Kranenburgia

English

home - lexicon - links - forum - anglahall - contact

Kranenburgia, Kranenburg, Cranenburgh, Kranenborg, Kranenberg Startpagina
 
 

 

 
Deze website is optimaal voor display op Google. Gebruik Internet Explorer voor correcte aanpassing. // This website is optimal for display on Google. Use Internet Explorer for correct adjustment.
Deze site geeft allerlei informatie over personen uit heden en verleden met de naam Kranenburg. Ook worden vermeld allerlei plaatsnamen, locaties en instanties met de naam Kranenburg. Waar mogelijk zullen ook gegevens worden vermeld over boerderijen, havezathes en ridderhofsteden met deze naam. Niet alleen de schrijfwijze Kranenburg, maar ook varianten daarvan zullen worden gehanteerd. Zoals bijvoorbeeld Kranenburgh, Cranenburg, Kranenborg, Kranenberg, Kranenbarg, Cranbury, Cranborough, Cranenbourg, Cranenbourgh, etc.

De naam Kranenburg is een naam die in Nederland op velerlei wijzen voorkomt. Als familienaam of bedrijfsnaam, maar ook als plaatsnaam, locatie, boerderij of havezathe. In de gemeente Groningen staat aan de Peizerweg 160 een zeer oude boerderij met de naam Kranenburg. Enige jaren geleden is de aangrenzende buurt naar deze boerderij genoemd. Bij Zwolle heeft ooit een havezathe Kranenburg gestaan. Nu bevindt zich op het oude landgoed een begraafplaats met die naam. In Bleiswijk stond ooit een ridderhofstad Cranenburg. In Eikenduinen bij Den Haag stond vroeger een buitenhuis met de naam Cranenburg. In Bergen staat het Museum Kranenburgh. Bij Vorden in Gelderland ligt de buurtschap Kranenburg. Over de grens bij Nijmegen ligt de stad Kranenburg (regio Kleef) die genoemd is naar het kasteel Kranenburg dat daar vroeger heeft gestaan. Tussen Bremen en Hamburg (Neder-Saxen) ligt aan de rivier de Oste een dorp met de naam Kranenburg. Opvallend is dat de genoemde locaties vaak aan de rand van een veengebied lagen en dat de naam waarschijnlijk betekent 'de burcht van de kraanvogels'. Dat gaat in ieder geval op voor 'Cranenburg' in Bleiswijk, havezathe Kranenburg bij Zwolle en kasteel Kranenburg bij Kleef.

Dat een burcht de naam Kranenburg kreeg, heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de kraanvogels die met name in moerassige gebieden veel voorkomen. Het kan zijn dat de mythologische betekenis van de kraanvogel van 'waakzaamheid, oprechtheid en waardigheid' ertoe had bijgedragen om voor de naam Kranenburg te kiezen. In iedere geval hebben vele families hun naam daaraan te danken, op welke wijze die naam ook geschreven is: Cranenberg, Cranenborg, Kranenburg, Kranenburgh, en nog vele andere varianten. Het kan zijn, dat deze families genealogisch niets met elkaar te maken hebben en dat de gelijkheid op mode in vroegere tijden berust. Zeker is wel dat de naam, gezien de frekwentie waarin ze voorkomt, redelijk populair was. Opvallend is dat de naam frekwent voorkomt in Rotterdam, Geldermalsen, Kampen, Zwolle en Groningen (stad en land). Is er misschien toch een of andere link tussen al die borgen, burchten, locaties en personen? Willen we die vraag beantwoorden, dan moeten we de feiten eerst goed op een rij zetten. Deze site poogt daartoe een bijdrage te leveren.

Kranenburgia zal zich vooralsnog in principe beperken tot de volgende items:

• Personen die zijn geboren vr de invoering van de Naamwet in 1811. Daar wordt zoeken immers steeds moeilijker door gebrek aan goede bronnen. Met de invoering van de Naamwet in 1811 is ook de Burgerlijke Stand ingevoerd. Personen die na de invoering zijn geboren, zijn in principe eenvoudig te traceren via de registers van de Burgerlijke Standen en de Archieven van de gemeenten.
• Personen van wie gegevens beschikbaar zijn en die om biezondere redenen vermeld dienen te worden. Daaronder vallen i.b. Kranenburgs~ die publieke bekendheden zijn of waren.
• Belangrijke items betreffend de historie van de Kranenburg Clan en waarvan voeldoende info beschikbaar is om te genereren op deze website. Dat zijn o.a. locaties, kastelen, havezathe's, boerderijen en woningen met de naam Kranenburg~. Maar ook oorlogen, plagen, instituties, gebruiken, termen, begrippen, regels, grote gebeurtenissen, etc.
• Interessante relevante items waarvan voldoende info beschikbaar is om te genereren op deze website om zoveel mogelijk Kranenburgs~ te plezieren.

Deze site zal continu ge-updated worden. Elke bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Wie aan- of opmerkingen heeft, of aanvullende informatie wil aanbieden, kan dat doen op pagina FORUM of via CONTACT.

Kranenburgia
juli 2003
juni 2008