Kranenburgia

English

home - lexicon - links - forum - anglahall - contact

Legenda  
 
Legenda
Aanvullingen
Interessante informatie en leuke foto's of ander beeldmateriaal mbt Kranenburgs~ zijn van harte welkom. Dergelijk materiaal kan men doormailen via knop Contact in de heading van Kranenburgia.

Compatibiliteit
Op sommige pc schermen ziet de layout van Kranenburgia.nl nogal wanordelijk uit. O.a. dubbele regelafstanden bij afbeeldingen. Ongeveer midden op de bovenbalk van de display is een knop met een soort gebroken blad. Dat is de compatibilty knop. Als u daarop clickt, wordt de display van de pagina's weer genormaliseerd.

Correcties
Foutiefe gegevens in Kranenburgia kunnen worden doorgemaild via knop Contact.

Familiewapen
In de loop der eeuwen hebben de Kranenburgs~ diverse familiewapens ontwikkeld. Anno 2008 zijn er 19 bekend. (> Pg Timetable) Het oudste dateert van circa 1280. Dat is het wapen met de wakende kraanvogel, die een steen houdt in z'n rechter poort. Circa 1300 neemt een tak Van Cranenburg het Wassenaarse wapen over: op zwart drie zilveren wassenaars. Daarna worden de overige familiewapens geÔntroduceerd. Wie een familiewapen zoekt, moet langs de Kranenburg~lijn van de eigen voorvaders terugzoeken via Pg Timetable. Als een familiewapen bekend is of verondersteld wordt, staat achter de desbetreffende persoonsregel een wapencode. Bovenaan Pg Timetable staat een tabel met wapencodes. Achter elke code staat welk wapen dat is en waar meer info is te vinden over dit wapen. Het eerste wapen dat je tegenkomt op je wapenlijn is in feite je gangbare familiewapen. Ieder heeft echter het recht een ouder wapen op de eigen wapenlijn te voeren. Lees voor meer duidelijkheid eerst item Familiewapens op Pg Lexicon.

Fictieven:
Waar nodig maakt Kranenburgia gebruik van fictieven: fictieve namen voor bv regio's, die geen eigen naam hebben. Bijvoorbeeld Offaland: het Anglische Rijk gesticht door prins Offa van Angeln in 405nC. Het gebruik van fictieven maakt de communicatie makkelijker en preciezer. Immers, niet hoeft steeds weer een complexe formulering worden gegeven voor een bepaald item, dat feitelijk tamelijk simpel is. Een fictief wordt altijd slechts 1x gedefinieerd en wel bij de start van het gebruik van de fictief.
** Pg Anglicana (Offaland, Mega Angelen)

Geneametrie
Genealogie is nogal archivistisch ingesteld. Vaak echter komen we langs die lijn hiaten tegen mbt namen en jaartallen. Om die hiaten hanteerbaar te maken gebruikt Kranenburgia modellen om deze hiaten realistisch en praktisch op te vullen. Met die modellen worden o.a. ontbrekende geboorte- en sterfjaren zo reŽel mogelijk geschat. Deze schattingen krijgen dan het symbool * (= mogelijk) of ' (= vrij/vrijwel/nagenoeg zeker). Zodra de juiste jaartallen bekend zijn, worden de schattingen bijgesteld. Deze geneametrische aanpak maakt het mogelijk om praktisch en gericht verder te zoeken met reŽele kans van slagen. De diverse modellen worden nader gedefinieerd op pagina Lexicon. (> Schattingen)

Kalender
Bij de invoering van de Gregoriaanse kalender in de 17e eeuw schoof de kalender 21 dagen op. Zo werd o.a. mei juni.
# De Telegraaf 18.6.2010

Kranenburg~
Sommige teksten in Kranenburgia handelen over Kranenburgs in het algemeen. Aangezien de naam Kranenburg vele variante schrijfwijzen kent, wordt dan geschreven over Kranenburgs~. Deze term staat dan voor alle relevante Kranenburgs ongeacht hun variante spelling van de naam. De naam Kranenburg is namelijk de meest voorkomende schrijfvorm van de in totaal 1260 mogelijke naamvarianten. Zoals bijvoorbeeld Cranenburg, Cranenburgh, Kranenborg, Kranenberg, Van Cranenburch, Op de Kranenborg, etc, etc. (> Lx: NVK) Mbt tot panden, locaties of andere items behalve personen, wordt navenant de term Kranenburg~ (zonder meervoud s dus) gebruikt. De term staat dan navenant voor alle bedoelde items ongeacht hun variante scrhijfwijze van de naam. E.e.a. maakt het schrijven en lezen over Kranenburg~ en Kranenburgs~ aanmerkelijk meer aangenaam. Alleen waar nodig wordt dan nog de presieze naamvariant genoemd.

Latest Updates
Deze worden vermeld bovenaan Pg Forum.

Naamordening
De sortering in Lexicon plaatst personen alfa-numeriek op voornamen, geboortejaar, sterfjaar, achternaam (familienaam). Vele voornamen kennen echter enige varianten qua vorm en spelling. Bijvoorbeeld: Klaas, Claas, Claes, Klass, etc. Deze naamvarianten worden in Lexicon bij elkaar gezet in naamgroepen. Elke naamgroep begint dan met de meest voorkomende schrijfvorm gevolgd door een tilde (~). Bijvoorbeeld: Claas~, Mathijs~, Nelly~, etc. De sortering in Lexicon plaatst binnen een naamgroep de persoonsnamen op voornaam, geboortejaar, sterfjaar, achternaam (familienaam). Bij de voornamen wordt binnen de naamgroep echter niet gekeken naar de specifieke schrijfvorm. Hierdoor is het zoeken naar een bepaal persoon vrij makkelijk. Immers, de naam van een persoon kan door diverse bronnen verschillend geschreven zijn.

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief van Kranenburgia houdt je op de hoogte van de zoektocht naar de historie van de Kranenburgs~. Bij belangrijke ontwikkelingen wordt je direct gemailed. Ook bij andere belangrijke gelegenheden. O.a. bij het verschijnen van literatuur mbt Kranenburgs~. De praktijk leert dat zich jaarlijks slechts een klein aantal keren van die gevallen voordoen. Verwacht dus geen bombardement van Nieuwsbrieven. Via de knop Nieuwsbrief kan men zich aan- of afmelden.

Schattingen
Vele data zijn schattingen. Vaak zijn dat jaartallen of namen. Deze data worden aangeduid met een zgn zekerheidteken:
* = mogelijk, waarschijnlijk
'  = vrij/vrijwel/nagenoeg zeker
Voorbeelden:
- Jan Cranenburgh* = Jan heet mogelijk of waarschijnlijk Cranenburgh
- Jan Cranenburgh'  = Jan heet vrijwel of nagenoeg zeker Cranenburgh
- Jan Craneburgh' is geboren in 1570* in Appingedam*, betekent dat Jan nagenoeg zeker een Cranenburgh is en dat hij mogelijk in 1570 in Appingedam is geboren.

Schattingen worden zo zorgvuldig mogelijk gemaakt op grond van de beschikbare gegevens om meer doelgericht en efficient verder te kunnen zoeken. (> Geneametrie) Zodra formele bewijzen zijn gevonden van de juistheid of onjuistheid van de schattingen, wordt de relevante tekst navenant aangepast. Alleen op Pg Timetable worden geschatte jaartallen niet aangduid met een * of '. Dat is om de tabel zo overzichtelijk mogelijk te houden.
** Geneametrie, Lx (C5 Optiek)

Symbolen
Kranenburgia werkt veel met symbolen. I.e. tekens die een nadere betekenis geven aan een term, statement, e.d.
@ = afbeelding, relatie, schakel
* = mogelijk, schatting, veronderstelling, subbetekenis
** = zie, nota bene
**AA = zie analoog aan
*~ = zie eventueel, eventueel als
> ' = citaat e.d.; achter namen of data: nagenoeg/vrijwel zeker Vb Cranenburgh' = vrijwel zeker Cranenburgh
- = sub
--> = zie sub
++ = zie pagina Links
=* = mogelijk zelfde/gelijk als
" = vermeld in jaar of op datum ...; incompleet
$ = simpele vindsleutel; moderne spelling
# = bron
~ = variante schrijfwijze, vorm of spelling
& = Engelse vertaling op pagina SUMMARIES
&& = Engelse summary aanwezig op pagina SUMMARIES
|: = citaat uit genoemde bron
:| = einde citaat uit genoemde bron
()A = omvat in Anglisch
[] = externe toevoeging; uitspraak
> = zie, ergo, conclusie
>> = conclusie, zie verder
>- = sub (onder hoofditem onderhavige tekst)

Vragen en opmerkingen
Wie vragen of opmerkingen heeft ivm Kranenburgia, kan dat doen via de knop Contact in de heading van Kranenburgia.

Zoeken
Zoeken op pagina's van Kranenburgia geschiedt op item. De items zijn alfa-nummeriek geordend. Personen op voornaam-geboortejaar-familienaam. Sommige zoekmachines stoppen echter met zoeken als de zoekafstand voor hen te groot wordt of omdat er een andere blockade is. Er komt dan een pop-up met het bericht Not Found. Dat ligt dan vaak aan de zoekmachine zelf. Men kan dan het best handmatig pagen met de up/down toets tot het gezochte item is gevonden of tot duidelijk is dat het item er waarschijnlijk niet is.