden.
Sticht circa 1630 hoeve Woellen Cranenborch in buurtschap Mossel te Kranenburg bij Vorden.
Zoon: Herman op Woellen Cranenborch.
** Woellen Cranenborch Vorden

Xx Cranenburgh (1595*-1655*):
Vader van John Cranenburgh (gb 1630; Londen).

Xx Egbertsz* Kranenburg (1595*-1655*):
Zoon van Egbert Xzn Kranenburg en NN te Emden.
Zoon: Hiskias Kranenburg (gb 1635).

Xx op de Cranenborch (1597*-1657*):
Sticht hoeve Kranenborch in Linde/Vorden. Ghm NN.
Udh: Meijnt op Kranenborch (gb 1632; Linde).
# KBG

Xx Thijsz Kranenburg/Mossel* (1598*-1658*)
Zoon van Thijs Claesz Kranenburg en NN te Scharmer.
Voert mogelijk een handel in mossels, oesters en vis in stad Groningen.
** Thijs Claesz Kranenburg (gb 1565)

Xx Kranenborg (1599*-1659*):
Woont in Beltrum of Eibergen. Ghm NN.
Udh: tweeling Albert (1634 jong ovl) en Geerte (1634).
** Tweelingen

xx16:

Xx Kranenburg (1600*-1660*):
Vader*: Egbert Xzn Kranenburg (gb 1554) in Groningen*-Emden*.
Woont mogelijk in Oost-Friesland, Emden*.
Zoon: Hiskias Kranenburg (gb 1635).

Xx van Kraenenburg (1600*-1660*):
Zoon van Xx van Kraenenburg (gb 1565) en NN in Maasbommel.
Woont op Huys Kraenenburg in Maasbommel.
Zoon: Xx van Kraenenburg (gb 1635).
** Kraenenburg Maasbommel

Xx Jansz Cranenburgh (1600*-1660*):
Zoon van Jan Jansz Cranenburgh (gb 1580). Geboren en wonend in de Vrouwe Ven te Alkemade. Genoemd in de acte van boedelscheiding van Jan Claesz Cranenburgh dd 3.2.1604.
=* Claas Jansz Cranenburgh (Amsterdam)
# VVB

Xx Cranenburch (1603*-1663*):
Woont in Aarlanderveen*. Ghm NN.
Udh: Aart Xzn Cranenburch (gb 1638; Aarlanderveen).

Xx Kranenburgh (1603*-1663*):
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburgh (gb 1638; Hazerswoude).

Xx van Cranenburch (1604*-1664*):
Mogelijk een zoon van Henricus Cranenburch (gb 1554; Rotterdam).
Woont in Rotterdam. Is daar 1639 rechter en secreataris van de heer Hilhuysen.
Genoemd 3.1.1639 ivm rechtszaak ter afhandeling van een erfenis.
=* Hendrik Cranenburg (gb 1590; Rotterdam)
# ONAR (ivn 198 acte 195/287 3.1.1639)

Xx Kranenburg (1604*-1664*)
Woont in Rijnsburg*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Kranenburg (gb 1629; Rijnsburg).

Xx Cranenborch (1605*-1665*):
Woont in Vorden*. Mogelijk op hoeve Cranenborgh. Ghm NN.
Udh: Jan Cranenborch (gb 1640; Vorden).
** Kranenburg Vorden

Xx van Cranenburgh (1605*-1665*)
Woont in Rijnsburg*. Ghm NN.
Udh: Cornelis van Cranenburgh (gb 1630; Rijnsburg).

Xx van Cranenburgh (1605*-1665*)H:
Zoon van Gerrit van Cranenburgh en NN in Wageningen.
Woont in Tiel*. Ghm NN.
Udh: Willem (gb 1640) en Herman (gb 1650) van Cranenburgh.

Xx Kranenburg (1605*-1665*)
Woont mogelijk in Loppersum. Ghm NN.
Udh: Hindrik Xzn Kranenburg gb 1630*.

Xx Craenenburch (1607*-1667*):
Woont in Leiden. Zijn naam is gesignaleerd tijdens een Journaal uitzending op TV ivm het Rembrandt Jaar in 2004. Mogelijk op een leerlingenlijst uit 1612-1621 van de Latijnse School in Leiden, waar Rembrandt studeerde. Of op een namenlijst van het Atelier van de historieschilder Jacob van Swanenburgh te Leiden, waar Rembrandt in de leer was.
# Jan van Kranenburg 18.7.04

Xx van Cranenburg (1608*-1668*):
Woont mogelijk in Hillegersberg of Rotterdam. Ghm NN.
Udh: Nicolaas van Cranenburg (gb 1643; Nieuwpoort)

Xx van Cranenburgh (1609*-1669*):
Woont in Varik. Ghm NN.
Udh: Willem van Cranenburgh (gb 1644 Varik).

Xx Kranenburg (1610*-1670*):
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Arien Xzn Kranenburg (gb 1645) te Hazerswoude*.

Xx op Gulen Kranenborch (1610*-1670*)H:
Zoon van Xx op Gulen Kranenborch (gb 1585) en NN.
Woont op hoeve Gulen Kranenborch (alias Kranenbarg) in Ruurlo. Ghm NN.
Udh: Hermen op Gulen Kranenborch (gb 1650).
** Achterhoek, Weulen Kranenbarg, Kranenbarg Ruurlo, Tweelingen
# KBG

Xx van Kranenburgh (1610*-1670*):
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Gysbert Xzn Kranenburg (gb 1640 Woubrugge) en Willem Xzn van Kranenburgh (gb 1645 Woubrugge).

Xx Cranenburgh (1612*-1672*):
Woont in Alphen/Rijn*. Ghm NN.
Udh: Gerrit Xzn Cranenburgh (gb 1645; Alphen/Rijn).

Xx van Cranenburgh (1613*-1673*):
Woont mogelijk in Delft. Ghm NN.
Zoon: Arnoldus van Cranenburgh.

Xx van Cranenburch (1615*-1675*):
Woont in Oudshoorn/ZH*. Ghm NN.
Udh: Willem Xzn van Cranenburch (gb 1650; Oudshoorn).

Xx van Cranenburgh (1615*-1675*):
Woont in Maasbommel* of Tiel*. Ghm NN.
Zoons: Willem (gb 1640) en Herman (gb 1650) van Cranenburgh.
** Kraenenburg Maasbommel

Xx Kranenburg (1617*-1677*):
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1652 Woubrugge) en Jacob Xzn (gb 1653 Woubrugge).

Xx Kranenburgh (1620*-1680*):
Woont mogelijk in Oudshoorn/ZH. Ghm NN.
Udh: Thomas Xzn Kranenburgh (gb 1655; Oudshoorn).
=* Cornelis Xzn Kranenburgh (gb 1621; Woubrugge).

Xx Kranenborg (1621*-1681*):
Woont in Loppersum*. Ghm NN.
Udh: Jan Xzn Kranenborg (gb 1656; Loppersum).

Xx Kranenburgh (1622*-1682*):
Woont in Nieuwkoop*. Ghm NN.
Udh: Claas Xzn Kranenburgh (gb 1657 Nieuwkoop).

Xx Kranenburgh (1623*-1683*):
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Jan Xzn Kranenburgh (gb 1658; Woubrugge).
Mogelijk ook Mees Xzn Cranenburgh (gb 1655 Woubrugge).

Xx Kranenborgh (1624*-1684*):
Woont in Hoogemeden* (Gro). Ghm NN.
Udh: Thomas Xzn Kranenborgh (gb 1659; Hoogemeden/Gro).

Xx Cranenburg (1625*-1685*):
Woont in Woubrugge*. Ghm NN.
Udh: Abraham Xzn Cranenburg (gb 1660; Woubrugge).

Xx van Cranenburg (1625*-1685*):
Mogelijk een nazaat van Xx de Crane (gb 1265) in Zwolle.
Overgrootvader van Janna de Bassecourt (bgr 1710) te Harmelen.
Wapen: op blauw een burcht (toren) in zilver.
** FW Cranenburg Bassecourt, Van Kranenburg Zwolle
=* Xx van Kraenenburg (gb 1627; Gorinchem)

Xx Cranbury (1626*-1686*):
Vrij zeker een nazaat van Hugh Craan (gb 1330) en Isabel van Winchester op Cranbury Manor in Hursley, Hampshire.
Woont in Whittington, Gloucestershire/Engeland.
Vermeld 1661 in bron UKA wegens rechtszaak tegen ene Tapson.
** Cranbury Family England

Xx Kranenburg (1626*-1686*):
Woont in Jacobswoude*. Ghm NN.
Udh: Jan Xzn Kranenburg (gb 1661; Jacobswoude).

Xx Kranenburgh (1627*-1687*):
Woont in Woubrugge*. Ghm NN.
Udh: Gerrit Xzn Kranenburgh (gb 1662; Woubrugge).

Xx van Kraenenburg (1627*-1687*):
Woont in Gorinchem*. Ghm NN.
Zoon: Gerrit van Kraenenburg (gb 1662; Gorinchem).
=* Xx van Cranenburg (gb 1625)

Xx Cranenburgh (1628*-1688*):
Woont in Nieuwkoop*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Cranenburgh (gb 1663; Nieuwkoop).

Xx Cranenborgh (1629*-1689*):
Mogelijk een zoon van Wouter Jansz van Cranenburch en NN in Eindhoven.
Woont in Deurne*. Ghm NN.
Zoon: Bartholomeus Adriaenus Cranenborgh

Xx van Kranenburg (1630*-1690*):
Woont in Varik. Ghm NN.
Zoon: Xx van Kranenburg (gb 1665; Varik).
# GVK

Xx Kranenburgh (1631*-1691*):
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Udh: Marten Xzn Kranenburgh (gb 1666; Gouda).

Xx Kranenburgh (1631*-1691*):
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Arien Xzn Kranenburgh (gb 1666; Hazerswoude).

Xx Kranenburgh (1631*-1691*):
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburgh (gb 1666 Woubrugge) en Claas Xzn Kranenburg (gb 1674 Woubrugge).

Xx Cranenburg (1632*-1692*):
Woont in Delft*. Ghm NN.
Udh: Christiaan Cranenburg (gb 1667; Delft).

Xx van Kranenburg (1632*-1692*):
Woont in Delft*. Ghm NN.
Udh: Catarijna van Kranenburg (gb 1667; Delft).

Xx Kranenburg (1632*-1692*):
Woont in Rijpwetering*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1667 Rijpwetering).

Xx Kranenburgh (1633*-1693*):
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburgh (gb 1668; Hazerswoude).

Xx Kranenburg (1634*-1694*):
Woont in Nieuwkoop*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1669; Nieuwkoop).

Xx Cranenborg (1635*-1695*):
Woont in Aalten*. Ghm NN.
Udh: Lammert Cranenborg (gb 1670; Aalten).

Xx van Cranenburg (1635*-1695*):
Woont in Vriesekoop*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn van Cranenburg (gb 1670; Vriesekoop).

Xx van Kraenenburg (1635*-1705*)H:
Zoon van Xx van Kraenenburg (gb 1600) en NN.
Woont op Huys Kraenenburg te Maasbommel. Ghm NN.
Zoon: Xx van Kraenenburg (gb 1671).
** Kraenenburg Maasbommel

Xx Kranenburgh (1635*-1695*):
Woont mogelijk in Oudshoorn/ZH. Ghm NN.
Udh: Tonis Xzn Kranenburgh (gb 1670; Oudshoorn).

Xx van Kranenburgh (1636*-1696*)
Woont in Delft*. Ghm NN.
Zoon: Bastijaen van Kranenburgh (gb 1661).

Xx Cranenburg (1640*-1700*):
Woont in Flensburg*. Ghm NN.
Zoon: Moenes Xzn Cranenburg (gb 1675).

Xx van Cranenburch (1642*-1702*):
Woont in Venlo. Huwt aldaar met NN.
# ongen.de 18.9.08 (Heiraten Venlo St Martin 1644-1707)

Xx Kranenburgh (1645*-1705*):
Woont in Bloemendaal/Haarlem*. Ghm NN.
Udh: Claes Xzn Kranenburgh (gb 1680; Bloemendaal/Haarlem).

Xx Cranenburg (1645*-1705*)
Woont in DenBosch*. Ghm NN.
Zoon: Aldegundis Cranenburg (gb 1680; Den Bosch).

Xx Kranenburgh (1645*-1705*):
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Udh: Ariaentie Xdr Kranenburgh (gb 1680; Gouda).

Xx Kranenburgh (1645*-1705*):
Woont in Rotterdam. Ghm NN.
Udh: Pieter Kranenburgh (gb 1680; Rotterdam).

Xx Kranenburg (1645*-1705*):
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Floris Xzn Kranenburg (gb 1680 Woubrugge).

Xx van Cranenborg (1645*-1705*):
Woont in Gorinchem*. Ghm NN.
Udh: Joannes van Cranenborg (gb 1680; Gorinchem).

Xx Kranenburg (1647*-1707*):
Woont in Nieuwkoop*. Ghm NN.
Udh: Teunis Xzn Kranenburg (gb 1682; Nieuwkoop).

Xx Cranenbarg (1649*-1709*):
Woont in Beltrum*. Ghm NN.
Dochter: Fenne Cranenbarg (gb 1684; Lintvelde/Beltrum).

Xx Kranenburg (1649*-1709*):
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Udh: Jacob Xzn Kranenburg (gb 1684; Gouda).

Xx Kranenberg (1649*-1709*):
Woont in Vorden*. Ghm NN.
Zoon: Hendrik Kranenberg (gb 1684; Vorden*).

Xx Cranenburg (1650*-1710*):
Woont in Nieuwkoop*. Ghm NN.
Udh: Weyntje Cranenburg (gb 1685; Nieuwkoop).

Xx Kranenburgh (1650*-1710*)
Woont in Nieuwkoop*. Ghm NN.
Udh: Dirk Xzn Kranenburgh (gb 1685 Nieuwkoop).

Xx Kranenburg (1650*-1710*)
Woont in Oudshoorn*. Ghm NN.
Udh: Willem Xzn Kranenburg (gb 1685; Oudshoorn).

Xx Kranenburg (1650*-1710*)
Woont in TerAar*. Ghm NN.
Udh: Gysbert Xzn Kranenburg (gb 1685; TerAar).

Xx Kranenburg (1652*-1712*)
Woont in Nieuwkoop*. Ghm NN.
Udh: Maritje Kranenburg (gb 1687; Nieuwkoop).

Xx Kranenburg (1653*-1713*)
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn (gb 1678 Woubrugge) en Jacob Xzn (gb 1686 Woubrugge).

Xx Kranenburg (1655*-1715*)
Woont in Haestrecht*. Ghm NN.
Udh: Evert Kranenburg (gb 1690; Haestrecht).

Xx Cranenborg (1655*-1715*):
Woont in Eersel. Ghm NN.
Udh: Reynerus en Margarita Cranenborgh.

Xx Harmens Kranenburg* (1655*-1715*)
Dochter van Harmen Harkes Kranenburg en NN in Spijk.
Op een grafzerk in Termunten staat de volgende gehavende tekst:

..........CEMBER, IS DE .......
E. HARMENS DOG.................
HARMENS HARKES TOT SPYK IN HET ...

# GGW (Spijk)

Xx Kranenburg (1656*-1716*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Teun Xzn Kranenburg (gb 1691 Nieuwkoop).

Xx Kranenburg (1658*-1718*)
Woont in Oudshoorn/ZH*. Ghm NN.
Udh: Willem Xzn Kranenburg (gb 1693; Oudshoorn).

Xx Cranenburgh (1659*-1719*)
Woont in Hazerswoude*. Ghm NN.
Udh: Arij Xzn Cranenburgh (gb 1694; Hazerswoude).

Xx Kranenburg (1659*-1719*)
Woont in Nieuwveen*. Ghm NN.
Udh: Kees Kranenburg (gb 1694; Nieuwveen).

Xx Cranbury (1660*-1720*):
Woont in Westbrooke/Devon*, Engeland.
Vermeld in 1695 in bron UKA ivm rechtszaak.
** Cranbury Family Hursley

Xx Cranenburg (1660*-1720*):
Woont in Zutphen*. Ghm NN.
Udh: Jan Cranenburg (gb 1695; Zutphen).

Xx Cranenburgh (1660*-1720*):
Woont in Woubrugge*. Ghm NN.
Udh: Jan Xzn Cranenburgh (gb 1695).

Xx Kranenburg (1660*-1720*):
Woont in Sappemeer*. Ghm NN.
Udh: Reinder Xzn Kranenburg (gb 1695; Sappemeer).

Xx Kranenburg (1661*-1721*)
Woont in Zutphen*. Ghm NN.
Dochter: Catharina Kranenburg (gb 1696; Zutphen).
=* Tonnis Cranenborgh (gb 1661; Beltrum)

Xx Kranenburg (1663*-1723*)
Woont in Schoonhoven*. Ghm NN.
Udh: Sara Xdr Kranenburg (gb 1698; Schoonhoven).

Xx Cranenburg (1665*-1725*):
Mogelijk een nazaat van Symon Mathijsz Cranenburgh (gb 1545) uit Warmond.
Woont in Haarlem. Ghm NN.
Udh: Hendrik Cranenburg (gb 1700 Haarlem).

Xx van Kranenburg (1665*-1725*)
Woont in Varik. Ghm NN.
Zoon: Jasper van Kranenburg (gb 1700; Deil.
# GVK

Xx Kranenburg (1665*-1725*)
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1700 Woubrugge).
Mogelijk ook Geertruij Kranenburg (gb 1702 Woubrugge).

Xx Kranenburgh (1667*-1727*)
Woont in Hazerswoude. Ghm NN.
Udh: Neeltje Xdr (gb 1700 Hazerswoude), Cornelia Xdr (gb 1702 Hazerswoude), Marijtje Xdr (gb 1704 Hazerswoude).

Xx Kranenburgh (1667*-1727*)
Woont in Hazerswoude. Ghm NN.
Udh: Cornelia Xdr Kranenburgh (gb 1702; Hazerswoude).

Xx Cranenburg (1667*-1727*):
Woont in Zwolle*. Ghm NN.
Udh: Jan Cranenburg (gb 1702; Zwolle)

Xx van 1667-1727 Xx van Kranenburg (1667*-1727*):
Woont mogelijk in Amsterdam of Terwolde. Ghm NN.
Udh: Ruth van Kranenburg (ovl 1762 in Terwolde).

Xx Cranenburgh (1668*-1728*)
Woont in Nieuwkoop*. Ghm NN.
Udh: Claas Xzn Cranenburgh (gb 1703; Nieuwkoop).

Xx Kranenburg (1668*-1728*)
Woont in Hoogmade*. Ghm NN.
Udh: Jan Xzn Kranenburg (gb 1703; Hoogmade).

Xx van Kranenburg (1668*-1748*)
Woont in Nieuwveen*. Ghm NN.
Udh: Aagje van Kranenburg (gb 1703; Nieuwveen).

Xx van Cranenburch (1670*-1730*):
Woont in EttenLeur. Ghm NN.
Udh: Elisabeth van Cranenburch (gb 1705; EttenLeur).

Xx van Kranenburg (1670*-1730*):
Woont in Waalre*. Ghm NN.
Udh: Berendina van Kranenburg (gb 1705).

Xx Kranenburg (1671*-1731*):
Woont in Klein Dochteren (Lochem). Ghm NN.
Udh*: Derk Kranenborg (gb 1704; Vorden) en Fenne Kranenburg (gb 1709 Lochem).
** Cranenborgh Lochem

Xx van Kraenenburg (1671*-1710*)H:
Zoon van Xx van Kraenenburg (gb 1635) en NN.
Woont op Huys Kreanenburg in Maasbommel. Ghm Xx van Bleyswyck.
Zoon: Evert van Kraenenburg (gb 1706).
=* Dirck van Cranenburgh (gb 1676; Land van Maas en Waal)

Xx Kranenburgh (1671*-1731*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Merrigje Xdr Kranenburg (gb 1704), Weyntje Xdr Kranenburgh (gb 1706 Nieuwkoop) en Huibregt Xzn Kranenburg (gb 1708 Niewkoop).

Xx Kranenburg (1671*-1731*)
Woont in Woubrugge*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1706 Woubrugge).

Xx Kranenberg (1676*-1736*):
Woont in Lochem. Ghm NN.
Udh: Dirk Kranenberg (gb 1711 Lochem).

Xx Cranenborgh (1678*-1738*):
Woont in Haaksbergen*. Ghm NN.
Udh: Willem Cranenborgh (gb 1713; Haaksbergen).

Xx Cranenburg (1680*-1740*):
Woont in Vorden. Ghm NN.
Udh: Jan Cranenburg (gb 1715; Zutphen).

Xx Kranenburg (1680*-1740*):
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Mattheus Xzn (gb 1714 Woubrugge) en Thomas Xzn (gb 1715 Woubrugge) Kranenburg.

Xx Kranenburgh (1682*-1742*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Claas Xzn Kranenburgh (gb 1717 Nieuwkoop) en Dirk Xzn Kranenburg (gb 1719 Nieuwkoop).

Xx Kranenberg (1684*-1744*):
Woont in Leeuwarden*. Ghm NN.
Zoon: B. Kranenberg (gb 1719).

Xx Cranenburgh (1685*-1745*):
Woont in Maaswaal.
Vermeld in acte dd 4.7.1722 in Utrecht. (> UTRA > UA U129a6/122)

Xx Kranenburg (1685*-1745*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Hendrik Xzn (gb 1718 Nieuwkoop), Marijtje Xdr (gb 1720; Nieuwkoop) en Cornelia Xdr (gb 1721; Nieuwkoop) Kranenburg.

Xx Kranenburg (1686*-1746*)H
Woont in Nieuwkoop. Remonstrant.
Ghm Marritje Jacobsdr Kranenburg, gb 1691, dochter van Jacob Huybertsz Kranenburg (gb 1660) en NN te Nieuwkoop.
Udh: Neeltje Xdr Kranenburg (gb 1720 Nieuwkoop).

Xx Kranenburg (1686*-1746*):
Woont in Scheemda*. Ghm NN.
Udh: Harm Kranenburg (gb 1721).

Xx Kranenburg (1690*-1750*)
Woont in Langeraar/TerAar*. Ghm NN.
Udh: Gysbert Xzn Kranenburg (gb 1725; Langeraar/TerAar).

Xx Kranenburg (1693*-1753*):
Woont mogelijk in Zuidbroek of Sappemeer. Ghm NN.
Udh: Reindert Xzn (gb 1728) en Jan Xzn (gb 1730) Kranenburg.

Xx van Cranenburg (1693*-1753*)
Woont in Den Bosch*. Ghm NN.
Zoon: Hermen van Cranenburg (gb 1728; Den Bosch).

Xx Kranenburg (1694*-1754*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Gysbert Xzn (gb 1729) en Teunis Xzn (gb 1731) Kranenburg.
# GHA 29.1.09 (DTB Nieuwkoop)

Xx Kranenburg (1694*-1754*)
Woont in Oudshoorn/ZH*. Ghm NN.
Udh: Marijtje Xdr Kranenburg (gb 1729; Oudshoorn).

Xx Kranenburg (1694*-1754*)
Woont in Rijswijk*. Ghm NN.
Zoon: Arend Xzn Kranenburg (gb 1729; Rijswijk).

Xx Kranenburg (1695*-1755*)
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Udh: Claas Xzn Kranenburg (gb 1730; Gouda).

Xx Kranenburg (1695*-1755*)
Woont in Woubrugge*. Ghm NN.
Udh: Cornelia Xdr Kranenburg (gb 1730 Woubrugge).
MO: Stijntje Xdr Kranenburg (gb 1739 Woubruge).

xx17:

Xx van Kranenburg (1700*-1760*):
Woont in Delft*. Ghm NN.
Zoon: Dirk van Kranenburg (gb 1735; Pijnacker).

Xx van Kranenburg (1700*-1760*):
Woont in Deil. Ghm NN.
Udh: Jasper (gb 1733), Elisabeth (gb 1735).
=* Evert van Kraenenburg (gb 1706; Maasbommel)

Xx Kranenburg (1700*-1760*)
Woont in Nieuwveen*. Ghm NN.
Udh: Jacob Xzn Kranenburg (gb 1735; Nieuwveen).

Xx Kranenburg (1704*-1764*)
Woont in Sluipwijk*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1739; Sluipwijk*).

Xx Kranenburg (1705*-1765*):
Zoon van Cornelis Florisz Kranenburg/Cranenburgh en Aaltje Jansdr.
Geboren in Hillegersberg.
=* Xx Cranenburgh (gb 1705; India)

Xx Cranenburgh (1705*-1765*):
Woont mogelijk in Calutta, India. Ghm NN.
Udh: Mariano Cranenburgh (gb 1740; Calcutta).
=* Xx Kranenburg (gb 1705 Hillegersberg)

Xx Kranenburg (1706*-1766*)
Woont in Oudshoorn/ZH*. Ghm NN.
Udh: Simon Xzn Kranenburg (gb 1741; Oudshoorn).

Xx Kranenburg (1708*-1768*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Meinsje Xdr (gb 1740) en Pieter Xzn (gb 1743) Kranenburg.

Xx Kranenburg (1707*-1767*)
Woont in Nieuwkoop*. Ghm NN.
Udh: Hendrik Xzn Kranenburg (gb 1742; Nieuwkoop).

Xx Kranenburg (1707*-1767*)
Woont in Zevenhoven/ZH*. Ghm NN.
Udh: Hendrik Xzn Kranenburg (gb 1742; Zevenhoven).

Xx Kranenburg (1708*-1768*)
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Udh: Hendrik Xzn Kranenburg (gb 1743; Gouda).

Xx Kranenburg (1712*-1772*)
Woont in Moordrecht*. Ghm NN.
Udh: Jan Kranenburg (gb 1747; Moordrecht).

Xx Kranenburg (1713*-1773*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Jacob Xzn (gb 1746 Nieuwkoop) en Claas Xzn (gb 1748 Nieuwkoop) Kranenburg.

Xx Kranenburg (1715*-1775*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1750; Nieuwkoop).

Xx Kranenburg (1715*-1775*):
Woont in Groningen. Ghm NN.
Bouwt rond 1750 hoeve/herberg Kranenburg aan de Peizerweg in Groningen.
** Kranenburg Groningen (Vesting)

Xx Kranenburg (1718*-1778*)
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Udh: Claas Xzn Kranenburg (gb 1753; Gouda).

XX van Kranenburg (1718*-1778*)
Woont in Nieuwveen. Ghm NN.
Udh: Jacob Xzn van Kranenburg (gb 1753 Nieuwveen) en Dirk Xzn Kranenburg (gb 1756 Nieuwveen).

Xx Kranenburg (1718*-1760*)
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Neeltje Xdr (gb 1753) en Martje Xdr (gb 1755) Kranenburg.

Xx Kranenbarg (1719*-1779*)
Woont in Ruurlo*. Ghm NN.
Zoon: Gerrit Kranenbarg (gb 1754; Zieuwent).

Xx Kranenburg (1720*-1780*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Hendrik Xzn Kranenburg (gb 1755; Nieuwkoop)

Xx van Cranenburgh (1721*-1781*):
Woont in Utrecht.
Vermeld in acte dd 7.9.1756 in Utrecht. (> UTRA > U188a18/39)

Xx Kranenburg (1722*-1782*):
Woont in Scheemda*. Ghm NN.
Udh: Geertruid Kranenburg (gb 1757; Scheemda).

Xx Kranenburgh (1723*-1783*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Lena Xdr Kranenburg (gb 1760; Zevenhoven).

Xx Kranenburg (1725*-1785*):
Woont in Reeuwijk*. Ghm NN.
Udh: Willem Kranenburg (gb 1786 Reeuwijk).

XX Cranenborg (1729*-1789*):
Woont in OudePekela*. Ghm NN.
Udh: Eltje Cranenborg (gb 1764; OudePekela).

Xx Kranenburg (1730*-1790*)H
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1765; Gouda).

Xx te Kranenborg (1731*-1791*)
Woont in Beltrum of Eibergen. Ghm NN.
Zoons: Berent en Reinder te Kranenborg (gb 1766).
** Tweelingen
=* Berent Kranenborg (gb 1732; Beltrum/Groenlo)

Xx Kranenburg (1733*-1793*)
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Udh: C. Kranenburg (gb 1768; Gouda).

Xx Kranenburg (1733*-1793*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm Annigje Maartensdr van Rossum.
Annigje is begraven 23.4.1795 in Nieuwkoop.
Udh: Claas Xzn (gb 1766) en Jacob Xzn (gb 1768) Kranenburg.
# GHA 29.1.09 (DTB Nieuwkoop)

Xx Kranenburg (1735*-1795*)
Woont in Reeuwijk*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1770; Reeuwijk).

Xx Kranenborg (1737*-1797*):
Woont in OudePekela*. Ghm NN.
Udh: Wybrandus Kranenborg (gb 1772; OudePekela).

Xx Kranenburg (1738*-1798*):
Woont in Nieuweschans*. Ghm NN.
Udh: Elsje Kranenburg (gb 1773; Nieuweschans).

Xx van Kraenenburg (1741*-1801*)H:
Zoon van Evert van Kraenenburg uit Maasbommel.

Xx Kranenburgh (1745*-1890*)
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Udh: Claas Xzn Kranenburgh (gb 1780; Gouda)

Xx Kranenborg (1750*-1810*):
Woont in Eibergen. Ghm NN.
Udh: tweeling Berendina en Reinder Kranenborg (gb 1785 Eibergen).

Xx Kranenberg (1755*-1815*):
Woont in OudePekela*. Ghm NN.
Udh: Jan Kranenberg (gb 1790; OudePekela).

Xx Kranenburg (1757*-1817*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Cornelis Xzn Kranenburg (1792-1810 Nieuwkoop).

Xx Kranenburg (1758*-1818*)
Woont in Gouda. Ghm NN.
Udh: C. Xzn Kranenburg (gb 1793 Gouda).
MO: Jan Kranenburg (gb 1795 Gouda).

Xx van Kraenenburg (1759*-1819*):
Mogelijk een kleinzoon van Evert van Kraenenburg uit Maasbommel.
Woont mogelijk in Deil of Geldermalsen. Ghm NN.
Udh: Petronella van Kraenenburg (gb 1794).

Xx Kranenborg (1761*-1821*)
Woont in Beltrum of Eibergen. Ghm NN.
Dochter: Berendina Kranenborg (gb 1796).

Xx Kranenburg (1767*-1827*):
Woont in Pijnacker*. Ghm NN.
Udh: Arend Pijnacker (gb 1802; Pijnacker).
=* Bruijn Arendsz Kranenburg (gb 1764; Delft)
** Cranenburch Pijnacker

Xx Kranenburg (1770*-1730*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Leendert Xzn Kranenburg (1805-1810 Nieuwkoop).
# GHA 29.1.09

Xx Jacobsdr van Kranenburg (1771*-1831*)
Dochter van Jacob Xzn van Kranenburg (gb 1746) en NN te Nieuwveen.
Woont in Nieuwveen. Ghm Jan van Roijen.
# GHA 29.1.09 (Impost Begraven Nieuwveen 12.6.1799)

Xx van Cranenburch (1771*-1831*)
Mogelijk een zoon van Wilhelmus van Cranenburg (gb 1736) in Vleuten-Utrecht.
Zoon: Xx van Cranenburch (gb 1805; Vleuten-Utrecht)

Xx Cranenburgh (1775*-1835*):
Vrij zeker een zoon van Mariano Cranenburgh in Calcutta/India.
Woont in Calcutta. Ghm NN.
Barrister en magistraat in Calcutta. Schrijft een aantal belangrijke Lawbooks. De orginelen van deze boeken bevinden zich in het India House in Londen.
** Cranenburgh India, Pieter Nicolaas Cranenburgh (gb 1726)

Xx Kranenburg (1776*-1836*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Margie Kranenburg (gb jan 1811; ovl 30.10.1811; bg 2.11.1811 te Nieuwkoop).
# GHA 29.1.09 (DTB Nieuwkoop)

Xx Cranborough (1780*-1840*):
Woont mogelijk in de USA (New Orleans). Ghm NN.
Zoon: S. Cranborough (gb 1815).

Xx Kranenburg (1780*-1840*):
Woont in Voorschoten*. Ghm NN.
Dochter: Adriana (gb 1815; Voorschoten).

Xx Kranenburg (1784*-1844*)
Woont in Waddinxveen*. Ghm NN.
Udh: Jannetje Kranenburg (gb 1819; Waddinxveen).

Xx Kranenborg (1797*-1857*):
Woont in Oostwold/Gro. Ghm NN.
Van beroep mulder (molenaar) en scheepsreder in Oostwold.
Dochter: Klasiena Kranenborg (gb 1832; Oostwold).
# Otto Knottnerus

Xx van Kranenburg (1798*-1858*):
Woont in Deil*. Ghm NN.
Dochter: Cornelia (gb 1833; Deil).

xx18:

Xx van Cranenburch (1805*-1863*):
Zoon van Xx van Cranenburch (gb 1771) in Vleuten*-Utrecht*.
Woont op huis Vechtoever in Maarssen.
Zoon*: Petrus van Cranenburgh (gb 1840; Leiden)
** Vechtoever Maarssen

Xx van Cranenburgh (1805*-1865*):
Woont in Leiden*. Ghm NN.
Zoon: Petrus van Cranenburgh (gb 1840).
** Xx van Cranenburch (gb 1805; Maarssen)

Xx Kranenburg (1810*-1870*):
Woont in Briltil* bij Zuidhorn in Groningen. Ghm NN.
Zoon: Klaas Kranenburg (gb 1845).

Xx van Cranenburg (1820*-1880*):
Woont in Emden*. Ghm NN.
Dochter: Margaretha Naurath van Cranenburg (gb 1855).

Xx van Kranenburg (1820*-1880*):
Mogelijk een zoon van Jasper van Kranenburg en Wouterke den Otter in Deil.
Woont mogelijk in Deil of Maurik. Ghm NN.
Udh: Jasper (gb 1860 Maurik).

Xx Kranenburg (1821*-1881*):
Woont in Den Haag*. Ghm NN.
Zoon: Jacob Kranenburg (gb 1856).

Xx Kranenburg (1827*-1887*):
Woont in Assendelft*. Ghm NN.
Dochter: Aaltje (gb 1862; Assendelft)

Xx van Cranenburgh (1838*-1898*):
Woont in Cuyck. Ghm NN.
Udh: Reinier Christiaan Alphonsus van Cranenburgh (gb 1873; Haarlem).

Xx Kranenburg (1843*-1903*):
Mogelijk een zoon van Derk Kranenburg in Spankeren.
Woont in Spankeren*-Arnhem*. Ghm NN.
Zoon: Derk Jan Kranenburg (gb 1878; Arnhem)

Xx Kranenburg (1847*-1907*):
Woont in Voorschoten. Ghm NN.
Udh: Petronella (gb 1873 Voorschoten), Jacoba (gb 1880 Voorschoten), Alida (gb 1882 Voorschoten), Gijsbertus (gb 1891 Voorschoten) en Cornelis (gb 1886 Voorschoten) Kranenburg.
== Gijsbertus IV Kranenburg (gb 1845; Voorschoten)
# GKA, KBG

Xx Kranenbarg (1853*-1913*)
Woont in Zelhem op hoeve Kranenbarg. Ghm NN.
Udh: Mina Berendina Kranenbarg (gb 1888 Zelhem).
** Kranenbarg Zelhem
=* Martinus Weulen Kranenbarg (gb 1853 Vorden)

Xx Cranenburch (1865*-1925*):
Woont in Luik*. Ghm NN.
Udh: Hercules Cranenburch (gb 1900; Luik).

Xx Kranenburg (1890*-1950*):
Woont in Zwiep* bij Lochem. Ghm NN.
Udh: Teunis Kranenburg (gb 1925; Zwiep).
** Zwiep

Xx Kranenburg (18..*-19..*):
Diverse Kranenburgs van wie verder geen data bekend.
Begraven op:
Akerstraat Heerlen 2x
Almere Haven
Den en Rust Bilthoven
Duinhof Lisse
Eikelenburg Rijswijk ZH.
Rotterdam Hofwijk
Tolsteeg Utrecht 2x
# graftombe.nl 4.2.08

xx19:

Xx Kranenburg (1910*-1970*):
Woont in Zouterwoude. Ghm NN.
Zoon: Simon Marinus (1945-45).
# graftombe.nl 8.4.07

xxx