Kranenburgia

English

home - lexicon - links - forum - anglahall - contact

A-B pagina, Kranenburgia, Kranenburg, Cranenburgh, Kranenborg, Kranenberg  
 
Literatuur

Literatuur over Kranenburgs~
Literature about Kranenburgs~Brieven van Ipojé Hendrik Kranenburg
De brieven zijn geschreven door Ipojé Hendrik Kranenburg (gb 1901), voornamelijk aan zijn zuster Emmie in Seatle USA. Ipojé correspondeert met haar vele jaren lang over allerlei items in zijn leven. De brieven geven veel inzicht in wat hem bezig houdt en zijn stijl is zeer helder, eenvoudig en to the point.
Verzameld, gebundeld en uitgegeven door Monika Kranenburg-Kuhl in familiaire kring. (1999)

Brieven van Roelof Kranenburg
Verzameling brieven van Roelof Kranenburg (gb 1834) aan zijn ouders in Groningen, als hij in 1852-1855 in de leer is bij de Gebr Visser in Deventer, een drogisterij annex verfhandel. De brieven geven een prachtige kijk in de leefwereld van de nog jonge Roelof, zijn relaties en zijn opvattingen. De brieven zijn transcripties en zijn te lezen op Pg Documenten.
Met veel dank aan Flip ten Cate, achterachterkleinzoon van Roelof Kranenburg.

De familie Kranenberg, een Oost-Gronings geslacht, 1600-2007.
Auteur etc vooralsnog onbekend.
# archieven.org 19.11.08

De genealogische geschiedenis van het geslacht Kranenburg uit Scharmer.
Geschreven door B.C. Kranenburg. Uitgegeven in familiaire kring, maart 1994.

De geschiedenis van de Mariniersbrigade
Geschreven door Wim Hornman. Omega Boek, Amsterdam 1985. ISBN 90-6057-523-7.
Bevat veel informatie over Carel Hendrik Kranenburg (1917-47) tijdens de Politionele Acties op Java (1947-49). I.b. in hoofdstuk "De vijf huzaren". Carel ontpopt zich als een zeer bekwaam luitenant en wordt commandant van de pantzerspits in de Operatie 'Voorloper'. Op 17 maart 1947 wordt hij echter bij Modjokerto doodgeschoten door vijandelijke eenheden.

De wankele rechtsgang van Albert Kranenburg
Geschreven door Milo Anstad. ISBN 9025423906. 1998.
Roman over jurist Albert Kranenburg. Hij lijkt voor het succes geboren. Door zijn functie als Officier van Justitie krijgt hij echter veel te maken met zware criminaliteit. Daardoor raakt hij op den duur zelf in ernstige emotionele problemen.

300 Jaar Van Cranenburgh
Genealogie van het geslacht Van Cranenburgh afkomstig uit Tiel.
H.J.G. van der Laan en A.H. van der Laan
Sommelsdijk, 15.5.1988
Uitgegeven in familiaire kring.

Een familie Kranenborg uit Oost-Friesland en Westerwolde.
Auteur: Bert Kranenborg (http://home.hetnet.nl/~kbj/)

Genealogie van het geslacht Kranenburg
H.J. Barendregt, Rotterdam 1974
Betreft voornamelijk Kranenburgs uit IJsselmonde en omgeving.

Hendrick Ruijskens van Craenenborch, Schoolmeester te Berlicum van 1642 tot 1647
Artikel van Tiny Wijgergangs in "Aachtemm...", jrg. i (1997), nr. i, 6-12.
# Heemkundige Tijdschriftenparade 1e kwartaal 1997

Mam... Waarom?
Boek van Bianca van Kranenburg (gb 1973) over haar problematische jeugdjaren. Ze groeit op in de Rotterdamse wijken Charlois en Vreeswijk. Ze was getrouwd en heeft uit dat huwelijk een zoon. Anno 2008 woont ze met haar vriendin Brenda ergens in de Hoeksche Waard. Het boek (110 pagina's; E 15.95) is verschenen in augustus 2008 bij Uitgeverij Free Musketeers in Zoetermeer. Joop van der Hor schrijft 30.7.08 in Dé Weekkrant (Brielsche Courant/Hellevoetse Post): Soms verschijnt er een boek dat je recht in het hart raakt. Een boek dat je niet leest, maar met je ogen verslindt en met je hersens opvreet.
Te bestellen bij www.freemusketeers.nl

Martijntje Neeltje en Rotterdam in de twintigste eeuw
Met gegevens over de Van Kranenburgs in Moordrecht.
Geschreven door Jan van Kranenburg (gb 1928) onder pseudoniem Arie de Vries.
Uitgeverij BD-NL, 2005.

Mijn oog zal op u zijn
Levensbeschrijving van Arie van Kranenburg, vader en ouderling in Moordrecht en later in Rotterdam. Geschreven door dochter Lena van Kranenburg.
Uitgeverij Stuut-Rijssen, 1995.

Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch.
De feiten, familie, vrienden en opdrachtgevers ca. 1400 - ca. 1645

Uitgave: Europese Bibliotheek. Zaltbommel 2001. 246 p.
Betreft het leven van kunstschilder Jeroen Bosch. De bijlagen bevatten o.a. genealogische en biografische informatie over de familie Van Aken en aanverwante geslachten, w.o. Van Cranenborch.

Pelgrimagie van den Eerwaardighen Heere H. Joannes Georgius Guilhelmi van Cranenburgh
Auteur: Joannes Georgius Guilhelmi van Cranenburgh (1637-1703), pastoor in Maasniel (Roermond). Verslag van zijn pelgrimstocht naar Rome, aangevuld met eigen gedichten en tekeningen. Uitgegeven in 1699 bij Petrus Vallen te Roermond. De route van Joannes wordt anno 2010 nog steeds nagelopen. Meer info hierover op website deGR5telijf

Tegen de vlagen van den oostenwind
In dit boek (Uitg. A.W. Sijthoff, Leiden 1945) schrijft Mr E.F.K. Michielsen, Reserve Luitenant der Veldartillerie, over de periode mei 1940 tot augustus 1941 in Nederland. Hij beschrijft de gebeurtenissen van een groep jongemannen in de eerste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Onder hen bevinden zich o.a. de auteur, Carel Hendrik Kranenburg (Cally; gb 1917) en Erik Hazelhoff Roelfsema (Soldaat van Oranje). Ze proberen tweemaal naar Engeland te vluchten. De eerste keer per roeiboot met hulpmotor vanaf Scheveningen. De tweede keer vanaf het Tjeukemeer per vliegtuig. Beide pogingen mislukken. De eerste door de zeer hoge golven. De tweede door verraad van een argwanende boerin, waar de jongemannen een kamer huren. Daarna worden ze gezocht door de Duitsers. Carel wordt opgepakt en belandt in de Scheveningse Gevangenis, bijgenaamd het Oranje Hotel. Hij zit van december 1940 tot mei 1941 in cel 596 van Gang D, een ruimte van 1.75 x 3.00 meter en een klein raampje. De dagen zijn eenzaam, lang en deprimerend. Hij voelt zich vaak een forgotten man. Na enige tijd moet hij verschijnen voor het Kriegsgericht in Utrecht. Door een wonderlijke leemte in de rechtsprocedure wordt Carel vrijgesproken. Hij moet echter nog vijf weken wachten voordat hij daadwerkelijk wordt vrijgelaten. Op pagina 252-271 vertelt Carel uitvoerig en gedetailleerd over deze vreselijke periode.
** Lex/Carel Hendrik Kranenburg (gb 1917)

 

===