Kranenburgia

English

home - lexicon - links - forum - anglahall - contact

Anglicana
 

Angla Times


learning history leads to wisdom

relevante data betreffend de historie van de Angelen // relevant data concerning the history of the Anglish

 timetable:
details > Pg.../item
ZA = zie aldaar / look there

14miljardVC Oerknal: ontstaan van de Kosmos
5miljardVC ontstaan van de Aarde > PgGen
1miljardVC ontstaan van leven op aarde > PgGen
600miljVC++ Pangean: oercontinent > PgGen
400miljVC++ zeedieren kruipen aan land #BBC4tv/17.5.2017
300miljVC++ Coelacantvis schakel tussen vissen en landdieren > PgGen
200milj-10miljVC dinosauriers op aarde > PgAng/Dinosauriers
180miljVC++ Continental Drift: Pangean drijft uiteen. Ontstaan van de continenten Afrika, Europa, Azia, Amerika, Australia en Antartica. > PgGen
170miljVC++ dinosauriers in Schotland #NOStvJournaal/4.4.2018 > PgAng/Dinosauriers
80miljVC++ Apen gaan rechtop lopen. Uit hen groeit de mens. > PgOem/Mensen
80miljVC++ Aapmensen > PgOem/Aapmensen
76miljvC++ Homo Naledi in Zuid Afrika > PgOem/Homo Naledi
75miljVC++ Homo Sapiens in Kenya > PgOem/Homo Kenya
65miljVC Aarde getroffen door komeet. Vele dino's sterven uit. > PgAng/Dinosauriers
31miljVC* India maakt zich los van Zuid Afrika > PgOem/Timetable
30miljVC India botst tegen China > PgOem/Timetable
25miljVC Ystijd ten einde
13miljVC++ rotstekeningen in Afrika > PgOem/Rotstekeningen
10miljVC++ dinosauriers sterven uit > PgAng/Dinosauriers
8miljVC++ landdieren ontstaan uit zeedieren > PgGen
2.8miljVC++ Homo Habilis > PgOem
2.5miljVC Tanny Child in Afrika oerkind > PgOem/Tany Child
2.3miljVC Lucia in Ethiopia > PgOem/Lucia
2miljVC++ Big Split: mensen uit Noord Kenya migreren naar Arabia (1.5miljVC) en dan verder naar India (1.4miljVC), ZO AziŽ (1.3miljVC), Indonesia (1.2miljVC) en Australia (1.0miljVC) > PgGen
1.9miljVC++ mensen koken voedsel > PgAng/Voedsel, KBB
1.8miljVC++ Homo Erectus first to speak and use words > PgOem/Homo Erectus
1.5miljVC botresten, pijlpunten en gereedschap in Tanzania > PgOem/Tanzania
1.4milj-2000VC Steentijd > PgAng/Steentijd
1.4miljVC++ mensen maken steenbijlen > PgAng/Gereedschap
1miljVC++ Australia bevolkt vanuit Nieuw Guinea > PgAus/Australia
800.000VC++ honingwijn in Ethiopia > PgAng/Honing, Wijn
500.000VC++ Zonnecultus > PgAng/Zonnecultus
300.000VC++ Homo Sapiens langs kusten Oost- en West Afrika > PgOem/Homo Sapiens
200.000-150.000VC Grote Scheuring: Zuid Amerika raakt los van Afrika > PgGen
200.000-20.00VC Neanderthalers > PgOem/Neanderthalers
150.000VC++ muurschilderingen in Spanje > PgAus/Muurschilderingen
100.000-40.000VC mensreuzen in ZO.Azia-Siberia-Australia > PgAng/Reuzen
60.000VC--- steenfabriek van Tiboobura in Australia > PgAus
40.000VC++ rotsschilderingen zuid van Parijs in Frankrijk
30.000VC++ mensen houden honden > PgAng/Honden
25.000VC++ handen geschilderd op rotsen in grotten Europa #BBC4tv 24.7.2018
22.000VC--- moderne mens + Neanderthaler in Spanje+Frankryk > PgAAA
20.000VC++ ontwikkeling taal en cultuur > PgAng/Culturen
15.000VC--- naald uitgevonden in Europa #BBC4tv 24.7.2018
15.000VC++ Mamoets #BBNtv dec2017
18.000VC++ muurschilderingen in grot Utah/USA > PgAus/Muurschilderingen
11.000VC--- mensresten in Noordzee bij kust Nederland > PgAng/Archeologie
10.000VC++ Egypte maakt glas: Amana Fish > PgAng/Glas
9400VC----- bewoning Maasvlakte/Rotterdam > PgAng/Maasvlakte
8000-4000VC Neolithicum > PgGen
8000-200VC AriŽrs --- Caucacia-Arya-CentraalAzia > PgGen/Ariers
8000VC++-- Arische Cultuur > PgAng/Culturen
8000VC++-- in ZW Turkye wonen mensen in grotten
8000VC++-- mensen houden katten als huisdier > PgAng/Dieren
8000VC++-- mensen cultiveren planten > PgAng/Planten
8000VC++-- Britannia nog vast aan Continent NW Europa > PgAng/Geologie
8000VC++-- mensen settelen in Mexico #BBCtv10.5.2017
7000VC++-- koninkrijk Aksum aan de Rode Zee > PgGen/Aksum
7000VC++-- domesticatie van dieren > PgAng/Dieren
6800VC++-- mensen verbouwen graan > PgAng/Graan
6500VC++-- koninkrijk Kush onder bescherming van Egypte > PgGen/Kush
6500VC----- zware aardbeving in Ysland > PgAng/Geologie
6100VC----- Tzunami treft kusten NW Europa. Ontstaan Noordzee. Noord Britannia raakt los van Continent NW Europa. Nagenoeg alle dieren gaan dood. > PgAng/Zeespiegel
6100VC----- Noordzee c 18 M diep > PgAng/Zeespiegel
6100-4000vC Noordzee stijgt c 32 meter = 1.5 meter per eeuw > PgAng/Zeespiegel
6000VC----- oudste boot NW Europa gemaakt te Pesse in Drente > PgAng/Schepen
6000VC++-- AriŽrs bouwen omheining rond hun erf > PgAng/Omheiningen
6000VC++-- eerste Egyptenaren settelen langs de Nijl > PgAng/Egypte
6000VC++-- Horus: Egyptische god van Goedheid, Wijsheid, Gerechtigheid en Wedergeboorte > PgMon/Horus
6000VC++-- Afghanistan enige leverancier van lapis lazuli > PgAng/Afghanistan
6000VC++-- irrigatie in Mesopotamia > PgAng/Mesopotamia
6000VC++-- eerste wijnproductie ter wereld in Georgia/Zwarte Zee > PgAng/Wijn
6000VC++-- muurschilderingen in rotsen Grand Canyon USA > PgAus/Muurschilderingen
6000vC++-- muurschilderingen in rotsen aan zee in NW Australia > PgAus/Muur...
6000VC++-- in Ethiopia wordt mede (honingwijn) gemaakt > PgAng/Imkerij
5000VC++-- Germanen --- Arya-Khwarizm/CentraalAzia > PgGen/Germanen
5000VC++-- Sahara nog groen en leefbaar > PgAng/Klimaat
5000VC++-- landbouw in Afrika > PgAng/Landbouw
5000VC++-- klimaat NW Europa zachter en vochtiger > PgAng/Klimaat
5000VC++-- Stonehengers > PgBrit/Stonehengers
5000VC++-- wijnkruiken in Mesopotamia > PgAng/Wijn
5000VC++-- Germanen voeren vlaggen > PgAng/Vlaggen
5000VC++-- Egyptische Cultuur > PgAng/Culturen
4000VC++-- Noordzee 50 meter diep; 32 meter boven nivo 6100vC > PgAng/Zeespiegel
4000VC++-- Het Kanaal: zeeweg tussen Brittannia en Continent. > PgAng/Kanaal
4000VC++-- Ninive aan de Tigris in Noord Irak > PgAng/Ninive
4000VC++-- Sumerische Cultuur > PgAng/Culturen
4000VC++-- ontstaan van Schrift in Mesopotamia > PgAng/Schrift
4000VC++-- wijnbouw in Armenia > PgAng/Wijn
4000VC++-- China > PgAng/China
4000vC++-- Goud gebruikt als betaalmiddel > PgAng/Geldsteldsel
3700VC++-- Tiel bewoond door mensen > PgAng/Tiel
3500VC++-- onderwijs in Egypte
3500VC++-- vishaken van bot in Flevomeer > PgAng/Visserij
3200VC++-- paarden gedomesticeerd in steppen Zuid Rusland > PgAng/Paarden
3000VC---- Einde Prehistorie > PgAng/Prehistorie
3000VC---- Egypte: Thot god van Schrift, Schrijvers, Wijsheid en Gerechtigheid > PgMon/Thot
3000VC---- ontdekking wiel in Egypte tijdens hijswerk met stenen > PgAng/Voertuigen
3000VC++-- schaatsen van botten > PgAng/Schaatsen
3000VC++-- Zijderoute: Constantinopel-ZwarteZee-China > PgAng/Zijderoute
3000VC++-- Germanen (Khwarizm-OekraÔne) > Goten > PgGen/Goten
3000VC++-- Goten: OekraÔne/3000vC-Litouwen/2500vC-Z.Zweden/2000vC > PgAng/Goten
3000VC++-- hieroglyfen (beeldschrift) in Egypte = oudste schrift > PgAng/Schrift
3000VC++-- HinduÔsme > PgAng/Culturen, PgGen
3000VC++-- Pakistan heeft watervoorziening > PgAng/Watervoorziening
3000VC++-- Egypte graaft kanalen > PgAng/Kanalen
3000VC++-- Egypte maakt zeep > PgAng/Zeep
3000VC++-- irrigatiekanalen in Oman/ZO.Arabia > PgAng/Watervoorziening
3000VC++-- Egypte maakt kralen van glas. > PgAng/Glas
3000VC++-- Egyptenaren kennen spiegels, tuinen en kwekerijen > PgAng/Spiegels
3000VC++-- Kreta oudste beschaving van Europa > PgAng/Kreta
3000VC++-- Knossos belangrijkste stad op Kreta > PgAng/Kreta
3000VC++-- nederzetting in Dronten > PgAng/Dronten
2800VC---- Gilgamesj ziet de massieve muren van Uruk en brengt een lofzang over de duurzame werken van sterflingen. > PgAng/Onsterflijkheid
2700VC++-- enkelgrafcultuur in Twello/NO.Veluwe > PgAng/Twello
2600VC++-- graanbouw in Mesopotamia > PgAng/Graan
2600VC---- Egypte ontwikkelt standaard meting voor afstand en tijd > PgAng/MEG
2500-2000VC Goten > Litouwers --- OekraÔne-Litouwen > PgGen
2500VC++-- Litouwers > Balten --- OekraÔne-Litouwen-Letland > PgGen
2500VC---- wagenwiel (eikenhout) in Weerdinge/Drente
2200VC++-- mensen maken dingen van ijzer > PgAng/Yzer
2200VC++-- megastad in NW India > PgAng/India
2100VC---- veenbruggen worden al gebouwd sinds circa 2100vC > PgAng/Veenbruggen
2010VC++-- Hattemerbroek/NO.Veluwe bewoond > PgAng/Hattemerbroek
2000-800VC Bronstijd
2000-1500VC Goten > WestGoten --- Litouwen-ZW.Zweden > PgGen
2000VC++-- Chinese Cultuur > PgAng/China, Culturen
2000VC++-- Barnsteenroute: Oostzee--ZwarteZee-Kreta-Egypte > PgAng/Barnsteen
2000VC++-- Ossenweg: Angeln-Beieren > PgAng/Ossenweg
2000VC++-- Balkanroute: Jutland-H'bu-Balkan-Constantinopel > PgAng/Balkanroute
2000VC++-- scheepvaart Groningen-Duinkerken-Dover > PgAng/Ossenweg, ABR
2000VC++-- Oer Chinezen in huidig Noord China > PgAng/China
2000VC++-- Noord Europa heeft contacten met Azia via NoordSyria > PgAng/Syria
2000VC++-- India maakt bakstenen > PgAng/Bakstenen
2000VC++-- humor in Soemeria > PgAng/Humor
2000VC++-- honkbal in Egypte > PgAng/Sport
2000VC++-- Kreta Alfabet
2000VC++-- handel tussen Kreta en NW Europa > PgGen/Kreta
1900VC++-- Griekse Cultuur > PgAng/Griekenland
1520VC++-- boot van Dover > PgAng/Kanalen, Schepen
1500VC++-- Hindu's in India ontwikkelen decimale stelsel > PgAng/Rekenkunde
1500VC++-- piramiden van Egypte > PgAng/Egypte
1500vC++-- Zonnewagen van Denemarken > PgAng/Zonnewagen
1500VC++-- Kelten in Klein Azia > PgAng/Kelten
1500VC++-- Inglings Gotisch koningsgeslacht in Zweden > PgAng/Inglings
1500V-100N Oer Futhark > PgAng/Futhark, Runen
1500V-1230N Inglinga Saga > ZA/PgAng
1500V-1350N Flevomeer (Ysselmeer) > 1350-1932 Zuiderzee
1400VC---- twaalftallig stelsel ontwikkeld in Babylon > PgAng/Rekenkunde
1400VC++-- Odin oppergod van de WestGoten in Zweden > PgAng/Odin
1350VC++-- honderdschap bestuurlijke en militaire eenheid > PgAng/Hundreds
1300VC++-- Egyptenaren hebben strijdwagens getrokken door paarden > PgAng/Wagens
1200VC++-- watermolens in MesopothamiŽ > PgAng/Molens
1185VC---- eerste werkstaking in Egypte > PgAng/Werken
1115-1045V Hygalac, koning van de West Goten in Zweden > PgAng/Beowulf
1100VC++-- Kelten migreren naar Europa > PgAng/Kelten
1000VC++-- Egyptisch Dodenboek
1000VC++-- Kelten in West Europa > PgAng/Kelten
1000VC++-- Tibet heeft een medisch boek voor artsenij. > PgAng/Geneeskunde
steeds in gebruik. #VPROtv/Langs de oevers van de Yangtze 13.3.2016
1000VC++-- MazdeÔsme in PerziŽ predikt waarheid, rechtvaadigheid, barmhartigheid en goede zorg voor armen en vee. > PgAng/MazdeÔsme
1000VC++-- Efeze/NoordSyria poort tussen Europa en Azia > PgAng/Syria
-------800V > PgGenline
1000VC++-- Maya's in Zuid Amerika
-850VC---- Elissa sticht Carthago > PgAng/Hid
-800--600V Goten > Inglo-Goten -- ZuidZweden > PgAng
-800--125N Hellenisme -- Griekenland
-800VC++-- onderwijs in Griekenland
-800VC++-- Kelten in Halbstad/Salzburg importeren yzer uit Klein Azia > PgAng/Kelten
-776VC++-- Olympische Spelen in Griekenland
-753VC----- Rome gesticht > PgAng/Rome
-750VC++-- MazdeÔsme: Anglisch religieus denken > PgAng/MazdeÔsme, AmazdeÔsme
-750VC++-- klimaat wordt kouder > PgAng/Klimaat
-750VC++-- Inglo-Goten uit Z. Zweden settelen in regio Haithabu > PgAng/OBA
-750VC++-- Angelen hebben contacten met China > PgAng/AMV, China
-750VC++-- Anglische Futhark > PgAng/Futhark
-700--640V Ingwi van Angeln, telg uit Zweeds koningsgeslacht der Inglings > PgAng/Ingwi
-700VC++-- Anglo-Maleise Relaties (700vC++) via Goten > PgAng/AMR
-700--12VC Yzertijd in Europa > PgAng/Yzertijd, Yzer
-700--12VC Op vele locaties ten noorden van de Rijn zijn sporen van bewoning en resten van begraafplaatsen aangetroffen uit de Yzertijd. De bewoning is intensief. #OBA
-700VC++-- productie houtskool in Europa > PgAng/Houtskool
-700VC++-- grote droogte in NW Europa
-700VC++-- Hindu's uit NO India settelen op Sumatra > PgAng/Maleiers
-665VC--- Ingwi wordt koning van Denemarken en settelt in Leire/Seeland
-655VC--- Ingwi reist met groot gevolg Inglo-Goten naar zuiden van zijn rijk, i.e. het latere Angeln in Sleswig (Noord Duitsland).
-655VC--- Broer van Ingwi pleegt staatsgreep in Leire. Ingwi en zijn Inglo-Goten besluiten in Sleswig te blijven. Zij zijn daarmee de Oer Angelen, ofwel de oudste bewoners Angeln.
-655VC--- Koning Ingwi bouwt de Haithabu (Heideburg) aan de monding van de Schlei. Daarmee ontstaat de havenstad Haithabu. > PgAng/Haithabu
-655VC--- oerbewoners Angeln > PgAng/OBA
-655VC++- Angelen --- ZW.Zweden-Angeln-Angelland-Engeland
-655VC++- Anglische Cultuur > PgAng/Angle, Angelland
-655V-500N Oer Anglisch > ZA/PgAng
-655V-800N Anglisch Rijk > ZA/PgAng
-650VC--- in Angelland wonen rond 725.300 Angelen > PgAng/OBA
-650VC--- Angelland heeft mogelijk een potentieel leger van circa 145 duizend weerplichtige mannen. > PgAng/Hundreds/Centuria
-650VC++- Angalisme > ZA/PgAng
-650VC++- Zonnecultus Angelen > PgAng/Zonnecultus
-650VC++- Angelen hebben vrij zeker al veel kennis over Centraal Azia, India en China > PgAng/HKLA, Afghanistan
-650VC++- Angelen hebben georganiseerd leger van circa 145.000 man > PgAng/Leger
-650VC-50 Odin oppergod van de Angelen > PgAng/Oda, Odin
-660V-330N Byzantium > PgAng/Constantinopel
-650VC++- handel tussen Haithabu (Angelland) en Kreta > PgAng/Kreta
-650VC++- Angelen leren Grieks Schrift kennen via contacten met Kreta
-650-590V Zarathoestra bezingt zijn God in religieuse gata's en sticht het Zoroastrisme ofwel het MazdeÔsme. > PgMond/MazdeÔsme
-650-800N Anglisch Naturalisme > PgAng/Naturalisme, Angalisme
-650VC++- Hagal: Anglisch symbool van happiness en eeuwig leven > PgAng/Hagal
-650VC++- Anglavlag > PgAng/Amglavlag
-650VC++- Eawa: Anglische Rechtsbron > PgAng/Eawa
-650VC++- Beowulf mythe > PgAng/Beowulf
-600VC++- Angelen settelen in het Waddengebied > Pgang/Waddengebied
-600VC++- Persia strekt zich uit van India tot Griekenland > PgAng/Persia
-600-485V Angelen settelen in Noord Groningen en Drente > PgAng/CVF, ASA
-600-150V Angle groeit zuidwaarts langs de Noordzee tot de Rijn > PgAng/Angelland
-600-150V Angelen settelen in de kustgebieden langs de Noordzee vanaf Denemarken tot aan en de Rijn. Ze wonen graag in veengebieden. Daar voelen ze zich veilig en kunnen ze goed leven. > PgAng/Veengebieden
-600VC++- Kelten in de zuidelijke Nederlanden > PgAng/Kelten
-600VC++- Romeins Alfabet
-575VC++- Holstein bevolkt door Angelen uit Sleswig > PgAng/ASA
-575VC++- Oldenburg bevolkt door Angelen uit Holstein > PgAng/ASA
-550VC++- stijging zeespiegel > PgAng/Zeespiegel, Terpen
-550VC++- veel neerslag in NW Europa > PgAng/Veenlijken
-550VC++- Lunenburg bevolkt door Angelen uit Oldenburg > PgAng/ASA
-550V-750N Anglische Tijd > ZA/PgAng
-550VC++- Lex Anglorum > ZA/PgAng
-500VC++- ijzer gebruikt in Afrika > PgAng/Yzer
-500VC--- Madurai in ZW India genoemd door Grieken > PgAng/India
-500VC++- Angelland heeft internationale contacten tot in India > PgAng/AXR
-500VC++- Democratie in Griekenland. > PgAng/Democratie
-500Vc++- Angelen kennen het honderdstelsel > PgAng/Hundreds
-500VC++- Angelen in Eibergen? > PgAng/Bekervolk
-500VC++- Eemsland bevolkt door Anglen uit Lunenburg > PgAng/ASA
-500VC++- Reiderland bevolkt door Angelen uit Eemsland > PgAng/ASA
-500VC++- Oldambt bevolkt door Angelen uit Reiderland > PgAng/ASA
-500VC++- Fivelingo bevolkt door Angelen uit Oldambt > PgAng/ASA
-500VC++- Humsterland bevolkt door Angelen uit Fivelinge > PgAng/Humsterland
-500VC++- Angelen in Losdorp/Groningen > PgAng/Angelsites
-500VC++- Drente bevolkt door Angelen uit Groningen > PgAng/ASA
-500VC++- Angelen vereeren de god Balder > PgAng/Balder
-500VC++- Balder zeer populaire god onder de Angelen > PgAng/Balder
-500VC++- Los Hoes boerderij > PgAng
-500Vc++- handmolens in gebruik bij Grieken en Romeinen
-500-1100N terpenbouw in Nederland > PgAng/Terpen
-500-1300N runen in gebruik in NW Europa > PgAng/Runen
-496VC--- ontstaan Romeinse Rijk > PgAng/Romeinse Rijk
-480VC--- Athene verslaat Persische vloot en leger bij Maraton > PgAng/Griekenland
-480VC++ Athene grootste macht aan de Middellandse Zee > PgAng/Griekenland
-470VC++ Confucianisme > PgAng
-465VC--- Perzen bezetten delen Oost Griekenland > PgAng/Griekenland
-460Vc--- Atheners verdrijven Perzen uit Griekenland > PgAng/Griekenland
-450VC++ Athene tolerant en democratisch bestuurd > PgAng/Griekenland
-433VC--- angol (wapen) in Ezinge/Humsterland (vondst 1934) > PgAng/Angol
-400VC--- Tot 400vC is NO Nederland landschap met urnenvelden, raatakkers en zwervende erven. Na 400vC worden urnenvelden en raatakkers opgeheven. > PgAng/Landschap
-400-100N Teutonen wonen in Oost Denemarken tot aan de Elbe > PgAng/Teutonen
-400VC++ Acropolis in Athene trekt vele eeuwen honderden bezoekers uit vele gebieden rond Middellandse Zee > PgAng/Griekenland
-400VC++ zoutwinning in Romeinse Tijd > PgAng/Zout
-399VC-- de Griek Thales ontwikkelt navigatie- en meetkunde > PgAng/Navigatie
-387VC-- Kelten verslaan Romeins leger en bezetten Rome > PgAng/Kelten
-350Vc++ Teutonen noemen Angelen Anglisko > PgAng/Anglisko, Aeiland, Anglisch, Angelen
-350VC++ Noord Friesland bevolkt door Angelen uit Humsterland > pgAng/ASA
-350VC++ Anglische hoeve te Hijken/Drente > PgAng/Hijken
-350VC++ oudste veenbrug van Nederland in Valtherbrug > PgAng/Veenbruggen
-315VC--- Cymbrische Vloed: Stormvloed teistert kusten Denemarken en Noord Duitsland. Cymbren en Teutonen vluchten naar veilige oorden in het zuiden.
-300-hedn Chinese Muur > PgAng/China
-300-hedn Boeddhisme (Buddhisme) > PgAng
-300VC++ perkament in gebruik voor documentatie > PgAng/Perkament
-300-700N Nederland onderdeel Anglisch Rijk > PgAng/Nederland
-300-1375N Vuurtoren Pharos/AlexandriŽ in Egypte > PgAmg/Verlichting
-300-1450N Zijderoute: Constantinopel-Cntr.AziŽ-China > PgAng/Zijderoute
-300VC++ via Zijdroute leren Angelen Chinese kloosters kennen > PgAng/Priestering, Kloosters/Angale
-300VC++ Overijssel bevolkt door Angelen uit Drente > PgAng/ASA
-300VC++ zoutwinning langs de Noordzee > PgAng/Zout
-300VC++ rosmolens in gebruik bij Romeinen
-300VC++ Angelen verbouwen granen op raatakkers > PgAng/Raatakkers
-300VC++ mogelijk contacten Angelen met India > PgAng/India
-250VC--- Anglisch gezin settelt in Dunninghe in Drente > PgAng/Dunninghe
-250VC++ Angelen settelen in Hardinga NO.Nederland > PgAng/Hardinga, Ingwisteen
-250VC++ Angelen in Hengelo/Twente > PgAng/Yzer
-250VC++ Angelen maken prachtige sieraden > PgAng/Sieraden
-225-165V Arwin van Angeln ZA/PgAng
-225VC++ Twente bevolkt door Angelen uit Vechtdal > PgAng/ASA
-225VC++ Berkelland bevolkt door Angelen uit Twente > PgAng/ASA
205VC-500NC Angelland aangevallen door Denen, Romeinen, Saxen, Swaefen en Franken. De Angelen verslaan en verdrijven hun vijanden met succes. > PgAng/HCAB
-200VC++ Salland bevolkt door Angelen uit Vechtdal en Twente > PgAng/ASA
-200VC++ Veluwe bevolkt door Angelen uit Salland en Achterhoek > PgAng/ASA
-200VC++ Graafschap bevolkt door Angelen uit Twente en Berkelland > PgAng/ASA
-200VC++ Slingeland bevolkt door Angelen uit Berkelland > PgAng/ASA
-200VC++ Wekerom/Veluwe: waterput + raatakkers > PgAng/Wekerom
-200VC++ Angelen uit Twente in Wetwang/NO.Yorkshire? > PgBrit/Wetwang
-200VC++ Kaninefaten in Zuid Holland > PgAng/Kaninefaten
-150VC++ Liemers bevolkt door Angelen uit Berkelland > PgAng/ASA
-150VC++ Utrecht bevolkt door Angelen uit de Veluwe > PgAng/ASA
-150VC++ Angelen settelen langs noordoever Rijn > PgAng/Rijnland, ASA
-150VC++ Westfalen bevolkt door Angelen uit Eemsland > PgAng/ASA
-150VC++ Arnhem staat onder invloed van de cultuur waaruit de noordelijke urnenvelden voortkomen. Dat geldt voor het hele gebied van Nederland boven de grote rivieren. Sinds 500vC is dat vooral de Anglische cultuur. > PgAng/Arnhem, Urnencultuur
-146VC++ turf in gebruik als brandstof in de Lage Landen > PgAng/Turf
-120VC--- Cymbren en Teutonen migreren naar Zuid Europa > PgAng/Cymbren
-103VC--- Teutonen strijden in Aix-en-Provence tegen Romeinen
-100Vc--- Teutonen migreren massaal naar Zuid Europa
-100VC--- Angelland bereikt haar grootste omvang. Het drijft intensief handel met de landen rond de Noordzee, de Oostzee en via de rivieren in Rusland met o.a. de landen rond de Middellandse Zee en de Oosterse landen. > PgAng/Angelland, Handel, AXR
-100VC++ Angelen gebruiken specerijen > PgAng/Specerijen
-100VC++ NoordHolland bevolkt door Angelen uit Veluwe > PgAng/ASA
-100VC++ landweren in NO Nederland > PgAng/Landweren
-100VC++ watermolens in gebruik bij Grieken en Romeinen
-100VC++ olieflesjes van glas in Rome en Syria > PgAng/Olielampen
-100VC++ Bohemen zuidgrens Angelland > PgAng/ASA, Bohemen
-100VC++ Angelen stichten Reval in Estland als handelspost > PgAng/Reval
-100V-44V Gaius Julius Caesar > PgAng/Caesar
-100-300N Tubanten in stroomgebied Lippe en Twente > PgAng/Tubanten
--70V-19N Vergilius, Romeins schrijver. > PgAng/Hid
--58VC--- Julius Caesar start veldtocht om NW Europa te veroveren. > PgAng/ARV
--51VC--- Julius Caesar bereikt met zijn leger de Rijn. > PgAng/ARV
-51V-400N Romeinen in Nederland > PgAng/Romeinen
--50VC--- Angelen zijn een handelsvolk > PgAng/Handel
--50VC--- Angelen streven naar winst > PgAng/Winst
-50V-900N Wodanisme Angelen > PgAng/Angalisme
--50VC++ Angelen in Waddengebied drijven handel met Romeinen langs zuidoevers van de Rijn > PgAng/Waddengebied
--44VC++ Keizer Augustus start veldtocht tegen Angelen > PgAng/Augustus
--15VC++ Romeins legerkamp voor 12.000 soldaten bij Nijmegen > PgAng/ARV
-12VC-450N Romeinse Tijd = Romeinse Rijk
--12VC++ onderwijs in Rome
---7VC-- Romeins legerkamp Nijmegen verbouwd tot uitvalbasis voor campagnes tegen Angelen. > PgAng/ARV
VC/NC
---0-34NC Jezus > PgAng/Christendom
---0-300 Romeinen bouwen 7 forten langs Rijn als onderdeel Limes. > PgAng/ARV
---0-300 groep Angelen uit Salland migreert naar ZW Engeland > PgAng/Sul
---9---- Angelen verslaan Romeinen in Teutoburger Woud > PgAng/Varusslag
--10---- China vindt kompas uit > PgAng/Navigatie
--10++-- Midden-Oosten gebruikt sloten en sleutels op deuren > PgAng/Veiligheid
--10++-- Romeinen maken vensterglas > PgAng/Glas
--10++-- Romeinen gebruiken hijskranen > PgAng/Hijskranen
--10++-- Levendige handel tussen Rijnland en Brittannia; o.a. wijn en aardewerk
-------- > PgAng/Rijnland
--10++-- Anglische belangstelling voor Romeinse cultuur > PgAng/Hid
--12++-- Drususgracht tussen Rijn/Arnhem en Yssel/Angerlo > PgAng/Yssel
--14---- Keizer Tiberius stopt pogingen Angelland te veroveren. > PgAng/ARV
--17---- Romeinen stichten Londen. > Handel met Rijnland bloeit.
-------- > PgBrit/Londen, Rijnland
--23----79 Plinius -- Rome > PgAng/Plinius
--25---400 Romeinen controleren scheepvaart Oude Rijn vv Brittannia > PgAng/Transport
--28------ Angelen in Noord Holland komen in opstand tegen hoge belastingen Romeinen > pgAng/Belastingen
--30----90 Claudius Civilis > PgAng/Claudius Civilis
--40------ Meisje van Yde > PgAng/Yde, Veenlijken
--47----57 Plinius in Nederland > PgAng/Plinius
--47---150 Romeinen bouwen de Limes (19 grensposten) langs de Oude Rijn van Duiven bij Arnhem tot in Katwijk bij Leiden > PgAng/ARV
--50++-- Angelen zijn voornamelijk landbouwers. Hun god Saeter is namelijk gemodelleerd naar de Romeinse god Saturnus, de god van de landbouw. Zaterdag is genoemd naar Saeter, wat aangeeft dat hij op de zon na de belangrijkste god is van de Angelen. > PgAng/Saeter
--50++-- Angelen hebben grote geografische kennis van de wereld > PgAng/Horninx
--50++-- China maakt porcelein
--50++-- Angelen in Noord Nederland > PgAng/Ossenhoorn
--50++-- Angelen, Avionen en Juten in Denemarken tot aan de Eider #FFS/p4
--50++-- Angelen, Avionen en Reudigner wonen aan de Elbe #FFS/p3
--50++-- Angelen bouwen schans Duno Heveadorp bij Arnhem > PgAng/Duno Heveadorp
--50++-- eerste dijkenbouw in Nederland langs grote rivieren > PgAng/Dijken
--55-118 Publius Cornelius Tacitus > PgAng/Tacitus
--79---- Vesuvius barst uit. Pompei verwoest.
--80++-- Angelen wonen tussen Elbe, Rijn en Bohemia > PgAng/Tacitus, Angelen
--80++-- Germanen drinken bier #Tacitus, WP
--87-150 Claudius Ptolemaeus > PgAng/Ptolemaeus
--90---- Tunesian Wall 1500 miles gebouwd door Romeinen > PgAng/Romeinse Rijk
--98---- Ingweonen = volk op Continent langs kust Noordzee (Tacitus) = Angelen > PgAng/Ingeweonen, Angle
-100---- Tacitus noemt hundreds (regio's) > PgAng/Hundred
-100++-- Rome machtige en moderne stad met 1 miljoen inwoners > PgAng/Rome
-100++-- Angelen en Kelten in Blaricum > PgAng/Blaricum
-100++-- Tubanten uit Twente naar N.Yorkshire ivm bouw Hadrian Wall > PgAng/Tubanten
-100++-- in Rome werken mensen uit Bangladesh > PgAng/Rome
-100++-- burcht van Thorsberg > PgAng/Thorsberg
-100++-- Friezen in NW Duitsland (Tacitus) > PgAng/Friezen
-100++-- Naturaal Anglisch klooster Praesting in Stegeren/Ov > PgAng/Stegeren
-100++-- Angelen kennen glas > PgAng/Glas
-100++-- Rijnland bevolkt door Angelen uit Veluwe en Liemers > PgAng/ASA
-100++-- Winchester bevolkt door Nederlanders en Belgen > PgBrit/Winchester
-100++-- Voorburg/ZH tijdelijk hoofdstad Romeinse Rijk > PgAng/Voorburg
-100++-- Katholicisme
-100-300 snelle verdubbeling aantal huishoudens in NO Ndl > PgAng/SDV
-100-350 aantal nederzettingen in NO Nederland verdubbelt > PgAng/Nederzettingen
-100-400 stookgedrag Romeinen oorzaak Grote Natheid 300-600nC? > PgAng/Klimaat
-100-500 Angelen geduchte macht op Continent > PgAng/Anglische Macht
-100-800 Oude Futhark
-100-1102 Naturaal Anglisch klooster Pristering in Zelhem > PgAng/Priestering
-110++-- Twentse soldaten in Noord Yorkshire > PgAng/Tubanten
-122++-- Angili (Angelen) wonen tussen Rijn en Elbe #Ptolameus > PgAng/Angili
-125-185 Megin de Harde -- Engeler/Otterlo-Meynerswijk/Arnhem > ZA/PgAng
-125++-- Wodanmunt Groningen > PgAng/Geldstelsel
-128++-- Naturaal Anglisch klooster Praesting in Ulft/Achterhoek > PgAng/Stegeren
-150---- Saxen dringen Angelland binnen tot aan de Elbe bij Bremen > PgAng/NOVL
-150---- Angelen verslaan de Saxen bij Bremen > PgAng/NOVL
-150---- Romeinen bouwen kustverdediging bij Ockenburg > PgAng/Ockenburg
-150---- 1e Angel-Saxisch Verbond (Lunenburg) > PgAng/ASV, Angel-Saxen
-150---- Angelen bereiken de Rijn > PgAng/ASA
-150++-- Angelen vallen regelmatig Romeins gebied langs Rijn binnen > PgAng/Rijnland
-150++-- Romeins legerkamp in duinen Ockenburg/DenHaag > PgAng/Romeinen
-150++-- Romeinen houden gebied langs Rijn vrij tegen invallen > PgAng/Rijnland
-150++-- schans Heveskes bij Delfzijl > Pgang/Heveskes
-150++-- zeeroverij > PgAng/Zeeroverij
-150++-- Saxen wonen in Pommeren/NO.Duitsland tot aan de Elbe (Ptolemaeus; FFS)
-150++-- Saxen zoeken expansie via Angelland > PgAng/Saxen
-150++-- Saxen raiden Noordzeekusten > PgAng/Ockenburg
-150-350 migratie kleine groepen Angelen naar Zuid Nederland > PgAng/Zuid-Nederland
-160++-- Anglische Macht > ZA/PgAng
-170++-- Romeinen bouwen tijdelijk kamp bij Ermelo. Door de vele aanvallen van de Angelen wordt het kamp snel opgeheven. > PgAng/Ermelo
-166-180 Marcomaanse Oorlog > PgAng/Marcomanen, Thorsberg
-180-400 Romeinen in Brittannia exploiteren vele steenkoolvelden > PgAng/Steenkool
-200---- Anglische runensteen Thorsberg/Angeln > PgAng/Thorsberg
-200++-- massamigratie Angelen naar Thuringen > PgAng/Thuringen
-200++-- Zuid-Holland: de Romeinen leggen dijken en wegen aan waardoor het gebied bewoonbaar wordt > PgAng/Zuid-Holland
-200++-- in Westerveld/DR wonen Angale Anglische priesters > PgAng/Wierook
-200++-- Angelen kunnen lezen en schrijven > PgAng/OATA, Schrift
-200++-- steenbouw in Nederland > PgAng/Steenbouw
-200++-- Angelen hebben contacten met Romeinen > PgAng/ARV
-200-274 Angelen verwoesten de Romeinse grensposten langs de Rijn > PgAng/ARV
-200-300 West Angle komt tot bloei door contacten met Romeinen > PgAng/SDV
-200-500 Denen teisteren Angelland
-200-600 zeenivo Noordzee stijgt 5 meter = 1.67 meter per eeuw > PgAng/Zeespiegel/Herculaneum
-215-275 Holdo van Angeln -- Haithabu*-Hollingstedt/Angeln > ZA/PgAng
-226---- Romeinse steen Hadrian Wall N.Yorkshire noemt Tubanten > Pgang/Twente
-230++-- Angelen sijn superieure wapenmakers > PgAng/Wapens
-235---- Angelen verslaan Romeinen bij Harzhorn/Oldenrode/Hannover > PgAng/Oldenrode
-250++-- grote onverstromingen kustgebieden Groningen > woonplekken circa 1.5 meter opgehoogd > PgAng/P36
-250++-- oudste stenen brug van Nederland in Maastricht > PgAng/Bruggen
-250++-- Angelen wonen al rond 250nC in Overijssel > PgAng/Overijssel
-250-336 Arius kerkvader -- Constantinopel-AlexandriŽ. De Germanen zijn aanhangers van hem en zijn kerkleer. > PgAng/Arianisme
-260-320 Weothulgeot van Angeln kx// Haithabu/Angeln
-270++-- Anglische urnen in NW Angelland > PgAng/Urnen
-280++-- Arianisme > PgAng/Arianisme
-287-800 in Angelland wonen hoofdzakelijk Angelen > PgAng/Angelland/Bewoning
-287++-- Franken wonen aan Beneden en Midden Rijn > PgAng/Franken
-290-350 Weaga van Angeln k+// Haithabu/Angeln
-290-450 Angelen en Saxen raiden Noordzee kusten > PgAng/MCB, Zuid-Holland
-299-359 Frithogar van Sleswig ok+Weothulgeot/Haithabu
-300++-- ZuidDuitsland bevolkt door Angelen uit Westafalen > PgAng/ASA
-300++-- Romeinen bouwen schipbruggen > PgAng/Bruggen
-300++-- Angelen bouwen landweren > PgAng/Landerwern
-300++-- Angelen brouwen eigen bier > PgAng/Bier
-300++-- Anglische nederzetting in Colmschate > PgAng/Colmschate
-300++-- Yzerovens in Colmschate > PgAng/Comschate
-300++-- Yzerovens in Apeldoorn > Yzer
-300++-- hielspitten > PgAng/Hielspitten
-300++-- Angelen settelen in Zuid-Holland > PgAng/Zuid-Holland
-300++-- Angelen settelen in Thuringen > PgAng/Thuringen
-300++-- Angle = Angelland = het land der Angelen tussen Denemarken (Denum), de Elbe, de Saale, de Rijn en de Noordzee > PgAng/Angle, Angelland
-300++-- Saxen ware plaag langs kusten en riviermonden > Romeinen bouwen forten in Brittenburg, Voorne, Goeree en Ockenburg > PgAng/Ockenburg
-300-350 Hwicce in Cotswolds/Engeland; Anglische stam uit Wieken/Liemers > PgAng/Hwicce
-300-450 laat Romeinse Tijd relatief nat > PgAng/SDV/p283
-300-450 centraal Salland relatief nat > PgAng/SDV
-300-534 Vandalen teisteren Zuid Europa > PgAng/Vandalen
-300-600 De Grote Natheid: water Noordzee stijgt > langdurige zware regens en stormen > grote overstromingen en veel landverlies langs kusten NW Europa > PgAng/P36
-300-600 Donkere Middeleeuwen > ZA/PgAng
-311-371 Wulfila bisschop OostGoten -- Alexandria-ZuidRusland > PgAng/Wulfila
-320-360 Freawin van Sleswig ok//Haithabu*-Sleswig
-321-381 Whitlaeg van Angeln k+// Haithabu/Angeln
-325++-- Naturaal Anglisch klooster in Beekbergen > PgAng/Kloosters
-350---- Broek van Thorsberg/Angeln
-330-390 Fritigern, leider van de Goten > PgAng/Fritigern
-335-395 Angantyr, legerleider van de Oost Goten in ZuidRusland > PgAng/Angantyr
-340---- Bisschop Wulfila legt West-Gotisch/Anglische taal vast en ontwerpt West-Gotisch Alfabet. > PgAng/Wulfila
-345++-- Anglo-Gotisch Alfabet > PgAng/ALFA
-345-405 Wig van Sleswig ok+// Sleswig/Angeln-Cotswolds
-350++-- Rome ernstig bedreigd door Vandalen > PgAng/Rome
-350++-- Fritigern bekeert tot het Arianisme. Kerstening Oost Europa dus in de 4e eeuw nC al aan de gang. > PgAng/Fritigern
-350++-- onderwijs in Angelland > PgAng/OWA
-350++-- kloosters in NW Europa; start in zuiden van Frankrijk en Duitsland. > PgAng/Kloosters
-350++-- water Noordzee stijgt > PgAng/Ezinge
-350++-- aantal nederzettingen in NO Nederland neemt snel af > PgAng/Nederzettingen
-350++-- Slaven wonen in Polen en NO.Dutisland tot aan de Elbe (WP)
-350++-- Ankland op runesteen in Angeln > PgAng/Ankland
-350++-- Myrgings zijn Anglisch volk wonend in Fivelingo > PgAng/Myrgings
-350++-- Hasten wonen bij de LŁneburgerHeide/N.Elbe > PgAng/Kranenburg Stade
-350++-- Saxen zoeken doorgang naar Noordzee
-350++-- Angelen in Humsterland/Groningen > PgAng/Angelen, Humsterland
-350++-- Angelen settelen in Katwijk-Rijsburg-Voorburg-Monster > PgAng/ZuidHolland
-350++-- Hunnen verschijnen in Zuid Rusland en veroveren het hele gebied tot aan de Donau en het Romeinse Rijk. > PgAng/Hunnen
-350-450 Hunnen teisteren Europa > PgAng/Hunnen, Volksverhuizingen
-350-450 Germanen leren het zadel kennen via de Hunnen
-356-416 Wermund van Angeln k+// Haithabu/Angeln
-360-420 Wehta van Angeln p+// Haithabu/Angeln
-360++-- Romeinen keren niet eerder terug dan 360nC > PgAng/ARV
-365++-- In de regio Dnepr bij de Zwarte Zee wonen Goten. > PgAng/Angantyr
-370-451 Hunnen teisteren Europa > PgAng/Volksverhuizingen, Hunnen
-370---- De Goot Angantyr (gb 335) verslaat de Hunnen in de regio Dnepr bij de Zwarte Zee. De Hunnen trekken zich terug tot achter de Donau waar ze tot 453nC heersen en dan verdwijnen in het niets. > PgAng/Hunnen
-370-400 Eerste golf Anglische settlers in de Cotswolds onder aanvoering van Wig, zoon van de onderkoning van Sleswig. Wig vlucht voor de agressieve koning van de Saxen aan de Elbe. Mogelijk vestigen Wig en zijn groep zich in Wychwood, dat woud van Wig betekent. > PgAng/Kolonisatie
-375-850 Volksverhuizingen in Europa > Volksverhuizingen
-375++-- Saxen infiltreren westkant Lunenburg
-380-456 Offa van Angeln -- Haithabu/Angeln > PgAng/Offa van Angeln
-380-458 Widsith van Myrgingum bij Fiveldore in Fivelingo > PgAng/Widsith
-400++-- Angelen wonen in hele gebied tussen Denemarken en Zierikzee > PgAng/Pint
-400++-- in Zuid Zweden wonen Angelen > PgAng/ZZW
-400++-- Angelen zijn een West Gotisch volk in het tegenwoordige Sleeswijk, later langs Beneden Rijn en Maas, steken in de 5e eeuw gedeeltelijk over naar Groot Brittannia, waar zij samen met Saxen en andere stammen diverse rijkjes stichten. > PgAng/Angelen
-400---- Angle (Angelland) is circa 60.143 Km2 groot (Nederland 1971 40.844 Km2) en telt dan circa 6.9 miljoen inwoners. In NO Nederland wonen daarvan circa 2.8 miljoen. Na de massamigratie naar Brittannia in 450-550nC zijn dat nog maar 1.7 miljoen. Rond 1970 telt NO Nederland circa 3.2 miljoen inwoners. > PgAng/Angelland
-400---- in Angle wonen circa 115 mensen per Km2 > PgAng/Bevolking
-400++-- Angelland heeft een georganiseerd leger van circa 1.4 miljoen man > PgAng/Hundreds:Centuria
-400++-- Oud Anglische Kerk > PgAng/Oud Anglische Kerk
-400++-- relatie tussen Angelen en Saxen verslechtert > PgAng/Nieuwe Saxen
-400++-- Angelen noemen Saxen Hunnen > PgAng/Nieuwe Saxen
-400++-- Angelen in NO Nederland dominant aanwezig > PgAng/Hunnen
-400++-- Anglisch leger beschikt over circa 1.4 miljoen man > PgAng/Leger
-400++-- Saxen migreren naar NW Duitsland op de vlucht voor de Slaven
-400++-- groot oud handelsnetwerk tussen India en Angelland > PgAng/India
-400++-- NO Nederland (West Angle) heeft contacten met Constantinopel en Christenen aldaar > PgAng/Arianisme
-400---- Angelen steken massaal de Rijn over. Romeinen verlaten castellum Meynerswijk. > PgAng/Meynerswijk
-400++-- Angelen overschrijden de Rijngrens op tal van plaatsen > PgAng/Rijnland
-400++-- ondergang Romeinse Rijk > PgAng/Rome
-400--412 De Romeinen verlaten Brittannia > PgAng/Volksverhuizingen
-400++-- na het vertrek van de Romeinen settelen Angelen in de Zuidelijke Nederlanden tot in Noord Frankrijk en de Elzas > PgAng/Angelen
-400++-- dijkenbouw raakt in slop > PgAng/Dijken
-400++-- deel Angelen uit Humsterland/Groningen naar Brittannia
-400++-- Angelen migreren verder zuidwaards over de Rijn naar de Zuidelijke Nederlanden tot in de Elzas en Vlaanderen > PgAng/FBAA
-400++-- geen Friezen en Franken in NO Nederland > PgAng/West Angle
-400++-- Betuwe bevolkt door Angelen uit Rijnland > PgAng/Betuwe
-400++-- Maasland bevolkt door Angelen uit Rijnland en Betuwe > PgAng/Maasland
-400-477 Angeltheow van Angeln, zoon van koning Offa k+// Haithabu/Angeln
-400-600 in NO Nederland wonen geen Franken > PgAng/Pax Anglorum
-401++-- Romeinen trekken uit Nederland > PgAng/Romeinse Rijk
-405---- Offa van Angeln verslaat de Saxen bij Bremen > PgAng/Offa van Angeln
-405---- Offa dringt Saxen terug naar oostkant Elbe > PgAng/Offa van Angeln
-405---- Offa verslaat de Swaefen bij Fiveldore in NO.Groningen > PgAng/Offa van Angeln
-405---- Offa bouwt motte in Coevorden tegen Saxen > PgAng/Offa van Angeln
-405---- Offa bereikt de Maas bij Oeffelt > PgAng/Oeffelt
-405++-- Offaland > PgAng/Offaland
-405++-- geen Saxen in West Angle (NO Nederland) > PgAng/West Angle
-405++-- ZuidHolland bevolkt door Angelen uit Betuwe en Utrecht > PgAng/ZuidHolland
-405++-- Limburg bevolkt door Angelen uit Gelderland > PgAng/ASA, Limburg
-405++-- NoordBrabant bevolkt door Angelen uit Betuwe > PgAng/ASA
-405-465 Hengest & Horsa > PgAng/HEH
-405-465 Engist van Angeln -- Angeln-Humsterland-Kent-Leiden > PgAng
-410---- Romeinen verlaten Engeland
-410++-- Vlaanderen bevolkt door Angelen uit NoordBrabant > PgAng/ASA, Vlaanderen
-411++-- Nadagen Romeinse Rijk > PgAng/Echt
-412++-- De Romeinen hebben Brittannia verlaten. Toch migreren nog nauwelijks Angelen naar Brittannia. > PgAng/MCAB
-412++-- Angelen uit Groningen migreren naar Drente, Overijssel, Gelderland, N.Brabant en Limburg op de vlucht voor stijgend zeewater > PgAng/Waddengebied
-415++-- objectivisme Anglisch denken > PgAng/Objectivisme
-415++-- Anglische namen weekdagen > PgAng/Weekdagen
-415++-- Anglische levenswaarden geformuleerd in hun weekdagen > PgAng/Levenswaarden
-416++-- Angelland is een uitgestrekt Koninkrijk > PgAng/Koninkrijk Angle
-416++-- Offa van Angeln koning van Angelland > PgAng/Offa van Angeln
-420-489 Eomar van Angeln > PgAng/Eomar van Angeln
-425----- zeenivo Noordzee 3.8 meter boven nivo 200nC > PgAng/Zeespiegel
-425----- warlord Vortigern landt met Anglisch leger in Brittannia > PgAng/Vortigern
-425----- Widsith oudste Anglisch dichtwerk, ontstaan in Myrgingum in Fivelingo (N.Gro) en geschreven in de Oer Futhark. Ze is het oudste literaire werk van de Anglische, Engelse en Nederlandse taal. > PgAng/Widsith, Widsith/bron
-425----- Widsith getuigt van grote internationale belangstelling van Anglische cultuur > PgAng/ACA
-425----- Widsith getuigt van Offa van Angeln > PgAng/Offa van Angeln
-425----- Widsith noemt Friezen een clan = groep families > PgAng/Friezen
-425++-- Drente gewest Anglisch Rijk > PgAng/Wistlawudu, Etstoel
-425-450 Prinses van Zweeloo > ZA/PgAng
-430++-- Hengest en Horsa van Angeln tijdelijk in Humsterland > PgAng/Engist van Angeln
-430-500 Zeespiegel stijgt verder. Zware stormen teisteren kusten Noordzee en Oostzee. Gevolg: grote overstromingen en veel landverlies. > PgAng/P36
-430-500 Langdurige natheid dwingt Angelen kustgebieden Angelland te migreren naar Brittannia. > PgAng/Overleveringen
-430++--- Vele nederzettingen in Drente worden verlaten. Vondsten in grafvelden bij o.a. Wijster-Looveen en Zweeloo wijzen echter op voortgezette of hernieuwde bewoning in de nabijheid. Mogelijk is desnietemin de populatie teruggelopen. > PgAng/Grote Natheid
-430++-- Begin massamigratie van Angelen naar Brittannia > PgAng/MCAB
-430-750 Merovingen > ZA/PgAng
-441-501 Icel van Angeln, zoon van Eomar van Angeln -- Haithabu-Mercia > PgAng
-444-504 Koning Xx van Angeln -- Haithabu > PgAng/Radiger
-445++-- Angelen hebben militaire macht in Brittannia > PgBrit/Vortigern
-446---- Vortigern vraagt Angle extra steun tegen Picten > PgBrit/Vortigern
-449---- groep Angelen migreert vanuit Hollingstedt naar Brittannia > PgAng/Hollingstedt
-449++-- Angle (Angelland) betwix Iotum and Eald-Seaxum > PgAng/G449
-449++-- Angle tussen Denum, Rijn, Elbe, Saale en Noordzee > PgAng/Angle
-449++-- Angle is een machtig land > PgAng/Angle
-449++-- NO Nederland + NW Duitsland = Angle > PgAng/Angle
-449++-- Offa van Angeln stuurt soldaten naar Brittannia > PgAng/Vortigern
-449++-- Angelland heeft een grote vloot oorlogsboten > PgAng/Vloot
-449++-- Angelen, Saxen en Jutten migreren naar Brittannia > PgBrit/ASC
-449++-- Hasten migreren via Kranenburg/Stade naar Zuid Brittannia > PgAng/Hasten
-449++-- Hasten stichten Hastings aan de kust van Zuid Brittannia > PgAng/Hasten
-449++-- Hengest & Horsa -- Ypwinfleot/N.Brittannia-Angle > PgAng/HEH
-449++-- Engist van Angeln bouwt burcht van Leiden > PgAng/EngistVanAngeln
-449-hedn Burcht van Leiden
-450++-- Angle strekt zich uit van Nederland en NW Duitsland tot diep in Zuid Duitsland > PgAng/Angle
-450----- in Angelland (Angle) wonen 7.7 miljoen Angelen > PgAng/Demografie
-450----- Angelen machtigste Germaanse volk in NW Europa > PgAng/Angelen
-450----- Drente een gewest van het Anglisch Rijk > PgAng/Wistlawudu
-450----- Creopa van Foxham sticht Kropswolde in Groningen > PgAng/Kropswolde
-450----- massief gouden halsringen op Grebbeberg > Heimenberg
-450++-- inwoners Fivelingo werpen wierden op tegen het hoge water > P35
-450++-- vele Angelen migreren via de Ossenweg naar gebieden in het zuiden en zuidwesten van Europa > PgAng/Ossenweg
-450++-- Angelen wonen langs Beneden Rijn en Maas > PgAng/Maasland
-450++-- van Denemarken tot Duinkerken kunnen de mensen elkaar goed verstaan > PgAng/Duinkerke, Maerlands
-450--475 De eerste golf Angelen naar Brittannia komt van de kusten van Noord Nederland en Duitsland. Volgens overlevering bevinden zich onder hen de leiders Hengest en Horsa.
-450--500 Angle koloniseert Brittannia > PgAng/Kolonisatie
-450--550 4 miljoen Angelen migreren naar Brittannia > PgAng/Demografie, Engelandvaarders
-450--550 4 miljoen Angelen blijven in Angelland > PgAng/Demografie
-450--550 massamigratie Angelen uit Angelland naar Brittannia > PgAng/MCAB
-450--550 armoede lijkt geen reden van de massamigratie > PgAng/MCAB/300-600nC
-450--550 volgens oude overlevering in Engeland verlaten vele Angelen de kustgebieden van Angelland omdat het daar zo nat is > PgAng/Overleveringen
-450--550 per dag 1 boot met 50 Angelen naar Brittannia > PgAng/Engelandvaarders
-450--550 Angelland deels ontvolkt door de migraties (#CVF) > PgAng/A5+
-450--550 terpenland verlaten en leeg door grote overstromingen > PgAng/P36
-450--550 Uit deze periode komen nauwelijks archeologische vondsten. Alles wijst op massamigratie door Grote Natheid in deze periode. > PgAng/P36
-450++-- Angelland verzwakt demografisch, economisch en militair
-450-1050 Vroege Middeleeuwen
-450-1050 meeste Nederlanders wonen in NO Nederland > PgAng/Demografie
-450-1066 NW Europa geteisterd door Vikings (Noormannen) > PgAng/Vikings
-450-hedn Geordie Anglische streektaal van Noord-Oost Engeland > PgBrit/Geordie
-453----- Rijk van de Hunnen in ZO Europa stort in. Hunnen verdwijnen in het niets. > PgAng/Hunnen
-459----- Engist van Angeln bouwt burcht van Leiden > PgAng/Leiden
-465-525 Snoad van Tuxfeld -- Tusveld/Twente-Nottingham/GB > PgAng/Snoad van Tuxfeld
-468----- Anglische vloot van 400 schepen van Haithabu naar Rijnmond. > PgAng/Radiger
-470----- Prins Icel van Angeln migreert met vele stamgenoten naar Brittannia en sticht daar koninkrijk Mercia. Icel voert vele oorlogen met de autochtone Britten. Onder de Anglische migranten moeten dus vele strijders zijn uit het Anglisch leger in Angelland. De reden dat Icel en zijn gevolg naar Brittannia migreren lijkt vooral gebaseerd op de steeds zwaardere stormen die de Noordzeekusten van Angelland teisteren in de periode 430-500nC. > PgAng/M35
-471----- Icel van Angeln sticht Anglisch koninkrijk Mercia in Brittannia > PgBrit/Mercia
-475-500 West Nederland geteisterd door zware stormen, grote overstromingen en veel landverlies. Mensen migreren daarom massaal naar de hoge zandgronden in Oost Nederland. Inmiddels worden die gebieden overwoekerd door oprukkende vegetatie van bomen, struiken en onkruid. Het land wordt moeilijk leefbaar. Circa 1/2 van de bevolking in deze streken migreert daarom naar elders. Vooral naar Brittannia, waar de omstandigheden heel gunstig zijn. (# KVN, KBG) > 300-500nC, PgAng/P35, HGAG, Twins, Angelsites
-477++-- Saxen van Continent vallen Brittania binnen en stichten koninkrijk Sussex
-477-512 Aelle, eerste koning van Sussex. > PgBrit/Sussex
-479-539 Koning Xx van Angeln - Haithabu > PgAng/Radiger
-481-843 Frankische Rijk
-489---- Koning Eomar van Angeln sterft.
-489---- Gedeeltelijke leegloop van Angeln, waardoor de bevolkingsdichtheid sterk is verminderd en de besturing en verdediging van Angeln nagenoeg onmogelijk lijkt geworden. Dat geldt ook voor de rest van Angelland. De migraties naar Brittannia vonden namelijk plaats vanuit heel Angelland.
-490++-- In Angeln wonen nog Angelen, die zijn achtergebleven na de laatste grote migratie van prins Icel en zijn volgelingen in 470nC. Een deel van de achterblijvers kan later alsnog zijn gemigreerd naar Brittannia. Een vrij groot deel is kennelijk gebleven. De continu aanvallende Denen lukt het namelijk pas rond 737nC Angeln helemaal te veroveren. Er zijn dus voldoende Angelen in Angeln blijven wonen om in 470-737nC de Denen tegen te houden. De inlijving bij Denemarken in 737nC duurt tot 1920. In dat jaar sluit Angeln zich aan bij Duitsland na een volksreferendum. De verhoudingen tussen Angelen en Denen lijken in al die eeuwen tamelijk slecht te zijn geweest. Anders zouden ze zeker niet hebben afgescheiden.
-496----- Frankische Rijk bekeerd tot Christendom door doop van koning Clovis
-498++-- West Angle bouwt versterkingen langs oostgrens om invasies van Saxen te bestrijden. > PgAng/NOVL
-500----- ook Salland getroffen door wateroverlast > PgAng/P36
-500++-- Elzas bevolkt door Angelen uit Limburg en N.Brabant >PgAng/ASA, Elzas
-500++-- Angelen migreren naar Brittannia wegens langdurige natheid Angelland > PgAng/M35
-500++-- yzerindustrie Ede een van de grootste van NW Europa > PgAng/Ede
-500++-- peperhandel Europa met India
-500++-- historisch vergeetproces Angelen in Angelland > PgAng/HGVP
-500++-- Angelen van Continent (Bernise/Z.Holland?) in Bernicia > PgBrit/Bernicia
-500++-- Esa sticht Anglische koninkrijk Bernicia > PgBrit/Bernicia
-500++-- Anglische nederzetting in Breckles/Norfolk/UK > PgAng/Burchten
-500++-- Ondanks de massamigratie naar Brittannia is circa de helft van de Angelen in Angelland blijven wonen. Velen van hen zijn ter plekke gebleven, anderen zijn verkast naar hogere gronden, weer anderen zijn gemigreerd naar de regio's ten zuiden van de Rijn en Maas. > MCAB, Demografie
-500-700 Angelland herstelt van de waterschade uit 300-500nC. > PgAng/M35
-500-719 Provincie Groningen deel van Anglisch Rijk
-500-775 NO Nederland nog vrij (onbezet) Anglisch gebied > PgAng/Pax Anglorum
-500-785 De Grote Collaps: Door de grote migratie van Angelen naar Brittannia raakt Angelland gedeeltelijk ontvolkt en verzwakt de bestuurlijke en militaire macht in ernstige mate. Circa 1/2 van de Angelen is gemigreerd. Angelland is daardoor relatief te zwak geworden om de instroom van Saxen, Friezen en Franken te weren. Toch blijft de helft van de Angelen in Angelland en behouden ze daar een relatief dominante positie. Door de zwakte van het centraal bestuur raken de Angelen echter hun samenhorigheid kwijt, vergeten ze langzamerhand hun identiteit en gaan ze zich deels identificeren met Saxen, Friezen of Franken. Desondanks hebben de oorspronkelijke Angelen her en der nog vele sporen achtergelaten. > PgAng/Grote Collaps, P68
-500-1100 Oud Engels > PgBrit
-500-1200 Oud Nederlands > PgAng
-500-1500 Oud Anglisch > PgAng
-510---- Gildas noemt Saxen een woest en goddeloos volk, zowel vijandig naar mensen als naar God. > PgAng/Gildas, Hunnen
-514++-- Saxen migreren naar Zuid Brittannia > PgAng/Engelandvaarders
-520++-- Vikings teisteren Rijngebied: ze plunderen, moorden en steken alles in brand
-526---- Maya cultuur op hoogste nivo. #BBC2tv 17.3.2018
-537---- Anglische prinses vaart met vloot naar Rijnmond > PgAng/Erma van Angeln
-537---- Anglische vloot van 400 schepen naar Rijnmond > PgAng/Radiger, Zeemacht
-550++-- steenkoolwinning en gebruik van cokes > PgAng/Steenkool
-522---- boek Getica van Jordanes (ovl 552nC). Volgens hem zijn de Goten aanhangers van het Aryanisme. Derhalve mogelijk ook de Angelen, die immers voortkomen uit de Goten. > PgGen/Aryanisme
-525---- bouw Appelburg in Appel bij Nijkerk > PgAng/Appel
-530++-- Angelen in Constantinopel en Griekenland. Mogelijk vanwege de Grote Natheid in Angelland. > PgAng/Constantinopel, Angeli
-540-545 Aarde getroffen door komeet: temperatuur in de wereld vijf jaar lang 0.5 graden Celsius lager. > PgAng/Klimaat
-544++-- builenpest in West Europa
-550----- stad Heraclion in Nijldelta zakt weg in bodem; mogelijk door stijging zeespiegel i.c. grote natheid > PgAng/Zeespiegel
-550----- massamigratie naar Brittannia stopt (#KVN) > PgAng/MCAB
-550----- Angelland In 450-550nC zijn circa 4.2 miljoen Angelen uit heel Angelland gemigreerd naar Brittannia vanwege de langdurig natte periode in 300-550nC. Circa 1.7 miljoen miljoen Angelen zijn in NO Nederland blijven wonen. Daarna groeit de bevolking daar weer. Rond 1970 telt dit gebied circa 3.3 miljoen inwoners.
-550---- kolbenarmring te Deventer > PgAng/Deventer
-550++-- ganzenjongens uit West Angle (NO Nederland) drijven jaarlijks ganzen naar Rotterdam voor verscheping naar Engeland voor het kerstmaal > PgAng/Ganzen
-550++-- Angelen in England maken nog voorwerpen van brons > PgAng/Brons
-550++-- De Grote Dissolutie Door de Grote Collaps raken de Angelen steeds meer hun eigen identiteit kwijt. > PgAng/Grote Dissolutie
-550++-- Angelland duurzaam verzwakt door massamigraties
-550++-- Angelen in Angelland vormen geen sterke eenheid meer > PgAng/CABA
-550++-- stormen teisteren Flevomeer > water stijgt > ontstaan Zuiderzee (#KVN)
-550++-- Lex Salica van en voor de Franken ingevoerd > PgAng/Rechtspraak
-550++-- onderwijs in NW Europa
-550++-- handel groeit in Rivierengebied
-550++-- bouw van stenen motten
-550-700 Angeln veroverd door de Denen
-550-785 delen Angelland veroverd door Denen, Saxen, Franken en Friezen > PgAng/P58
-550-1000 kerstening van NW Europa
-550-1453 Byzantijnse Rijk > PgAng/Constantinopel
-582++-- Angle strekt zich uit van NW Duitsland en NO Nederland tot diep in Zuid Duitsland, ondanks dat circa 4 miljoen Angelen (de helft van de Anglisch bevolking) is gemigreerd naar Brittannia en Angle dus aanzienlijk is verzwakt. > PgAng/Angle
-586-633 Edwin van Northumbria (Deira en Bernicia) > PgBrit
-590++-- Angelen onderwerpen koninkrijk Bernicia > PgBrit/Bernicia
-598++-- builenpest in West Europa
-599++-- grote taalverwantschap landen langs de Noordzee > PgAng/VTO
-600---- tot dit jaar wonen langs de kusten van de Noordzee en de grote Europese rivieren voornamelijk Anglen > PgAng/Ingewonen
-600---- Franken bezetten Nijmegen; stad wordt legerplaats
-600---- Paus Gregorius I ontdekt Angelen uit Deira/GB op slavenmarkt Rome > PgAng/Gregorius
-600++-- Angelen in Engeland afkomstig uit Nederland en NW Duitsland > PgAng/FBAA
-600++-- Bernicia/NO.Engeland, eerste Anglisch Rijk in Brittannia > PgBrit
-600++-- Ecclesia Anglicana = Anglicaanse Kerk > PgAng/Anglicana
-600-700 Saxen settelen in NoordAlbinga/NO.Holstein > PgAng/Saxen
-600-700 Angelen uit Oost Angle settelen in West Angle op vlucht voor Saxen > PgAng/Oost Angle
-600-700 Angeln strekt zich uit tot de Elbe
-600-700 groei bevolking NO Nederland stagneert > PgAng/Demografie
-600-700 Angelland geteisterd door raids van Denen
-600-700 stamland Angeln veroverd door de Denen
-600++-- bevolking Voorst/Yssel neemt toe > PgAng/Voorst
-600++-- windmolens in Iran, Afghanistan en Pakistan
-600---- zeenivo 5 meter gestegen > PgAng/Zeespiegel/Herculaneum
-600---- einde stijging zeespiegel #KVN
-600-2014 zeenivo daalt 5 meter = 36 cm per eeuw > PgAng/Zeespiegel
-615-675 Aldgisl van Rijnland > ZA/PgAng
-616---- Edwin van Northumbria wordt koning van Deira en Bernicia.
-625---- gouden zwaardknop van Ezinge/Groningen > Ezinge
-627---- koning Edwin van Northumbria wordt Christen > PgBrit
-630++-- lepra in NW Europa; afkomstig uit Egypte (#KVN/77)
-640---- Anglische gesp gevonden in Rijnsburg gemaakt rond 640nC
-640---- in Rijnsburg/Z.Holland wonen kenlijk nog Angelen > PgAng/Rijnsburg
-650---- in Wynaldum/Friesland wonen nog Angelen > PgAng/Wynaldum
-650---- in Angelland wonen nog vele Angelen > PgAng/Demografie
-650---- 2e Verbond Angelen en Saxen in Cotswolds/Engeland > PgBrit/Angel-Saxen
-650-719 Radboud van Rijnland > PgAng
-650++-- fort Heimenberg op de Grebbeberg > PgAng/Heimenberg
-650++-- economie West Europa krimpt > PgAng/Slavenhandel (#KVN/81)
-658-739 Willibrord zendeling Northumbria-Nederland > PgAng/Kerstening
-678++-- York noemt NO Nederlanders neven > PgAng/Neven
-678++-- in NO Nederland wonen voornamelijk Angelen > PgAng/Neven
-680++-- motte Klinkenberg bij Coevorden bolwerk tegen Saxen > PgAng/Klinkenberg
-690++-- overstromingen in kustgebieden
-690++-- Rivierengebied steeds meer in machtsfeer Franken
-695++-- macht Franken in Rijngebied groeit; hun hoofdkwartier zetelt al in Nijmegen
-700++-- Hof Englandi te Beekbergen/Veluwe > PgAng/Hof Englandi
-700++-- grote Anglische legermacht op Oost Veluwe > PgAng/Hof Englandi
-700++-- ontstaan essen en enken in NO Nederland > PgAng/Enk, Es
-700++-- motte Bergvrede in Ootmarsum bolwerk tegen de Saxen > Ootmarsum
-700-hedn Angeln strekt zich uit tot de Eider
-700-1918 Angeln onderdeel hertogdom Sleswig c.q. Denemarken > PgAng/Sleswig
-704++-- Nieuwe Saxen > PgAng
-713-773 Lebinus -- Daventry-Yorkshire-Deventer > PgAng/Lebinus
-714-768 Pippijn III, 741-768 koning Frankisch Rijk
-730++-- Historia ecclestiasica gentis Anglorum > PgBrit/Beda
-731++-- Saxen wonen in Albinga/Holstein (Beda)
-734---- Karel Martel verovert Friesland tot aan de Lauwers > PgAng/Franken
-737---- Angeln helemaal veroverd door de Denen.
-737---- Noord Angle (Opper Angle) veroverd door Denen en Saxen.
-737---- Einde Koninkrijk Angle. Mogelijke oorzaken: gedeeltelijke leegloop van Angeln, waardoor de bevolkingsdichtheid sterk is verminderd en de besturing en verdediging van Angeln nagenoeg onmogelijk lijkt geworden. Dat geldt ook voor de rest van Angelland. De migraties naar Brittannia vonden namelijk plaats vanuit heel Angelland.
-737---- laatste Anglische koning mogelijk gevlucht naar Veluwe > PgAng/Hof Englandi
-737++-- Deense koning Godfried bouwt Danewirke langs de Eider bij Haithabu
-737++-- Hof Englandi te Beekbergen/Gld hoofdzetel Angelland > PgAng/Hof Englandi
-737++-- grote Anglische legermacht op de Oost Veluwe > PgAng/Hof Englandi
-742-809 Ludger -- Utrecht-Deventer-GroningerOmmelanden-Munster-Werden > ZA/PgAng
-742-814 Karel de Grote, zoon van Pippijn III, 768-814 koning der Franken
-743---- Frankische koning Pippijn III verovert Utrecht boven de Kromme Rijn > PgAng/Utrecht
-744++-- Bonifatius sticht abdij Fulda (Benedictijnen) in Hessen > PgAng/Fulda
-750---- in Angelland wonen circa 6.2 miljoen Angelen > PgAng/Angle
-750---- in West Angle (NO Nederland) wonen circa 2.7 miljoen mensen
-750-1000 Grote meerderheid Nederlandse volk woont in West Angle. De regio is vrij welvarend dankzij redelijk sterke economie en vrij duurzame vrede.
-750++-- kloosters hervatten dijkenbouw > PgAng/Dijken
-750++-- handel tussen Rijnland en Mercia/GB > PgAng/Rijnland
-750++-- Deventer belangrijkste stad in NO Nederland > PgAng/Neven
-750++-- Saxen en Franken veroveren Thuringen > PgAng/Thuringen
-750++-- Friezen settelen in Eemsland en Noord Groningen
-750-hdn Friezen in NW Duitsland (Noordzeekust Sleswig)
-750++-- Kerstening Angelland gestart en gesteund door de Frankische koningen. Zo krijgen ze automatisch meer controle en gezag over de Anglische gebieden. Missionarissen en kloosterlingen doen het werk voor hen. Bisdom Utrecht speelt hierin een centrale rol. De Anglische symbolen en waarden worden systematisch afgepakt en vervangen door christelijke. Zo komt de Anglische identiteit op lange termijn steeds meer in de vergetelheid.
-754++-- kerstening Angelland vanuit York > PgAng/Kerstening
-754++-- Missionaris Ludger vindt religie Germanen heidens en moet uitgeroeid worden. Heilige wouden worden omgehakt en heilige stenen omver gegooid. > Kerstening
-760---- Koning Offa van Mercia verovert het gebied van de Humber (Yorkshire) tot aan Het Kanaal. Hij is daarmee Bretwalda = heerser van heel Brittannia en belangrijkste grondlegger van de unificatie van Engeland. > PgBrit/Offa van Mercia, Unificatie van Engeland
-768--814 Karel de Grote koning Frankisch Rijk
-768++-- Karel de Grote zetelt in Nijmegen
-771++-- Offa van Mercia bouwt Offa's Dyke tegen aanvallen uit Wales. De dijk is ruim 238 Km lang en rijkt from sea to sea. > PgBrit/Offa van Mercia
-775++- Saxen wonen in NO Duitsland tot aan de Elbe > PgAng/Oud Saxum
-775++-- Saxen migreren naar NW Duitsland en grensstreken NO Nederland
-775++-- versaxing Oost Angle (NW Duitsland) > PgAng/Angel-Saxen
-775++-- versaxing West Angle (NO Nederland) > PgAng/Angel-Saxisch
-775++-- Angelen migreren massaal van NW Duitsland naar NO Nederland op de vlucht voor oprukkende Saxen uit NO Duitsland. > PgAng/Demografie
-780++-- Saxen veroveren deel Groninger Ommelanden en Dokkum > PgAng/Ludger
-780++-- Oost Angle (NW Duitsland) veroverd door Saxen > PgAng/Saxen
-780++-- West Angle (NO Nederland) blijft Anglisch gebied > PgAng/West Angle
-780++-- Anglische factor in West Angle 3x groter dan Saxische > PgAng/AFA
-782----- Karel de Grote laat 4500 Saxen onthoofden in Verden/Bremen
-782++-- Koning Offa van Mercia lijkt Angelland nog steeds te zien als Anglisch gebied, dat zich uitstrekt tot aan de Rijn/Waal. > PgAng/Offa van Mercia
-785++-- Saxen onderwerpen zich aan de Frankische koning Karel de Grote
-785++-- Karel de Grote breidt zijn rijk uit tot aan de Elbe > PgAng/Franken
-785++-- Angelland onder Frankisch bestuur
-785++-- Lex Saxonum
-786++-- stabilisatie hundreds (regio's) > PgAng/Hundreds
-790++-- Lex Frisionum
-790-1066 Haithabu vestiging van Zweedse Vikings
-793-1066 Vikings teisteren NW Europa en Brittannia > PgBrit/Vikings
-795++-- Credo Anglorum > PgAng/Kerstening
-795-855 Lotharius I, koning van Lotharingen
-795-855 Dirk van Fivelga > PgAng
-800---- in NO Nederland (West Angle) wonen circa 3 miljoen Angelen > West Angle
-800++-- Nieuwe Futhark
-800++-- Denen terroriseren Zuidelijke Nederlanden > PgAng/Denemarken
-800++-- Saxen settelen in Saxum/N.Groningen > Saxum
-800++-- Frisia Proper = kustgebied Noord Nederland tussen Vlie en Weser > PgAng/Friezen
-800-803 Franken en Saxen veroveren Thuringen > Thuringen
-800-1500 Hofstelsel > PgAng/Horigheid
-801----- Podolf van Englandi schenkt zijn Hof Englandi met alle gronden en rechten aan de Abdij van Werden bij Duisburg > PgAng/Engeland Beekbergen
-803----- Pax Anglorum verschrompeld tot NO Nederland > PgAng/Pax Anglorum
-803++-- Coevorden belangrijkste bolwerk van NO Nederland > PgAng/HHA
-803++-- Thuringen een Frankisch hertogdom
-803++-- Lex Anglorum et Werinorum in Thuringen > PgAng/Thuringen, Engilin
-809----- Groningen mogelijk afgescheiden van Drente > PgAng/Drente
-820++-- Drente graafschap in Frankisch Rijk > PgAng/Drente
-820++-- Dirk van Fivelga graaf, mogelijk van Drente > PgAng/Drente
-832-1154 Anglo-Saxon Chronicle geschreven > PgBrit/ASC
-835----- Anglo-Saxon Chronicle noemt Angelland Angle > PgAng/Angle
-843----- Verdrag van Verdun: rijk van Karel de Grote opgedeeld in Francia (Frankrijk), Lotharingen (Lage Landen) en Saxen (Dutisland). > PgAng/Lotharingen
-843-880 Lotharingen > PgAng
-843-1260 Hertogdom Saxen > Saxenland
-848-901 Alfred de Grote van Wessex, Rex Anglorum
-850-1795 Leenstelsel in WestEuropa > ZA/PgAng
-850++--- Angeln onderdeel Deense Rijk
-850-1050 Vikings terroriseren NW Europa
-880++-- Neder-Lotharingen: BelgiŽ, Luxemburg, Nederland en Ost-Friesland
-880++-- West Angle onderdeel Neder-Lotharingen
-880++-- Oost Angle onderdeel Oost Francia (= Duitsland)
-882----- Deventer geplunderd door Noormannen > Deventer
-889----- Derde Angel-Saxisch Verbond > PgBrit/Angel-Saxen
-889++-- Unificatie van Engeland > PgBrit/Angel-Saxen
-900----- tot dit jaar is Angelland overwegend Angalistisch > PgAng/Angalisme
-910++-- Noormannen raiden provincie Groningen (#Quedam/p116)
-911-1300 Oost Angle onderdeel Saxisch Rijk > PgAng/KHS
-950++-- Angelen gebruiken cosmetica > PgAng/Cosmetica
-950++-- Verdroging West Angel: waterpeil zakt en zandgronden ontstaan door grootschalige houtkap > PgAng/Zandgronden
-950-hedn Runensteen Haithabu > PgAng/Haithabu
-950-hedn wolfdaken in Nederland > PgAng/Wolfdaken
-965----- Ibrahim bezoekt Haithabu > PgAng/Haithabu
-975-1886 markegronden in Nederland > PgAng/Markegrond
-996----- Hunsingo genoemd als graafschap. Dus los van Fivelingo. > PgAng/Hunsingo
1000++-- Oversticht > PgAng
1000++-- paleizen in Vollenhove, Groningen en Wanepe > PgAng/Paleizen
1000----- Noormannen plunderen en moorden in Groningen > PgAng/Walfrith van Bedum
1000----- Ingwi en Hardinga genoemd op Ingwisteen in Engeland > PgAng/Hardinga
1050-1500 Late Middeleeuwen
1050----- Haithabu verwoest door koning Harold van Noorwegen > PgAng/Haithabu
1050----- Tot dit jaar is NO Nederland (West Angle) economisch, cultureel en militair het belangrijkste gebied van Nederland. Daarna wordt Holland steeds belangrijker. > PgAng/West Angle
1050-1295 Kruistochten > ZA/PgAng
1050++-- Los Hoes > PgAng
1066----- Haithabu verwoest door Slavisch leger uit Polen > PgAng/Haithabu
1066----- Vikings definiteif verslagen in heel Europa
1066----- Willem van Normandy verovert Engeland > PgBrit/Willem de Veroveraar
1066++-- Normandisering van het Engels
1066-1415 Normandische overheersing van Engeland
1066-1600 Outlaws in Engeland en Angelland > PgAng/Outlaws
1067++-- Haithabu weer opgebouwd
1068-1086 Doomsday Book in Engeland > PgBrit/Doomsday Book
1089----- Nedersticht (Salland + Drente) onder gezag bisdom Utrecht. > PgAng/Nedersticht
1089++-- Drente trekt zich weinig aan van gezag bisdom Utrecht. > PgAng/Oversticht
1100----- Huis Schauenburg krijgt hertogdom Sleswig (+Angeln) in leen > PgAng/Sleswig
1100-1400 De graven van Gelre bouwen versterkingen langs de grens met Sticht Utrecht. O.a. burcht Kernhem te Kernhem. > Pgang/Kernhem
1100-hedn dijkenbouw langs kust Noordzee Angelland > PgAng/Dijken
1116----- Lothar van Supplinburg (hertog van Saxen) verovert Bnetheim > PgAng/Bentheim
1126-hedn oliemolen/watermolen in Beek, Limburg > PgAng/Oliemolens
1127----- Mongolen ververen Noord en Midden China
1150----- eerste vermelding van het kompas
1150++-- Universiteiten Bologna, Parijs, Oxford etc
1167-1227 Djingiz Chan stichter Mongools Rijk > PgAng/Buskruit
1180----- Chinezen verdrijven Mongolen uit China
1190++-- China maakt buskruit en kanonnen > PgAng/Buskruit
1200----- China herstelt
1179-1241 Snorri Sturluson in Ysland legt saga's vast > PgAng/Snorri
1183++-- windmolens in Zeeland en Vlaanderen > PgAng/Molens
1184----- Katholieke Kerk installeert Inquisitie > PgAng/Inquisitie
1188++-- watermolens in Twente > PgAng
1195++-- verfriezing in Angelland > PgAng
1196----- Angelland: duizenden mensen sterven van honger of ziekte. #HED/p10
1200++-- Bisschop van Utrecht poogt met hulp van Saxen, Friezen en Beieren NO Nederland (West Angel) in zijn macht te krijgen. > PgAng/Pax Anglorum
1200-1350 Anglische Mark -- Fivelingo/Oldambt/Groningen > PgAng
1200-1500 Middelnederlands: de taal van de Lage Landen, gesproken en geschreven
1215----- Magna Charta beperkt macht koning en kerk in Engeland. > PgAng/Democratie
1219----- Marcellusvloed treft kusten NW Angelland. #CVF
1225++-- dijkenbouw langs de Yssel in Gelderland en Overijssel > PgAng/Dijken
1227----- Slag bij Ane > PgAng
1227-1258 strijd tussen Gelekings en prefect van Groningen > PgAng/Gelekings
1228-1300 Jacob van Maerlant, eerste schrijver van het Nederlands > PgAng/Maerland
1230----- Inglinga Saga vastgelegd > ZA/PgAng
1231----- Verbond Drente-Fivelingo tegen bisschop Utrecht > PgAng/Drente
1231-1233 Fries-Drentse oorlog > PgAng/FDO
1232----- Drente en Fivelingo belegeren stad Groningen > PgAng/Drente
1233----- Drente wint oorlog tegen Friesland > PgAng/Drente
1233----- Bron Quedam Narracio over Drente, Groningen en Coevorden > PgAng/Quedam
1233----- Groningen en Gorecht onderdeel Drente #Quedam/pXI
1233----- strijd tussen Fivelingo en Hunsingo > PgAng/Fivelingo
1233++-- culturele versaxing grensgebieden NO Nederland > PgAng/Versaxing
1250----- Hunsingo en Fivelingo belegeren stad Groningen > PgAng/Groningen/stad
1250----- uitvinding spinnewiel > PgAng/Spinnen
1250++--- door turfwinning ontstaan hele nederzettingen en komen steeds meer vaklieden > PgAng/Nederzettingen
1250++-- meer geld in omloop in Angelland > PgAng/Ruilhandel
1250++-- horigen kopen zich masaal vrij en worden vrije boeren > PgAng/Horigheid
1250++-- ontginning van woestland neemt toe door vrije boeren > PgAng/Ontginnig
1250++-- deel bevolking platteland verhuist naar steden > PgAng/Demografie
1250++-- bevolking Angelland neemt toe
1260++-- Marco Polo maakt voetreis naar China > PgAng/Marco Polo
1277----- Reiderland verdronken door de zee > PgAng/Reiderland
1280++-- Friezen wonen in gebied tussen Eems en Weser (kaart) > PgAng/Friezen
1281++-- Ahave in Aalten > PgAng/Aalten
1288-1348 Yzo Sckeremere -- Scharmer/Groningen > PgAng
1297----- Slag bij Vronen/N.Holland: Hollanders verslaan WestFriezen > PgAng/Vronen
1300-1516 Neder-Angelland (Oost + West Angle) onderdeel Bourgondisch Rijk
1300-hedn waterschappen in Nederland > PgAng/Waterschappen
1300-hedn oliemolen/watermolen zathe Plekenpol Winterswijk > PgAng/Plekenpol
1330-1720 Heksenvervolging in Europa. Circa 50.000 zgn heksen door Kerk gruwlijk vermoord op brandstapels. > PgAng/Heksenvervolging
1337-1453 Honderdjarige Oorlog Engeland-Frankrijk > PgAng/HJO
1344-1650 Engelse Nobel: Engelse muntsoort > PgAng/Engelse Nobel
1345++--- ontstaan naam Nedersaxen > PgAng/Nedersaxen
1347-1447 Europa in rampspoed: pest dood 30 miljoen mensen, klimaatverandering, veel regen, aardbevingen, 100-jarige oorlog (# Frits van Oostrom in VARA Pauw & Witteman 14.12.2013)
1347++--- Humanisme > PgAng/Humanisme
1348++--- circa een derde van de bevolking in Engeland sterft aan de pest > PgAng/Pest
1350++--- kwart bevolking Europa sterft aan de pest > PgAng/Pest
1350++--- naam Angel-Saxen ontstaat op Continent NW Europa > PgAng/Angel-Saxen
1350-1410 Alric van Skiramera -- Scharmer/Groningen > PgAng
1350-1450 Vetkopers en Schieringers > PgAng/Vetkopers
1350-1490 Hoekse en Kabeljauwse Twisten > PgAng/Hoeken
1350-1490 Angelen strijden tegen Friezen en Saxen > PgAng/ACO
1350-1932 Zuiderzee = vml Flevomeer
1370++-- in Ankehaarveld/Drente en omgeving wonen Angelen > PgAng/Ankehaarveld
1400----- einde Horigheid > PgAng/Horigheid
1400++--- Hussieten > PgAng
1400++--- Reformatie > PgAng
1400++--- Hallehuis > PgAng
1400++--- Ottomanen veroveren Turkeye > PgAng/Ottomanen
1415----- Slag bij Azincourt: leger van 6000 Engelsen verslaat Frans leger van 20.000 man mede dankzij hun superieure bogen. Einde Normandische overheersing in Engeland.
1417----- Slag bij Oxwerd: Vetkopers verslaan Scheringers > PgAng/Vetkopers
1431++--- Inquisitie pleegt gruweldaden > PgAng/Inquisitie
1432----- 3200 homo's en hoeren in Florence levend verbrand door tribunaal van Katholieke Kerk > PgAng/Sex
1450-1850 Kleine Ystijd > PgAng
1450++-- dijkenbouw collectief aangepakt in Nederland vanwege vele en grote overstromingen > PgAng/Dijken
1450++-- rosmolens in Zeddam en Zevenaar > PgAng/Molens
1450++-- Friezen wonen in gebied tussen Eems en Weser > PgAng/Friezen
1453----- Ottomanen veroveren Constantinopel > PgAng/Constantinopel, Ottomanen
1460----- Christian I van Denemarken uit Huis Oldenburg krijgt Sleswig (+Angeln) in leen.
1492----- Columbus ontdekt Amerika
1499++-- Edzard de Grote (graaf van OstFriesland) leenheer Stad en Ommelanden van Groningen inv hertog van Saxen. #CVF
1500++-- Angel: populaire Engelse gouden munt > PgAng/Angel/Muntsoort
1500-1558 Keizer Karel V
1500-hedn Nieuwe Tijd
1500-hedn Nieuw Anglisch
1500++-- bisdom Utrecht verliest macht en geld en raakt instabiel; veel onrust door rondzwervende soldaten
1500++-- Magna Frisia = Friesland+N.Groningen+OstFriesland
1500++-- Ottomanen veroveren de Balkan > PgAng/Ottomanen
1501-1514 Saxische troepen teisteren Noord Groningen #CVF
1515++--- Ommelanden onder gezag van Karel van Gelre #CVF
1516-1648 Neder-Angelland onderdeel Duitse Rijk > PgAng/Versaxing
1522-1566 Beeldenstorm in West Europa
1525++-- Reformatie Noord Groningen #CVF
1527---- Claesdr Wendelmoet eerste martelares van Nederland in Den Haag gewurgd en verbrand omwille van haar hervormd geloof. > PgAng/Wendelmoet
1529++-- Protestantisme > PgAng/Protestantisme
1534++-- Anglican Church, Protestante Kerk van Engeland > PgAng/Anglican Church
1534++-- Wederdopers in Noord Groningen #CVF
1545----- golfsport ontstaat in Afferden/Gelderland > PgAng/Sport
1550++-- toestand wegen langzamerhand beter > PgAng/Wegen
1550++-- Hessenwegen > PgAng
1550++-- vele wijngaarden in Nederland en Engeland > PgAng/Wijnbouw
1566----- Copernicus: Aarde draait om de zon!
1566----- Beeldenstorm in Nederland en Frankrijk
1567-hdn: Nederlandse Munt maakt het Nederlands kleingeld. > PgAng/Munten
1568-1648 Tachtigjarige Oorlog
1568----- Slag bij Heiligerlee > PgAng/Heiligerlee
1570----- Allerheiligenvloed treft kusten NW Angelland. > PgAng/Watersnood
1579----- Unie van Utrecht: ontstaan van de Staat der Nederlanden > PgAng/Nederland
1580-1594 Platteland Groningen verwoest, ligt braak of onder water. > PgAng/Groningen
1581----- Plackaet van Verlatinghe: Nederlandse en Vlaamse gewesten zweren Spaanse koning Filips II af. > PgAng/PVL
1588---- Spaanse Armada vernietigd door Engelse vloot. Macht verschuift van Zuid naar Noord Europa.
1588++-- Republiek der Verenigde Nederlanden > PgAng/PVL
1594++-- Reductie Stad & Lande Groningen (#CVF)
1594++-- Provincie Groningen onder Protestant bestuur, kloosters worden ontmanteld, landerijen onteigend en verpacht. #CVF
1600-1700 Gouden Eeuw Nederland > PgAng/Gouden Eeuw
1600-1778 De Verlichting > PgAng/Verlichting, De
1600++-- Angelen NO Nederland sinds 400nC nog dominant aanwezig > PgAng/Hunnen
1602++-- VOC: Verenigde Oost-Indische Compagnie
1602++-- Nova Anglia (New England; USA) > PgAng/Nova Anglia
1603----- Union of the Crowns Engeland en Schotland
1607----- tzunami treft zuidkust Engeland > PgAng/Zeespiegel
1609-1620 Pilgrim Fathers uit Yorkshire in Leiden > PgAng/Mayflower
1610++--- Zuid-Hollanders settelen in Zuid-Afrika > PgAng/Afrikaners
1610++-- Afrikaners Oud Anglische taal > PgAng/Afrikaners
1616----- Dirk Hartog ontdekt Australia > PgAng/Australia
1620----- de Mayflower vertrekt van Leiden naar Amerika > PgAng/Mayflower
1620++-- East Indian Compagny
1627----- Slag om Grolle (Groenlo): Hollanders, Engelsen, Duitsers en Tjechen verslaan de Spanjaarden in Groenlo na drie dagen hevige strijd > PgAng/Groenlo
1648----- Vrede van Munster. Nederland onafhankelijke staat
1648++-- West Angle onderdeel Nederland
1648++-- Oost Angle onderdeel Duitse Rijk
1648++-- OstFriesland onderdeel NederSaxen
1648++-- Noord Angle = Sleswig-Holstein
1648++-- Oost Angle = NederSaxen + Westfalen
1648++-- West Angle = Groningen, Drente, Overijssel + Gelderland > PgAng/West Angle
1650++-- ontangeling in Nederland > PgAng/Ontangeling
1650++-- c 15% bevolking Amsterdam en Delft leeft in armoede > PgAng/Armoede
1664----- Nieuw Amsterdam overgedragen aan de Engelsen. Ontstaan New York.
1667----- Tocht naar Chatham
1670----- Oostenrijk verslaat Ottomanen en annexeert de Balkan > PgAng/Ottomanen
1672----- Rampjaar: Nederland aangevallen door Frankrijk, Engeland, Keulen en Munster.
1672----- Bernhard van Galen (bisschop van Munster; Bommen Berend) belegt stad Groningen (#CVF) en valt de Achterhoek binnen.
1686----- zware storm teistert kusten NW Angelland #CVF
1688----- Glorious Revolution in Engeland > PgAng/Democratie
1688++-- Willem III van Oranje koning van Engeland en stadhouder van Nederland
1712----- Vrede van Utrecht. Engeland belangrijkste wereldmacht.
1731++-- homovervolging in Nederland > PgAng/Homovervolging, Rode Donderdag
1748----- Trias Politica: Staatsleer van Montesquieu > PgAng/Trias Politica
1749----- eerste stoomlocomotief ontworpen en gemaakt in USA > PgAng/Vervoer
1769----- James Watt vindt de stoommachine uit
1769----- begin IndustriŽle Revolutie
1776----- Declaration of Independence van de 13 Verenigde Staten van Amerika:
Alle mensen zijn gelijk en hebben vanwege hun Schepper bepaalde onvreemdbare rechten, i.c. life, liberty and the pursuit of happiness. > PgAng/Happiness
1783----- Verenigde Staten onafhankelijk van Engeland
1789-1794 Franse Revolutie > PgAng/Democratie
1789++--- democratisering en liberalisering West Europa
1800----- Napoleon verbiedt wijnbouw in Nederland > PgAng/Wijnbouw
1800++--- roversbenden op de Veluwe teisteren transport > PgAng/Criminaliteit
1815----- Slag bij Waterloo: legers Engeland, Duitsland en Nederland verslaan Napoleon
1820++-- decimaal stelsel in Nederland > PgAng/Rekenkunde
1823----- Nederland stikt van de tijdzones > PgAng/Tijdzones
1823----- Nederland stikt van de pleisterplaatsen > PgAng/Pleisterplaatsen
1823----- Nederland geteisterd door stank > PgAng/Stank
1832----- wet einde markegronden > PgAng/Markegrond
1848----- Liberaal-Democratische revolte in West Europa. Macht vorsten sterk ingeperkt. Nederland krijgt een Nieuwe Grondwet. > PgAng/Thorbecke
1850----- einde Kleine Ystijd
1850----- Bismarck voert Duits in als voertaal van Duitsland > PgAng/Duits
1850++-- Technische Revolutie
1850++-- 10% of England possesses 90% of the nation > PgAng/Kapitalisme
1850++-- textielindustrie Twente groeit sterk
1867----- publicatie Das Kapitaal van Karl Marx > PgAng/Kapitalisme
1869----- opening Suezkanaal
1883----- vulkaan Krakatau barst uit > 32000 doden > PgAng/Vergeten
1886----- laatste markegronden in Nederland opgeheven > PgAng/Markegronden
1896----- Britten veroveren Boerenrepublieken in Zuid Afrika
1910----- Zuid Afrika zelfstandig
1914-1918 Eerste Wereldoorlog
1916-2016 zeespiegel stijgt met 14 cm > PgAng/Zeespiegel
1919----- Angeln sluit zich aan bij Duitsland
1919++-- Angeln onderdeel Sleswig
1919++-- Noord Angle = Sleswig + Holstein > PgAng/Angle, Angelland
1919++-- Oost Angle = NederSaxen + Westfalen > PgAng/Angle, Angelland
1919++-- West Angle = Groningen, Drente, Overijssel + Gelderland > PgAng/West Angle
1920++-- Angeln onderdeel Duitse Rijk
1924----- Fokker vliegt als eerste van Schiphol naar Batavia
1926----- Fokker vliegt als eerste met Byrd als eerste over de Noordpool
1927----- Fokker USA grootste vliegtuigbouwer ter wereld
1929----- Beurskrach Wall Street
1931++-- Anglische taalresten in Nederland en Vlaanderen > PgAng/ATZA
1934++-- Anglikaans popuaire taal in Zuid Afrika > PgAng/Anglikaans
1939-1945 Tweede Wereldoorlog
1940----- Vrijdag 10 mei ochtend: Duitsland valt Nederland binnen
1940----- Vrijdag 10 mei avond: Groot BrittanniŽ verklaart Duitsland de oorlog
1945----- 5 mei: Nederland bevrijd door Engelsen, Canadezen en Amerikanen
1945----- 28 mei: capitulatie Duitsland
1945----- Einde WO2
1945----- NW Duitsland Britse Bezettingszone. Overige zones van USA, Frankrijk en Rusland.
1947----- India onafhankelijk. Koloniale macht Engeland brokkelt af.
1949----- 17 augustus: Indonesia onafhankelijk. Einde koloniale macht Nederland.
1950++-- USA, Rusland, India en China belangrijkste wereldmachten.
1953----- Februari: Zware storm teistert kusten Nederland en Engeland. Dijken breken. Veel land loopt onder. In Nederland verdrinken 1830 mensen en veel vee.
1975++-- Groot BrittanniŽ lid Europese Unie.
2000----- zeenivo 150 meter hoger dan 2miljoenVC > PgAng/Zeespiegel
2013++--- De Nieuwe Grote Natheid > PgAng/Watersnood, P36
2014----- tzunami treft 14 landen rond de Indische Oceaan > PgAng/Watersnood
2016----- Afrikaners oudste levende vorm Oud Anglische taal > PgAng/Afrikaners
2016----- zeespiegel sinds 1916 gestegen met 14 cm > PgAng/Zeespiegel, WTN
2016----- zondag 20 maart: World Happiness Day > PgAng/Happiness
2016----- Groot Brittannia verlaat Europese Unie
2017----- 30 miljoen mensen in de wereld leven in slavernij > PgAng/Slavernij

===