Kranenburgia

English

home - lexicon - links - forum - anglahall - contact

I-J pagina, Kranenburgia, Kranenburg, Cranenburgh, Kranenborg, Kranenberg  
 

Kranenburga I-J

I::

Icel van Angeln (441*-601*):
Zoon van Eomar, de laatste koning van Angeln.
Migreert rond 470 met vele stamgenoten naar Brittannia. Vestigt zich waarschijnlijk in de Cotswolds, waar andere Angelen zich ruim een eeuw voordien al hebben gevestigd.
Zoon: Cnebba van Mercia (gb 485).
Mogelijk ook Cerdic (gb 474).
** Angeln, Angelen, Cotswolds, Mercia
# WKP, KBG

Ida~

Ide Zarijs van Cranenburch (1385*-1445*):
Dochter van Zarijs Xzn van Cranenburch en NN in Dordrecht.
Woont in Dordrecht op Huys Cranenburch aan de Wijnstraat 78. Ghm NN.
** Cranenburch Dordrecht

Ida Kranenburgh (1686*-1746*)
Woont te Leiden aan de Langegracht hoek 't Weytje.
Huwt in 1709 (otr 5.4) te Leiden met Jan van den Bergh, molenaarsknecht, wonend aan de Zijlpoort.
# DTB NH (otr) Leiden (ivn 12 fol 132v), RA Leiden

Ida Derks Kranenburg (1772*-1832*)
Geboren in Faan* (Gro). Dochter van Derk Jacobs Kranenborg en Hendrikje Hindriks.
Ghm Willem Kornelis Hofman, landbouwer te Faan. Willem is gedoopt op 5.10.1774. Hij is de zoon van Cornelis Willems Hofman en Geertruyda Jurryns, gehuwd 13.1.1770 te Aduard.
Udh: Geertruida Willems Hofman (gb 1802 Oldekerk).
# DTB Aduard, allegroningers.nl 10.1.08, DAB

Iefke Kranenburg (1879-1964):
Dochter van Jurrien Kranenburg en Antje Binnenga. Geboren Onderdendam (Gro) 29.10.1879. Huwt 14.7.1904 te Groningen met Drewes Buiter, geboren 6.12.1877 te Aduard, zoon van Jan Buiter en Harmke Kooistra. Drewes is telegrafist. Hij overlijdt 31.10.1951 te Adorp (gem Winsum). Iefke overlijdt 24.1.1964. Ze is begraven op Sauwerd Nieuw.
Alias: Iefke Kranenberg.
Udh: Harmke Jantina Buiter (1907*) en Jurjen Buiter (1908*)
# DVB, graftombe.nl 4.2.08

Ieper
In Ieper (Vlaanderen) loopt tussen de dorpen Zandvoorde, Zonnebeke en Zillebeke de Kranenburgstraat. Vooralsnog is niet bekend waarom deze straat zo heet. Mogelijk heeft er een locatie Kranenburg gelegen, waarnaar de straat is genoemd. Gezien de naam Zandvoorde is het goed mogelijk dat de regio oorspronkelijk een veengebied was. De locatienaam Zandvoort komt namelijk vaak voor in oude veengebieden. Mogelijk heeft in deze regio ooit een kranenberg gelegen, een zandplaat in een moerassig gebied waar veel kraanvogels bivakkeren. Deze kranenberg kan zich ontwikkeld hebben tot een kranenburg: een kranenberg waar bebouwing plaats vond. Bijvoorbeeld een hofstede of havezathe.
** LNK

Imke Jacobs Kranenburg' (1600*-1670*):
Dochter van Jacob Claesen Kranenburg en Anne Heijnens.
Geboren in Scharmer*. Woont sind 1620* in Kantens. Later in Godlinze, mogelijk wegens huwelijk. Sinds 1664 weer in Kantens.
Vermeld 6.3.1664 in Register Lidmaten NH Kerk Kantens:

met attestatie van Godlinse Imke Jacobs

Mogelijk is Imke in 1664 verhuisd naar haar familie in Kantens wegens dood van haar man.
# menneglas 20.11.08, KBG

Immeghjen Kraanenborgh (1694-1759)
Gedoopt 4.6.1694 te Winschoten. Dochter van Harmen Jans Cranenborg en Lucretia Jans. Huwt 16.5.1726 te Groningen met Meindert Alberts Reijgersbergh uit Groningen. Hij overlijdt in 1750.
# PKG

Impost
= belasting

In de Crane Den Haag:
Anno 1323 staat een pand met de naam In de Crane aan De Plaats NZ 1163 in Den Haag. Dat is het eerste pand naast het hoekpand aan het Noordeinde richting het paleis. (Oranje C) Aldus bron Die Haghe 1997. Gezien de naam 'In de Crane' is het huys in de 13e-14e eeuw waarschijnlijk een herberg. Het is vermeld op 16.8.1323 in bron HGA (Heilige Geest, inv.nr 2, fo 172):
 
thuys In de Crane an de Plaets nu toebehoorende Claes van Nes
Bron DUT (p 208) schrijft dat de kraanvogel (kraan) vroeger (vůůr 1868) vaak door herbergen is gebruikt als uithangteken. Mede gezien de locatie in het centrum van Den Haag moet Huys In De Crane daarom welhaast zeker een herberg zijn geweest. (> DUT) Anno 2008 zijn aan De Plaets nog steeds enige cafees en restaurants gevestigd. Gezien de ruimte van De Plaets
 

zijn dat er zelfs relatief veel. Dat is natuurlijk zeer prettig voor het groot aantal passanten, i.c. bezoekers van het Binnehof en de aangrenzende ambassades en overheidsgebouwen en het winkelend publiek in de nabijgelegen winkelstraten. Op vele oude prenten rond deze locatie is ook altijd veel publiek te zien. Klandizie genoeg dus voor een herberg. Afbeeldingen boven en recht zijn details van een kaart uit de 16e eeuw.
 
Afbeeldingen boven en recht zijn details van een kaart uit de 15e eeuw.

Volgens bron HGS (p 48) start de bouw aan De Plaets rond 1300. Aangezien Huys 'In de Crane' al in 1323 wordt genoemd en dan overgaat naar Claes van Nes, zal het Huys zeker al in 1290 kunnen zijn gebouwd. De bouwheer kan dus zijn geboren rond 1260. Aangezien de familienamen Crane~ en Cranenburg~ soms onderling worden omgewisseld, kan de bouwheer een Xx Van Cranenburg zijn. (> Craen~) In die tijd wonen inderdaad al enige Van Cranenburgs~ in het nabijgelegen Eikenduinen. Xx van Cranenburg zal dan ergens rond 1260 geboren zijn. Dat kan Hein van Kranenburg zijn. Hij woont in 1333-46 in Brakel (Gelderland), aan de Waal en oostelijk van Loevestein. (> Hein van Kranenburg) In 1317 woont hij nog in Cnoepstoc, in het randgebied tussen Eikenduinen en Den Haag. Mogelijk verhuist hij dan in 1323 naar Brakel.
** De Kraane
# Die Haghe 1997, KBG

India
** Cranenburgh India/AustraliŽ

IndonesiŽ:
Voormalig Nederlands-IndiŽ. Ook genoemd Oost-IndiŽ of Gordel van Samragd. Eilandenrijk rond de evenaar in Zuid-Oost AziŽ. Nagenoeg even groot als West Europa. Oorspronkelijk bestaand uit vele vorstendommen of sultanaten. Belangrijkste eilanden zijn Sumatra, Java, Borneo en Celebes. Rijk aan specerijen (peper, noodmuskaat, etc), gronsstoffen (olie, tin en bauxiet) en agrarische producten (rubber, thee, palmolie, tabak, koffie, etc). De wateren tussen de eilanden zijn rijk aan allerlei soorten vis. Sinds de 17e komen er vestigingen (factorijen) van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. (> VOC) Hierdoor krijgt de VOC c.q. Nederland steeds meer macht over de eilanden. Het hele gebied wordt hierdoor geleidelijk gepacificeerd en geunificeertd. Er ontstaat ťťn groot rijk met ťťn rechtsysteem, dat is gebaseerd op het Nederlandse Recht en de Adat, het Indonesisch rechtsysteem. Het gebied komt mede hierdoor tot grote bloei. Steeds meer Nederlanders vestigen zich er. Kooplui, bestuursambtenaren, ingenieurs, landbouwkundigen, docenten, missionarissen, zendelingen, ondernemers, etc. Onder hen ook vele Kranenburgs~. (> Pg Timetable) Door de grote bloei vestigen zich er ook steeds meer Chinezen en IndiŽrs uit naburige landen. Eind 19e eeuw vormt Nederlands-IndiŽ een groot, welvarend en multi-culureel onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, met Maleis en Nederlands als voertalen. Het Maleis is ontstaan in Deli op de Oostkust van Sumatra. De taal heeft een eenvoudige en praktische structuur, waardoor het erg absortief is. Het neemt vele woorden over uit andere talen. Daardoor ontwikkelt deze taal zich tot een regio- en handelstaal voor heel Zuid-Oost AziŽ. Na de onafhankelijkheid van IndonesiŽ in 1949 wordt het Maleis vervangen door de Bahassa Indonesia (de Indonesische Taal), die grammaticaal helaas moeilijker is.

Begin 20e eeuw ontstaan vele spanningen in de wereld, die uiteindelijk leiden tot de Eerste Wereldoorlog in 1914-18. Nederlands-IndiŽ blijft gelukkig gespaard. Het Indonesisch nationalisme begint echter langzaam maar zeker te ontwaken. Vooral in de afgelegen buitengebieden. Soekarno ontpopt zich als hun welbespraakte, charismatische en bezielde leider. Hij is geboren op Java en heeft gestudeertd in Delft voor ingenieur. Tot 1940 blijft het nationalisme echter voornamelijk beperkt tot de Indonesische intelligentia.

Aan het eind van de jaren dertig gaat de toestand in de wereld snel achteruit. Duitsland en Japan bereiden zich voor op een grote oorlog. Het Westen is naief en passief. In Groot BrittanniŽ worden de vele ernstige waarschuwingen van Winston Churchill genegeerd. Premier Neville Chamberlain gelooft in appeasement en offert 29 september 1938 in MŁnchen Tjecho-Slowakije op aan Adolf Hitler. Hij keert triomfantelijk terug in Londen met een papiertje in z'n hand en juicht: "Peace for our time!"

Clarence Booth, een Amerikaans journaliste, verwoordt na grondige studie in 1938 deze verbijsterende houding uitstekend in haar boek 'Spring over Europe'. Het Westen steekt de kop in het zand en wil het gevaar niet onder ogen zien.

September 1939 valt Hitler Polen binnen. De Tweede Wereldoorlog is begonnen. De Duitsers veroveren snel grote delen van Europa. Aangemoedigd door de Duitse successen verovert Japan daarop grote delen van Zuid-Oost AziŽ. Vele Nederlanders in IndiŽ maken zich ernstig zorgen over hun veiligheid. Vooral planters in de cultuurbedrijven als rubber, tabak, sisal, thee, etc. Ze wonen in afgelegen gebieden op de plantages en zijn erg op zichzelf aangewezen. Hun angst wordt door landgenoten in de grote steden weggehoond en vaak beschouwd als gebrek aan vertrouwen in de wijsheid van de regering in Den Haag en derhalve als landsverradelijk. Het gevaar van Japan wordt helemaal gebagatelliseerd. De technologie van die stomme spleetogen stelt toch immers niets voor! Ook de Britse militaire leiding in het Verre Oosten heeft die mening. Deze immense domheid zal duur betaald worden.

Door deze megadomheid zijn miljoenen mensen in levensgevaar gebracht, zoniet omgekomen, gruwelijk vermoord of zwaar gemarteld en ernstig getraumatiseerd voor de rest van hun leven. Door de gevaren te erkennen hadden maatregelen genomen kunnen worden om zoveel mogelijk ellende te voorkomen.

Mei 1940 wordt Frankrijk bezet. Neville Chamberlain treedt af als premier van Groot BrittanniŽ. Zijn appeasement politiek heeft volledig gefaald. Op 10 mei 1940 begint de bezetting van Nederland. Diezelfde dag wordt Winston Churchill premier van Groot BrittanniŽ. Aangemoedigd door de Duitse successen trekt Japan ook ten strijde en verovert in snel tempo grote delen van China en Zuid-Oost AziŽ. Op 7 december 1941 vallen de Jappen Pearl Harbor aan met massale airraids door 441 jachtvliegtuigen. Nagenoeg de hele Amerikaanse Pacific vloot wordt tot zinken gebracht. Er vallen 2300 doden bij de Amerikanen. Er ging geen oorlogsverklaring aan vooraf. De Jappen kunnen met bar weinig verliezen naar huis keren.

Eind 1941 mobiliseert Nederlands-IndiŽ. Leger en Marine worden in staat van paraatheid gebracht. Burgers krijgen paramilitaire taken. Ipojť Hendrik (Henk) Kranenburg (gb 1901) op Sumatra wordt per direct ingedeeld in een sabotagecommando. Een uiterst riskante taak. Bij ontdekking door de vijand volgt standaard executie ter plekke.

Januari 1942 vallen Japanse vliegtuigen Singapore aan. In no time brengen ze de nieuwe slagschepen Repulse en Prince of Wales van de Britse Navy tot zinken. Ook de andere Britse oorlogschepen worden vernietigd. Ondanks een grote militaire overmacht weten de Britten onder geneaal Percival de Jappen niet tegen te houden. Singapore geeft zich over. Alle Britten, Amerikanen, Australiers en andere Geallieerden worden geÔnterneerd. De Britten hadden zich verkeken. Ze verwachtten een aanval via China en vanuit het binnenland van Malakka. Bovendien hadden ze de Japanse technologie volledig onderschat. De ondergang van de Repulse en de Prince of Wales veroorzaakt een zware shock bij de Nederlanders in IndiŽ. Het gevaar is erg dichtbij. Eindelijk wordt men wakker. Maar helaas te laat. Februari 1942 volgt de Slag in de Javazee. Op de 28e is de climax. De Nederlandse vloot wordt nagenoeg geheel vernietigd en tot zinken gebracht door de superieure Japanse oorlogschepen, bijgestaan door hun moderne vliegtuigen voor luchtverkenning. De kruisers De Ruyter en Java gaan met admiraal Karel Doorman en vele andere oorlogbodems ten onder. De overgrote meerderheid van de manschappen komt om. Slechts vier Amerikaanse jagers ontkomen.

Maart 1942 bezetten de Jappen Nederlands-IndiŽ. Het Nederlands-Indisch Leger (KNIL) moet zich overgeven. Tijdens de onderhandelingen over de capitulatie fungeert 1e Luitenant der Mariniers John Walter (Jack) Kranenburg (gb 1914) als tolk/vertaler tussen de Nederlandse en Japanse legeraanvoerders. Uiteindelijk worden alle Nederlanders, Britten, Amerikanen, AustraliŽrs en New Zealanders opgesloten in de beruchte Jappekampen. Gezinnen worden helemaal uiteengerukt. Mannen verdwijnen in de mannenkampen. Vrouwen en kinderen verdwijnen in de vrouwenkampen. Jongens vanaf 10 jaar in de jongenskampen. Hun leeftijd wordt bepaald door de Jappen. Sommige jongens onder de 10 jaar verdwijnen daarom ook in de jongenskampen. Tot de bevrijding in augustus 1945 zullen al deze jongens zonder ouders moeten zien te overleven. Velen van hen worden voor de rest van hun leven zwaar getraumatiseerd.

Onder de geÔnterneerden bevinden zich vele Kranenburgs~. Vooral op Sumatra en Java. De geÔnterneerden worden systematisch uitgehongerd, geÔntimideerd, gemarteld en opgesloten in erbarmelijke cellen. Het is iedere dag buigen voor elke passerende Jap. En steeds weer urenlang in de brandende zon op apŤl staan, zolang het de commandant behaagt. Of de histerische apŤls 's-nachts met schrille fluitjes als de Jap om een of andere onbegrijpelijke reden weer eens boos is. En steeds maar slaan met lange stokken. Genoemde Henk Kranenburg krijgt in 1942 in Kanopan Ulu op Noord Sumatra 13 zweepslagen op zijn blote rug, omdat hij protesteert tegen het ruwe optreden van Japanse soldaten tegen een Nederlandse vrouw. In het mannenkamp Sirengo-rengo op Noord Sumatra protesteert hij in 1944 tegen de genadeloze Jappen die de uitgeputte gevangenen steeds maar slaan en schoppen om harder te werken. In zijn boosheid geeft hij een Jap een harde klap in het gezicht. Prompt wordt Henk omringd door een groep Jappen en wordt hij met geweerkolven inelkaar geslagen. Daarna nemen ze hem mee naar een zandweggetje en willen ze hem doodschieten. Henk reageert laconiek en zegt dat ze dat dan maar moeten doen. Het leven in het kamp stelt immers niets voor. Aangezien ruim 60% van de kampbewoners ziek ligt en Henk nog kan werken, wordt hij gespaard. Zijn vrouw Charlotte Luise (Lotte) DŲhring wordt in 1943 in het vrouwenkamp Gloegoer bij Medan op Sumatra eveneens afgetuigd door de Jappen. Ze beschuldigen haar en haar vriendin Leni Schat dat ze het vuur van hun angelo (oventje) na gebruik niet hebben gedoofd. In bijzijn van hun kinderen en andere kampbewoners moeten Lotte en Leni zich ontkleden en worden ze vervolgens langdurig afgetuigd door de Jappen met hun koppelriemen. Lotte en Leni vallen van ellende beiden op de grond. Lotte weet echter weer overeind te komen en op een uiterst waardige wijze reikt ze Leni de hand en helpt haar weer opstaan. Later blijkt dat een andere kampbewoonster verantwoordelijk was voor de overtreding.

Velen sterven van ellende of ontbering en velen worden in de Jappekampen beestachtigd behandeld en doodgeslagen, doodgeschopt, doodgeschoten, onthoofd of gekruisigd. Ter afschrikking voor het brute Japanse geweld moeten de andere kampbewoners gedwongen toekijken hoe vreselijk barbaars en afschuwelijk de Jappen tekeer gaan. De onderdanen van keizer Hirohito kennen geen genade. De kampen en barakken liggen meestal in afgelegen gebieden diep in de oerwouden. Daar waar de Jappen ongestoord hun onmenselijkheid kunnen uitleven en de gevangenen geleidelijk maar zeker moeten worden uitgeroeid volgens de strikte orders van Tokio.

 
Bovenstaande tekeningen zijn gemaakt door Pieter Gerard van Cranenburgh (gb 1893) uit Palembang. Hij is geÔnterneerd op Zuid Sumatra. In het kamp ruilt hij alles wat hij bezit voor eten. Zelfs zijn horloge en trouwring. Om de tijd te doden maakt hij veel tekeningen, die het kampleven weergeven. Dit is levensgevaarlijk. Als de Jap je betrapt, wacht zware straf of zelfs de dood. Desondanks trostseren geÔnterneerden in diverse kampen deze risiko's en maken tekeningen van wat ze zien en meemaken.

Augustus 1945 komt er een einde aan de vreselijke oorlogsjaren in AziŽ. De Amerikanen werpen twee atoombommen op Japan: 6 augustus op Hiroshima en 9 augustus op Nagasaki. Beide steden worden volledig verwoest. Op 15 augustus 1945 capituleert Japan voor de Geallieerden in de Pacific: de Verenigde Staten van Amerika, Groot BrittanniŽ, AustraliŽ en New Zealand. Nederlands-IndiŽ is bevrijd. Vele Nederlanders zijn omgekomen. Vele Geallieerden hebben hun leven gegeven, opdat anderen konden overleven. Jack Kranenburg komt 29 november 1943 om in de Java Zee nabij de Kangean Eilanden, samen met 540 andere Nederlandse en Geallieerde krijgsgevangenen. Hun schip wordt getorpedeerd. De drenkelingen worden daarna allen gemitrailleerd door een begeleidend Japans korvet.

Op 17 augustus 1945 roepen Soekarno en Hatta de onafhankelijkheid uit en barst de Bersiap los, de onafhankelijkheidstrijd van IndonesiŽ. Er wordt hevig gevochten. Vele Nederlanders worden vermoord, vooral op afgelegen plantages. Er zijn geen Nederlandse of Geallieerde militairen om hen te beschermen. Daarom moeten de gecapituleerde Japanse soldaten zolang zorgen voor orde en veiligheid. Later komen Brits-Indische militairen hun taken overnemen. Het is een periode van aanslagen, rampokken (roofovervallen), brandstichtingen, gevechten en vreselijke moorden. De Pemoeda's (jonge onafhankelijkheidstrijders) ontzien niets en niemand. Vele Nederlanders verzuchten dat de Jappekampen peanuts waren in vergelijking met wat er nu gebeurt. De Nederlandse regering in Den Haag besluit om troepen te sturen voor herstel van orde en gezag. (> Roermond) In 1947 komen de eerste contingenten. Onder hen bevindt zich 1e Luitenant Leendert Arie Dirk (Leen) Kranenburg (gb 1916), de latere generaal-majoor. Hij wordt gestationeerd in Medan. In die tijd werkt genoemde Lotte Kranenburg-DŲhring aldaar op Troepen Commando onder generaal Scholten. Nederlandse troepen heroveren grote delen op Java en Sumatra. Veiligheid en orde keren in belangrijke mate terug. De ruim 300.000 overgebleven Nederlanders in IndonesiŽ voelen zich weer veiliger. Tijdens deze Politionele Acties komen vele militairen om. Van Kranenburgse~ kant zijn dat Carel Hendrik (Cally) Kranenburg (gb 1917), Arie Kranenburg (gb 1925) en Leendert van Kranenburg (gb 1925). Hun namen staan vermeld in de Gedenkzuilen van Roermond.

Helaas komt er internationaal verzet tegen de pogingen van Nederland om orde en gezag te herstellen in Nederlands-IndiŽ. De communistische staten Rusland en China eisen onmiddelijke cease fire. De Verenigde Staten zien zich genoodzaakt Nederland te dwingen tot een souvereiniteitsoverdracht. Nederland zwicht, mede op goed advies van Groot-BrittanniŽ (i.b. Lord Mountbatten). Dat land beseft dat het koloniale tijdperk ten einde is en dat verder vechten zinloos bloed vergieten betekent. Op 27 december 1949 vindt de souvereiniteitsoverdracht plaats in Den Haag. IndonesiŽ is onafhankelijk. Vele Nederlanders zijn inmiddels gerepatrieerd of naar elders geŽmigreerd. De ellende en verschrikkingen die ze hebben meegemaakt nemen ze mee en zal hun de rest van hun leven blijven vervolgen. De meesten zijn zwaar getraumatiseerd en voor hun leven getekend. Hoe jonger in het kamp, hoe erger de gevolgen van ondervoeding, avitaminose en psycho-geestelijke schade op lange termijn. Een zelfverergerend interactief en neerwaarts proces dat uiteindelijk leidt tot een zware crisis, waar alleen nog goede psychotherapie helpt voor verwerking en herstel. Daarna kan een nieuw leven beginnen. Vele echtparen zijn door de oorlogsjaren en hun vreselijke ervaringen ernstig vervreemd van elkaar. Meestal volgt dan binnen luttele jaren een echtscheiding. In een vrij groot aantal gevallen pleegt een partner zelfmoord. O.a. door zich voor een trein te werpen. Slechts enkelen, die het in die vreselijke jaren wonderwel beter hebben getroffen, lijken weinig of ongeschonden en kunnen op korte termijn met nieuwe energie een nieuw leven opbouwen.

Na de onafhankelijkheid van IndonesiŽ in december 1949 migreren vele Nederlanders terug naar Nederland. Ypo Wilhelm Kranenburg (gb 1907), advocaat in Almelo, wordt door de regering in Den Haag benoemd tot Hoge Commissaris JustitiŽle Zaken voor de begeleiding van de repatriatie. Hij en zijn gezin vestigen zich daartoe enige jaren in Djakarta, waar Ypo o.a. belangwekkend onderzoek doet naar de historische achtergronden van de Nederlanders in Nederlands-IndiŽ. (IWI Den Haag) Een groot aantal Nederlanders blijft echter in het nieuwe IndonesiŽ waar ze in orde en veiligheid een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Velen van hen gaat het langzamerhand weer voorspoedig. Maar dan ontstaat het conflict om Nieuw-Guinea, later Irian Yaya of Papua genaamd. Soekarno beschouwt dat gebied als onderdeel van voormalig Nederlands-IndiŽ en gezien de souvereiniteitsoverdracht bijgevolg als onderdeel van de Republiek Indonesia. Nederland erkent deze claim niet. Dat loopt in 1957 uit op een climax. President Soekarno van IndonesiŽ stelt de Nederlanders in zijn land daarom voor het blok: naturaliseren tot Indonesisch staatsburger of het land verlaten. De overgrote meerderheid kiest voor het laatste. Ze verlaten het land en vertrekken naar elders. Voornamelijk naar Nederland, AustraliŽ, CaliforniŽ, Canada, New Zealand en Zuid-Afrika.
** VOC, Jappenkampen, Pieter Gerard van Cranenburgh (gb 1893), Ipojť Hendrik Kranenburg (gb 1901), Jack Kranenburg (gb 1914), Roermond, Pg Timetable
++ De Oorlog
# KBG, FRI, IWI Den Haag, VC300, WP, FRI, DAB

Inge~

Ingen Teunisz Cranenburch (1590*-1640*):
Zoon van Teunis Xzn Cranenburch (gb 1555) en NN te Bleiswijk*.
Woont in Bleiswijk onder de Brantschouwerij. Later aan 't Noorteynde aldaar.
Huwt 1e Maritge Huijgen.
Udh1: Teunis Ingensz, Abraham Ingen, Jan Ingen, Gooltgen Ingendr en Sara Ingendr Cranenburch.
Huwt 2e Leentjen Ariens.
Udh2: Leentgen Ingendr en Maritgen Ingendr Cranenburch.
Huwt 3e 17.3.1624 in de NDG Kerk te Bleiswijk Maertjen (Maritgen) Andriesdr, weduwe van Claes Janss Sonne.
In 1626 wordt Ingen gemachtigd door Jan Pietersz Domens, wonend aan de Langhebrugghe buiten de Nieuwpoort, om 64 gulden te innen van de verkoop van een aelmanschip aan Jasper Jansz Broer, jonggezel, blijkens een schuldbrief van 28.12.1626, en eventueel beslag te leggen op het schip.
Alias: Inghe Teuniss Kranenburch, Inge Thonisz Cranenburch
# ONAR 3.2.1623 ivn 185, DTB Bleiswijk, HBB, AAB (742 nr 8 dd 22.9.1640; ivn 0776 fol 93 dd 13.1.1617), KHB

Inge Theune Cranenburg (1719*-1737):
Zoon van Theunis Florisz* Cranenburg en Pietertje van Buewen te Bleiswijk.
Is jongmatroos op de 'Everswaart', een schip van de VOC. De Everswaart zeilt 11.5.1737 naar Ceylon. Tijdens deze reis overlijdt Inge op 18.7.1737.
Alias: Inge Theunis Kranenburg
# AVOC, OVG 1950

Inge van Cranenburgh (gb 1960)
Dochter van Jaap van Cranenburgh en Anna van Hulten.
Geboren 31.1.1960 in Den Haag. Werkt als secretaresse. Woont in Zoetermeer. Ongehuwd.
# VC300

Ingelanden
Letterlijk: zij die ingeland zijn. Ofwel: zij die zich hebben gevestigd in een bepaalde streek, polder, waterschap, etc. Dwz: aldaar grondbezit hebben verkregen en zijn gaan wonen. In andere provincies spreekt men meer over geŽrfden of erfgenamen (Overijssel).
# WP, DAB

Ingleby
** Pg Anglicana

Ingwaz
** Pg Anglicana

Inquisitie:
Voledige naam: Inquisitio haereticae pravitatis. Ofwel 'rechtbank voor ketters' ook wel Heilig Officie genoemd of geloofsrechtbank. Een rechtbank ingesteld door de Rooms-Katholieke Kerk om ketters op te sporen en te straffen. Paus Lucius III geeft in 1184 nauwkeurige instructies omtrent het straffen van ketters. De Orde der Dominicanen is belast met de opsporing en de wereldlijke macht met de straffen. De praktijk is echter dat de Inquisitie verhoort en een vonnis uitspreekt en dienen de wereldlijke rechtbanken alleen nog om het vonnis te executeren. Overal in Europa worden ketters vervolgd en gestraft. Onder ketters verstaat men aldiegenen die twijfel hebben over of kritiek hebben op het Roomse geloof en op degenen die de Roomse Kerk verlaten of willen verlaten.
¶ Tot de grote vervolgde groepen behoren de Kartharen, de Albigenzen, de Hugenoten, de Anabaptisten, de Lutheranen en andere Protestanten. Maar ook andere individuen worden vervolgd en gestraft. Op 30 mei 1431 wordt te Rouaan in Noord Frankrijk Jeanne d'Arc op de brandstapel ter dood gebracht. In 1520 komen de beruchte plakkaten waarin zeer strenge straffen worden aangekondigd. In 1522 worden twee Augustijner monniken in Brussel levend verbrand.
¶ Op 25 september 1525 wordt Jan de Bakker, een priester uit Woubrugge, voor het Prinsenhof te Delft op de brandstapel als eerste ketter uit de Noordelijke Nederlanden levend verbrand. Hij had o.a. twijfels over het Laatste Avondmaal en het celibaat. Onder de aanwezigen is landvoogdes Margaretha van Oostenrijk. In Woubrugge is bij de NH Kerk in het centrum een gedenksteen geplaatst ter nagedachtenis aan deze dorpspastoor, die de moed had zich kritisch te uiten over het Roomse geloof.

1544nC: Het meest bekend is freule Maria van Beckum, Doopsgezinde martelares, 13.11.1544 ter dood gebracht op de brandstapel op het Galgenveld tegenover de Algemene Begraafplaats aan de Langestraat in Ambt-Delden langs de weg van Delden naar Goor, op last van regentes Maria van Hongarije en uitgevoerd door drost Goossen van Raesfelt, wonend op huis Twickel.
 
¶ Na de beeldenstorm in 1566 escaleren de vervolgingen en worden mensen op grote schaal vervolgd en gestraft. Hiervoor is de Raad van Beroerten verantwoordelijk. Deze Raad is ingesteld door Alva en wordt in de volksmond 'de Bloedraad' genoemd. Bij de geheime verhoren en het eindvonnis hebben de verdachten geen enkel recht op verdediging of bijstand. De straffen worden zelden gemotiveerd. Er is een groot scala aan straffen: verplichte bedevaart, verbeurd verklaring van eigendom, verbanning, gevangenisstraf, lijfstraffen, ophanging en de brandstapel. Een pervers aspect van de doodstraf is dat de veroordeelde eerst vergiffenis moet schenken aan de beul om een snelle executie van de straf te krijgen. Anders volgt een langdurige en nog gruwelijkere voltrekking van de straf. Preciese cijfers over het aantal slachtoffers zijn vooralsnog niet bekend. Alleen voor de regio Antwerpen, Brugge, Doornik, Duinkerken, Gent Hontschoote, Ieper, Kortrijk, Oudenaarde, Rijsel, Ronse, St Winoxbergen, Veurne en Wervik in Vlaanderen. Voor deze regio geeft blikopdewereld.nl 13.2.08 de volgende cijfers:

1559 (9), 1560 (30), 1561 (39), 1562 (58),
1563 (42), 1564 (15), 1565 (4), 1566 (7)
Per saldo worden in de 16e eeuw 2000 Nederlandse en Vlaamse Protestanten door de Inquisitie levend verbrand op de brandstapel. Van de 2000 slachtoffers van dit extreem wrede proces waren 1600 Doopsgezind. (De Telegraaf 25.2.2011)
1605 Azewijn: De Laak in Azweijn (Gld) is een plas in een diepe kuil in de dorpskern. Hier werd Mechteld ten Ham in 1605 levend verbrand. Zij was de laatste vrouw in Nederland die tijdens de gruwelijke heksenvervolging in Europa op de brandstapel werd gezet.
¶ Ook onder Cranenburgs~ vallen slachtofers. (> **) Tegen deze extreem wrede vervolgingen groeit steeds meer verzet, ook onder Katholieken, hetgeen in de Nederlanden uiteindelijk leidt tot de Tachtigjarige Oorlog.
** Claas Willemsz van Cranenburg (gb 1354; Leiden), Roelof Dricx van Cranenborch (gb 1516; Den Bosch), Gerrit van Cranenburch (gb 1527 Harderwijk), Van Cranenburch Dever
** Reformatie
# WP, DAB

Instituut Kranenburg Dordrecht
Instituut voor huiswerkbegeleiding. Opgericht in 1919 door Gijsbert Kranenburg.
Hoge Nieuwstraat 83 te Dordrecht.
Anno 2007 is Gijsbert Kranenburg directeur van het instituut. Hij is een kleinzoon van de oprichter. Naar zijn zeggen is hij de 17e kranenburg in lijn met de naam Gijsbert. Het geslacht moet dus teruggaan tot circa 1400. Zijn stamvader kan dan zijn Ghijsbrecht Jansz van Cranenburg (gb 1411). Hij is een zoon van Jan van Cranenburg en Elisabeth Gerritsdr in Maasland/Eikenduinen.
Logo: Wapenschild met daarop een kasteel met daarboven drie tapkranen.
Dit logo is speciaal ontworpen voor het instituut. De drie tapkranen slaan op de drie generaties Kranenburg die sinds 1919 het instituut runnen. Het geslacht zelf is afkomstig uit Egmond aan de Hoef. Zij wonen daar in het 4e pand nabij de molen aan de rijksweg naar Egmond aan Zee. Anno 2007 is deze molen ernstig in verval. Op de gevel van de woning is naar zeggen het wapen van deze Kranenburgs aangebracht: twee kraanvogels. Het wapen is circa 1x1 m2, uitgevoerd in donker hout en ijzer. Volgens Gijsbert Kranenburg komen deze twee kraanvogels voor in zijn familiewapen. Die twee kraanvogels lijken ook aanwezig op het wapen van Dieuwertje van Cranenburch, geboren in 1437 mogelijk in Dordrecht! Haar vader is Bartholt Florisz van Cranenburch.
** FW Tapkranen, FW Twee Kraanvogels
# Gijsbert Kranenburg te Dordrecht, FRI, DAB

io
= item overzicht

Ipo~
() Ipe, Ype, Ipojť, etc

Ype Hindriks Kranenburg (1765-1843)
Zoon van Hindrik Harkes Kranenburg en Engel Ipes Stedema.
Geboren 25.12.1765 te Scharmer.
Op 18.3.1813 belijdenis en lidmaat van de Hervormde Kerk te Scharmer, na voorafgaande onderwyzinge.

Ype huwt 13.8.1797 te Scharmer Aukje Everts Postema, NH gedoopt 8.5.1777 te Westerbroek (grenzend aan Scharmer), dochter van Evert Postema en Antje Lubberts. Rechts een portret van Aukje. Het heeft vele jaren gehangen bij zoon Henderik Ipes en later bij diens zoon Ipojť Kranenburg in Groningen. In 1870 is daar een foto van gemaakt. Nevenstaande foto is een foto van die foto.

Ype is vervener en later landbouwer te Scharmer. Het grondbezit omvat circa 39 Ha bouwland, weiland, moeras en water, gelegen in de Burg (het oude familiegebied), Ooster Scharmer, Wester Scharmer en Groot Harkstede.

Volgens het NH Kerkboek te Scharmer doet Ype op 18 maart 1813 belijdenis naar voorafgaande onderwijzing van de Christelijk Hervormde Leer en is hij als lidmaat van de gemeente erkend en aangenomen.

Op 18 september 1820 schrijft het NH Kerkboek van Scharmer:

De ouderling Kranenburg was afwezig. Censura Morum: In opzigt Br. [broeder] Kranenburg werden eenige voor de vergadering hoogst onaangename dingen ingebragt betreffende voornamelyk eene verregaande huislyke oneenigheid, met deszelfs bedroevenden en opzienbaarende omstandigheeden. De vergadering met leedwezen hierover aangedaan, en in aanmerking genoomen hebbende, de jammerlyke gevolgen welke zulks of alreeds, of vervolgens konde hebben, benoemde dadelyk uit deszelfs midden een kommissie van twee leeden bestaande uit ouderling J. Peacock en de Diaken A. Klosse ten einde met xtelyke [christelijke] liefde, maar ook met belangstelling in de eer des xtendoms niet alleen onderzoek naar den aart der oneenigheid te doen maar tevens zo veel mogelyk het hunne toetebrengen ter verdediging van deze en soortgelyke huiselyke oneenigheeden, en den ouderling Kranenburg in deze zyne betrekking deswegen ernstig te onderhouden en Broederlyk te vermaanen.
Den 24 [september] daaraan volgende is de Heeren Avondmaal gevierd waaraan echter de Ouderl. Kranenburg voorzigtelyk, en zyne huisvrouw wegens gemoedelyk bezwaar geen deel hebben genoomen.
J.W. Beckeringh Ehl, Pred. [predikant]

Den 20 December [1820]:
...
Art. 5:
Br. Kranenburg in zooverre aanmerking op het verhandelde makende, als hy zig voor het tegenwoordige - van het tegen hem in gebragte vry meende te keuren [oordelen], wierd hem ter zyne satisfactie in dezen betuigd, dat de benoemde commissie ook aan de vergadering een alzints voldoend, en aangenaam rapport had gedaan, dat hiervan in het protocol mentie [melding] zou worden gemaakt.
J.W. Beckeringh Ehl, Pred.
J. Peacock
I. Kranenburg

In 1823 wordt Ype wederom aangenomen als ouderling (lid van de kerkeraad) van de NH Kerk te Scharmer. Hij wordt daartoe zeer geschikt bevonden. Deze functie bekleedt hij tot aan zijn dood op 17.7.1843 te Scharmer. Aukje wordt op late leeftijd blind en overlijdt in 1867 op 90-jarige leeftijd in Slochteren.
Udh: Hendrik Ipes (1795), Engel Ipes (1799) en Geertruida Ipes (1802). Alle drie geboren te Scharmer.
Alias: Ipe Hindriks Kranenburg
$ Ipe Hendriks
# GKS, Kadaster Groningen

Ipojť Kranenburg (1831-1916):
Geboren 16.3.1831 te Groningen. Zoon van Hendrik Ipes Kranenburg (gb 1795) en Albertine Klein (gb 1802) aan de Steentilstraat 31 te Groningen, waar ze een winkel hebben in Koloniale Waren annex Tabakkerverij.

Op 16.9.1857 huwt Ipojť te Groningen met Johanna Jacoba Limborgh, geboren op 17.4.1834 te Groningen, dochter van de scheepsbouwer en reder Hindrik Johannes Limborgh (gb 1792) en Hinderkien van Bruggen (gb 1805). (> Hindrik Johannes Limborgh) Ipojť en Johanna zijn beiden Ned.Hervormd.

In 1854 is Ipojť kennelijk al zwaar verliefd op Johanna. Broer Roelof (gb 1834) zit voor stage in Deventer en schrijft in die tijd enige prachtige brieven aan zijn ouders in Groningen. (> Pg Documenten) Zo schrijft hij o.a.:

10.9.1854: Dan weer hoor ik Ipojť vol gloed redeneeren van zijn schoone en verbeeld ik mij hem reeds op weg te zien om een blaauwe scheen te halen Úf die zo zoete eerste liefdeskus.

4.10.1854: Misschien kent Ipojť Schierbeek van zoo nabij dat hij het [horloge] wel mede zou kunnen nemen [naar Deventer] Úf (ja, ik weet het niet) met de Post?
Ipojť! Dat ben ik niet met u eens altijd en voornamelijk in dat vak het juiste milieu of Hollands gezegd de middenweg te kiezen want ik vrees altijd voor een stijve nek. Gij weet het is een lastige kwaal - de hals en nek vol watten gestopt, natuurlijk de vele tipjens buiten de doek - katoentjes in de ooren - niet regts of links te kijken uit vrees een nekbeen te breken. Nu kom jij zoo maar eens bij een juffer waarop uw hart verzot is doch de mond bijna niet in staat behoorlijk uwe liefdesverklaring te doen en in uw zelf mompelende: die beroerde nek, 'k wou dat de juffer maar vlak voor mij bleef zitten, doch niet dan hier, dan daar. Een blaauwtje man zit er dood op. Volstrekt keur ik het niet goed hoog in de lucht te kijken, want dan loop je gevaar velen voorbij te loopen, ja zelfs ondersteboven te loopen, zoodat je van schrik eerst later bemerkt dat het een dame was die je wel graag woudt hebben maar nu eer verwoedt dan verliefd op je is. Evenmin laag bij de grond want de beau [seye?] is erg gebeten op voetzoekers. Dus broertje, dan eens hoog dan eens laag dan eens in het midden zal mogelijk het beste nog maar zijn. En dezulken zijn ook het beste in der dames smaak. Ik voor mij denk daar aan nog niet. Mijn broers moeten mij eerst de weg gemakkelijker maken en met hun voorbeeld toonen dat zij het aan het regte eind hebben.

Ipojť is een sterke persoonlijkheid en een taaie vechter, die vele tegenslagen overwint. Hij werkt eerst in de zaak van z'n vader aan de Steentilstraat, maar wordt later zelfstandig koopman. Rond 1860 wordt hij tabak- en sigarenfabrikant. Zijn fabriek 'De Groinger Vlag' is gevestigd aan de Butjesstraat 1-2 hoek 't Klooster. In de fabriek werken ruim zeventig man. Er worden diverse soorten sigaren gemaakt (o.a. de beroemde Krumme Hund) en andere tabakproducten, zoals pijptabak, pruimtabak en shags. (> Groninger Vlag)

De jaren 1860 tot 1864 zijn voor Ipojť een rampentijd. Alom heerst er een tbc-epidemie. Johanna en de dochters Hendrika en Albertine worden erdoor getroffen. Alle drie sterven in 1864. Johanna overlijdt op 11 augustus 1864. Ipojť en zoon Hendrik erven ieder 32.842 guldens, benevens de fabriek-, woon- en winkelpanden, die uit de nalatenschap van Johanna's vader komen.

Uit het huwelijk van Ipojť en Johanna zijn geboren:
Hendrik (gb 21.10.1857), Hendrika Johanna (21.5.1860-21.5.1864) en Albertine (8.4.1863-2.4.1864).

In 1869 hertrouwt Ipojť met Elisabeth de Witt, geboren 3.11.1846 te Groningen, dochter van Ferdinand de Witt en Elisabeth Weema.

Uit het huwelijk van Ipojť en Elisabeth zijn geboren:
Ferdinand (gb 10.3.1870), Albertus (5.9.1871-25.7.1872), Albertine (gb 1872), Elisabeth (Betsie; gb 1875), Anna Clara (gb 16.10.1876), Roelof (gb 7.9.1880), Ipo (gb 1881, gst 1881) en Aukje Martha (gb 1882).          

Foto boven: Ipojť met Ferdinand (op schoot), Hendrik (staande) en Elisabeth met de pasgeboren Albertus op de arm. De foto is gemaakt in 1871 tgv het gouden huwelijksfeest van de ouders van Ipojť.

In 1895 is koning Willem III op bezoek in Groningen. Vele prominente Groningers uit die tijd worden uitgenodigd voor een feestdiner met de koning. Ipojť is ook uitgenodigd.

Ipojť en zijn gezin wonen de eerste jaren in stad Groningen aan de Oude Ebbingestraat 46A boven de winkel. Rond 1873 huurt Ipojť echter villa Blankeweer in Noordlaren van de erven van Jhr. Mr. Oncko Quirijn van Swinderen.

          

Oncko van Swinderen heeft villa Blankeweer rond 1850 laten bouwen op een stuk grond dat het Plaggeveld heet. De locatie zelf heet Blankeweer, naar zeggen zo genoemd naar bisschop Blankenheim, die er een grenspost laat bouwen in de 16e eeuw. De foto hierboven is gemaakt in 1907 door zoon Hendrik Kranenburg. Op de foto zijn te zien bij het raam Emma Osten (in wit) met vlnr zoon Ipojť Hendrik (Henk), moeder Lisette Wintzer en dochter Emmie (rechts). Buiten (links) zit dochter Betsie. De foto is een afdruk van een orginele foto, gemaakt op een oud copieerapparaat in Sunnyside (Seattle, USA) bij Emmie Mehl-Kranenburg, kleindochter van Ipojť. Vandaar de wat slechte kwaliteit. Ipojť is daardoor helaas niet goed te zien. Hij staat in de dakkapel. De kamer rechtsboven op de eerste verdieping is van zoon Roelof. Op die kamer krijgt hij op z'n 12e verjaardag een paard, dat via de huistrap naar boven wordt gebracht. Roelof moet namelijk het bed houden, omdat hij z'n been heeft gebroken. Het paard staat op een gegeven moment in de kamer van Roelof met een been op een zwakke plank van de vloer. De plank begeeft het en het been van het paard zakt erdoor. Beneden in de woonkamer drinkt de familie koffie. Opeens zien ze tot grote hilariteit het paardebeen aan het plafond zwengelen. Deze gebeurtenis heeft nog decennia lang tot veel vermaak geleid op familiebijeenkomsten.


          

Bovenstaande foto is gemaakt op Blankeweer in mei 1895 op de dag dat zoon Ferdinand promoveert aan de Rijks-Universiteit Groningen (Faculteit Rechtswetenschap). Bovenste rij vlnr: Hendrik, Aukje, Emma Osten, Mien Hoogendijk en Ferdinand. Onderste rij vlnr: Betsie, Elisabeth de Witt, Betsie en Emmie (dochters van Hendrik en Emma Osten), Ipojť, Anna en Roelof.


          

Foto boven is gemaakt op Blankeweer rond 1907 tijdens het bezoek van Hendrik en Emma die inmiddels in Kopenhagen wonen. Te zien zijn vlnr: Lisette Wintzer (moeder van Emma Osten), Emma Osten, Ipojť Hendrik (zoon van Hendrik en Emma), Betsie en Emmie, Elisabeth de Witt, Aukje en Ipojť. Hendrik staat niet op de foto; hij heeft de foto genomen.

Oorspronkelijk wordt Blankeweer gebruikt als zomerverblijf. Het gezin trekt dan met paard en wagen naar Blankeweer om daarna de winter weer door te brengen aan de Oude Ebbingestraat. In latere jaren gaat het gezin er echter steeds permanenter wonen. Langzamerhand worden de kinderen volwassen en gaan ze hun eigen weg. De villa voelt dan leeg en verlaten. Ipojť en Elisabeth besluiten daarom de huur te beŽindigen. Op 27 november 1909 verhuizen ze naar Den Haag. Daar trekken ze in bij dochter Anna aan de Riouwstraat 189, niet ver van het Vredespaleis.
Op 16 maart 1916 overlijdt Ipojť. Hij wordt begraven op Westerveld in Driehuis bij Velzen. Drie jaar later, op 5 maart 1919 overlijdt Elisabeth. Zij wordt bijgelegd in het graf van Ipojť.
** Groninger Vlag, Kranenburg & Co., Kranenburg & Limborgh, Hindrik Johannes Limborgh
** PagAng/Blankeweer
# GKS, HBK

Ipojť Hendrik Kranenburg (1901-1981):

Familie en vrienden noemen hem Frits. Zijn vrouw Lotte noemt hem Henk. Zijn kinderen noemen hem Papsi. Zoon van Hendrik Kranenburg (gb 1858) en Emma Osten. Geboren 6.11.1901 in Nijmegen.
In 1902 verhuizen zijn ouders naar Kopenhagen, waar vader Hendrik een sigarenfabriek begint. Zodoende brengt Henk zijn kinderjaren door in Denemarken. Hij leert snel Deens en fungeert dan als tolk voor zijn ouders die de taal minder snel leren.
Na de dood van vader Hendrik in 1907 wordt Ferdinand Kranenburg (gb 1870) de voogd van Henk. Ferdinand is een halfbroer van Hendrik Kranenburg, de vader van Henk. De relatie tussen Henk en zijn oom Ferdinand is door de jaren heen zeer goed. Ze houden goed contact met elkaar, o.a. middels brieven.
Links: Henk in 1935 in Europa.

In 1908 vertrekt moeder Emma Kranenburg-Osten met de kinderen Emmie, Betsie en Henk naar Bremen waar haar ouders wonen. Ze worden daar goed opgevangen. Henk volgt daar de lagere school. In die jaren is hij vele malen op bezoek bij de familie in Groningen.
1915-19 Middelbare Landbouwschool in Eldena bij Greifswald in Pommeren, Noord Duitsland. Hij verblijft daar op een internaat. In 1919 behaalt hij het diploma met zeer goed resultaat.

In 1919 werkt Henk als volontair later beheerder (Verwalter) bij bosbouwbedrijven in Alvern en Beedenbostel in Hannover. 1922-23 Praktijkjaar bij Conrade & Ernst, fabrikant van landbouwmachines in Eldagsen (Hannover). Eind 1923 werkt Henk enige maanden op de wijnfarm van zijn zwager in Niederwalluf in Westfalen. Daarna wordt hij aangesteld door firma Altius & Co. in Amsterdam ter behartiging van hun belangen bij Russhollandles Ltd in Londen. Na kennismaking met de houthandel en de verscheping van hout op het hoofdkantoor in Londen, wordt Henk in 1924 uitgezonden naar hun bedrijf (in concessie) te Archangelsk in Noord Rusland.

In Archangelsk werkt Henk zomers bij de verscheping op de grote zagerij en winters in de bossen aan de rivieren Dvina en Wytscheda in de provincie Oblasti Komi (1200 Km ten zuiden van Archanelsk) bij de houtkap, het vervoer en vlotten op grote schaal. Dat kost hem bijna het leven. Hij valt van een drijvende stam in het water, onder andere boomstammen. Hij dreigt te verdrinken. Maar plottseling voelt hij een enorme overlevingskracht in hem opkomen. Hij zwemt met grote kracht onder de stammen door en weet als door een wonder de oever te bereiken. Op dat moment maakt hij kennis met de kille en onverschillige (Nitchewo) kant van de Russische mentaliteit. Niemand steekt een hand uit om hem aan land te trekken. Hij leert er ook het communisme kennen en de warme sympathie van de Russen voor Nederland. Daar houdt hij een prachtige plaquette van koninging Wilhelmina aan over. Een eenzame herder geeft hem die kado. De man is bang te worden gefusilleerd wegens rechtse sympathiŽn door de communisten als die de plaquette bij hem vinden. Maar zegt de herder: Jij bent Nederlander en jou zullen ze dus niets doen.

Wegens liquidatie van de gemengde houtkapmaatschappij door de Sovjet overheid keert Henk eind 1926 terug naar Londen. Het avontuur in Rusland heeft hem erg vermagerd. Eerst gaat hij daarom nog naar zuster Emmy en haar man Carl Mehl op hun boerderij in LŁbeck om weer op krachten te komen. Daarna reist hij door naar Londen en overlegt daar wat hij verder moet doen. Hem wordt aangeraden z'n geluk in Nederlands-IndiŽ te gaan zoeken. De economie draait daar immers uitzonderlijk goed en er liggen grote kansen voor jonge ondernemende mensen. In 1927 vertrekt hij daarom naar Amsterdam waar hij de leergang Indologie volgt aan het Koloniaal Instituut voor de Tropen. Zo leert hij er o.a. Maleis. In die jaren een vereiste om uitgezonden te kunnen worden.

Eind 1927 reist Henk per trein naar Wiesbaden om daar enige tijd vakantie te houden bij zijn moeder (Muting) en zijn zuster Betsie. Bij die gelegenheid wordt hij uitgenodigd voor een carnavalfeest bij hun huisvriend Dr Wicke. Op dat feest leert hij Lotte DŲhring kennen. Hij is spontaan verliefd. Op 28 januari schrijft Henk haar een prachtige liefdesbrief. Hij nodigt haar uit voor de koffie op zondagmiddag halfvijf bij zijn moeder, waar o.a. Dr Wicke aanwezig zal zijn. Henk weet dan al dat hij op kort termijn naar Sumatra zal vertrekken. Als Henk na zijn vakantie in Wiesbaden weer vertrekt naar Amsterdam, zegt hij tegen Lotte, dat hij over een paar jaar weer met verlof in Nederland zal zijn. Hij belooft Lotte dat hij haar dan zal komen ophalen.

In 1928 krijgt Henk een aanstelling bij de NV Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (RCMA), dankzij de inzet van zijn oom Ferdinand, die goede relaties heeft met de Raad van Commissarissen van de RCMA. Henk vertrekt terstond met de vracht- en passagiersboot Jan Pietersz Coen naar Sumatra. Daar arriveert hij 6.6.1928 in Belawan, de havenstad van Medan. Henk gaat werken als planter op diverse plantages van de RCMA op de Oostkunst van Sumatra. Hij organiseert het planten, ontginnen, herontginnen, kweken, tappen en het bereiden van sheets en liquid latex. Hij werkt o.a. in Siantar, het gebied waar zich in die tijd de roman 'Rubber' van M.H. Szekely-Lulofs afspeelt. Henk is daar ook lid van de plantersclub en kan later bevestigen wat de schrijfster over die tijd en regio schrijft.

In 1935 heeft Henk groot verlof (acht maanden). Hij gaat een wereldreis maken per boot via China, Japan en Amerika naar Europa. In Kobe (Japan) ontmoet hij neef John Walter (Jack) Kranenburg, een zoon van oom Ferdinand. Jack werkt daar als tolk/vertaler voor de KPCJL (Kon. Paketvaart China-Japan Lijn). Henk reist dan door naar Tokio. Hij raakt enorm onder de indruk van de orde en macht die Japan uitstraalt. Daarna reist hij door naar Amerika.

Henk bezoekt San Francisco en Los Angeles en reist dan door naar Seattle. Daar blijft hij enige tijd op de fruitfarm van zijn zuster Emmie en haar man Carl Mehl in Sunny Side. Foto rechts: Henk met Emmie en Carl en hun dochters Irmelin en Ingrid en een buurmeisje op hun fruitfarm in Sunny Side in 1935.
 
Daarna reist Henk met de beroemde coast to coast trein naar New York. Vandaar vertrekt hij per stoomboot naar Europa.

Terug in Europa zoekt Henk zijn moeder en zuster Betsie op in Wiesbaden. En natuurlijk Lotte, die hij in 1927 heeft ontmoet. September 1935 vraagt Henk haar ten huwelijk. Lotte zegt spontaan Ja. Zij verloven zich op 1 oktober in Weimar. Op 5 december 1935 (Sinterklaas) trouwen ze in Biebrich bij Wiesbaden in de Evangelische Landeskirche. Lotte (Charlotte Luise) DŲhring is geboren 26.8.1911 in Straatsburg. Zij is de dochter van Alfred Julius Rudolf DŲhring (gb 1881) en Ottilie Ernestine Mathilde Theodora Keetman (gb 1882). Rudolf DŲhring was jurist en kantonrechter. Amper 33 jaar oud is hij omgekomen in 1914 bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Ottilie overlijdt in 1928 aan de Spaanse griep. Lotte is lerares Sport en Handenarbeid aan de Helene Lange Schule in Halle/Saale. Zij is in 1932 afgestudeerd met zeer goede resultaten aan de Lehrerinnen Seminar in Wiesbaden. Lotte is van nature een zeer vrolijke en hartelijke persoonlijkheid.

          

Op 6 januari 1936 vertrekken Henk en Lotte per trein naar Genua en vandaar met de MS Johan van Oldenbarnevelt naar Sumatra. Een prachtige bootreis, waarmee ze tegelijk hun wittebroodsweken vieren. Ze verblijven enige onvergetelijke dagen op het prachtige eiland Sabang nabij Kota Radja (Bandar Atjeh). Sabang is de poort naar en van Nederlands IndiŽ.

Op Sumatra aangekomen gaan Henk en Lotte wonen op de RCMA rubberonderneming Membang Muda (Nieuw Membang; district Rantau Prapat, Asahan). De onderneming is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Henk is aangesteld als assistent. Hij beheert zowel de plantage als de rubberfabriek. Hij organiseert de ontginning, de aanplant en het onderhoud van de percelen, het tappen van de rubberbomen, de verwerking van latex tot rubbersheets in de fabriek en het transport van de balen sheets naar de nabijgelegen haven Labuhan Batu (Steenhaven).

Het gaat Henk en Lotte heel goed op Membang Muda. Ze hebben er een mooie tijd. Ze wonen in een mooi en modern huis van de RCMA met een grote tuin, tussen de uitgestrekte rubber- en maispercelen. Het huis heeft een aangename en natuurlijke erco dankzij het pagodedak boven het gewone dak, waardoor een natuurlijke en koele ventilatie ontstaat. Het leven is er echter eenzaam en monotoon. Henk heeft een batterijradio waarop hij vaak met koptelefoon

 

luistert naar Radio Nederland Wereldomroep, de Voice of America, BBC World of de ABC (Australian Broadcasting Corporation). Lotte schrijft veel brieven en houdt dagboeken bij voor de kinderen. Ze gaan ook regelmatig met hun Ford BK 8570 op bezoek bij hun vrienden en kennissen die circa 50 Km verder wonen. Eens per maand gaan ze een weekend naar het nabijgelegen Siantar voor de bijeenkomsten van de planters in de regio. En om de sleur te doorbreken gaan ze
 

enige malen per jaar een week naar Prapat of Kaban Djahť bij het Tobameer. Lotte vindt Sumatra geweldig. De natuur is overweldigend en de culturele diversiteit boeit haar zeer. Naast de Indonesische bevolking wonen er ook vele Nederlanders, Engelsen, Amerikanen, Chinezen en IndiŽrs.

Rechts: Henk en Lotte in de tuin in Membang Muda in 1937.

 

 
Aan het eind van de jaren dertig gaat de toestand in de wereld snel achteruit. Duitsland en Japan bereiden zich voor op een grote oorlog. Het Westen is naief en passief. In Groot BrittanniŽ worden de vele ernstige waarschuwingen van Winston Churchill genegeerd. Premier Neville Chamberlain gelooft in appeasement en offert 29 september 1938 in MŁnchen Tjecho-Slowakije op aan Adolf Hitler. Hij keert triomfantelijk terug in Londen met een papiertje in z'n hand en juicht: "Peace for our time!"

Clarence Booth, een Amerikaans journaliste, verwoordt na grondige studie in 1938 deze verbijsterende houding uitstekend in haar boek 'Spring over Europe'. Het Westen steekt de kop in het zand en wil het gevaar niet onder ogen zien.

Henk leest het boek en is erg ongerust. Hij ziet grote overeenkomsten met de situatie in het Verre Oosten en de dreiging van Japan. Ook andere planters op Sumatra maken zich grote zorgen over hun toekomst en veiligheid. Ze wonen in afgelegen gebieden en zijn erg op zichzelf aangewezen. Elke kritiek op de heersende passiviteit wordt echter door de Nederlanders in de steden weggehoond en beschouwd als verraad aan de wijsheid van de regering in Den Haag. Het gevaar van Japan wordt helemaal gebagatelliseerd. De technologie van die stomme spleetogen stelt toch immers niets voor! Ook de Britse militaire leiding in het Verre Oosten heeft die mening. Deze immense domheid zal duur betaald worden. Door deze megadomheid zijn miljoenen mensen in levensgevaar gebracht, zoniet omgekomen, gruwelijk vermoord of zwaar gemarteld en ernstig getraumatiseerd voor de rest van hun leven. Door de gevaren te erkennen hadden maatregelen genomen kunnen worden om zoveel mogelijk ellende te voorkomen.

September 1939 valt Hitler Polen binnen. De Tweede Wereldoorlog is begonnen. De Duitsers veroveren snel grote delen van Europa. Mei 1940 wordt Frankrijk bezet. Neville Chamberlain treedt af als premier van Groot BrittanniŽ. Zijn appeasement politiek heeft volledig gefaald. Op 10 mei 1940 begint de bezetting van Nederland. Diezelfde dag wordt Winston Churchill premier van Groot BrittanniŽ. Aangemoedigd door de Duitse successen trekt Japan ook ten strijde en verovert in snel tempo grote delen van China en Zuid-Oost AziŽ. Op 7 december 1941 vallen de Jappen Pearl Harbor aan met massale airraids. Nagenoeg de hele Amerikaanse Pacific vloot wordt tot zinken gebracht. Er vallen 2300 doden bij de Amerikanen. Er ging geen oorlogsverklaring aan vooraf. De Jappen kunnen met bar weinig verliezen naar huis keren.

Eind 1941 mobiliseert Nederlands-IndiŽ. Leger en Marine worden in staat van paraatheid gebracht. Burgers krijgen paramilitaire taken. Henk wordt per direct ingedeeld in een sabotagecommando. Een uiterst riskante taak. Bij ontdekking door de vijand volgt standaard executie ter plekke.

Januari 1942 vallen Japanse vliegtuigen Singapore aan. In no time brengen ze de nieuwe slagschepen Repulse en Prince of Wales van de Britse Navy tot zinken. Ook de andere Britse oorlogschepen worden vernietigd. Singapore geeft zich over. Alle Britten, Amerikanen, Australiers en andere Geallieerden worden geÔnterneerd. De Britten hadden zich verkeken. Ze verwachtten een aanval via China en vanuit het binnenland van Malakka. Bovendien hadden ze de Japanse technologie volledig onderschat. De ondergang van de Repulse en de Prince of Wales veroorzaakt een zware shock bij de Nederlanders in IndiŽ. Het gevaar is erg dichtbij. Eindelijk wordt men wakker. Maar helaas te laat. Februari 1942 volgt de Slag in de Javazee. Op de 28e is de climax. De Nederlandse vloot wordt nagenoeg geheel vernietigd en tot zinken gebracht door de superieure Japanse oorlogschepen.

Maart 1942 bezetten de Jappen Nederlands-IndiŽ. Het Nederlands-Indsiche Leger (KNIL) moet zich overgeven. Alle Nederlanders en Geallieerden worden geÔnterneerd in de beruchte Jappekampen. Mannen, vrouwen en jongens vanaf 10 jaar gescheiden. (> IndonesiŽ) Henk en Lotte en de kinderen Peter, Charlies en Bernard worden opgehaald door de Jappen en afgevoerd in grobaks (vrachauto's). Ze verdwijnen in Kanopan Ulu, een nabijgelegen rubberonderneming, waar dochter Maaike wordt geboren. Het kamp is afgezet met prikkeldraad. Henk protesteert hier tegen het groffe optreden van de Jappen. Hij krijgt daarvoor 13 zweepslagen op z'n blote rug.

Na Kanopan Ulu volgen de kampen Siantar en Medan (St Jozefschool). In Medan wordt het gezin gescheiden. Lotte en de kinderen verdwijnen in kamp Glugur nabij Medan. Daarna volgen de kampen Pulu Brayan en Aik Peminke in het rubbergebied nabij Membang Muda. Henk moet naar kamp Belawan Estate. Daarna volgen Aik Peminke en Sirengo-rengo. Zoon Peter moet 7 jaar oud in 1943 naar het jongenskamp Sirengo-rengo. Het leven in de kampen wordt steeds erger. Er zijn ontberingen op alle terreinen. Voedsel, kleding, hygiene, etc. En dan de terreur van de Jappen. Steeds maar moeten buigen voor elke passerend Jap. Of urenlang op apŤl staan in de hete zon. Of midden in de nacht uit de slaap gehaald door hysterische Jappen met hun harde en schrille fluitjes. En steeds maar dat slaan met lange stokken. Ondanks de slechte gezondheid moeten de geÔnterneerden ook hard werken.

In kamp Sirengo-rengo protesteert Henk in 1943 tegen het onredelijk harde optreden van de Jappen. Hij geeft daarom een Jap een harde klap in diens gezicht. Prompt wordt Henk omsingeld door een groep Jappen, die hem met geweerkolven aftuigt tot hij amper kan opstaan. Hij wordt afgevoerd naar een zandweg waar ze hem willen doodschieten. Henk reageert laconiek en zegt dat ze dat dan maar moeten doen. Het leven in het kamp stelt immers toch niets voor. Henk is echter ťťn van de weinigen die nog werkt. Ruim zestig procent van de kampbewoners ligt ziek. De Jappen besluiten daarom Henk te sparen. Twee weken lang kan hij echter nauwelijks lopen door de mishandeling. Henk houdt zich in leven met palmolie. Hij heeft zijn gouden Parker vulpen geruild tegen een blik van deze vitaminerijke plantenolie. Daarvan neemt hij iedere dag een lepeltje. Mentaal blijft het kampleven desondanks zwaar. Om de geest te sterken houden de mannen om de beurt een lezing. Op veler verzoek moet Henk vaak vertellen over zijn verblijf in Rusland. Daarnaast spelen de mannen regelmatig voetbal. De onvergetelijke pastoor Wap stimuleert ze daarbij. De bal is gemaakt van gevlochten rottanstrips.

De vrouwen in de Jappekampen doen alles om te overleven. Met de uiterst schaarse middelen proberen ze er het beste van te maken voor zichzelf en de kinderen. Naast de noodzakelijke dagelijkse taken schrijven ze kookboeken, zingen of doen iets anders om de ellende te verzachten. Sommigen wagen zelfs dagboeken te schrijven, ondanks het strenge verbod door de Jappen. Overtreding wordt zwaar gestraft.

De geÔnterneerde vrouwen tonen een enorme waardigheid en moed en trotseren de Jappen waar nodig. Zodanig dat Japanse officieren onderling grappen, dat de invasie van Nederlands-IndiŽ zeker was mislukt als de Nederlands-Indische krijgsmacht had bestaan uit vrouwen.

Verjaardagen, Sinterklaas, Kertsmis en Pasen worden gevierd met uiterst simpele dingen. Ze maken pepernoten van een paar kleine casaves, wat bruine suiker en uiterst schaars restant koffiedik van gesmokkelde koffie. Zo maken ze er een onvergetelijk Sinterklaas feest van. De vrouwen vormen kongsi's om te kunnen overleven. Een kongsi bestaat meestal uit drie vrouwen die elkaar door dik en dun steunen en voor elkaars kinderen zorgen. Lotte vormt met Leni Schat en Lulu Hasselbach zo een kongsi. Samen heten ze de drie L's. Van hen is ooit een tekening in kleur gemaakt op kladblokpapier kleine maat door een onbekende vrouw in het kamp. In 1943 worden Lotte en Leni in kamp Glugur ervan beschuldigd dat ze hun angelo (oventje) na gebruik niet hebben gedoofd. In aanwezigheid van hun kinderen en van andere kampbewoners moeten Lotte en Leni zich ontkleden. Daarna worden ze door twee Jappen met hun militaire koppelriemen afgetuigd. Lotte en Leni vallen van ellende op de grond. Lotte weet echter met uiterste waardigheid weer op te staan. Dan reikt ze Leni de hand en helpt haar ook op te staan. Later blijkt een andere kampbewoonster verantwoordelijk te zijn voor de overtreding.

Na kamp Glugur worden in 1944 vele geÔnterneerden verhuisd naar kamp Pulau Brayan, verder van Medan richting Atjeh. Daar lijdt Lotte enige tijd ernstig aan malaria tropica. Een ziekte die dodelijk kan zijn of tot geestelijke verminking kan leiden. Juist in die periode moet een groot aantal geÔnterneerden verhuizen naar kamp Aik Peminke in de rubberbossen nabij Membang Muda. Lotte en de kinderen moeten mee. De tocht gaat deels per trein. De laatste kilometers gaan te voet over een lange modderige weg. Lotte is ernstig ziek. Maar ook dochter Maaike. Terwijl Charlies en Bernard buikloop hebben opgelopen door de rauwe vis die ze in de trein te eten hadden gekregen. Lotte duwt met uiterste krachtinspanning de kinderwagen met Maaike en de schamele bezittingen over de lange modderige weg. Onder deze zware omstandigheden lukt dat haar nauwelijks en ze raakt snel achterop. Een Heiho (Japans soldaat) sluit de stoet met een geweer in de hand. Telkens als de Japanse commandant, die de stoet begeleidt, in de buurt is, duwt de Heiho met de kolf van zijn geweer in de zij van Lotte en bijt haar toe in Maleis: "Lekas, lekas! Apa mau mati?". Ofwel: "Snel, snel! Of wil je soms dood?". Maar als de commandant uit zich is, duwt de Heiho Lotte opzij en duwt hij zelf de kinderwagen voort.

Kamp Aik Peminke is bedoeld om de Nederlandse geÔnterneerden definitief uit te roeien. Op z'n Japans. Geruisloos en ver van de bewoonde wereld, zodat er geen getuigen zijn. De geÔnterneerden worden systematisch geÔntimideerd en uitgehongerd. De vrouwen moeten hard werken. O.a. in de moerassen rondom het kamp. Daar plukken ze stiekem gendjer, een soort moerasgroente. Ook zoeken ze slakken om te eten. Zodoende kunnen ze het leven rekken temidden van de uiterst deprimerende bossen en rubberplantages. In de nacht is het grommen en brullen van rondsluipende tijgers te horen. Het leven lijkt uitzichtloos. De Japanse kampcommandant krijgt opdracht van de regering in Tokio om alle geÔnterneerden naar de rand van een nabijgelegen ravijn te drijven en hen daar te mitrailleren, zodra Japan dreigt de oorlog te verliezen. Hij vertelt de kampbewoners dat hij de opdracht niet zal uitvoeren op voorwaarde dat ze hem na een capitulatie niet zullen aanklagen. En zo is geschied. De Japanse kampbewakers zijn niet vervolgd.

Augustus 1945 gooien Amerikaanse vliegtuigen atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in Japan. Beide steden zijn in ťťn klap totaal verwoest. Op 15 augustus 1945 capituleert Japan en geeft zich onvoorwaardelijk over. De vreselijke oorlogsellende en de meedogenloze Japanse martel- en moordpartijen zijn voorbij. Het leven van miljoenen mensen in de door Japan veroverde gebieden is gered. Op 17 augustus 1945 roepen Soekarno en Hatta de Republiek Indonesia uit. De Pemoeda's (jonge vrijheidstrijders) rampokken (plunderen) en moorden. Vooral Nederlanders zijn het slachtoffer. Henk en Lotte vertrekken met de kinderen naar Medan, waar ze een huis krijgen toegewezen aan de Baboera Park. Later wonen ze aan de Polonialaan en de Max Haverlaarlaan, later de Djalan Multatuli. Tijdens de Politionele Acties (1947-49) is dat de demarcatielijn tussen het gebied onder Nederlands gezag en het gebied van de Indonesische vrijheidstrijders. Het schieten over en weer gaat de hele dag door. Soms wordt ook het huis getroffen.


          

Hierboven: het hoofdkantoor van het AVROS Proefstation in het buitengebied van Medan anno 1955 waar Henk is aangesteld. Achter en naast dit kantoor liggen de proefvelden voor de rubberteelt. Rechts naast het gebouw: de kakilima (gangpad) naar het laboratorium.

Ondanks de zeer moeilijke tijden direct na de oorlog lukt het Henk om werk te vinden. Eerst als opzichter bij de kampbakkerij en kort daarna als administrateur bij het Medan Bulletin, een nieuwsblad uitgegeven door de overheid. Per 1 juli 1948 is hij aangesteld als hoofdadministrateur bij de Deli Courant waar het Nieuwsblad voor Sumatra wordt gedrukt. Daar werkt hij zeven jaar met veel genoegen. Per 1 augustus 1955 wordt hij hoofdadministrateur bij de AVROS (Algemene Vereniging van Rubberondernemingen op de Oostkust van Sumatra). Een groot proefstation dat werkt aan de veredeling van rubberbomen en de verbetering van de rubberteelt. Hij is de rechterhand van directeur Vincent Smit en belast met de administratie, boekhouding en organisatie. Daarnaast onderhoud hij de contacten met de Indonesische vakbonden, hetgeen hij zo goed doet, dat de Indonesische pers hem daarvoor complimenteert en hij bij zijn afscheid in 1958 alsnog een dankbetuiging krijgt. Zijn omgang met werknemers is in het algemeen voorbeeldig te noemen. Hij weet hen altijd goed te motiveren omdat hij beseft dat er in een goede organisatie zowel tijd voor werken als tijd voor recreatie moet zijn. Hij weet daardoor altijd een aangename en tegelijkertijd productieve werksfeer te creŽeren.

Lotte krijgt tijdens de Politionele Acties (1947-49) een vertrouwensbaan bij het Troepencommando voor de Legercontacten onder generaal Scholten. Ze doet er journalistiek werk voor het legerblad De Klewang. Daarnaast beheert ze het Geheim Archief waar uiterst vertrouwelijke stukken worden bewaard. O.a. de plannen en rapporten van militaire operaties. Ze moet hiervoor de eed van geheimhouding aflegen. Voor Lotte is dit de mooiste tijd van haar leven. Zij geniet van de humor en mentaliteit van haar collega's en na de zware kampjaren krijgt ze door dit werk een enorme mentale oppepper.

Links: Lotte in 1955 in Medan.


De omstandigheden worden langzamerhand weer gunstig en het gezin heeft het weer redelijk goed aan de Max Havelaarlaan 32. Ondanks de souvereiniteitsoverdracht in 1949 kunnen de Nederlanders in het nieuwe IndonesiŽ goed wonen en leven. De omstandigheden blijven gunstig en het gezin breidt zich uit met de zoons Erik, Rob en Jodi. Maar in 1957 ontstaan problemen door de Nieuw-Guinea kwestie. IndonesiŽ beschouwt dat gebied als een onderdeel van voormalig Nederlands-IndiŽ en dus als onderdeel van de souvereiniteitsoverdracht. Nederland bestrijdt dit en weigert de overdracht. Als eerste repressaille moeten alle Nederlandse scholen in IndonesiŽ sluiten. Zoon Bernard moet daarom vertrekken naar Nederland, waar hij terecht komt bij zijn broer Peter, die daar studeert aan de HTS. Nederland blijft echter halstarrig. President Sukarno van IndonesiŽ zet de Nederlanders in IndonesiŽ nu voor het blok: naturalisatie tot IndonesiŽr of het land verlaten. Henk en Lotte kiezen voor Nederland. Daarna zou migratie naar AustraliŽ overwogen worden. Na een lange bootreis met de MS Zuiderkruis komen ze april 1958 aan in Nederland, waar ze gaan wonen in Beekbergen bij Apeldoorn. De eerste maanden verblijven ze in opvangcentrum Klein Canada. Maar al gauw kopen ze een huis aan de Koningsweg 31, genaamd huis 'Berk en Den'. Aan de rand van het bos. Een ideale locatie. De vrijgevochten mentaliteit van de kinderen en de luidruchtige communicaties zouden te veel overlast kunnen bezorgen. Aan de bosrand hebben weinigen daar last van.


          

Hierboven: huis Berk en Den in de zomer van 1967. De erker is de favoriete plaats waar Lotte graag vertoeft. Rechts in de hoek staat de tv. Links in de tuin staan de ribes struiken. Rechts vooraan een berk. De andere berk en de twee dennen staan daar rechts van, maar zijn op de foto niet te zien. De tuin loopt circa 50 meter door naar achteren.

Henk vindt werk bij het CBS. Hij moet boeren enqueteren. Hij vindt dat prachtig werk, want hij moet naar de boeren thuis toe en krijgt dan weer een kik van het agrarisch leven. Als het enqueteren eindigt, krijgt Henk een baan bij de Van Reekum Gallerij in Apeldoorn als organisator en toezichthouder. Ook dat vindt hij fijn werk, omdat hij daardoor o.a. vele buitenlandse touristen ontmoet. Lotte gaat op haar 50ste weer werken bij de Geriatrische Inrichting in Beekbergen. Ze doet er licht verpleegwerk, dat ze tot haar pensioen met veel inzet en genoegen blijft doen. Zo weten Henk en Lotte in al die jaren na IndonesiŽ weer iets op te bouwen en hun kinderen weer een vertrouwd honk te bieden.

Henk is van huisuit Nederlands Hervormd. In feite zit Henk als persoonlijkheid nogal complex in elkaar. Hij noemt zichzelf vaak heel treffend een hard gekookt ei met een zachte kern. Hij heeft een zekere sociale ongevoeligheid, waardoor hij soms onnodig in botsing komt met zijn omgeving. Zijn relativeringsvermogen en zijn goed gevoel voor humor redden hem echter meestal. Op ťťn onderdeel is Henk echter zeer dogmatisch:

Henk is overtuigd atheÔst die elke vorm van religie afwijst. Religies zijn volgens hem valse sprookjes en zijn medeverantwoordelijk voor alle ellende in de wereld. In plaats daarvan koestert hij nogal fatalistische ideeŽn. Volgens Henk is de Schepping een mislukking gezien de vreselijke dingen waartoe mensen in staat zijn. Daartoe rekent hij ook de bekrompen religies, die in hun valsheid en hardvochtigheid medeverantwoordelijk zijn voor alle ellende in de wereld. Het leven is daarom een harde strijd om het bestaan, waarbij het recht van de sterkste uiteindelijk zegeviert.

Deze harde visies had Henk opgedaan gedurende zijn eigen harde leven in Duitsland, Rusland en in de Tweede Wereldoorlog en de ontluisteringen daarna. Zijn overtuigingen stoelen echter op bittere constatering; niet op een voorkeur voor onmenselijkheid.

In Nederland leren Henk en Lotte het Humanisme kennen dankzij VARA's radioprogramma Vroege Vogels van Bert Garthof op zondagochtend, gevolgd door een uitzending van het Humanistisch Verbond. Beiden raken er enthousiast voor. Bovendien sluit het Humanisme goed aan bij de moderne opvattingen die zij al geruime tijd koesteren. Mede hierdoor bekennen Henk en Lotte zich steeds meer tot deze levensbeschouwing.

Henk schrijft in de loop der jaren vele persoonlijke brieven. Voornamelijke aan zijn zuster Emmie, met wie hij een goede verhouding heeft. De brieven munten uit door stijl en helderheid. Zo weet Henk in een brief uit 1947 aan Emmie in een enkele korte alinea uiterst helder en indringend te beschrijven wat honger is, zoals hij dat meemaakte in de Jappekampen. Al deze prachtige brieven zijn in de 1990-jaren door schoondochter Monika Kranenburg-Kuhl verzameld, gebundeld en in familiaire kring verspreid.

In 1981 gaat de gezondheid van Henk achteruit, zodanig dat hij zou worden opgenomen in het Juliana Ziekenhuis in Apedloorn. Maar vroeg in de ochtend van Hemelvaart 28 mei 1981 overlijdt hij thuis in Beekbergen. Zijn diepe wens is in vervulling gegaan. Thuis sterven in de nabijheid van Lotte. Hij is in kleine kring begraven op het Algemeen Kerkhof aan de Koningsweg in Beekbergen, tegenover 'Berk en Den', waarbij een Humanistisch uitvaartbegeleider een prachtige rede hield.

Lotte is een zeer energiek en positief ingesteld persoon met vele innemende eigenschappen. Zij heeft een hartelijkheid en waardigheid waarmee ze altijd veel sympathie en respect oogst. Haar devies is mens onder de mensen te zijn, hetgeen ze leerde van Albert Schweitzer, een vroegere huisvriend van haar ouders in de Elzas. De zeer vroege dood van haar ouders heeft haar echter veel verdriet gedaan. Ze idealiseerde hun mooie huwelijk, dat echter zo kort duurde door de vroege dood van haar vader. In haar wanhoop denkt ze soms dat haar eigen huwelijk mislukt is. Henk was immers niet de makkelijkste. Lotte kende echter haar wapens, die ze soms hanteerde op een onvergetelijke wijze. Ze is uiterst trefzeker in haar weerwoord, zonder tot het uiterste te gaan. Zo bleef het machtsevenwicht in hun huwelijk gewaarborgd en bleef de wederzijdse liefde intact, ondanks de vele zware problemen die beiden in hun leven ondervonden.

Na de dood van Henk blijft Lotte nog zeven jaar wonen in huis 'Berk en Den', bijgestaan door dochter Maaike. In haar laatste levensjaren wordt ze echter steeds meer geteisterd door gordelroos en huidkanker. Het urenlang in de hete zon moeten staan in de Jappekampen heeft haar geen goed gedaan. Haar lichte huid heeft dat uiteindelijk niet verdragen, waardoor de huidkanker is ontstaan. Juni 1988 wordt ze opgenomen in het Lucas Zieknhuis in Apeldoorn voor behandeling, maar haar toestand is al te erg verslechterd. Vlak na de operatie op zaterdag 18 juni 1988 raakt zij in een ijltoestand. Zij ziet een grote zee en een grote boot, en op die boot staat Henk die haar liefdevol en opgetogen toewuift. Dan raakt ze in coma. Lotte overlijdt op zondag 19 juni 1988 om 3.23 uur in de ochtend in de aanwezigheid van de familie. Op dinsdag 21 juni 1988 wordt Lotte in kleine kring begraven na een zeer mooie plechtigheid. Het was een prachtige dag. De enige mooie en droge dag van die week.

Hoewel er genoeg geld aanwezig was voor een eigen graf, wilde Lotte persť bijgelegd worden in het graf van Henk. En zo liggen Henk en Lotte begraven in een gezamenlijk graf op de Algemene Begraafplaats aan de Koningsweg in Beekbergen, tegenover Berk en Den, hun laatste woning.

Uit het huwelijk van Henk en Lotte zijn geboren:
Peter Hendrik Ipes (1936 Membang Muda), Charlotte Louise (Charlies; 1938 Membang Muda), Bernard Cornelis (1939 Membang Muda), Maaike Eleonora (1943 Kanopan Ulu), Erik Roelof Ferdinand (1948 Medan), Robert (Rob; 1951 Medan) en Johan Diederik (Jodi; 1955 Medan).

** IndonesiŽ
# GKS, DAB

 
Ypo Willem Kranenburg (1907-1981):
Zoon van Roelof Kranenburg (gb 1880) en Henderika Catharina Siemens.
Geboren 20.8.1907 in Groningen. Studeert Rechten in Leiden. Vestigt zich in 1941 als advocaat in Almelo. (> Kranenburg Advocaten Almelo) Ypo is Doopsgezind.
Moet in de Tweede Wereldoorlog vluchten uit Almelo na razzia's door de Duitsers. Verblijft dan enige tijd in Tongeren (Veluwe).
Huwt 1942 in Tongeren (Gld) met Hertha van der Vlugt, afkomstig uit Finland.
In 1946 met gezin naar Djakarta als Hoge Commissaris JustitiŽle Zaken ivm de repatriatie van Nederlanders in Nederlands-IndiŽ. Moet o.a. de situatie van de ambtenaren aldaar vastleggen.
Ypo overlijdt 29.10.1981 in Tongeren en is aldaar begraven.
Udh: Maglis Katrina (gb 1943), Katrina Anna C. (gb 1945) en Margarete J. (gb 1950).
Publicaties:
De grondbeginselen van het radicalisme. (De Opbouw, 1936 nr 7)
Rapport over aantal en achtergronden van de Nederlanders in IndiŽ. (1955*; IWI)
** Kranenburg Advocaten Almelo, IndonesiŽ, Doopsgezinden
# Katri Kranenburg, IWI, graftombe.nl 8.4.07, FRI, DAB

Iris Kranenburg (gb 1983)
Begint op haar 8ste jaar met vioolspelen. Op haar 14e wordt zij toegelaten tot de Jong Talent Klas van het Rotterdams Conservatorium. Daar volgt zij lessen bij Andreas Czifra. Studeert Rechten aan de Universiteit Leiden en bij Kerstin Hoelen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Volgt lessen bij Natasja Morozova. Speelt in diverse orkesten. O.a. Rotterdams Jeugd Kamer Orkest, UvA Orkest J. Pzn Sweelinck, Nederlands Studenten Kamer Orkest en Nederlands Studenten Orkest. Aanvoerder van de tweede violen in het Jeugd Orkest Nederland en speelt diverse keren in het Nationaal Jeugd Orkest. Wint in 2003 een pianotrio met Boukje de Vries en Kasper Jansen het 14e Nationaal Studenten Kamermuziek Festival (thans Entrťe Kamermuziek Concours) in de Kleine Zaal van het Concertgebouw Amsterdam. Speelt een Engelse viool uit 1901.
# funenconcerts.nl 9.9.09

Isaak~
() Isak, Isaak, Yzack, etc

Isaak Cranenburg (1631*-1691*):
Mogelijk een zoon van Harke Egbertsz Kranenburg en Beertien Goossens te Amsterdam.
Woont in Amsterdam. Ghm Anna Hardings.
Udh: Jan (gb 1666).
# JKE, KBG

Isaak Pietersz Kranenburg (1699*-1758)
Mogelijk een zoon van Pieter Cornelisz van Cranenburch en Catharina Lefeber, wonend te Kijfhoek, afkomstig uit Rijnsburg/Leiden.
Woont in Delfshaven.
Huwt 1e GF 2.1.1724 (otr 19.12.1723) met Maria Here (Marijtje Heeren) Nobel, wonend in Delfshaven. Maria overlijdt in 1742*.
Udh: Hereman (1727; bgr 19.3.1729), NN (bgr 27.7.1731), Hereman (gb 1735), Pieter (1741-41) Kranenburg.
Huwt 2e GF 20.1.1743 te Delfshaven met Neeltje van der Swaal, wonend in Delfshaven, weduwe van Pieter van Saxum.
Udh: Maerten Kranenburg (1744-44).
Neeltje overlijdt in 1752*.
Huwt 3e GF 13.5.1753 (otr 29.4) in Delfshaven met Sara van Bezeij, jongedochter wonend in Delft.
Vermeld:
> 17.9.1724 ivm doop GF van Arij Nobel in Delfshaven.
> 9.11.1727 ivm doop GF van Hereman Nobel in Delfshaven.
> 27.2.1729 ivm doop GF van Hereman Nobel in Delfshaven.
> 25.6.1732 ivm doop GF van Hereman Nobel in Delfshaven.
> 26.6.1735 ivm doop GF van Klaas Kieboom in Delfshaven.
> 10.7.1735 ivm doop GF van Marijtje Nobel in Delfshaven.
> 2.12.1736 ivm doop GF van Pieter Kieboom in Delfshaven.
> 21.8.1740 ivm doop GF van Zijtje Kejboom in Delfshaven.
> 12.1.1755 ivm doop GF van David Beseij in Delfshaven.
Isaak overlijdt in Delfshaven en is aldaar begraven op 25.10.1758.
# DTB GF Rotterdam (ivn 14/09; 1/033; etc)

Yzack Cranenburgh (1727*-1787*)
Woont in Sandelingen-Ambacht. Vermeld op een lijst van weerbare mannen uit 1747. Volgens deze lijst is Yzack onvermogend. Mogelijk is hij nog minderjarig.
# WSA

Isaak Symonse Kranenburg (1739*-1799)
Vermeld op de Naamlijst Ledematen NH Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en Zandelingen Ambacht beginnend in 1792 van A.B. den Haan.
Woont in Hendrik-Ido-Ambacht. Ghm Marijchje Abrahamse Leenheer (ovl 1800*).
Dochter: Susanna Isaakse Kranenburg.
# OVG 1992, DAB

Isaak Kranenburg (1770*-1791)
Geboren in Delfshaven. Vaart als matroos met het VOC-schip 'Rusthof' op 9.11.1790 naar Batavia. Onderweg op 23.3.1791 overleden.
# AVOC

ivn
= inventarisnummer

J::

Jaap~
() Jaap, Jaapje~, etc

Jaapje Maertens Cranenburgh* (1572*-1632*)
Dochter van Maerten Mathijsz Cranenburgh en Maritgen Jacobsdr.
Geboren op boerderij de Moppehoeve in de Vrouwe Ven te Alkemade.
Ghm Jan Gijsbertsz. Ze wonen op een boerderij te Rijpwetering.
Udh: Neeltje Jansdr (gb 1617)
# SRO (p 147)

Jaapje Kranenburg (1731-1791*):
Zoon van Marritje Jacobsdr Kranenburg (gb 1691) en NN te Nieuwkoop.
Gedoopt Remonstrant 27.5.1731 te Nieuwkoop.
# GHA 16.3.09 (Remonstrant Dopen Nieuwkoop en Noorden)

Jaap van Cranenburgh (gb 1933)
Zoon van Anton Hendrik van Cranenburgh en Janna van Nieuwkerk.
Geboren 4.1.1933 in Honselersdijk.
Huwt 14.7.1953 in Naaldwijk met Anna van Hulten, geboren 24.9.1936 in Schiedam, dochter van Waltherus van Hulten en Berendina Adriane Francisca de Landtsheer. Ze wonen in Honselersdijk.
Jaap werkt bij Internatio Muller in Rotterdam.
Sinds 1968 penningmeester van Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Honselersdijk.
Sinds mei 1971 secretaris Vereniging Hulp & Voorzorg te Naaldwijk.
In 1972-79 en sinds 1982 voorzitter bridgeclub WBC te Naaldwijk.
Is spelend lid van voetbalvereniging Naaldwijk.
Udh: Inge (gb 1960 Den Haag).
# VC300

Jaap Kranenborg (gb 1951)
Jaap is in zijn dagelijks leven docent Aardrijkskunde. Daarnaast is hij schrijver. Hij debuteert in 1999 met de roman 'De laatste horizon' . Hierin beschrijft hij hoe een student betrokken raakt bij een politieke moord. Deze moord blijft hem achtervoglen. Tien jaar later reist hij daarom terug naar de plaats van het misdrijf om de moord te reconstrueren. Het is een roman over schuld en verantwoordelijkheid. De pers schrijft daarover:
'Een prachtig boek. De hoogste tijd dat Kranenborg een literiare prijs krijgt'. CJP Magazine
'Een spannende, goed geschreven roman. Door zijn verteltrant, zijn ingenieuze versmelting van heden en verleden en zijn knappe psychologisering van de vele bijfiguren is er veel te waarderen'. Haarlems Dagblad
In 2000 verschijnt de roman 'Warenhuis van het verleden'. In deze roman schrijft Jaap over de grote gevolgen van ondoordachte daden, over heldendom en lafheid, over menselijke onmacht en ons aandoenlijk verzet daartegen.
# 'Warenhuis van het verleden' van Jaap Kranenborg (Uitg. L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen), DAB

Jachtrecht
In de oudheid komt dit recht toe aan de eigenaar van de grond. Ook de eigenerfde boeren bezitten dus jachtrecht.
In de feodale tijd is het jachtrecht een Heerlijk Recht. Dit recht houdt in dat alleen de leenman in zijn leengebied mag jagen.
** Heerlijke Rechten

Jack Kranenburg
** John Walter Kranenburg

Jacob~
() Jacop, Jacobus, etc

Jacob I van Bokel (1145*-1205*)
** Jacob van Wassenaar

 

Jacob van Wassenaar (1145*-1205*)
Tweede zoon van Halewijn III en Jeanne van Arkel. Mogelijk geboren op Cranenburg Bleiswijk. Volgens overlevering heeft Jacob een moord gepleegd. Als straf moet hij zijn naam veranderen in Jacob Bokel (Boekel), refererend naar de beukelaar die hij als moordwapen gebruikte. Een beukelaar is een zwaard dat singlehanded wordt gebruikt. Jacob woont op Weena en noemt zich daarom Jacob Bouckels van Weena.
Jacob bedijkt zijn land en noemt het Bouckelsambacht. De Beukelsdijk is daarvan een onderdeel. Hij is een man die over lijken gaat. Het gedicht 'De Beukelaar' schrijft over hem:
Hoe barsch ook van gemoed ... geen eigene werd ooit een lach op 's ridders wang gewaar.
 
Jacob is gehuwd met een dochter van de Heer van Woerden. Ze hebben twee zoons: Dirk en Gijsbrecht. Beide broeders sterven in 1245. Hun stoffelijk overschot wordt bijgezet in de Abdij van Egmond.
Wapen: op een veld van goud een blauwe dwarsbalk.
Dit wapen is een kleurvariant van het wapen van Jacobs vader, burggraaf Halewijn I van Leiden.
Jacob wordt gezien als de stamvader van het geslacht Bokel. Geneametrisch gezien is deze realtie zeker mogelijk. Tijdkundig, geografisch en heraldisch zijn er voldoende overeenkomsten.
** Bokel
# GLW

Jacob II van Bokel (1180*-1241*)
Zoon van Jacob I van Bokel (alias Jacob van Wassenaar) en NN van Woerden.
Is mogelijk in 1202-1241 burggraaf van Leiden.
Mogelijk gehuwd met Willemina van Teylingen.
Zoon: Filips
** Bokel, Burggraven
# GLW

Jacob Kerstantsz van Kranenburg (1290*-1350*):
Zoon van Kerstant van Kranenburg en NN te Eikenduinen.
Jacob Kerstansz wordt genoemd in in 1317 in bron RHH (p 81). Hij woont in Eikenduinen up den Vene. Hij moet 7 sc. 6 d. betalen aan grafelijke renten wegens landhuur. Dit gebied ligt in de hoek tussen de Loosduinseweg en de Scheveningseweg, nabij de waarschijnlijke locatie van hofstede Cranenburg.
Tegen de prijzen van die tijd, moet het land van Jacob circa 2.5 Morgen (2.3 Ha) groot zijn.
** RHH, Eikenduinen
# RHH, KNG

Jacop Jansz van Cranenburch (1353*-1413*):
Mogelijk een zoon van Jan Heynricsz van Kranenburg (gb 1315; Eikenduinen).
Is priester en woont in Rijnsburg. Vermeld 28.7.1388 ivm verkoop aan het H. Geestgilde te Rijnsburch 1 £ 's jaers "coman payment" op het huis van Symon Rechtevoert, waarover de brief handelt (dd 1376).
Kleinzoon*: Enghebrecht van Cranenburch (gb 1424; Rijnsburg).
# Rijks Geschiedkundige PublicatiŽn (Google 23.8.08), KBG

Jacob Claasz van Cranenburg* (1410*-1470*)
Mogelijk een zoon van Claas Willemsz van Cranenburg* en Lijsbet Bruun Jacobs.
Vermeld 15.3.1446 in een acte ivm een erfrente uit een huis in de Breestraat te Leiden (centrum).
** Wouter Jansz van Cranenburch

Jacob Jansz van Cranenburg* (1425*-1485*):
Mogelijk een zoon van Jan Engebrechtsz van Cranenburg (gb 1395).
Zegelt 24.1.1449 samen met zijn oom Willem Engebrechtsz van Cranenburg.
# HGE (Klo. Leiden reg. 892, 833/1447)

Jacob Gielisz van Cranenburg* (1472*-1532*)
Mogelijk een zoon van Gielis Pietersz van Cranenburg (gb 1445) te Maasland.
Erft in 1505 visrechten op de Lek.
** Willem Gielisz te Cranenborch (gb 1470)

Jacob Boem van Cranenburch (1490*-1550*):
** Bom van Cranenburgh

Jacob Jorisz van Cranenborch* (1499*-1559*)
Mogelijk een zoon van Joris Claes Florisz van Cranenborch en Catharina Pouwelsdr te Eikenduinen.
Woont in Den Haag in Den Engel.
Hoort tot de Haagse elite.
Vermeld 13.4.1554 in bron AKD ivm verkoop van een rente van 1 pond Hollands jaarlijks uit een huis in Padtmoes, vermeld in een brief dd 12.11.1498.
# DHE, AKD (p 433)

Jacob Jansz van Cranenburch* (1515*-1567*)
Mogelijk een zoon van Jan Woutersz van Cranenburch te Warmond/Alkemade.
Woont op de Vrouwe Ven te Warmond waar hij kennelijk bouwman is en grond pacht van de Abdij van Rijsburg.
Vermeld in 1550 als Welgeborene in Rijnland.
In 1568 wordt Jacob Jansz weduwe vermeld in bron MBR. Zij pacht grond op de Vrouwe Ven te Warmond van de Abdij van Rijnsburg.
Zoons*: Pieter Jacobsz, Claas Jacobsz en Jacob Jacobsz van Cranenburch.
# LWR, MBR

Jacob Xzn Cranenburgh (1535*-1595*):
Woont in Heiloo*. Ghm NN.
Zoon: Claes Jacobsz Cranenburgh.
** Cranenburgh Heiloo

Jacob Ysbrantsz Cranenburgh* (1542*-1602*)
Mogelijk een zoon van Ysbrant Dircx Cranenburgh (gb 1500) op de Vrouwe Ven te Warmond.
Woont in Leiden*. Ghm NN.
Vermeld in 1575 als Welgeborene in Rijnland en als schout van Sassenheim.
Dochter: Annetge Jacobs van Cranenburgh.
Zoon*: Claes Jacobs Cranenburgh (gb 1570) te Heiloo.
# LWR

Jacob Jacobsz van Cranenburch* (1545*-1605*)
Mogelijk een zoon van Jacob Jansz van Cranenburch (gb 1515) te Warmond.
Woont in Endegeest. Ghm NN.
Vermeld in 1578-85 als Welgeborene in Rijnland.
Udh*: Annetge Jacobs van Cranenburgh (gb 1581) en Dirk Jacobsz van Cranenburch (gb 1586).
# LWR

Jacob Xzn Craanenburg (1555*-1615*)
Woont in Geertruidenberg*. Ghm NN.
Zoon: Dammis Jacobs Craanenburg (Geertruidenberg; gb 1590*).
=* Jacob Adriaensz van Cranenburch

Jacob Gerritsz van Cranenburgh (1560*-1620*):
Zoon van Gerrit Xzn van Cranenburgh (gb 1525) en NN te Hazerswoude*.
Woont in Hazerswoude.
Genoemd 21.10.1597 ivm schuldbrief dd 10.6.1595 van Dirck Jansz Uytenhage, ambachtsheer van Ruiven en brouwer te Delft, op Jacob Gerritsz van Cranenburgh, groot 325 gulden. (Protocollen Hazerswoude ivn 20 p 537)
# GHA 29.1.09

Jacob Adriaensz* van Cranenburch (1562*-1622*)
Mogelijk een zoon van Adriaan Jorisz van Cranenburch en NN in Vlaardingen Ambacht.
Kinderen*: Dammis Jacobs Craanenburg (Geertruidenberg), Jacob Jacobsz van Cranenburch (Delft), Arent Jacobsz van Cranenburch (Delft, Montfoort), Judith van Cranenburch.

Jacob Xzn van Cranenburch (1565*-1625*)
Woont in Delft*. Ghm NN.
Zoon: Jacob Jacobsz van Cranenburch (gb 1600; Delft).
=* Jacob Adriaensz van Cranenburch

Jacob Claesen Kranenburg' (1572*-1665*):
Zoon van Thijs Claesz Cranenburgh (gb 1525) en NN te Groningen.
Mogelijk verhuist Jacob in 1595 naar Scharmer samen met zijn broer Thijs Claesz (gb 1566) op de vlucht voor de Spanjaarden.
In 1600* ghm Anne Heijnens in Scharmer*.
Mogelijk rond 1620 verhuisd naar Nieuwolda samen met broer Thijs Claesz. (> Thijs Cleasz Kranenburg) En in 1660 verder naar Kantens.
Vermeld in Register Lidmaten NH Kerk Kantens 3.11.1661:

    Jacob Claesen en Anne Heijnens sijn huijsvrouw

Udh*: Imke Jacobs (gb 1600 Scharmer), Pieter Jacobs (gb 1602 Scharmer), Reynder Jacobs (gb 1604 Scharmer), Wopke Jacobs (gb 1607 Scharmer), Jan Jacobsz (gb 1610 Scharmer), Grietie Jacobs (gb 1612 Scharmer) en Claas Jacobsz (gb 1615) Kranenburg.
# menngelas.nl 20.11.08, KBG

Jacob Meesz van Cranenburgh (1578*-1638*):
Zoon van Mees Claesz (van) Cranenburgh en Maritge Cornelisdr.
Geboren op boerderij Pennings aan het Vennemeer te Warmond.
Jacob woont in 1636 aan de Zijl te Warmond. Ghm NN.
Mogelijk woont Jacob ook enige jaren in Lisse.
Udh: Otto Jacobse Cranenburgh en Gerritje Jacobsdr Cranenburg.
** Pennings Vennemeer, NBL
# TVP, DAB

Jacob Xzn Cranenborgh (1579*-1639*)
Zoon: Otto Jacobs Cranenburgh (Lisse).
=* Jacob Jansz Cranenburgh (Warmond; gb 1582)

Jacob Jansz Cranenburgh (1582-1642*)
Zoon van Jan Claesz Cranenburgh en Maritgen Cornelisdr.
Geboren en wonend op de Vrouwe Ven te Warmond/Alkemade.
=* Jacob Xzn Cranenburgh (gb 1579)
# VVB

Jacob Xzn van Cranenburch (1582*-1642*)
Woont in Montfoort of Delft. Ghm NN.
Zoon: Arent Jacobsz van Cranenburch (gb 1617).
=* Jacob Adriaensz van Cranenburch

Jacob Xzn van Cranenburch (1595*-1655*)
Dochter: Jannetge Jacobsdr van Cranenburch (gb 1630) te Delft.

Jacob Jacobsz van Cranenburch (1600*-1638)
Mogelijk een zoon van Jacob Adrieansz van Cranenburch en NN uit Vlaardingen.
Jacob woont aan de Voorstraat in Delft, waar hij kuiper is.
Huwt 1e 1625* met Jannitgen Pietersdr. Huwt 2e te Delft op 1.9.1630 (otr 17.8.1630) met Neeltgen Willemsdr, jongedochter wonend aan Oosteinde te Delft. Zij is in 1638 weduwe en hertrouwt dat jaar met Maarten Jans, ballemaecker. Neeltgen is begraven 24.9.1656 te Delft.
Genoemd 1630 in Archief RHC Delft ivm inventaris van boedel van hem en Jannitgen.
Genoemd 1635 in Archief RHC Delft ivm inventaris van boedel van hem en Neeltgen.
# JKE, RHC Delft (anr 72/3264+2937), GA Delft

Jacob Sachariasz van Cranenburgh (1611*-1671*)
Zoon van Zacharias Claesz (van) Cranenburgh en Geertge Gerritsdr van Dusseldorp.
Geboren op boerderij Pennings aan het Vennemeer te Warmond.
Woont op het Lageland in de Vrouwe Ven te Warmond. Ghm Maritgen Claesdr, dochter van Claes Hendrick Huygen.
Genoemd in 1640 (RA Rijnsburg 4) en boedelscheiding 21.7.1640 (RA Rijnsburg 3).
Testament 6.4.1641 (Not. J. van Heussen, Leiden). Jacob merkt (tekent) met Xsi en Maritgen met een L.
Merk: Xsi (> Xsi, GXW)
Alias: Jacob Sachariasz van Cranenburch
** Pennings Vennemeer, GXW
# TVP, DAB

Jacob Cranenburg (1614*-1674*):
Mogelijk een zoon van Claes Jacobsz Cranenburg uit Heiloo. Geboren in Enkhuizen.
Vertrekt in 1644 als onderkoopman met het schip Nieuw Enkhuyzen naar IndiŽ.
In 1645 maakt hij reeds deel uit van de vaart op Malabar, een gebied langs de kust in ZW India waar veel specerijen worden verbouwd. Vooral peper.
In 1646 wordt hij 'onder goede verseekering' gestationeerd in Calicoylan in Midden Malabar. M. Antoinette P. Roelofsz schrijft in haar boek "De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar" in 1942:

(p 117) Daar het nieuwe pepergewas er goed voorstond en de meegenomen cargasoenen lang niet verkocht waren, lieten de kooplieden Schoorl en Van Serooskercken een onderkoopman, Jacob Cranenburg, "onder goede verseekering" op de kust achter. Hij zou in Calicoylan voor het resteerende cargasoen de peper tijdig inkopen, opdat bij hun terugkeer een goede scheepslading gereed zou zijn om te dienen voor retourlading naar Nederland. Het was de eerste keer, dat de Nederlanders dus een permanente vestiging aan de kust [van Malabar] verkregen. ...
(p 122-123) Bovendien had de achtergebleven Cranenburg een 150 lasten peper bijeengezameld, die men dadelijk bij aankomst kon inschepen. De verkoop van de tabak uit Caylpatnam [in Malabar], die bij de onverkochte waren was achtergebleven, gelukte Cranenburg aanvankelijk niet. Men verbood hem dezen verkoop. Slechts heimelijk en tegen heel kleine winsten kon hij zich van zijn voorraad ontdoen. ... Nog 160 lasten bleven in Calicoylan over onder beheer van Cranenburg, die men niet meer aan boord had kunnen krijgen door de zware stormen, die reeds aan de Kust heerschten. ... Cranenburg moest gedurende den slechten moesson voor een waarde van f. 75.319-1-2 aan ruilwaren tegen peper trachten om te zetten en in het bijzonder de Engelschen den wind uit de zeilen nemen. ...
(p 128-129) Ondertussschen wachtte Jacob Cranenburg in Calicoylan met ongeduld de schepen af, die hem van zijn peper, opgeborgen in een verre van brandvrij houten pakhuis met olabladeren [palmbladern] bedekt, zouden ontlasten. De Maastricht [schip] nam weiliswaar geen deel aan de strafexpeditie [tegen de Madurezen in Malabar], maar was eerst naar Suratte [NO India] en PerziŽ gezonden. Cranenburg zond een assistent naar Cochin [Noord Malabar] om van de voorbijvarende Nederlandsche schepen hulp te krijgen. dit moest zeer in het geheim geschieden om bij de Portugezen geen argwaan te wekken. Tusschen Cochin en Poracad, was een oorlog uitgebroken, waardoor de geheele malabaarsche land in onrust raakte en Cranenburg zich ook in Calicoylan weinig veilig meer voelde. Bij een inname van Poracad, dat door den Cochinsen koning begeerd werd, vreesde Cranenburg, dat de V.O.C. haar daar gecontracteerde peper erbij zou inschieten, daar de koning de geheele plaats wel in asch zou doen leggen. (Missieve van Cranenburg aan Van der Meyden 19 Febr. 1649; Kol. Archief) ... Door de strafexpeditie naar Caylpatnam was de inlandsche handel en scheepvaart van Malabar naar de bocht van Madura [Zuid India] gestremd. De kooplieden, die anders anders op de Malabarkust de katoen, de grondstof voor hun kleeden, kwamen opkoopen, waren uit vrees voor de Nederlanders het binnenland ingevlucht en zoo kon Cranenburg voor zijn katoenvoorraden moeilijk koopers vinden. ... De Chetti [handelskaste] kooplieden in Calicoylan, die veel belangen in Manipaar hadden, verzochten de Nederlanders deze plaats niet in den brand te steken. Cranenburg ondersteunde dit verzoek, bang, dat als represaille de Nederlandsche loge te Calicoylan in vlammen zou opgaan. ... Over den onderkoopman Cranenburg, wiens boeken een tekort van een goede f 1000,- aanwezen, waren Gouverneur-Generaal en Raden niet tevreden. Het moest onderzocht of hij niet "maliteus" gehandeld had. Na verrichten handel keerde deze compgniesdienaar naar Batavia terug. ...
(p 142) In verband met de kans op oorlog met Portugal besloot de Hooge Regeering in 1651 te Calicoylan tot bescherming van 's Compagnies dienaren en bezittingen een steenen "hechte en defensieve" woning te laten bouwen en hier een bezetting van een 16 ŗ 20 soldaten, gelicht uit het garnizoen van Gale, te leggen. Dit huis moest gebouwd worden op een erf, door Cranenburg indertijd gekocht, gelegen ongeveer 2 mijlen landinwaarts, maar zeer gunstig aan de rivier, waar vaartuigen van 20 en meer lasten voor de deur konden komen om de koopwaren en peper in- en uit te brengen.
Schrijft 14.3.1649 een missive aan de Gouverneur-Generaal te Batavia en de Raden van India.
Alias: Jacob Cranenbergh.
** Cranenburgh India
# Archief Correspondentie Gouverneur-Generaal te Batavia, "De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar" (M. Antoinette P. Roelofsz; Uitg. M. Nijhoff, 1943)

Jacobus Kranenburg (1631*-1691*)
Woont in Delft. Is goud/zilversmid. Vermeld 1666-1670 Delft.
=* Jacobus van Cranenburch
** Arent van Kranenburg
# FRI

Jacob van Cranenburch (1642*-1679)
Woont aan de Markt in Delft.
Huwt (jongeman) 19.1.1667 (otr 31.12.1666) te Delft met Margareta (Geertruij) Cornelisdr Vrouch (Vrogh), jongedochter wonend aan de Pontemarkt te Delft. Zij is begraven 24.2.1696 te Delft (Oude Kerk).
21.1.1677 te Delft doopgetuige bij Arent van Cranenburch, zoon van Johannes van Cranenburg en Maria van Leeuwen te Delft.
Begraven 19.11.1679 te Delft (Nieuwe Kerk).
Alias: Jacobus Cranenburgh, Jacobus van Kranenburgh
# GA Delft

Jacobus van Cranenburch (1642*-1702*)
Woont in Delft aan de Markt. Huwt 19.1.1667 te Delft met Margareta Vrouch, wonend aan de Pontemarkt aldaar. Otr: 31.12.1666.
=* Jacobus Kranenburg (gb 1631*)
# JKE

Jacob Hindrix Kranenburg* (1645*-1700*)
Mogelijk een zoon van Hindrick Theis Kranenburg en Greetien Titsincks.
Woont in Harkstede. Ghm NN.
De weduwe van Jacob is in 1702 vermeld op een lijst voor de aanslag op de 400e penning van inwoners te Harkstede.
$ Jacob Hendriksz
# HS400

Jacob Dirks Kranenburg (1649*-1709*):
Mogelijk een zoon van Dirck Rijcksz van Cranenburch en Anneke Abrahamsdr te Rijnsburg.
Woont te Leiden aan de Langegracht en is laeckenverwer.
Huwt 1e SH op 1.4.1673 (otr 3.2) te Leiden met Maertge Harmans Kuyter, weduwe van Herman Harmans Witsingh, wonend aan de Loyerstraet.
Udh*: Geertge Jacobs Kranenburgh (gb 1679).
Huwt 2e in 1680* met Annetje Maartens.
Udh: Jacob (gd 1684).
Mogelijk ook Hendrick Jacobsz Cranenburgh (gb 1681) en Michiel Cranenburgh (gb 1685).
Alias: Jacob Dircxsz van Cranenburch
# Dopen in Leiden, DTB SH Leiden (ivn 3 fol 296), KBG

Jacob Ottense Cranenburgh (1649*-1709*):
Alias: Jacob Ottosz (van) Cranenburgh, Jacob Ottensz Cranenburgh, Jacob Otto Cranenburgh. Zoon van Otto Jacobs Cranenburgh en Burgje Jacobs Langevelt te Lisse.
Jacob is broodbakker in Lisse. Hij levert o.a. grove bollen aan Elisabeth Catharina van Scherpenseel, eigenaresse en bewoonster van slot Dever.
Vermeld in Lidmatenlijst NH Kerk Lisse.
Rond 1699 is Jacob burgemeester van Lisse.
Huwt 1e 1679* met Grietje Jacobs Lindenburgh, gb 1653* Boskoop, ovl aug* 1679.
Vermeld Cohier Familiegeld Lisse 19.7.1680: "Jacob Otten Cranenburgh, een backer, een kint beneden de vier jaren, met drie dienstboden in de kost".
Udh1: Burgje Kranenburg gb 1679, gd NH 28.4.1680 te Lisse. Ze lijkt jong gestorven gezien de naam Burgje uit het tweede huwelijk.
Huwt 2e 26.10.1681 (Schepenbank en NH Kerk) met Aagje Jans Broer uit Oude Wetering, gb 1659* te Oude Wetering, weduwe van Willem Oote.
Udh2: Baertje Kranenburgh (1682 Lisse), Otto Jacobse Kranenburg (1684 Lisse), Gerritje Kranenburgh (1685 Lisse), Grietje Kranenburgh (1688 Lisse), Burgje Kranenburgh (1690 Lisse) en Otto Jacobsz van Kranenburgh (1690 Lisse).
** Otto Jacobse Kranenburg, Huys Dever te Lisse
# HDL, STB, KPR (1720), M. Kranenburg

Jacob Xzn Kranenburg (1653*-1713*):
Zoon van Xx Kranenburg (gb 1617) en NN te Woubrugge.
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Claas Jacobsz (gb 1690 Woubrugge).

Jacob Hendricxz Cranenburgh (1658*-1738*)
Mogelijk een zoon van Hendrick Cornelisz Cranenburg en Geertje Maertens Buur.
Woont aan de Middelste Gracht te Leiden.
Wordt 13.6.1678 aldaar veroordeeld wegens wangedrag. Hij moet een kwart van de door hem aangerichte schade vergoeden (Crim. Arch.boek 19, fol 48verso).
Huwt in 1681 (otr 1.11) te Leiden met Machtelt Claes, wonend aan de Oostwest Gracht.
$ Jacob Hendriksz
# TVP, DTB NH Leiden (ivn 12 fol 295v), RA Leiden

Jacob Huybertsz Kranenburg (1660-1720*):
Zoon van Huybert Dircksz Kranenburg en Marritge Jacobs.
Gedoopt 27.6.1660 te Nieuwkoop.
Remonstrant. Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Udh: Marritje Jacobsdr (gb 1690), Symon Jacobsz (gb 1691) en Huybert Jacobsz (gb 1696) Kranenburg.
# DAK, SRM, GHA 29.1.09

Jacobus van Cranenburgh (1674-1710*/1740*)
Gedoopt 18.3.1674 in Tiel. Zoon van Herman van Cranenburgh en Agnes Wichmans.
Het is niet zeker of Jacobus in 1710 nog leeft. In dat jaar testeert zijn vader. In het testament wordt hij echter niet genoemd.
** Herman van Cranenburgh
# VC300 (p 355)

Jacob Kranenburg (1684-1744*)
Zoon van Jacob Dirks Kranenburg en Annetje Maartens.
Gedoopt 6.12.1684 te Leiden. Ghm Rachel de Man.
Udh: Pancras (gd 1726).
# Dopen in Leiden

Jacob Xzn Kranenburg (1684*-1744*):
Zoon van Xx Kranenburg (gb 1649) en NN te Gouda.
Woont in Gouda*. Ghm NN.
Udh: Otto Jacobse Kranenburg (gb 1719; Gouda).

Jacob Xzn Kranenburg (1687*-1747*):
Zoon van Xx Kranenburg (gb 1653) en NN te Woubrugge.
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Claas Jacobsz Kranenburg (gb 1687 Woubrugge).

Jacob Thomas Kranenborg (1694*-1754*)
Woont in Hoogemeeden (Zuidhorn, Gro). Ghm Eltje Jans.
Udh: Derk Jacobs Kranenborg (gb 1729).
# PKG

Jacob Cornelisz Kranenburgh (1700*-1745):
Zoon van Cornelis Xzn Kranenburgh (gb 1666) en NN te Woubrugge.
Begraven pro deo 25.5.1745 in Woubrugge.
Alias: Jacob Cornelisz Cranenburgh.
Broer: Jan Cornelisz Kranenburgh (gb 1687; Woubrugge).
# GHA 29.1.09

Jacob Kranenburg (1717*-1777*)
Is 24.9.1752 getuige bij de doop van Cornelis van Leeuwen in de Hooglandse Kerk te Leiden.
=* Jacob van Cranenburg (gb 1731)
# KWS Simons-v't Hooft, KBG

Jacobus van Cranenburgh (1721-1781*)
Geboren in 1721 te Amsterdam. Zoon van Hendrik van Craenenburgh en Johanna Gertruida Rijcken. Huwt 8.11.1744 te Amsterdam met Caecilia de Greeff, gedoopt te Amsterdam op 6.3.1723, dochter van Bartholomeus de Greeff en Elisabeth Kley.
Jacobus overlijdt in 1781* te Cuyk. Caecilia overlijdt aldaar op 27.8.1790.
Udh: Hendrik van Cranenburgh (gb 1746).
# NP 1949 (p 28)

Jacob van Cranenburg (1731-1791*):
Zoon van Otto Jacobse Kranenburg (gb 1690) en Ariaantje Symons Hoogkamer in Lisse.
Gedoopt 2.12.1731 te Lisse.
Woont in Nieuwveen. Heeft daar een bakkerij aan de Kerklaan.
Huwt GF 22.8.1756 te Nieuwveen met Cornelia Geervliet (23 jaar oud) uit Alphen a.d. Rijn, aldaar gedoopt 28.1.1733, dochter van Jan Cornelisz Geervliet en Marijtje Cornelisse de Groot. Cornelia is begraven op 1.5.1793 te Nieuwveen.
Alias: Jacob van Kranenburg
Udh: Adrianus (gb 1757) van Cranenburg, Marijtje (1760-72), Jan (1761-61), Jan (1762-64*), Aagje (gb 1763), Jan (gb 1765) en Marijtje (gb 1772) van Kranenburg. Alle kinderen geboren en GF gedoopt in Nieuwveen.
Mogelijk ook Dirk Kranenburg (gb 1774), wonend in Nieuwveen.
=* Jacob Kranenburg (gb 1717*)
# FDK, Frits Derksen (Pg Forum 27.8.06), KBG, JBK, DAB

Jacob Xzn Kranenburg (1735*-1795*):
Zoon van Xx Kranenburg (gb 1700) en NN te Nieuwveen.
Woont in Nieuwveen. Ghm Cornelia Geervliet.
Genoemd 11.4.1764 ivm opmaken testament van Jan Geervliet, vader van Aletta, Cornelia en Maria Geervliet, bij notaris Jan van den Broek in Leiden.
Genoemd 11.4.1775 ivm erfenis van Jan Geervliet te Aardijk (Aarlanderveen). Jan en Cornelia eisen via Cornelis Bosch te Nieuwveen een inventaris van de nagelaten goederen.
Genoemd 28.7.1775 ivm erfenis van Jan Geervliet bestaande uit goederen te Aarlanderveen ter waarde van 800 gulden te verdelen met Aletta Giervliet, ghm Willem Stobbe.
# GHA 29.1.09, SRM (ivn 21 p 361v; ivn 21 p 364; ivn 21 p 365v)

Jacob Xzn van Kranenburg (1746*-1799):
Zoon van Xx van Kranenburg (gb 1718) en NN te Nieuwveen.
Woont in Nieuwveen. Huwt 1770* met NN.
Genoemd:
- 3.11.1780 ivm begravenis pro deo van Coenraad Scheffer, echtgenoot van Neeltje Krook.
- 26.1.1788 ivm begravenis van Philippus Theodorus van Cloon te Nieuwveen.
- 12.3.1788 ivm verkoop van een huis en erf te Nieuwveen door en aan derden. Het huis was eertijds gebruikt als broodbakkerij. Het perceel is verhuurd aan Jacob van Kranenburg tot 1.5.1788 voor 18 gulden per jaar. (Protocollen Nieuwveen ivn 18 p 7).
Begraven pro deo 12.6.1799 in Nieuwveen. Aangever Jan van Roijen, schoonzoon. (Impost Begraven Nieuwveen)
Alias: Jacob van Cranenburgh.
Udh: Xx Jacobsdr van Kranenburg (gb 1771 Nieuwveen).
# GHA 29.1.09, KBG

Jacob Xzn Kranenburg (1748*-1808*):
Zoon van Xx Kranenburg (gb 1713) en NN te Nieuwkoop.
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Genoemd:
- 25.9.1787 ivm pro deo begravenis dochter Dirkje (gb 1778*; ovl 23.9.1787) te Nieuwkoop. (DTB Nieuwkoop)
- 24.9.1788 ivm pro deo begravenis dochter Antje (gb 1780*; ovl 20.9.1788) te Nieuwkoop. (DTB Nieuwkoop)
- 18.10.1796 ivm pro deo begravenis dochter Antje (gb 1787*) te Nieuwkoop. (DTB Nieuwkoop)
- 5.2.1798 ivm pro deo begravenis zoon Gysbert (gb 1783*) in Nieuwkoop. (DTB Nieuwkoop)
- 29.8.1807 ivm begravenis van broer* Claas Xzn Kranenburg. (DTB Nieuwkoop)
# GHA 29.1.09, KBG

Jacobus Kranenburg (1764*-1792):
Geboren in Delft. Vaart als matroos op 4.7.1789 met het VOC-schip 'Eenparigheid' naar Batavia. Arriveert daar 25.2.1790. Vaart als matroos op 13.8.1790 met het VOC-schip 'Standvastigheid' wederom naar Batavia en arriveert daar op 22.5.1791. Overlijdt op terugreis 23.4.1792 te Kaap de Goede Hoop.
# AVOC

Jacob Xzn Kranenburg (1768*-1828*):
Zoon van Xx Kranenburg (gb 1733) en Annigje Maartensdr van Rossum in Nieuwkoop.
Genoemd 23.4.1795 ivm begravenis van zijn moeder in Nieuwkoop. (DTB Nieuwkoop)
Genoemd 22.12.1802 ivm pro deo begravenis van dochter Pietertje (gb 1797*). (DTB Nieuwkoop)
# GHA 29.1.09

Jacob Derks Kranenborg (1771*-1831*)
Geboren in Faan*. Zoon van Derk Jacobs Kranenborg en Hendrikje Hendriks.
Woont te Faan (Gro).
Vermeld op de lijst van Naamaanneming d.d. 30.12.1811.
Tekent de lijst alleen met Jacob Derks. Heeft op die datum geen kinderen.
# DVB

Jacob van Kranenburg (1792-1852*):
Zoon van Jan van Kranenburg en Cornelia Ketel te Moordrecht.
Gedoopt NH 1.4.1792 te Moordrecht.
Jacob is baander. Hij is gehuwd met Alida van Helm.
Udh: Cornelia (gb 31.12.1821), Krijn (gb 16.12.1822), Johanna (gb 21.9.1824), Jacoba (gb 4.4.1827), Jan (gb 10.10.1829), Cornelis (11.1833), Neeltje (gb 6.2.1837-x), Adrianus van Kranenburg (gb 11.8.1838) en Neeltje (gb 16.6.1841). Alle kinderen geboren in Moordrecht.
# FDK

Jacobus van Kranenburg (1793-1853*)
Zoon van Jan van Kranenburg en Cornelia Ketel te Moordrecht.
Gedoopt NH op 8.12.1793 te Moordrecht.
# FDK

Jakob Tjabes Cranenborg (1804-1846):
Zoon van Tjabe Berents Cranenborg en Aaltje Jacobs Kremer.
Geboren 25.6.1804 in Zuidbroek. Aldaar gedoopt 1.7.1804.
Van beroep lijndraaier, touwslager, koopman, wagenaar en landbouwer.
Huwt 29.5.1828 in Zuidbroek met Aaltje Derks Smedes.
Overlijdt 20.9.1846 in Wildervank.
# stamboomwesterman.nl 10.1.08

Jacob Hendriks Kranenborg (1805-1869):
Zoon van Hendrik Derks Kranenborg en Geeske Eltjes Tollema.
Geboren op 20.12.1805 in Enumatil (Gro). Aldaar NH gedoopt op 2.2.1806.
Huwt 23.11.1832 te Zuidhorn met Hilje Raatjes van der Velde, geboren op 3.1.1807 te Oostwold, aldaar NH gedoopt op 18.1.1807.
Hilje overlijdt op 23.3.1860 te Noordhorn. Jacob overlijdt aldaar op 14.9.1869.
Udh: Hendrik Kranenborg (Henry Kranenberg) Noordhorn 24.3.1834.
# PKG

Jacob Kranenburg (1821-1878)
Mogelijk een zoon van Dirk kranenburg (gb 1786) te Nieuwkoop.
Jacob woont in Nieuwkoop, waar hij smid is.
** SLN
# GNS

Jacob Dirksz Kranenburg (1830-1877)
Mogelijk een zoon van Dirk Kranenburg (gb 1786) te Nieuwkoop
Woont in Nieuwkoop waar hij smid is.
Zoon*: Dirk Kranenburg (gb 1858).
** SLN
# GNS

Jacob Kranenburg (1839-1865)
Mogelijk een zoon van Teunis Kranenburg (gb 1805) te Nieuwkoop.
Woont in Nieuwkoop waar hij smid is.
** SLN
# GNS

Jakob Marinus van Kranenburg (1855-1939):
Zoon van Gerrit van Kranenburg en Christina Vos. Geboren 1855 in Deil.
Huwt 16.6.1877 in Deil met Johanna Pieternella van Riemsdijk.
Udh: Christina, Anna Benjamina, Gerdina, Pieternella, Johanna, Marinus en Jacob Marinus van Kranenburg.
# HPN

Jacob Kranenburg (1856*-1916*)
Woont in Den Haag. Ghm Cornelia Braat.
Udh: Jan Johannes Kranenburg (gb 1891).
# NP 1947

Jacob van Kranenburg (1857-1917*)
Zoon van Jan van Kranenburg en Johanna de Jong.
Geboren 3.1.1857 in Gouda.
# FDK

Jacob Dirksz Kranenburg (1863-1944)
Mogelijk een zoon van Dirk Gijsbertsz (gb 1831) te Nieuwkoop.
Woont in Nieuwkoop waar hij smid is.
Zoon*: Willem Kranenburg (gb 1897).
** SLN
# GNS

Jacob Kranenburg (1876-1967):
Zoon van Abram Kranenburg en Maria Pranger. Geboren 9.12.1876 in Anna Paulowna.
Woont bij zijn broer Hendrik (gb 1866). Koopt later een boerderij aan de Balgweg.
Huwt 6.12.1901 in Anna Paulowna met Pieternella Drooger, geboren 18.5.1879 in Anna Paulowna.
Gestorven 8.10.1967 in Anna Paulowna.
Udh: geen kinderen bekend.
Zoon*: Abraham Kranenburg (gb 1912; Kampen).
# GKK

Jacob Kranenburg (1877-1963):
Geboren 17.1.1877. Overlijdt 8.9.1963. Begraven op Tolsteeg in Utrecht.
# graftombe.nl 4.2.08

Jacob Kranenburg (1878-1938*):
Zoon van Hugo Kranenburg en Catharina Kleyweg. Geboren 20.9.1878 te Lisse.
Ghm Evertje Kulk, geboren 25.1.1883 in Lisse.
Udh: Hugo Kranenburg (gb 1908 Lisse).
Drielingbroer*/zuster*: Johan en Johanna Kranenburg.
# GKC

Jacobus Kranenburg (1879-1939*):
Geboren 24.3.1879 te Groningen. Zoon van Alebartus Kranenburg en Sietske van der Steeg. Jacobus is arbeider en militair. Vertrekt naar Nederlands-IndiŽ. Gevestigd in Groningen op 26.5.1911.
Huwt 19.11.1911 te Groningen met Marchie Langius, geboren 27.1.1887 te Winschoten.
Vertrekt 30.6.1914 naar Winschoten.
Udh: Albertus (1912-12), Age (1913) en een doodgeboren zoon (29.8.1912). Allen geboren in Groningen.
# GKH

Jacob Kranenburg (1885-1963):
Geboren 26.5.1885. Overlijdt 4.2.1963. Begraven op Den en Rust in Bilthoven.
# graftombe.nl 4.2.08

Jacobus Kranenburg (1907-1967*)
Zoon van Nicolaas Kranenburg en Klasina Luikinga. Geboren 21.7.1907 te Groningen.
# GKH

Jacob Kranenburg (gb 1922*)
Woont in De Burg aan de Borgweg in Scharmer, waar hij veehandelaar is.
Genoemd in een notariŽle acte van 1957, waarbij hij met Hendrik Kranenburg uit Scharmer stukken grond verkoopt.
** Thijs Claesz Kranenburg (gb 1565; Scharmer), Scharmer.
# FRI

Jacoba~

Jacoba van Beieren (1401-1436)
Dochter van Willem IV, graaf van Holland, Zeeland en Henegauwen. Ze trouwt heel jong met de Franse prins Jean van Touraine. Ze zou koningin van Frankrijk worden als Jean niet in 1417 was vergiftigd. In hetzelfde jaar sterft ook haar vader, waarna ze hem opvolgt. Daarna wordt ze uitgehuwelijkt aan haar neef Jan van Brabant, om te voorkomen dat ze moet trouwen met haar oom Jan van Beieren. Uit geldnood verpandt ze haar grondgebied aan haar vijand. Daarna ontbindt ze zelfstandig haar huwelijk om vervolgens naar Engeland te gaan om een nieuwe echtgenoot te zoeken. Dat is not done in die tijd en getuigt daarom van grote zelfstandigheid en moed. Ze trouwt met de broer van de Engelse koning, met we ze terugkeert naar de Lage Landen aan het hoofd van een leger om haar landen weer te veroveren. Haar Engelse man laat haar echter in de steek en Jacoba wordt gevangen gezet, maar weet te ontsnappen in mannekleren. Ze trouwt voor de vierde keer, verliest daarna haar titels en sterft uiteindelijk in 1436 aan tuberculose op haar kasteel Teylingen te Sassenheim.
Lit.: Jacoba, dochter van Holland (Simone van der Vlugt, Historische Roman, Uitgeverij Ambo/Anthos, 2009)
** Heyndrick van Cranenburch (gb 1398; Leiden), Willem van Cranenburch (gb 1400)
# De Telegraaf 23.11.09, DAB

Jacoba van Cranenburch (1676*-1750*)
Dochter van Claes Pietersz van Cranenburch en Maria Scheffens.
Geboren in Utrecht.
Ghm Abraham Lanoy te Amsterdam.
Vermeld 3.3. en 19.7.1711 in een acte (UA) ivm een erfenis van Sara Pieters van Craenenburch, van wie zij een nicht is.
Vermeld in een acte (UA ivn U129a9/73) ivm attestatie.
Vermeld 2.2.1743 in een acte (UA ivn U166a20/12) ivm verkoop van twee huizen in Utrecht aan de Juffrouwestraet WZ en de Wittevrouwepoort ZW.
** UTRA
# JKE, UA

Jacoba Kranenburg (1747*-1807)
Overleden op 17.8.1807 in Den Bosch.

Jacoba van Kranenburg (1827-1887*):
Dochter van Jacob van Kranenburg en Alida van der Helm.
Geboren 4.4.1827 in Moordrecht.
# FDK

Jacoba Margueretha Francisca van Cranenburgh (1834-1905):
Dochter van Willem Diderik van Cranenburgh en Maria Magdalena Post in Den Haag.
Geboren 15.11.1834. Ongehuwd. Zonder beroep. Overleden 17.12.1905 in Den Haag.
# VC300

Jacoba Kranenburg (1873-1945):
Dochter van Bruin Kranenburg en Gerritje Voskamp te Pijnacker.
Geboren 28.9.1873 te Pijnacker.
Overleden 15.9.1945 te Delft.
Verder geen gegevens bekend.

Jacoba Jantina Kranenburg (1874-1934*)
Dochter van Alebartus Kranenburg en Sietske van der Steeg.
Geboren 5.11.1874 te Groningen.
Huwt 10.11.1895 te Groningen met Berend Jan Brand, geboren 8.5.1869 in Hattem, zoon van Evert Brandt en Hendrikjen Kamphuis. Berend is polderwerker en arbeider.
# GKH

Jacoba Kranenburg (1880-1940*):
Dochter van Gijsbertus IV Kranenburg (gb 1845) en Petronella de Graaff.
Geboren 1880 te Voorschoten. Ghm Jan Krenning.
Woont in Rotterdam aan de Adamhoffstraat 99.
# GKA, KBG

Jacoba Kranenburg (1899-1975):
Dochter van Willem Kranenburg en Geertje Streurman.
Geboren 16.8.1899 in Harkstede.
Overlijdt 20.8.1975. Begraven in Engelbert (Gro).
# DVB, graftombe.nl 8.4.07

Jacoba Roelfina Kranenbarg (1900-1992)
Dochter van Reint Kranenbarg en Jacoba Aalpoel.
Geboren 20.4.1900 in Brummen. Huwt 1926* in Ruurlo met Johan Radstaak, geboren 9.5.1893 in Ruurlo.
Udh: Albert (2.2.1927 Ruurlo) en Reint Frederik (21.12.1929 Ruurlo).
# radstaak.com 24.9.07

Jacomina van Craenenburch (1649*-1713*):
Dochter van Pieter van Cranenburch (gb 1616) en NN te Amsterdam.
Vermeld 19.7.1711 in een acte (UA) ivm een erfenis van haar zuster Sara Pieters van Craenenburch.
NB In 1704 is ene Jacomina Cronenburgh lidmaat van de (NH) Kerk in Nieuwe Pekela. (# futurum.nl 17.1.2006) Na 1704 wordt ze niet meer genoemd. Gezien de naam/tijd optiek is dit mogelijk een naamverscrhijving die vaker voorkomt en betreft het Jacomina van Craenenburch.
** UTRA, Kronenburg

Jacobs Kranenburg Advocaten
Advocatenkantoor in Almelo, Oldenzaal, Enschede en Losser. Opgericht 1.1.1989 door fusie van Kranenburg Advocaten in Almelo met Jacobs C.S. in Oldenzaal. Eťn van de grootste advocatenkantoren in Twente. Gespecialiseerd in Nederlands, Europees en Internationaal Recht.
** Kranenburg Advocaten Almelo
# Twentsche Courant 11.11.1988

Jan~
** Johannes~

Janna~
** Johanna~

Janneke~
() Janneke, Jenneke~, Janette~, Jannetje~, Jantje~, Jannigje~, Janny~, etc

Jannet Cornelisdr Cranenburgh (1590*-1650*)
Dochter van Cornelis Dircksz Cranenburgh en Geertje Willemsdr te Warmond.
Geboren en wonend in Warmond.
# TVP

Jannitgen van Cranenburch (1593*-1653*)
Geboren in Harderwijk. Dochter van Henrick van Cranenburch en Geertruijdt Janssen.
** FW Van Cranenburch Harderwijk
# HCM

Jannetgen Rijcksdr van Cranenburch (1621*-1681*)
Dochter van Rijck Hesselsz van Cranenburch en Jannetgen Pietersdr te Rijnsburg.
Genoemd 1623 in bron KHR ivm hoofdgeld vader.
Genoemd 2.6.1638 in bron UPB ivm testament vader.
Alias: Jannetgen Rijkcen van Cranenburch
# Trouwboek NDG Rijnsburg, KHR, UPB

Jannetge Dirxs van Cranenburch (1626*-1686*)
Dochter van Dirck Rijcksz van Cranenburch en Trijntge Jaspers te Rijnsburg.
Genoemd 2.6.1638 in bron UPB ivm testament grootvader Rijck Hesselsz van Cranenburch.
|: Jannetge Dirxs, dochter van wijlen Dirck Rijcken en Trijntge Jaspers.|
Genoemd 4.9.1640 in bron UPB ivm testament grootvader Rijck Hesselsz van Cranenburch.
|: Jacob Jansz als voogd van moederszijde over Jannitgen Dircx, nagelaten dochter van Dirck Rijcksz en Trijntge Jaspers.|
Letterlijk: Jannetge Dirxs, dochter van wijlen Dirck Rijcken en Trijntge Jaspers.
# KHR, UPB

Jannetgien Claesdr van Cranenburch (1628*-1788*)
Dochter van Claas Gerritsz van Cranenburch te Leiderdorp.
Woont in Leiderdorp.
Huwt in 1650 (otr 5.8) te Leiden met Jan Simonsz van Leeuwen, kuiper, wonend aan de Uytterstegracht.
# DTB NH (otr) Leiden (ivn 12 fol 173), RA Leiden

Jannetge Jacobsdr van Cranenburch (1630*-1705)
Huwt 1e (jongedochter) 26.1.1653 (otr 11.1) te Delft met Aernoult Tijmansz van der Coren, weduwnaar.
Huwt 2e (weduwe) 1670 (otr 26.4) te Delft met Vincent Druijst (weduwnaar).
30.5.1677 een dochter van haar begraven te Delft (Nieuwe Kerk).
Vermeld 30.5.1677 ivm begrafenis te Delft.
Begraven 10.12.1705 te Delft (Nieuwe Kerk).
Alias: Jannetge Jacobs van Cranenburg, Jannitge Jacobs van Cranenburch
# GA Delft

Jannitje Dammus van Kranenburg (1640*-1700*):
Geboren in Warmond. Dochter van Dammus Cornelisz van Kranenburg en NN. Huwt 1665* Cornelis Bouwensz van IJcken en gaat wonen in Pijnacker.
Cornelis krijgt 26.12.1674 attestatie om elders te hertrouwen met Dievertge Jans Bogaert uit Pijnacker. Het betekent mogelijk niet dat Jannitje is gestorven. In een acte van 21.6.1697 wordt namelijk door ene Johan Weylant uit Amsterdam Fl 1500,- overgemaakt naar ene Jannetie Dammes (weduwe) te Nieuwpoort. Deze Johan Weylant is gehuwd met Sijtje Grounwouts, weduwe van Nicolaas Cranenburg uit Rotterdam. Als het hier inderdaad om de zelfde Jannitje gaat, dan kan dit betekenen dat er tussen Nicolaas van Cranenburg (gb 1643*) uit Rotterdam en Jannitje Dammus van Kranenburg een familiaire relatie bestaat. Gezien hun geboortejaar kunnen het zelfs broer en zuster zijn. Het betekent dan mogelijk ook dat Jannitje en Cornelis Bouwensz zijn gescheiden en dat ook Jannitje daarna is hertrouwd.
Alias: Jannetgen Dammas.
** Nicolaas van Cranenburg
# Huwelijken Gereformeerde Gemeente te Pijnacker (1669-1695), DAB

Jannetie Pieters van Cranenburch (1648*-1694)
Woont in Delft.
Huwt 1675 (otr 18.5) te Delft met Philips Andriesz Polijn.
28.3.1683 te Delft doopgetuige bij Pieter van Nieuwenhuisen, dochter van Dirckie Pieters van Cranenburch.
Begraven 30.1.1694 te Delft (Nieuwe Kerk).
Zusters*: Dirckie Pieters en Sara Pieters.
Alias: Jannetje Pieters van Kranenburgh, Jannetge Pijeters van Cranenburch.
Udh: Pieter (1677), Philijpus (1688).
# GA Delft

Jantje van Cranenburgh (1669*-1739*):
Dochter van Willem van Cranenburgh (gb 1640) en NN in Tiel.
Ghm Hendrick van Gemert.
# VC300

Jannetie Hendricx Kranenburg (1670*-1730*)
Mogelijk een dochter van Hendrick Cornelisz Cranenburg en Geertje Maertens Buur te Leiden.
Woont aan de Groenesteegh te Leiden.
Huwt 1e in 1692 (otr 27.9) te Leiden met Jacobus Pietersz Buys, lakenbereider, wonend aan de Groenesteegh.
Huwt 2e in 1704 (otr 9.8) te Leiden met Johannes van der Linde, lakenwerker, wonend aan de Heeresteegh op de Hoygracht.
# DTB NH (otr) Leiden (ivn 12 fol 173 en 084v), RA Leiden

Jannetie van Cranenburch (1685-1753)
Dochter van Corstiaan Pietersz van Cranenburch en Fijtie van Gijse (Gijsen) te Delft.
Gedoopt 6.12.1685 te Delft.
Begraven 1.3.1753 te Delft (Nieuwe Kerk).
Alias: Jannetje Kranenburg
# GA Delft

Jannetje Cornelisdr Kranenburg (1687*-1747):
Dochter van Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1652) en NN te Woubrugge*.
Woont in Woubrugge. Ghm Cornelis Aarnout Aartze.
Begraven pro deo 25.11.1747 te Woubrugge.
# GHA 29.1.09

Jenneken Kraenenborch (1696-1756*)
Dochter van Guelen Kraenenborch en NN.
Gedoopt op 9.2.1696 te Zutphen of Vorden.
** Zutphen
# DTB Zutphen, JNZ, KBG

Jannigje Abrams Kranenburgh (1706*-1766*)
Woont in Kralingen. Ghm Klaas van Zomeren.
Udh: Aart (gd GF 6.5.1731 Kralingen).
# DTB Rotterdam (ivn 1)

Jannetje Kranenburg (1752-1812*):
Dochter van Laurens Teunisz Kranenburg en Adriana Springvloed.
Gedoopt 10.2.1752 te Sommelsdijk.
# WS Gen. Bot(h) te Dirksland 23.5.07

Jannetje Kranenburg (1762-1822*):
Dochter van Johannes Kranenburg en Cornelia Wijnobel.
Gedoopt 2.2.1762 te Leiden.
# Dopen in Leiden

Jenneken Kranenborg (1763-1823*):
Dochter van Lubbert Kranenborg (gb 1728) en Jenneken Garritzen.
Gedoopt NDG 26.12.1763 in Vorden.
# NDG Doopboek Vorden

Jannigje Leendertsdr Kranenburg (1778-1814)
Dochter van Leendert Ariense Kranenburg en Cornelia Jans van Wingerden.
Geboren in Hendrik-Ido-Ambacht.
Huwt Teunis Stehouwer (1774-1855).
Jannigje overlijdt 3.12.1814 in Sandelingen-Ambacht.
Alias: Jannetje Leenderts Kranenburg
Udh: Pietertje (1807-10), Leendert Teunisz (gb 1808), Pietje (gb 1810) en Pieter (1812-14).
# Gen. Stehouwer

Jenneken Kranenborg (1800*-1860*):
Dochter van Hendrik Kranenborg (gb 1753) en Janna Groot Jimmink in Vorden.
# esveld.net 6.1.09

Jantje Davids Kranenburg (1807-1889)
Geboren 9.8.1807 te Scharmer. Dochter van David Hinderiks Kranenburg en Grietje Willems Wessels. Ghm NN.
Jantje overlijdt 31.1.1889 in Noorddijk.
Dochter: Engelina (Scharmer 1830-31).
# GKH, DAB

Jantje Kranenburg (1819-1866)
Dochter van Jan Kranenborg en Aafijn Klaassens Dijkhuis. Geboren 7.3.1819 te Oude Pekela. Huwt 24.1.1850 te Oude Pekela Anania Kiers, geboren 15.2.1813 te Nieuwe Pekela, zoon van Willem Kiers Kiers en Wemelijna Anna Kranenborg. Jantje overlijdt 30.4.1866 te Oude Pekela. Anania huwt 2e op 14.7.1869 te Oude Pekela met Johanna Hendriks Kleve, dochter van Hendrik Jans Kleve en Elsijn Sijtzes Noorman.

Jannetje Kranenburg (1819*-1879*):
Dochter van Xx Kranenburg (gb 1784) en NN te Waddinxveen*.
Woont in Waddinxveen. Ghm Aris Kraan (gb 1817; schipper).
Udh: Petronella Johanna Kraan (gb 13.1.1859 Brug 51).
# GHA 16.3.09

Jantina Hendrica Kranenburg (1821-1881*)
Zuster van Teunsijna Johanna Albertina Kranenburg (gb 1827 Amsterdam).

Jannetje Kranenburg (1831-1891*)
Geboren 21.3.1831 te Onwaard (Dirksland, ZH). Onwettig kind van Cornelia Kranenburg en NN. Jannetje en haar moeder Cornelia verhuizen naar Texel. Op haar 23e krijgt ze een dochter genaamd Maria Cornelis. Vader is Willem Barhorst met wie Jannetje kort daarna trouwt. In 1866 emigreert Jannetje met haar man en acht kinderen naar New Jersey. Moeder Cornelia Kranenburg volgt in 1871; ze is dan al 67 jaar oud.
# Burg. Stand van Texel (Staat van landverhuizers provincie Noord-Holland)

Jantje van Kranenburg (1839-1866):
Dochter van Gerrit van Kranenburg en Christina Vos. Geboren 1.10.1839 in Deil.
Overlijdt 1.10.1866 in Deil.
# HPN

Jenneken Kranenbarg (1839-1899*)
Dochter van Derk Weulen Kranenbarg en Janna Marsman.
Geboren 1839 in Ruurlo. Boerwerkster (1859).
Huwt 1e 9.4.1868 in Ruurlo met Berend Hoefman, geboren 1839 in Ruurlo.
Huwt 2e Jan Willem Schot.
Udh2: Derk Jan Schot (1874 Ruurlo).
# KBH, hogevonder.net 24.9.07

Jantje Kranenburg (1866-1889):
Dochter van Alebartus Kranenburg en Sietske van der Steeg. Geboren 3.1.1866 te Groningen.
Huwt 1.4.1888 te Groningen met Hermannus Huizinga, geboren 8.11.1860 te Groningen, zoon van Luitje Huizinga, koopman, en Johanna Jacoba Hindrika Rassers. Hermannus is koopman.
Jantje overlijdt 10.5.1889 te Groningen.
Udh: Koosje (Groningen 10.10.1887).
# GKH

Jannetje Kranenburg (1868-1945):
Mogelijk een nazaat van Jan Kranenburg (gb 1721) uit Rijnsaterwoude, die naar Thamen is verhuisd.
Geboren 2.4.1868. Woont in Thamen (Uithoorn). Ghm Cornelis Brandse.
Overlijdt 2.2.1945. Haar grafsteen staat op het kerkhof achter de Thamer Kerk (PKN) aan de Amstedijk-Noord in Uithoorn.
@ foto © B.C. Kranenburg
** Jan Kranenburg (gb 1721; Thamen), Wim Kranenburg (gb 1907; Thamen)
 

Jannigje van Kranenburg (1879-1939*):
Dochter van Pieter van Kranenburg en Hendrika Gijsberta Verbeek.
Geboren 1879 in Geldermalsen.
Huwt 20.10.1899 in Geldermalsen met Jan de Widt, geboren 1875 in Geldermalsen, zoon van Adrianus de Widt en Maria Vos. Jan overlijdt 18.2.1901 in Geldermalsen.
# henniegerritsen.nl 29.4.08

Jannetje Anthonia van Cranenburgh (Jansje) (1880-1958):
Dochter van Jan Hendrik van Cranenburgh en Elisabeth van Reeven in Honselersdijk.
Geboren 30.12.1880. Muzikaal aangelegd. Speelt met 7 jaar al piano tijdens een uitvoering. Geeft met 13-jaar piano- en orgellessen. In 1898 organist van het Evangelisatiegebouw aan de Dijkweg te Naaldwijk. Ook is zij organist voor de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden.
Huwt 24.5.1902 in Naaldwijk met Herman Josephus Gerardus van der Laan, geboren 10.11.1868 in Honselersdijk als enige zoon van Dingeman van der Laan, timmerman, en Agatha Catharina Vroeg, wonend op de Prinsegracht 6. De timmerwerkplaats van Dingeman staat aan Achter de Bergen 12 in Honselersdijk.
Na hun huwelijk vestigen Jannetje en Herman zich aan de Endeldijk, in een deel van het Hoge Huis van Mr Van Tienhoven. In 1904 betrekken ze een nieuw huis aan de Prinsegracht 7.
Jannetje is erg cultureel aangelegd. Naast haar muzikale activiteiten acteert ze ook nog. O.a. in de rol van Pieternel in de Bruiloft van Kloris en Roosje tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in 1913.
In 1924 verhuist het gezin naar Den Haag, waar een koffiehuis wordt geŽxploiteerd.
In 1928 erft Herman het huis en de werkplaats van zijn vader. Jannetje en Herman verhuizen weer naar Honselersdijk en gaan wonen in het ouderlijk huis aan de vertrouwde Prinsegracht. Moeder Betje (Elisabeth) van Reeven komt bij hen inwonen. Om de inkomsten te vergroten nemen ze weer kostgangers in huis. O.a. Engelsen, Duitsers, Zweden en Polen, die de Westlandse tuinbouw komen bestuderen.

          

Foto boven is van 1928, gemaakt ivm vertrek van zoon Jan naar Nederlands-IndiŽ.
Staand vlnr: Herman, Jan, Dingeman, Bets en Agaath.
Zittend: vader v.d. Laan, Tonnie, moeder v.d. Laan (Jansje), en grootmoeder Elisabeth van Reeven.
In 1939 bieden ze militairen onderdak in de timmerwerkplaats, waar ook de paarden en het geschut staan. De soldaten voelen zich goed verzorgd en trakteren 30.12.1939 op een feestavond.
Herman overlijdt in 1943. Jannetje overlijdt zondag 2 maart 1958 in Honselersdijk. Zij was een biezondere vrouw.
Uit dit huwelijk geboren:
Agatha Catharina Gerardina, 20.10.1902, Hillegom 30.5.1949 ghm Adrianus Nowee.
Elisabeth Helene Jeanette, 24.2.1904, Naaldwijk 27.3.1930 ghm Adriaan Vermeulen.
Dingeman Catharinus Helenus, 2.3.1907, Naaldwijk 20.8.1947 ghm Elisabeth Gerarda Brautigam.
Jan Hendrik Anthonie, 5.3.1909, Palembang (Sumatra) 14.3.1936 ghm Wilhelmina Lagerwij.
Herman Josephus Gerardus, 4.11.1917, Naaldwijk 12.7.1945 ghm Sibbeltje Venekamp.
Anton Hendrik, 29.5.1920, overleden 21.11.1941 in Den Haag.
# VC300

Jantje Kranenberg (1884-1967):
Geboren 1.1.1884. Overlijdt 2.5.1967. Begraven in Leens.
# graftombe.nl 4.2.08

Jantina Kranenburg (1889-1934)
Geboren 4.8.1889 te Scharmer. Dochter van David Hindriks Kranenburg en Geesje Blaauw.
Huwt met Christiaan Scholtens.
Overlijdt 22.12.1934 te Zuidlaren.
# DVB

Jannetje Kranenburg (1896-1956*):
Dochter van Teunis Kranenburg en Clasina Vulperhorst.
Geboren 24.8.1896 in Mijdrecht.
# vulperhorst.eu 25.1.08

Jannetje Kranenbarg (1897-1957*):
Dochter van Hendrik Jan Kranenbarg (gb 1851) en Jannetje van der Hoef (gb 1855).
Geboren 4.1.1897 te Ede.
# JBM 22.10.08

Jannetje Kranenburg (1899-1959*):
Geboren 22.7.1899 in Boskoop.
Huwt 7.9.1923 in Boskoop met Jacobus Gijsbertus Boer, geboren 4.1.1902 in Boskoop.
Udh: Willem Cornelis (gb 17.6.1925 in Boskoop, ovl okt 1980 in Ede, Rijksambtenaar, huwt in Soerabaja/Java E.S. Abels, gb 3.4.1925 Tjepu/IndonesiŽ).
# tiscali.nl 29.4.08

Jappekampen:
Interneringskampen voor mannen, vrouwen en kinderen in IndonesiŽ en andere delen van Zuid-Oost AziŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Georganiseerd door Japanners en bedoeld om de aldaar verblijvende Nederlandse, Britse, Amerikaanse, Australische en New Zealandse burgers en militairen in afgelegen kampen op termijn uit te roeien door ondervoeding, zware arbeid, onthouding van medische zorg, fysieke en psychische terreur, zware straffen en moord (doodslaan, doodschieten, onthoofding of kruisiging). Het is daarom beter om de oude spelling Jappekampen (dus zonder meervoud n) te hanteren. Het waren immers geen kampen bedoeld voor Jappen of vol Jappen, maar kampen opgezet, georganiseerd en bestuurd door kleine aantallen Japanse militairen in opdracht van keizer Hirohito en de regering in Tokio. Japanners die daar niet aan willen meedoen, worden standrechtelijk geŽxecuteerd of gedwongen tot hara-kiri (rituele zelfmoord).
** IndonesiŽ, Pieter Gerard van Cranenburgh, Ipojť Hendrik Kranenburg, Jack Kranenburg

Jappenkampen: > Jappekampen

Jasmina~

Jessamine Cranenburgh (1850*-1910*):
Vrij zeker een dochter van Pascal Mathew Cranenburgh en Jessamine Cardozo in Calcutta (NO India). Huwt in 1875 in Bengal met John H. Statham.
** Cranenburgh India
# BMA 12.12.2004, KBG

Jasper~

Jasper Lenerts Cranenburg (1630*-1690*):
Zoon van Leendert Leendertsz Cranenburg en NN Gerardsdr.
Geboren en wonend in Hoenkoop* (Utrecht).
Huwt in Oudewater op 11.3.1650 met Ariaentje Cornelis Backers uit Benschop.
# OVG 1977 (p 327), JKE

Jasper van Kranenburg (1731-1793*):
Zoon van Peter Willems van Cranenburgh en Gerritje de Vette.
Gedoopt 1.4.1731 in Opijnen.
Woont in Deil bij Geldermalsen. Ghm Antje Leemans.
Udh: Gritje (1756 Deil), Pieterke (1759), Flip (1772), Lijsje en Gerrit van Kranenburg.
# GRD, wxs.nl 9.4.08, HPN, KBG

Jasper van Kranenburg (1782*-1842*):
Vrij zeker een zoon van Jasper van Kranenburg en Antje Leemans in Deil.
Woont in Deil. Ghm Wouterke den Otter.
Udh: Anneke van Kranenburg (gb 1831 Deil).
Mogelijk ook Jasper van Kranenburg (gb 1825).
# Parenteel Jan Eijserman (9.4.08), KBG

Jasper van Kranenburg (1807-1865):
Zoon van Gerrit van Kranenburg en Lijntje Verweij. Geboren 18.5.1807 in Deil.
Huwt 11.3.1837 in Deil met Hendrika van Eck.
Overlijdt 24.12.1865 in Deil.
Udh: geen kinderen bekend.
# HPN

Jasper van Kranenburg (1855*-1915*):
Zoon van Xx van Kranenburg en NN in Deil*.
Woont in Maurik. Ghm Willemina van Homoed.
Udh: Hendrika (gb 1890 Maurik).
# quicknet.nl 9.4.08, KBG

Jeane Elise van Cranenburgh (1890-1966):
Dochter van Jan Hendrik van Cranenburgh en Elisabeth van Reeven.
Geboren 23.10.1890 in Honselersdijk. Jeane heeft gevoel voor humor en is muzikaal. Ze speelt veel piano, terwijl de kinderen zingen. Ze houdt van schaatsen. Zoveel dat ze niet weet van ophouden, waardoor ze nogal eens door het ijs zakt. Ze woont in 1911 bij haar ouders aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk.
Huwt 2.8.1911 in Naaldwijk met Cornelis Verhagen (Kees), geboren 24.12.1888 te Naaldwijk, zoon van Arend Lambertus Verhagen, koopman, en Magdalena Noordam. Kees werkt in de meelhandel van zijn vader.
Jeane en Kees wonen enige tijd op boerderij de Hooge Bomen aan de Leeweg in Naaldwijk. De boerderij is van Koos Noordam, een oom van Kees. Jeane voelt zich daar echter onveilig. Kees en Jeane verhuizen daarom naar de Prins Hendriklaan in de Zuidbuurt van Naaldwijk.
Sinds 1949 runnen Cornelis en Jeane een theehuis bij het bergbad in Veenendaal, dat zij pachten van neef Kees Scheffers.
Kees overlijdt ploteseling op maandag 5.1.1959, net terug in Veenendaal na een viering van Kerst en Oud & Nieuw bij zijn oudste dochter in Den Haag.
Jeane overlijdt zondag 11.9.1966 in Voorburg.
Udh: Arend Lambertus (1912), Elisabeth Magdalena (1913), Jan Hendrik (1916), Magdalena Elisabeth (1917), Cornelis (1921), Willem Elize (1926) en Christine Jeane (1629).
# VC300

Jenneke~ > Janneke~

Jeroen Kranenburg (gb 1957)
Geboren in Worcester, Zuid-Afrika. Groeit op in De Doorns bij Kaapstad. Studeert af aan de UCT Toneel in Voordracht en Drama in 1978. Korte tijd verbonden met PACT Playwork. Verhuist dan naar Holland. Is drie jaar Artistiek Directeur van Provadja Theater in Alkmaar. Wordt zittend directeur van Dorn Mladih Theater in Sarajevo. Treedt op als freelance acteur in heel Europa met vijfentwintig verschillende theatergroepen. Acteert in vijf talen en performt op alle belangrijke festivals op het Continent. In 1995 keert Jeroen terug naar Zuid-Afrika. Werkt sindsdien in de volgende toneelstukken:

Amadeus, Twaalfde Nag, Dancing at Lugnasa, Hamlet, Now Now Witnesses, Othello, Darkle, Kringe in 'n Bos, Buckingham Palace District Six, Taming of the Shrew, As you like it, Work in the Curse of the Drinking Classes, Dr. Jeckyll & Mr. Hyde, Madman en Undergound Man.

En in de film en TV-producties:

Charlie, Proteus (2003), Sheltering Wings, Scoop Scoombie, African Odyssey, Sinbad, Pirates of the Plain, Cape of Good Hope II, Waiting Fish, Sexy Girls en On the Rocks.

Jeroen is ook actief in IndustriŽel, Corporate en Educatief Theater. Daarnaast runt hij de Cape Comedy Company, dat streeft naar innovatieve producties, die mensen entertaint voorbij alle sociale en culturele grenzen in Zuid-Afrika.
# truthintranslation.org 16.12.08, pipl.com 16.12.08

 
Jillis~
** Michiel~

Joerden Vranckenz Cranenburgh' (1463*-1523*):
Geboren in Lisse*. Mogelijk een zoon van Vranck Matheusz Cranenburgh.
Vermeld in 1498 op de lijst VML wegens vermogensbelasting te Leiden. Joerden woont volgens deze lijst in de wijk Marendorp.
Dochter*: Anna van Cranenburch (gb 1498).
# VML, KBG

Johanna~
() Johanna, Joanna, Joan, Janna, etc
** Anna~

Joan van Winchester (1333*-1374)
** Claas van Winchester (gb 1290; Eikenduinen), Hugh Craan (gb 1330; Eikenduinen), Otterbourne Manor Hampshire

Johanna van Cranenburg (1345*-1405*):
Dochter van Dirk van Cranenburg (gb 1295). Huwt in 1370* Gerrit van Heemskerk (gb 1343), Heer van Oisthuizen, ridder (1401). Op 12.4.1401 lijftocht van Johanna te Heemskerk. Gerrit overlijdt april 1429 in Denemarken.
# HRAC, HLR, OVG 1989, LRK (52 fo 414v)

Joan ten Kranenbargh (1623-1683*):
Dochter van Albert ten Kranenbargh en NN in Beltrum.
Gedoopt op 3.12.1623 te Eibergen.
** Groenlo, Beltrum
# DTB Eibergen, JNZ

Johanna van Cranenburch (1643*-1720*)
21.1.1677 te Delft doopgetuige Arent van Cranenburch, zoon van Johannes van Cranenburch en Maria van Leeuwen te Delft.
Huwt 1686 (otr 7.9) te Delft met Adriaen Thierens.
30.4.1719 te Delft doopgetuige bij Johanna Tierens.
Alias: Johanna van Kranenburgh.
# GA Delft

Johanna van Cranenburch (1654-1704*)
Gedoopt 30.81654 in Montfoort. Dochter van Arent Jacobsz van Cranenburch en Anntge Jansd Bosch. Huwt 1686 te Delft met Adriaen Thierens. Otr: 7.9.1686.
# JKE

Johanna van Kranenburgh (1676-1736*)
Geboren in 1676 in Amsterdam. Huwt in Breukelen op 21.4.1715 met Joost van den Bosch.
R* Pieter van Kranenburgh (gb 1662*)
# JKE

Johanna van Cranenburgh (1683-1710*/1743*)
Dochter van Herman van Cranenburgh en Agnis Wichman.
Gedoopt 18.3.1683 in Tiel.
Het is niet zeker of Johanna in 1710 nog leeft. Haar vader testeert dat jaar, maar zij wordt niet genoemd in het testament.
# VC300 (p 355)

Johanna Willemsdr van Kranenburgh (1685-1745*):
Dochter van Willem Dirkz van Kranenburgh en Anettgen van der Laen te Leiden.
Geboren 1685 te Leiden.
Huwt 1746 (otr 9.7) met Andries van Buuren, gedoopt 29.7.1725 te Leiden, zoon van Johannes van Buuren en Cornelia Jansdr de Bije. Andries is van beroep rokjeswever.
Udh: Anna, Cornelis (gd 1747), Hannis (gd 1749), Maria Catharina (gd 1750), Andries (gd 1755), Elisabeth (gd 1757), Johannes (gd 1765) en Marijtje (gd 1769) van Buuren. Alle kinderen gedoopt in Leiden.
# JKE, Gerda Klomp, DAB

Johanna van Cranenburg (1690*-1750*)
Woont in Gouda.
** Cranenburch Gouda

Johanna van Cranenburgh (1696*-1756*):
Dochter van Peter Willems van Cranenburgh en Marijcke Lamerts van Reeckum.
Geboren in Varik.
# HPN

Joanna van Cranenborgh (1705-1765*)
Gedoopt op 30.12.1705 in Etten-Leur.

Johanna Kranenburg (1716*-1776*)
Ouders*: Pieter Kranenburgh en Maria Braax te Rotterdam.
Op 4.9.1749 te Rotterdam getuige bij de doop van Maria Pieters Kranenburg, dochter van Pieter Nicolaas Kranenburg en Elisabeth Edwars.
Pieter Nicolaas is mogelijk een broer van Johanna.
# DTB GF Rotterdam (ivn 1/299)

Johanna Jansdr Cranenburgh (1728*-1788*):
Dochter van Jan Cornelisz Kranenburg (gb 1702) en Trijntje Klaas van Dijk in Alkemade.
Woont in Roelofarendsveen. Ghm Wouter Ysbrandsz van der Swet.
Udh: Jan Woutersz van der Zwet (gd 13.8.1765 te Alkemade).

Johanna Cornelia van Cranenburgh (1733-1799)
Dochter van Hendrik van Craenenburgh en Constantia de Witt.
Geboren 21.12.1733 te Amsterdam.
Huwt 1e 18.4.1758 te Amsterdam met Joannes van Westerloo, geboren 20.7.1733 te Amsterdam, zoon van Hendrik van Westerloo en Bregitta Coenders.
Huwt 2e 12.5.1781 RK te Amsterdam Med. Doct. Joannes Ditmar Weenix, geneesheer, gedoopt 21.2.1723 te Amsterdam, zoon van Johannis Babtista Weenix en Anna Catharina van der Sloot.
Het echtpaar verhuist naar Delft. Johanna overlijdt aldaar 2.2.1799 ei is begraven 8.1.1799 te Delft (Oude Kerk).
Joannes overlijdt 25.6.1799.
# NP 1949 (p 27), GA Delft

Joanna Cranenborg (1735*-1795*):
Dochter van Jan ten Kranenburg (gb 1700) en NN in Beltrum.
Huwt 1e Derck ten Bosche, wonend op hoeve Cranenborg Beltrum.
Mogelijk later verhuisd naar Holsevoort.
Huwt 2e Jan Hueskes (gb 1747*), 21.9.1781 ingeschreven te Beltrum*.
Udh2: Jan Hueskes (gb 1782*; huwt 1807* Berendina Kranenborg gb 1785).
# JNZ 29.12.08

Johanna Kleyn Kranenborg (1737-1807*)
Dochter van Wander Kleyn Kranenborg en Geertje Jansen Addink. Gedoopt op 23.6.1737 in Zutphen.
# DTB Zutphen, JNZ

Johanna van Cranenborgh (1740*-1800*)
Woont in Den Bosch. Ghm NN.
Udh: o.a. kind gb 7.2.1764.

Johanna Kranenburg (1750*-1810*):
Vrij zeker geboren in Laren/Gld of daaromtrent.
Huwt in Zutphen met Jan Bosman. Op 10.9.1773 is dit aangekondigd (geproclameerd) in de NDG Gemeente te Laren/Gld. Nadien verhuist Johanna met atest van Laren naar Zutphen, waar Jan kennelijk woont.
Mogelijk is zij een dochter van Lubbert Kranenberg in Klein Dochteren (Lochem).
** Klein Dochteren
# Trouwboek NDG Laren/Gld, KBG

Johanna van Cranenburgh (1755-1815*):
Dochter van Frederik Jan van Cranenburgh en Joosje Goossens.
Gedoopt 20.11.1755 in Leeuwen.
Huwt 6.1.1772 in Zaltbommel met Hendrik van Munster, zoon van Abraham Christiaan van Munster en Elisabeth van Driel.
Op 11.5.1772 testeren Johanna en Hendrik te Leeuwen, ten gunste van de langst levende.
Hendrik overlijdt 2.9.1779 te Zaltbommel en is aldaar begraven in de St Maartenskerk (bij de grote pilaar van het orgel).
Udh: Frederica Elisabeth (1774-80) en Catharina Elisabeth (gb Zaltbommel 1777).
# VC300

Johanna Maria Cranenburg (1755*-1815)
Overleden op 15.6.1815 in Den Bosch.
=* Johanna Maria Kranenburg (gb 1756)

Johanna Maria Kranenburg (1756-1816*)
Gedoopt NG 25.3.1756 te Vianen. Dochter van Jan Kranenburg en Lijsje (Elisabeth) Broedelet.
Huwt in 1780* met Stephanus Flink.
Alias: Anna Maria Kranenburg
=* Johanna Maria Cranenburg (gb 1755*)
# JKE, DAB

Johanna Engberdina Kranenborg (1761-1821*):
Dochter van Gerrit Kranenborg en Wilmina Janknegt in Lochem.
Gedoopt 4.9.1761 in Lochem.
# DTB Lochem (JNZ 29.12.08)

Johanna van Kranenburg (1769*-1829*)
Is op 17.10.1809 getuige bij de doop GF te Rotterdam van Johanna Maria Hendrika Johannes Mathlener, dochter van Johannes Hendrikus Mathlener en Catharina Gijsberta Loderus.
# DTB GF Rotterdam (ivn 1/342)

Joanna Maria Cranenborgh (1774-1841)
In 1774 gedoopt te Moergestel.
Overleden op 12.2.1841 in Moergestel.
Alias: Johanna Maria Kranenburg

Janna Lubberts Kranenborg (1781*-1841*)
Dochter van Lubbert Jans Kranenborg en Aaltje Tiddes te Loppersum.
++ Kranenborg Groningen
# JBK

Joanna Willemijna van Kranenburg (1794-1854*)
Gedoopt op 27.4.1794 in Den Bosch.

Johanna Kranenburg (1798*-1858*):
Ghm Johannis van Roon.
Udh: Arie van Roon (gb 1818 te Ouderamstel).

Johanna Henrica van Cranenburgh (1801-1834)
Geboren 31.8.1801 in Cuyk. Dochter van Henricus Reynirus van Cranenburgh en Maria Petronella van den Bogaart. Huwt 31.5.1827 te Cuyk met Petrus Antonius van Veerssen, geboren 13.8.1800 te Nijmegen, zoon van Petrus van Veerssen en Anna Ursula Vos.
Johanna overlijdt 25.4.1834 in Nijmegen.
Udh: Petronilla Anna Huberta van Veerssen (gb 22.10.1828).
In 1839 hertrouwt Petrus met Anna Catharina Schmidt, geboren in 1807 in Den Haag. Hij overlijdt 3.1.1881 in Nijmegen. Udh: 7 kinderen.
# NP 1949 (p 28), DAB

Johanna Elisabeth Kranenburg (1803-1863*)
Gedoopt 23.10.1810 te Leiden. Dochter van Dirk Kranenburg en Wilhelmina van Brabant.
Huwt 22.6.1826 te Leiden met Cornelis Jacobus Tasseron, geboren 7.4.1803 te Leiden, zoon van Pieter Tasseron en Sara Koppij.
# Dopen in Leiden, SMB Fam. Tasseron

Joanna Elisabeth Cranenburg (1807-1867*):
Gedoopt op 26.3.1807 in Den Bosch.

Janna Lijntje Kranenburg (1810*-1870*)
Dochter van Jan Kranenburg en Aagje van Prooyen te Strijen.
Woont mogelijk in Strijen.
Erft 9.10.1823 deel nalatenschap oudtante Aletta Kranenburg (ghm Reinier van den Berg). () Not. Verhoeff te Dordrecht
# WS Stamreeks Jillis Herweijer 17.5.2007

Johanna van Kranenburg (1824-1884*):
Dochter van Jacob van Kranenburg en Alida van der Helm.
Geboren 21.9.1824 in Moordrecht.
# FDK

Johanna Kranenburg (1831-1891*)
Dochter van Henderikus Heikes Kranenburg en Anna Jochems Kuiper.
Geboren in Groningen.
# GKH, PKG

Johanna Barbara Maria van Cranenburgh (1831-1899):
Dochter van Willem Jan van Cranenburgh en Maria Johanna Welsink in Den Haag.
Geboren 17.8.1831. Ongehuwd. Woont 1855-57 in Sprang (Noord Brabant). Overlijdt 31.7.1899 in Den Haag.
# VC300

Johanna Margaretha van Cranenburgh (1831-1891*):
Dochter van Willem Diderik van Cranenburgh en Maria Magdalena Post in Den Haag.
Geboren 26.10.1831.
Huwt 18.1.1854 in Den Haag met Pieter Frederik van Wildering, overleden 22.10.1856.
Vertrekt 11.5.1859 naar Watergraafsmeer als weduwe Verwegen.
Keert 20.10.1874 terug naar Den Haag.
Vertrekt 30.5.1876 naar Amsterdam.
# VC300

Johanna Kranenburg (1842-1902*)
Dochter van Theunis Kranenburg en Johanna de Graaf.
Geboren in Lisse 18.1.1842.
# GKC

Johanna van Kranenburg (1843-1903*):
Dochter van Adrianus van Kranenburg en Adriana Tuijnder.
Geboren 11.11.1843 in Moordrecht.
# FDK

Johanna Catharina van Cranenburgh (Naatje) (1844-1931):
Dochter van Johannes van Cranenburgh en Anthonia Johanna Beekes.
Geboren 15.10.1844 in Honselersdijk. Huwt 6.4.1867 in Naaldwijk met Gozewinus Adrianus Hofland, geboren 7.3.1836 in Naaldwijk, zoon van Noldus Hofland, tuinier, en Catharina Kuyvenhoven. Gozewinus is horlogemaker, wonend aan het Zuideinde 110 in Naaldwijk. Het gezin vertrekt 30.10.1876 naar Rotterdam, Zwartjanstraat 37b. Zuster Cato van Johanna gaat mee. In 1880 woont het gezin aan de Noordsingel.

          

Foto boven: Gozewinus Hofland en Johanna van Cranenburgh.
Gozewinus overlijdt 27.6.1914 in Rotterdam. Johanna overlijdt aldaar op 10.4.1931.
Udh: Arnoldus Karel (1867-68 Naaldwijk), Anthonia Johanna Catharina (gb 7.4.1869 Naaldwijk), Catharina Arnoldina (gb 20.5.1873 Naaldwijk), Arnoldus Karel (gb 20.12.1874 Naaldwijk) en Jeanne Elise (gb 17.11.1880 Rotterdam).
# VC300

Johanna Maria van Cranenburgh (1844-1882*):
Dochter van Gerard van Cranenburgh en Magdalena Regiena Wilhelmina van Romunde. Geboren 1844 in Amsterdam.
Woont in 1870-82 op kasteel Vechtoever in Maarssen.
** Vechtoever Maarssen
# buitenplaatseninnederland.nl 14.2.08

Johanna Kranenburg (1861*-1921*)
Woont in Zutphen. Ghm Cornelis Anthonius van 't Hull.
Udh: Cornelis Anthonius van 't Hull (gb 1894 Zutphen; sigarenmaker/winkelier).
# Parenteel Jan Bartels (WS 6.4.2004)

Johanna Maria Kranenburg (1874-1934*)
Dochter van Abram Kranenburg en Maria Pranger. Geboren 2.6.1874 in Anna Paulowna*.
Woont in het huis van broer Hendrik (gb 1866). Vertrekt 3.7.1895 naar Zijpe.
Ghm Hendrik Dunk, timmerman, geboren in 1870.
Udh: geen kinderen bekend.
# GKK

Johanna Kranenburg (1878-1938*):
Dochter van Hugo Kranenburg en Catharina Kleyweg.
Geboren 20.9.1878 in Lisse.
Huwt 29.3.1906 te Lisse met Albert Jan Burgers, geboren 1880, zoon van Albert Burgers en Elisabeth Nesselaar. Albert Jan is tuinknecht.
Op 31.3.1906 verhuizen Johanna en Albert Jan naar Elst in Gelderland.
Tweelingbroer*: Johan Kranenburg.
# GKC

Janna Kranenborg (1800-1860*)
Gedoopt op 30.5.1800 te Eibergen.
** Eibergen
# DTB Eibergen, JNZ

Johanna Kranenbarg (1880-1953):
Dochter van Hendrik Jan Kranenbarg (gb 1851) en Jannetje van der Hoef (gb 1855).
Geboren 9.6.1880 te Arnhem. Huwt 16.11.1901 te Ede met Jan Bouwman, geboren 5.11.1875 te Ede. Johanna overlijdt 25.11.1953 in Bussum.
Kleinzoon: Jan Bouwman.
# JBM 22.10.08

Johanna Peternella Kranenburg (1882-1942*)
Dochter van Berend Kranenborg en Elizabeth van der Hoef.
Geboren 1882 in Winterswijk*. Huwt 27.4.1911 in Apeldoorn met Johannes Christiaan Hajee, timmerman, geboren 22.1.1883 in Apeldoorn, zoon van Johannes Christiaan Hajee en Berendina Wagenvoort.
Udh: Johannes Christiaan.
# KBH

Johanna Petronella van Cranenburgh (Anna) (1884-1917):
Dochter van Jan Hendrik van Cranenburgh en Elisabeth van Reeven.
Geboren 29.10.1884 in Honselersdijk.
Huwt 27.5.1909 in Naaldwijk met Willem Arie Vletter, tuinder, geboren 17.7.1883 in Loosduinen, zoon van Jan Vletter, tuinder, en Catharina van Spronsen.
Johanna overlijdt maandag 23.4.1917 in Loosduinen. Het huishouden wordt daarna gevoerd door Cato van Alkemade.

          

Foto boven: Willem Vletter en Anna van Cranenburrgh met de kinderen vlnr: Cato (gb 1910), Jan Willem (gb 1912) en Jan (gb 1911).
Uit dit huwelijk geboren:
Catharina, 5.2.1910, huwt Loosduinen 27.5.1942 Hendrik van der Sluis.
Jan, 16.2.1911, huwt Loosduinen maart 1945 Cor Jongeling.
Jan Willem, 28.9.1912, huwt Loosduinen 16.12.1942 Susanna Helena Schrier.
Elibertus, 9.2.1913, huwt Loosduinen 7.5.1947 Jantje Wijmalen.
Gerard, 12.3.1914, huwt Loosduinen 30.10.1946 Hendrika van der Hiele.
Johanna Petronella, 3.11.1916, huwt Loosduinen 27.12.1950 Hilgert Carten Camferman.

Willem hertrouwt 12.5.1921 in Naaldwijk met Adriana van der Velden, geboren 15.2.1880 in Honselersdijk, dochter van Christinus van der Velden en Maria de Jong. Echtscheiding in 1928. Willem overlijdt 18.12.1962 in Voorburg. Uit zijn 2e huwelijk is geboren: Maria, 30.10.1923, ghm Piet Knoppert in Honselersdijk.
# VC300

Johanna Lammerdina Kranenbarg (1894*-1954*):
Dochter van Derk Kranenbarg en Johanna Lamberdina Jansen.
Geboren in Zelhem.
# MJK

Janna Kranenburg (1898-1961):
Dochter van Willem Kranenburg en Geertje Zielstra.
Geboren 28.2.1898 te Groningen.
Huwt in 1920* met Wobbe de Haan, geboren 21.7.1896 te Uithuizermede, zoon van Pieter de Haan en NN. Wobbe is arbeider.
Janna overlijdt 10.1.1961. Ze is begraven op kerkhof Groningen Zuid.
Udh: Willem Pieter (Groningen 1921).
# GKH, graftombe.nl 8.4.07

Johan~
** Johannes~

Johanna Kranenberg (1900-1933):
Geboren 9.7.1900 in Duitsland*. Overleden 9.6.1933.
** Kranenberg Herne Sodingen
# KHS 29.10.07

Johanna Helena Kranenburg (gb 1924)
Geboren 10.6.1924 te Semarang (Java).
Huwt 10.10.1945 in Den Haag met Hendrikus Arie Lodewijk Biever, geboren 2.2.1919 in Den Haag (ovl 21.11.1966 in Den Haag).
Udh: Antony (1952), Nanny (1946), Ellen (1949) en Winnifred (1960) Biever.
# WS fambiever.dse.nl

Johanna Maria Kranenburg (1926-1993):
Geboren 19.9.1926. Overlijdt 25.7.1993. Begraven op RK Kerkhof in Rhoon.
# graftombe.nl 8.4.07

Johanna Willemijntje Kranenburg (1934-1999):
Mogelijk een dochter van Pleunis Pieter Kranenburg en NN in Doorn.
Geboren 14.4.1934. Overlijdt 31.12.1999. Begraven in Doorn Nieuw.
# graftombe.nl 4.2.08, KBG

Johanna Neeltje van Cranenburgh (gb 1963)
Dochter van Hendrik Arie van Cranenburgh en Johanna de Buck.
Geboren 15.7.1963 in Middelburg. Studeert in Rotterdam voor apothekersassistente. Daarna als zodanig werkzaam in Middelburg. Is muzikaal actief als bariton in de fanfare 'Veere's Genoegen'. Geeft daar les aan blokfluiters en jonge muzikanten. Doet aan paardesport. Neemt met haar eigen paard deel aan wedstrijden.
Huwt 4.10.1985 in Veere met Pieter Marinus Willeboordse (Peter), geboren 28.10.1958, zoon van Adri Willeboordse en Tannie van de Ketterij. Peter is cv-monteur. Daarnaast is hij commandant van de Vrijwillige Brandweer van Serooskerke/Vrouwenpolder. Lid van de Fanfare en speelt bas in Serooskerke en Oost-Souburg. Geeft in dit vak les aan leerling-muzikanten.
# VC300

Johannes~:
() Johan~, Joannes~, Jan~, Ian~, John~, Hannes~, Hans~, etc

Jan Xzn van Cranenbroek (1275*-1335*):
Woont in Heiloo*. Ghm NN.
Zoon: Floris Jansz van Cranenbroek (gb 1310; Heiloo).

Jan Kerstantsz van Kranenburg (1285*-1345*):
Zoon van Kerstant van Kranenburg en NN te Eikenduinen.
Vermeld in bron RHH:
1317 Jan van den Stene --- de Meynte --- 8 sc.
1334 Jan van den Stien --- up die Gheest --- 5 d.
1334 Jan van den Stien --- up den Veen --- 16 d. ½ mite.
1334 Kerstands erfname van den Stien --- de Meynte --- 40 sc.
1317 Kerstant van den Stene --- de Meynte --- 32 sc.

Met Jan en Kerstant van den Stene (Stien) worden vrij zeker Jan Kerstantsz en zijn vader Kerstant van Kranenburg bedoeld. Een stiene (stene) is namelijk een kasteel of riddermatige hofstad. (> Kastelen). Vooralsnog is niet bekend wie de erfname van Kerstands stiene is. Leenrechtelijk is dat in principe de oudste zoon. Dat kan dan Frank Kerstantsz van Kranenburg zijn.
** RHH, Eikenduinen, Leenoverdracht, Naamvermelding
# RHH, KBG

Jan I van Egmond (1300*-1369)
Heer van Egmond en Merenstein, 1321-1369 ambachtsheer van Zegwaard en Zoeterwoude. Kiest in de Hoekse en Kabeljauwse Twisten de kant van de steden en wordt dan een centraal figuur bij de Kabeljauwen in de strijd tegen de Hoeken, die de kant van Margarethe van Beieren hebben gekozen.
In 1356 Stadhouder van Holland benoorden de Maas.
Huwt 1e Genephe van Rodenburg.
Udh: o.a. Lisbeth van Egmond (ghm Filips van Tetrode).
Vrij zeker ook Aernt van Egmond.
Huwt 2e kort voor 31.3.1331 Guyote van Amstel en IJsselstein (ovl 1374).
Jan I overlijdt 28.12.1369.
** Van Egmond, Hoekse en Kabeljauwse Twisten, Cranenburg Egmond, Cranenbroek Heiloo
# LHS, HGOS, GVP, DAB

Jan Engelbrechtsz van Cranenburg (1300*-1380*):
Ridder. Zoon van Engelbert I van Cranenburg (gb 1255). Geboren op Cranenburg Bleiswijk.
Woont in Eikenduinen. Vermeld 1324, 1339.
Feitelijk genoemd Jan van Cranenburg Engelberts. Uit deze formulering blijkt dat Jan ridder is.
Huwt Badeloge Pietersdr van Minnichem, vrouwe van Sluipwijk, Ravensberg, Gravekoop, etc.
Bron KJS noemt een zoon van Jan en Badeloge: Eggebrecht Jan Eggebrechtszoonszoon van Cranenburg. Ofwel: Eggebrecht de zoon van Jan Eggebrechtsz, de zoon van Eggebrecht (= Engelbert I) van Cranenburg. (> Badeloge Pietersdr van Minnichem)
Op 29 april 1324 bezit Jan Engelbrechtsz de helft der tienden van Scheveningen. De andere helft bezit Filips van Wassenaar. Jan en Badeloge worden genoemd op 26 juli 1326 in een geschil met hun onderzaten te Gravenkoop. Op 22 nov 1339 wordt Jan vermeld i.v.m. een twist tussen hem en de abdis en het convent te Loosduinen. Op 14.4.1348 beleend met een zate in Ravensburg, overdracht van Dirk van Mathenesse. En in 1362 met Cranenburg Eikenduinen met 7 morgen land en de helft der tienden van Scheveningen, lenen van Wassenaar. Op 29 jun 1367 is de woning Cranenburg niet meer in leen bij Jan, maar gaat dan over naar zijn zoon Engelbert IV.

Sommigen menen dat de leenoverdracht van 1367 betekent dat Jan in dat jaar gestorven moet zijn. Normaal zou dan echter zijn dat wordt vermeld dat de leen 'bij dode van Jan' is overgegaan op zoon Engelbert. Het is dus goed mogelijk dat Jan de leen om andere reden heeft overgedaan.

Bron RHH (p 175) schrijft dat in 1334 ene Jan die Ridder land huurt van de Graaf van Holland in het gebied up den Veen te Eikenduinen. In 1334 moet hij 3 sc. 9½ d. aan renten betalen. Gezien dezelfde bron RHH wonen er nog enige andere Jannen in die tijd in Eikenduinen. O.a. heer Jan van Poelanen. Geen van hen lijkt echter een status te voeren als Jan Engelbrechtsz van Cranenburg. Hij is namelijk inderdaad ridder en voert een riddermatig leven. Zijn vader Engelbert I en zijn zoon Eggebrecht Jansz van Cranenburg voeren deze status eveneens. Vrijwel zeker wordt dus met Jan die Ridder bedoeld Jan Engelbrechtsz van Cranenburg.

Op een lijst van Zoetermeer/Zegwaard uit de jaren 1371-1396 staat o.a. de naam Jan Enghebrechtsz. De lijst bevat de namen van personen in die regio die zich vrijgekocht hebben van de plicht tot betaling van smartegeld in geval een familielid van hen doodslag heeft gepleegd. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met Jan Engelbertsz van Cranenburg uit Eikenduinen. Dat de naam Van Cranenburg op genoemde lijst niet achter zijn voornamen staat, is niet echt vreemd. Jhr Dr W.A. Beelaerts van Blokland schrijft namelijk in bron BNL dat hij 'deze Jan Engelbertszoon - met den naam van Cranenburch vond ik hem bij zijn leven nimmer aangeduid' etc. Het is dus goed mogelijk dat we hier inderdaad te maken hebben Jan Engelbertsz van Cranenburg, die in 1367 immers zijn leen van Cranenburg Eikenduinen overdraagt aan zoon Engelbert. Het is dus goed mogelijk dat Jan Engelbertsz van Cranenburg met enige familieleden vanaf 1367 in de regio Zoetermeer/Zegwaard woont en aldaar fungeert als pater familias. Dit gebied ligt hemelbreed circa 15 Km van Cranenburg Eikenduinen, zodat afstand geen probleem kan zijn voor een verhuizing. Gezien zijn leeftijd is Jan Engelbertsz daar waarschijnlijk ook gestorven.

Onder familieleden worden normaliter bloedverwanten verstaan. Als Jan Engelbertsz van Cranenburg zich vrijkoopt tegen smartegeld wegens doodslag door familieleden, dan betekent dat derhalve dat er in de regio Zoetermeer/Zegwaard meer personen leven in die tijd met de naam Van Cranenburg. Dat kunnen kinderen zijn, maar ook naaste verwanten. Claas Willemsz is een optie. Deze Claas is mogelijk een zoon van Willem van Cranenburg (gb 1295*), een broer van Jan Engelbertsz. Na de dood van zijn vader in 1362* is Claas zeer waarschijnlijk onder de hoede gekomen van zijn oom Jan Engelbertsz. Claas is immers in 1362 circa 12 jaar en dus nog te jong om op eigen benen te staan. In 1367 is Claas 17 jaar en geldt dat in feite nog steeds. Het is dus aannemelijk dat Claas meeverhuist naar Zoetermeer/Zegwaard met zijn oom Jan Engelbertsz van Cranenburg. Van deze Claas Willemsz is immers bekent, dat hij vůůr 1381 in Zoetermeer woont. In 1381 verhuist hij naar Leiden, waar hij poorter wordt.

Wapen: op een zwart veld drie zilveren wassenaars 2-1 geplaatst (Armorial de Gelre).
Eerder*: op een veld van goud een kraanvogel in blauw met steen in de rechter poot. (> Van Cranenburch Bleyswyck)
Alias: Jan van Cranenburch, Jan van Cranenborch, Jan van Cranenburg Engelberts, Jan Egghebrechtszn van Cranenburg, Jan Enghebrechtsz van Cranenburg, Jan van Kranenburg
Udh: Alijd Jansdr (gb 1340), Eggebrecht Jansz (gb 1341) en Johan Jansz (= Joannes?!; gb 1345) van Cranenburg en Zarijs Jansz van Cranenburch (gb 1350).
** OV70, OV78, Claas Willemsz van Cranenburg, Kranenburg Wassenaar, BNL, Armorial de Gelre, Naamvermelding, Cranenburch Pijnacker, Cranenburch Dordrecht
# HRAC, KJS, LHW, HLR, RZZ, BNL, OVG 1978 (p 194), OVG 1990 (p 107), Armorial de Gelre

Jan van Cranenburg Engelberts (gb 1300*)
** Jan Engelbrechtsz van Cranenburg

Jan van Kranenburg (gb 1300*)
** Jan Engelbrechtsz van Cranenburg

Jan II van Wassenaar Polanen (1305*-1377*)
Heer van Polanen. Ghm Oda van Horne (1318-1353).
Udh: Jan III van Wassenaar van Polanen.

Jan van Arkel (1314-1378)
Hollandse edelman. Zoon van Jan III heer van Arkel. Bisschop van Utrecht 1342-1364 dankzij invloed van Holland. Adel en steden van Sticht Utrecht steunen hem in de strijd tegen zelfzuchtige edelen uit eigen gelederen en het Hollandse protectoraat. Gaat in 1343 in Grenoble wonen om kosten van de hofhouding te sparen. Regent Robert van Arkel roept hem in 1345 terug wegens belegering van stad Utrecht door graaf Willem IV van Holland. Keert daarna terug naar Grenoble. Moet dan weer terugkeren naar Utrecht wegens wanbeheer van de zes adellijke heren aan wie hij zijn kerkelijk vorstendom heeft verpand. Met financiŽle en militaire hulp van stad Utrecht brengt hij weer orde op zaken.
Draagt in 1352 Hof Varwijk (thans Boerichter) in De Lutte (Twente) over aan zijn neef graaf Hendrik van Solms Heer van Ottenstein (PJG/K p 29).
Voert succesvol strijd tegen Holland, eindigend in de vrede van 1356. In zijn bestuur steunt Jan van Arkel sterk op de Lichtenbergers, met wie hij samen de Gunterlingen bestrijd. Al die tijd laat hij zijn gestelijke taken uitvoeren door vervangers.
Verwoest in 1360 slot Saterlo in Saasveld (Twente), omdat het een roofnest was geworden. Bouwt daar vlakbij een blokhuis, dat anno 1945 nog te zien is. (PJG/K p 29)
In 1364 plaats paus Urbanus V hem over naar Luik. Daar overlijdt hij op 1 juli 1378.
Alias: Johan van Arkel
** Renswoude, Johan van Cranenborch (gb 1355), Van Cranenborch Arkel, Utrecht Stad
# WP, PJG

Johannes van Kranenburgh (1314*-1374*):
Mogelijke een zoon van Everardus van Cranenburgh.
Genoemd in Die Haghe 1895 (p 324):

1347/48 10 Maart. Philippus, provisor en deken van Rijnland, Raso cureit van de Kerk in den Haghe en Joh. van Kranenburgh doen als arbiters uitspraak in een geschil over eene priestelijke prebende te Eyk-en-duinen.
Johannes woont dus mogelijk in Eikenduinen of Den Haag.
=* Xx van Cranenburch (gb 1315*; Castricum)
=* Jan Xzn van Cranenburch (gb 1318*; Den Haag)
** Prebende, Tedingh van Cranenburgh
# gemeentearchiefdenhaag.nl 22.2.08, KBG

Jan Heynricsz van Kranenburg' (1315*-1400*):
Mogelijk een zoon van Hein van Kranenburg en NN in Eikenduinen, later Brakel.
Vermeld in 1395 ivm een rentebrief, gaande uit een huis in Den Haag.
Vermeld op 13.5.1395 ivm de verhuur van een huis in Den Haag.
Zoons*: Willem Jansz van Kranenburg (gb 1353) en Jacop Jansz van Cranenburch (gb 1359).
# AKD (p 392 en 396), KBG

Jan Xzn van Cranenburch (1318*-1378*):
Woont mogelijk in Bleiswijk, Eikenduinen of Den Haag. Ghm NN.
Zoon: Jacop Jansz van Cranenburch (gb 1353; Rijnsburg).
=* Jan Heynricksz van Kranenburg (gb 1315; Eikenduinen)

Johannes van Cranenborch (1332*-1392*):
Mogelijk een kleinzoon van Engelbert I van Cranenburg (gb 1255) in Eikenduinen.
Woont in Arnhem nabij de St Walburgis Kerk. Ghm Lommodis.
Het geslacht Van Cranenborch Horne begint met Jan van Cranenborch (gb 1345). Hij is gehuwd met Margriet Starkenborch van Boeschot. Johannes van Cranenborch is echter gehuwd met ene Lommodis. Jan en Johannes van Cranenborch zijn dus niet dezelfde persoon.

Vermeld 25.2.1367 in oorkonde schepenen te Arnhem ivm overdracht door Johannes de Cranenborch en Lommodis (zijn echtgenote) van een rente van 20 schellings 'sjaars op hun huis op de hoek van een nieuwe straat aan Grieta Henricusdr. In de margine van de oorkonde staat: Modo domus custodis ecclesie Sancte Walburgis int Lant Vermerck. Ofwel de kosterwoning van de St Walburgis Kerk in het Land Vermerck. Volgens bron arnhemmers.nl 5.10.08 heet dit gebied anno 2008 het Land van de Markt, een vijfsprong in de Ketelstraat in centrum Arnhem. In 1644 heet dit gebied nog Land Vermerck, genoemd naar ene Vermerck. In de 15e eeuw is daar de St Nicolaas Kerk gebouwd, die in 1858 is afgebroken. Het huis van Johannes en Lommodis heeft dus gestaan op een hoek van genoemde vijfsprong Land van de Markt.
Zoon: Xx van Cranenborch (gb 1375; Arnhem).
** Van Cranenborch Horne, CVM
# archieven.nl 28.9.08 (GAA Oud Archief Arnhem; Oorkonde schepenen Arnhem; 1255-1581; 226), arnhemmers.nl 5.10.08

Jan III van Wassenaar Polanen (1340-1394)
Zoon van Jan II van Wassenaar Polanen en Oda van Horne. Heer van de Lek, Polanen en Breda. Huwt 1e Oda van Salm-Ravenstein.
Udh:
Jan IV van Wassenaar Polanen
Oda van Wassenaar Polanen
Johanna van Polanen ghm graaf Engelbert I van Nassau-Dietz.
Huwt 2e 1370* Margarethe van Lippe (1350*-1387*)

Jan van Cranenborch (1345*-1405*)
Wapen: op een zwart veld drie zilveren wassenaars.
** Joannes van Cranenburch

Joannes van Cranenburch (1345*-1409*):
Mogelijk een zoon van Dirck van Cranenburg (gb 1295). Huwt 1375* met NN.
Woont mogelijk op kasteel Cranenburg te Bleiswijk.
Mogelijk heer van Cranenburg Bleiswijk en/of Eikenduinen.
Alias: Jan van Cranenborch.
Wapen: op zwart drie zilveren wassenaars 2-1 geplaatst.
** Johan Jansz van Cranenburg, S. van Cranenburch (gb 1343*)
# AMG, KBG

Johan van Cranenburg Johansz (gb 1345)
** Johan Jansz van Cranenburg

Johan Jansz van Cranenburg (1345*-1405*):
Ridder. Zoon van Jan Engelbrechtsz van Cranenburg en Badeloge Pietersz van Minnichem te Eikenduinen.
Feitelijk genaamd Johan van Cranenburg Johansz. Uit deze formulering blijkt dat Johan ridder is.
Vermeld als priester in 1388.
Alias: Johan van Cranenburg Johansz
** Joannes van Cranenburch, CVM, S. van Cranenburch (gb 1343*)
# HRAC, AMG

Jan van Cranenborch (1348*-1408*):
Geboren op kasteel Kranenburg bij Kleef.
Zoon van Dirk van Horne Heer van Cranenburg Kleef, Perwez, Herlaer, Duffel en Geel (ridder, 1365-1380), zoon van Gerard I en Irmgard van Kleef. Jan huwt 1375* Margriet, dochter van Hendrik Stakenborch van Boeschot. Margriet is geboren in 1355* en overlijdt in 1396*.
Genoemd circa 31.3.1397 (sexta post Oculi) ivm verkoop, gestoord door heer Willem van der Aa, heer Goossen van der Aa ridder en Lodewijk Asinarius. (Genealogie Van der Aa)
Udh: Liesbeth van Cranenborch (gb 1376)
Mogelijk ook Dirck (gb 1375) en Henrik (gb 1380) van Cranenborch.
** Dirk van Horne, Theodorus van Horne, Van Cranenborch Horne, Kranenburg Kleef

Jan Everardsz van Cranenburch* (1348*-1408*):
Mogelijk een zoon van Everard Everardsz van Cranenburch te Utrecht.
Vermeld 8.10.1383 te Leiden (Secr. 19f.111).

John Craan (1352*-1412*):
Zoon van Hugh Craan en Joan Xx in Winchester, Hampshire/England.
Woont in Winchester. Ghm Eleanor Xx.
Vermeldingen:
1390 ivm verkoop van rent (huur) door Ellen (weduwe van Thomas le Leof) in Winchester aan John le Crane en diens vrouw Eleanor. (# SMW p 489)
1391 ivm granting property door Frank Xx aan John le Crane in Winchester. (# SMW p 468)
1400 ivm granting property (retour) aan Frank Xx en diens vrouw Juliana in Winchester. Deze property had John in 1391 verkregen van Frank. (# SMW p 468)

Het is opmerkelijk dat John na 1400 niet meer wordt genoemd door bron SMW. Hij heeft immers normaal gesproken nog een ruim aantal jaren te leven. Dit kan erop wijzen dat hij na de dood van zijn vader Hugh in 1404 en/of z'n stiefmoeder Isabel Colshill in 1409 is gaan wonen op Cranbury House in Otterbourne, gelegen in het weduwgoed van Isabel. John kan dit weduwgoed derhalve in pacht hebben gekregen van Merdon Manor van de bisschoppen van Winchester. Dat kan dan betekenen dat John de stichter is van Cranbury Manor in Husrsley.
Udh: Xx Craan (gb 1400; > Cranbury House Otterbourne).
** Cranbury House Otterbourne, Cranbury Manor Hursley, Craen~
# SMW, DAB

Johannes van Kraenenburg (1353*-1413*):
Bijgenaamd Henneken (= Johannes). Woont in Maasbommel (Land van Maas en Waal). Vrij zeker op Huys Kraenenburg. Vermeld in 1388 als Henneken van Kranenborg in de Thijnsregisters van de Hertog van Gelre ivm betaling van thijns of pacht in de vorm van ganzen en hoenders (zgn graafganzen en dijkhoenders), zoals gebruikelijk.

Henneken is een regionaam, afgeleid van Johannes. In de regiotaal van Maasbommel wordt een klein figuur (van gestalte) Johenneke genoemd. Soms verdwijnt het naamdeel Jo, waardoor Henneke(n) overblijft. Daarmee is tevens aangegeven dat Johannes duurzaam in Maasbommel woont. Anders zou hij die bijnaam niet hebben gekregen. Bij vreemden doet men dat immers niet zo gouw. Gezien het feit dat hij thijns betaalt, moet hij bemiddeld zijn. De Thijnsregisters vermelden immers alleen personen die in een bepaald jaar in een bepaalde plaats gegoed zijn (i.e. bemiddeld, welgesteld), c.q. grond bezitten.

Per saldo mogen we concluderen dat Johannes in Maasbommel lijkt te zijn geboren, daar duurzaam woont en bemiddeld is. Ipso facto zullen zijn ouders daar ook hebben gewoond. Zijn vader Xx van Kraenenburg zal zijn geboren rond 1318. Waar hij is geboren, is niet bekend. De Thijnsregisters geven daar geen antwoord op. Dat kan komen doordat de personen in de registers vaak alleen met patroniemen worden genoemd. Gezien de historische feiten omtrent Huys Kraenenburg te Maasbommel, zal dit huis mogelijk rond 1300 zijn gebouwd door een Xx van Kraenenburg, geboren rond 1280 en afkomstig uit Bleiswijk.
** Kraenenburg Maasbommel, Van Kraenenburg Maasbommel
# Schattings- en Thijnsregisters Archief Gelderse Hertogen 1388-89, Jan Boerakker te Maasbommel (streekhistoricus)

Johan van Cranenborch (1355*-1425*):
Bastaardzoon van Xx Everardsdr van Cranenburch en bisschop Jan van Arkel in Utrecht.
In een Franse brief van 27 october 1412 belooft de bisschop van Luik Johan van Cranenborch schadeloos te houden van oude schulden aan Claes Oom.
Mogelijk is Johan een bastaardzoon van Jan van Arkel (gb 1314) en Xx van Cranenburch (gb 1334), een ongehuwde dochter van Everard Everardsz van Cranenburch te Utrecht.
Jan van Arkel is 1342-1364 bisschop van Utrecht en 1364-1378 bisschop van Luik.
Wapen: op een veld van zilver twee gekanteelde dwarsbalken in rood; het geheel omrand met een uitstulpende zoom in blauw.
** Van Cranenborch Arkel, Renswoude, Jan van Arkel

Jan Hus (1370*-1415)
Ook Johan Huss. Geboren in Husinec (TjechiŽ) en gestorven 6.7.1415 te Konstanz.
Jan is professor in de filosofie aan de Universiteit van Praag. Verder is hij priester en predikant aan de Bethlehems Kerk aldaar sinds 1402. Hij is fervent aanhanger van John Wycliff (1320-1384), een groot Engelse geleerde in zijn tijd en fel tegenstander van de organisatie van de Roomse Kerk en de onfeilbaarheid van de paus.
In 1410 vaardigt paus Alexander V een bul uit tegen de leer van Wycliff. Jan Hus heeft veel aanhangers in Praag, maar zijn bestaan wordt ernstig bedreigd door de Kerk. Jan vlucht naar een adellijke vriend. Daar schrijft hij het boek 'De Ecclesia', waarin hij zijn standpunten uiteenzet. Op het concilie van Konstanz mag hij zijn opvattingen verdedigen. Keizer Sigismund van TjechiŽ geeft hem daartoe een vrijgeleide. Voor de komst van Sigismund wordt Jan Hus echter op 3 november 1414 gearresteerd. Mei 1415 begint een proces tegen hem. Jan wordt zwaar lichamelijk en geestelijk gemarteld. De Kerk eist algehele verwerping van zijn leer en onvoorwaardelijke onderwerping aan het concilie. Jan wijst al deze eisen af. Nadat ook Sigismund hem laat vallen, wordt Jan veroordeeld tot de brandstapel. Op 6 juli 1415 wordt het vonnis uitgevoerd. Op de brandstapel zegt hij: 'Jullie verbranden een gans, maar een zwaan zal wederkeren.' Met gans bedoelt hij zichzelf, want Hus is Tjechisch voor gans. De Lutheranen nemen een eeuw later de zwaan als symbool van hun geloof.
Jan Hus is een voorloper van de Reformatie. Voor de Tjechen is hij echter ook een nationale held. Zijn aanhangers worden Hussieten genoemd.

Bron DHG (p 264) schrijft:

Voor hun [Wycliff en Hus] gedachtengoed was in de vijftiende-eeuwse Nederlanden steeds belangstelling geweest.
De kerkelijke en wereldlijke machthebbers houden de nieuwe ontwikkelingen echter nauwlettend in de gaten. Waar mogelijk wordt ook hard opgetreden tegen aanhangers van de nieuwe, zgn ketterse leer. O.a. door lijfstraffen en verbanning.
** Hussieten, VWW, Claas Willemsz van Cranenburg (gb 1355; Leiden)
# WP, DHR, DHG, DAB

Jan van Cranenburg (1370*-1447):
Knaepe. Zoon van Engelbert II van Cranenburg en jonkvrouwe Elisabeth Mourijnsdr van Burghersdijk te Maasland.
Huwt Elisabeth 1385* (KJS: Beatrijs) Gerritsdr (Gherytsdr).
In 1398-1410 mogelijk drost en slotvoogd van Heusden. (> Heusden)
Op 5 februari 1421 beleend met 24 morgen, een woning en een smaltiende te Maasland. Op 8 maart volgt belening met 4 morgen van Hontshol en op 11 mei huis Cranenburg Eikenduinen.
Op 11.5.1421 beleend met hofstede Cranenburg Eikenduinen benevens het recht om twee zwanen te houden op het Wijndaeler Meer bij dode van zijn vader. (# OV78/194, LHW)
Op 11.5.1421 beleend met een smaltiende in Maesland bij dode van zijn vader.
Op 5 november 1421 erft hij van zijn vader diens smaltiende te Maasland.
Jan wordt beleend en tocht zijn vrouw in 1429.

Op 19 maart 1430 verkoopt Aelwijn Dirxzn aan Aechte van Oegstgheest, non te Loosduinen, 16 hont land in Wateringhe, eertijds aan zijn vrouw Alijt Jansdr in huwelijk meegegeven (AKD p 188). De oorkonde draagt oorspronkelijk de zegels van Willem Claesz van der Wateringhe en Jan van Kranenburch. De zegels zijn echter helaas verloren. Het betekent in ieder geval dat Jan een zegel en dus een wapen bezit. Gezien het zegel van Jan van Kranenburch is Alijt Jansdr zeer waarschijnlijk een dochter of een verwante van hem, voor wie Jan in rechte optreedt. Aangezien Alijd Jansdr van Cranenburg, dochter van Jan Engelbrechtsz van Cranenburg, reeds in 1408 is gestorven, lijkt genoemde Alijt Jansdr eerder een dochter van Jan van Kranenburch. Temeer daar Alijd Jansdr van Cranenburg gehuwd was met Harper of Philips Sweijm van Huis Te Werve in Voorburg.

Beleent 14 maart 1431 zijn broer Engelbert III van Cranenburg (gb 1380) met 2 kampen van zijn leen van 14 morgen te Maasland.
In 1424 wordt Jan genoemd als Welgeborene te Monster. (ZLB p 476)

Op 8 juni 1431 verkopen Florys Bruuynszn en Kerstant Copperts aan Willem Jans zoon de rente, vermeld in de brief dd 2.2.1431, etc. De acte draagt het zegel van Aernt van Kamp in groene was, dat van Jan van Kranenburch is verloren. Gezien het zegel Jan van Kranenburch, is Willem Jansz zeer waarschijnlijk een zoon van hem, voor wie Jan in rechte optreedt. Deze Willem Jans komt samen met ene Ghijsbrecht Jans voor in een acte van 10.9.1432 (AKD p 189) ivm aankoop van 8 hont en 10 gaarden land in Wateringhe. Gezien de context lijken we te maken te hebben met Willem Jansz van Cranenburg en een broer van hem, genaamd Ghijsbrecht Jansz van Cranenburg.

Op 27 mei 1437 geeft Jan van Kranenburch Filips Aerntszn van Dam 3 morgen land in de Made te Monster, die deze van hem in leen hield, in eigendom (AKD p 189).

Jan overlijdt in 1447 te Maasland.
Bij oorkonde van 19.11.1448 bevestigt Egghebrecht van Kranenburch (Engelbert IV), dat zijn vader Jan van Kranenburch, aan het klooster van Loosduinen heeft gegeven het land dat hij bezat in de Groten Kamp te Monster, met de bepaling dat 40 schellingen van de jaarlijkse opbrengst gebruikt zal worden voor een jaarlijkse mis voor zijn ouders en het overige voor een dergelijke mis voor hemzelf en zijn vrouw (AKD p 191).

Wapen*: op zwart drie wassenaars in zilver.
Alias: Jan van Kranenburch, Jan van Cranenburch, Jan Engelbrechtsz van Cranenburg.
Udh: Engelbert IV, Floris Jansz, Alijt Jansdr, Willem Jansz, Ghijsbrecht Jansz en Claes Jansz.
Mogelijk ook Wouter Jansz, Heynric Jansz, Gielis Jansz van Cranenburg en Wessel Jansz van Cranenburch.
** OV70, FW Cranenburg Wassenaar, Leenhof Cranenburg, Jan Xzn Tedingh van Cranenburgh (gb 1395), Jan Enghebrechtsz van Cranenburg (gb 1395), AMG
# HRAC, KJS, HLR, AKD, OV70, AMG, ZLB

Jan Engelbertsz van Cranenburg (gb 1370*)
** Jan van Cranenburg (gb 1370*)

Jan van Kranenburg (1375*-1435*):
In 1409 slotvoogd van Heusden.
Genoemd in "Geschiedenis des vaderlands. Deel 4." van Willem Bilderdijk (1756-1831) ivm de strijd tussen graaf Willem VI van Holland (1357-1417) en hertog Reinout IV van Gelre:

Hij [Willem VI] zond dadelijk benden die de Tieler- en Bommelerwaard afliepen, terwijl de Gelderschen van hunne zijde in 't Heusdensche vielen en Hedikhuizen in den brand staken, maar door den Slotvoogd van Heusden (Jan van Kranenburg) onzacht op het lijf gevallen en verdreven werden.
Volgens bron RIH (p 445) betreft het hier feitelijk Jan van Kronenburg.
=* Jan van Cranenburg (gb 1360; Eikenduinen)
** Heusden
# dbnl.org 10.11.08, KBG

Jan van Cranenburg Meusz (1390*-1450*)
** Jan Meusz van Cranenburg

Jan Meusz van Cranenburg (1390*-1450*):
Ridder. Mogelijk een zoon van Bertelmees Willemsz van Cranenburg in Den Haag.
Feitelijk genaamd: Jan van Cranenburg Meusz. Uit deze feitelijke benaming blijkt dat Jan Meusz ridder is. Bron HRAC schrijft bij hem: Is hij van dit geslacht [Van Cranenburch Bleyswyck] of van het Overijsselse? > Van Cranenburg Overijssel

Verbindt zich 1427 onder ede met Arnold van Egmond, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, nog zijne Randen te zullen beschadigen. Met Randen wordt kennelijk bedoeld het gebied Rande bij Olst. Dat gebied hoort al sinds 1021 bij de Graafschap Zutphen. (> Zutphen) In 1150 komt Graafschap Zutphen door huwelijk bij Hertogdom Gelre. In 1427 hoort Rande dus bij Hertogdom Gelre.

In het gehucht Rande bij Olst staat Huis Te Randen, dat dan in 1427 bezit moet zijn van Arnold van Egmond. Bron AWA spreekt in 1841 over een oud kasteel, met 38 Ha grond tussen de IJsseldijk en de rivier, de zgn Rander Buitendijkse Waarden. Hist.Ver. Diepenveen (Google 13.10.08) spreekt van een havezathe aan de Sallandsweg en gebouwd in 1574. Van het kasteel rest anno 2007 nog een mooie oude toren in Oud Rande tussen de spoorlijn en de Zandwetering bij Diepenveen. Verder is er een geslacht Van Rande in Salland. In de Bergkerk te Deventer ligt o.a. een grafsteen van Egbert van Rande, die in 1680 is gestorven. Mogelijk dat er al ruim vůůr 1574 ter plekke van Oud Rande of daaromtrent een steenhuis heeft gestaan. Mathieu Fannee bevestigt dit en schrijft (mathieuinwonderland.nl 24.12.08):

Over de stichting van het kasteel [Oud Rande] valt weinig met zekerheid te zeggen. Het kasteel dankt zijn naam aan een oud adellijk geslacht dat reeds in de 13e eeuw wordt genoemd. Zo wordt in 1285 een Rudolf van Rande vermeld; deze verkocht toen een akker in het Randerbroek als edel eigen goed aan een burger uit Deventer. Het is zeer waarschijnlijk dat deze Rudolf van Rande reeds op de plek van de huidige toren [van Oud Rande] woonde. Hoe het kasteel er toen uitzag is niet bekend, maar al vrij snel moet het een versterkt huis zijn geworden.
In Oud Nederlands betekent beschadigen: 1. lastig vallen; 2. een eis instellen tegen; 3. in beslag nemen. (WMN) Aangezien Jan Meusz zich verbindt met Arnold van Egmond en mogelijk in Overijssel woont, moet het wel gaan om Rande bij Olst. Dat Arnold hem dat vraagt, kan zijn omdat Jan Meusz waarschijnlijk woont op kasteel Groot Hoenlo in Olst, circa 3 Km van Huis Te Randen. Op de ingangzuilen van kasteel Groot Hoenlo in Olst staan namelijk schilden met daarop een wapen dat gelijk is aan dat van het geslacht Cranenbroek Heiloo. (> Groot Hoenlo, Egmondwapens) Het kan echter ook het wapen zijn van Jan Meusz. Gezien zijn band met Arnold van Egmond is hij dus mogelijk gelieerd met het geslacht Van Egmond. (Cranenburg Egmond)
Woont later vrij zeker in Zutphen of Rheden.
Zoons*: Johan van Cranenburch (gb 1435), Gherit Jan Meeus van Cranenborch (gb 1438) en Gielis Jansz van Cranenburch (gb 1440).
** Kranenburg Zwolle (ib bouwheer), Van Kranenburg Zwolle, SCW, Demografie, Groot Hoenlo, Cranenburg Egmond, Arnold van Egmond, Egmondwapens, Van Cranenburg Overijssel, Deventer (grafsteen)
# HRAC, Charter Kamer van Gelderland IIII-289(), AWA, WMN, DAB, FRI, KBG

Jan Xzn Tedingh van Cranenburgh (1395*-1455*):
Woont in Hoorn*. Ghm NN.
Zoon: Joost Jansz Tedingh van Cranenburgh (gb 1430).
=* Jan Engebrechtsz van Cranenburg (gb 1395; Den Haag)
# RKD 22.10.07, KBG

Jan Willemsz van Cranenburg (1397*-1467*)
Mogelijk een zoon van Willem Willemsz van Cranenburg en Kathrijn van Beveren te Eikenduinen. Gehuwd met Aechte NN.
Vermeld 11.1.1423 als schepen in 's-Gravenzande (AKD p 227).
Vermeld 5.5.1456 ivm erfenis voor zijn dochter Alijt van 2 morgen land in Oostambacht van Den Haag bezuiden Hagehout (Haagse Hout) (AKD p 61).
Dochter: Alijt Jansdr van Cranenburg (gb 1430).
** Alijt van Cranenburg
# AKD

Jan van Cranenborch (1401*-1461*):
Mogelijk een zoon van Bartholt Diericsz* van Cranenburch uit Delft.
Woont in Helmond. Ghm Sophie Pietersdr van Rincvelt (alias van Stakenborch).
Vermeld 10.6.1435 ivm een 'huys ende hof opt cloestereijnde' in Helmond.
# Rechterlijk Archief Helmond 1434-38 (ivn 218 acte 98 fol 27), Olivier Meert 1.4.2014

Jan Claesz van Cranenburch (1415*-1500*):
Mogelijk een zoon van Claas Willemsz van Cranenburg te Leiden.
Vermeld 23.2.1498 als voogd van Elisabeth van Cranenburg. Daarbij wordt haar leen van 16 morgen land te Borgersdijk (ZH) overgedragen aan Wouter Jansz van Cranenburch.
Vermeld 25.7.1499 als voogd van Elisabeth van Cranenburg. Daarbij wordt haar leen van hofstede Cranenburg te Eikenduien overgedragen aan haar man Hubrecht van der Meer.
Vrouwen moeten zich in die tijd bij juridische zaken laten vertegenwoordigen door een voogd. Normaal is dat een man van de vaderlijke kant. Bovendien vinden leenoverdrachten meestal plaats binnen familiaire kring. Genoemde Jan Claesz moet daarom in princiepe een man zijn uit de kring van vaders zijde. In dat geval moet hij Van Cranenburch heten. Als hij inderdaad een zoon is van Claas Willemsz van Cranenburg, dan is hij een verre oom van Elisabeth en kan haar als zodanig juridisch als voogd zeker goed vertegenwoordigen. Er kunnen diverse redenen zijn voor Elisabeth om hem te kiezen als voogd. Jan Claesz is in die tijd een der oudste in leven zijnde Van Cranenburgs~ en zal als oude wijze man een zekere respectabele positie hebben in de familieclan. Verder kan het zijn dat hij aan het rentenieren is en daardoor makkelijk beschikbaar is. De jongere Van Cranenburgs~ zullen veel meer door hun dagelijkse plichten in beslag genomen zijn.
Koopt in 1450 van zijn vader hofstede het Zijplant in Warmond.
Alias: Jan Claes Willemsz
Zoons*: Wouter Jansz en Claas Jan Claasz van Cranenburch.
** HRAC, OV70/101, OV78/194, Leenoverdracht, Voogdij, Pest, Demografie, VCK, Van Cranenburch Warmond, Zijplant (Warmond/Alkemade), Van Cranenburch Warmond
# SRO (p 171)

Jan Claes Willemsz van Cranenburg (gb 1415)
** Jan Claes van Cranenburch (gb 1415)

Johan van Kranenburg (1418*-1478*):
Vader: Xx van Cranenborch (gb 1375; Arnhem).
Rentmeester en reddituarius te Arnhem. Ghm NN.
Bron CVM noemt hem in 1453, 1469/70 en 1472.
In 1453 vervult Johan een bestuursambt bij de St Nicolai Broederschap.
Alias: Johan van Cranenborch.
Wapen: > CVM.
Zoon': Jan van Cranenborch (gb 1450; Arnhem).
# CVM

Jan Gielisz van Cranenburg* (1427*-1487*)
Mogelijk een zoon van Gielis Jansz van Cranenburg te Maasland.
Zoon: Adriaen Jansz van Cranenburg.

Jan I van Wassenaar (1428-1496)
Zoon van Hendrik van Wassenaar (burggraaf) en Catharina van der Aa van Gruthuse. Huwt 1e in 1459 Catharina van Craon (9 kinderen). Catharina overlijdt 11.4.1477. Jan huwt 2e in 1482 Jeanne de Haluin, dochter van Joost van Piennes en Jeanne de la Trťmouille.
Wapen*: op zwart veld drie zilveren wassenaars.
Udh 1: Francois, Joost, Jan, Joos, Calane, Margriete, Barbara, Godelijne en Joost. Al deze kinderen zijn vrij jong gestorven.
Udh 2: Jan II van Wassenaar.
** Kranenburg Wassenaar (wapen)
# UGW

Jan Engebrechtsz van Cranenburg* (1433*-1493*):
Vermeld 11.3.1468. Jan erkent schuldig te zijn aan Heynric Jansz een rente van 20 schellingen Hollands per jaar, gaande uit zijn huis in de Kerckstraet (Kerkstraat) in Den Haag (AKD p 418).
De Kerkstraat ligt in de buurt die sinds de 19e eeuw de Archipelbuurt heet, niet ver van de mogelijke locatie van hofstede Cranenburg te Eikenduinen.
Zoons*: Jacob Jansz en Joris Jansz van Cranenburg.
# AKD, HGE

Johan van Cranenburch (1435*-1507*):
Mogelijk een zoon van Jan Meusz van Cranenburg (gb 1400).
Woont mogelijk in Rheden, Zutphen of daaromtrent.
Op 4.10.1469 oorkondt Deryck van der Horst, ridder, landdrost en richter van Veluwen, dat Ulandt, weduwe van Rolooff Aelbertzen gend. van Cuyck, met haar broeder Hendryck van der Weyden, overdraagt aan Johan van Cranenburch een rentebrief dd 2.2.1452 van 16 oude schilden uit de Dystelwert te Reden.
Zoon*: Jan van Cranenburch (gb 1475; Harderwijk).
Nazaten*: Gerrit van Kranenborch (1540; Zutphen/Angerlo) en Christian Kraneborch (gb 1564; Zutphen).
** SCW, CVM
# NAD (Tgn 0370/Heren en graven van Culemborg), Gelders Archief (ivn 4530), archieven.nl 28.9.08

Jan Florysz van Cranenburg* (1438*-1498*)
Mogelijk een zoon van Floris Jansz van Cranenburg (gb 1404).
Vermeld 16.10.1468 waarbij schepenen van Den Haag oorkonden dat Bertolomees Arntsz erkent schuldig te zijn aan heer Jan Florysz, priester, een rente van 4 pond Hollands per jaar, gaande uit 2.5 morgen land in Eskamp in het Westambacht van Den Haag, aan weerszijden van de Moerweg.
Zoon*: Adriaen Jansz van Cranenburg.
# AKD (p 418)

Johan van Cranenborch (gb 1447; Arnhem)
** Jan van Cranenborch (gb 1447)

Jan van Cranenborch (1450*-1510*):
Vrij zeker een zoon van Johan van Kranenburg (gb 1418; Arnhem).
Vermeld 2.8.1467 ivm afname van hooi in Arnhem. (GAA/HGZ 266)
Vermeld 15.9.1474 ivm pacht van accijnzen op bier en wijn te Arnhem. (Oud Arhief Arnhem 1083)
In 1482/83 schepen van Arnhem.
Alias: Jan van Kranenborch, Johan van Cranenborch.
Wapen: > CVM.
# CVM, archieven.nl 28.9.08

Jan Xzn van Cranenburg* (1461*-1521*):
Woont in Eikenduinen. Ghm NN.
Vader van Jacob Jansz van Cranenburg (gb 1496; Eikenduien).

Jan Joostz Tedingh van Cranenburgh (1465*-1534):
Zoon van Joost Jansz Tedingh van Cranenburch en NN.
Vermeld en afgebeeld samen met zijn vrouw NN op een triptiek uit begin 16e eeuw. Hieronder een tekening van de triptiek (RKD IB-107873):

          

De opschrift luidt:

Een teickeningetje na een porretie, en Antijkie uyt 't Huijs van Tedingh van Cranenburgh voort gecome.

In het midden de tekst:

IOHANNIS.XIIII EGO.SUM.VIA. VERITAS.ET.VITA. PSALM.XVI. CONSERVA ME DOIE QVONIA. SPERAVI IN TE: DIXI DOIO DEVS ESTV.QVONIA BO, NORV MEORVM NON EGES.

Daarnaast zijn de donors getekend, vergezeld van hun patroonheiligen en hun wapens met kleurbeschrijvingen. Links: Jan Joostz. Rechts: zijn vrouw NN.
Wapen van Jan: zes kepers op een lichtkleurig veld met lichtkleurige broek en daarop een kraanvogel. Dit is kennelijk het wapen van het geslacht Tedingh van Cranenburg: zeven rode kepers op een goud veld met een broek in blauw en daarop een kraanvogel in zilver; de twee bovenste kepers verdwijnende in de bovenrand.

Gezien de portretten op de tekening lijkt het echtpaar nog aardig jong. Jan Joostz lijkt naar schatting circa 25 jaar oud, een gemiddelde huwelijkse leeftijd voor mannen. De triptiek kan daarom rond 1490 zijn gemaakt. Waarom ze is gemaakt, is vooralsnog formeel onbekend. In ieder geval is het biezonder. Misschien heeft het te maken met het huwelijk van Jan Joostz met NN, dat recent gesloten moet zijn. De jeugdig ogende partners plus de afgebeelde familiewapens versterken samen dit idee. Normaliter symboliseren familiewapens op die wijze de verbintenis of alliantie tussen de geportretteerden. Gezien hun geschatte leeftijden kan dit inderdaad duiden op een huwelijksportret. Het feit dat van dit huwelijk dan een triptiek zou zijn gemaakt, geeft aan dat het bruidspaar uit een vermogend milieu komt en dat het huwelijk een zekere importantie heeft.

De afgebeelde patroonheilige van Jan Joostz moet Sint Andreas voorstellen. Deze wordt iconografisch afgebeeld als een grijsaard met een gespleten baard, die een X-kruis (Andrieskruis) omarmd. Dat laatste doet de patroonheilige van Jan Joostz op de afgebeelde tekening duidelijk ook.
Udh: Cornelia Jansdr Tedingh van Cranenburg (gb 1500; Hoorn).
** Tedingh van Cranenburg, Andrieskruis, Andreas, Schutpatroon, Heiligenverering, Cranenburch Castricum
@ tekening Courtesy RKD
# RKD (IB-107873) 22.10.07, KBG

Jan Xzn Tedingh van Cranenburg (1465*-1525*)
Vader van Cornelia Jansdr Tedingh van Cranenburg.
** Tedingh van Cranenburg

Jan Woutersz van Cranenburg (1471*-1551*):
Zoon van Wouter Dirxz van Cranenburg in Den Haag.
Woont in Den Haag. Ghm NN.
Vermeld op 7.4.1506 ivm de verkoop van 4 kamers met erven aan Convent St Maria op het Spoy in Den Haag (AKD p 85).
Vermeld in 1550 als Welgeborene in Rijnland.
Alias: Jan Woutersz Craen
Udh*: Xx Jansz (gb 1495), Adriaen Jansz van Cranenburg (gb 1501).
** Craen
# AKD, LWR

Jan van Cranenburch (1475*-1535*):
Vrij zeker een zoon van Johan van Cranenburch (gb 1435) en NN.
Woont in Harderwijk*. Huwt in 1524 met Anna van Speulde (Spulde), dochter van 'Lange' Gerrit van Speulde, schepen van Harderwijk 1482-1504, en Cecilia (Celike). Van Speulde is een oud adellijk geslacht op de Noord-Veluwe. In de 16e eeuw zijn ze in bezit van landgoed Huize Hulshorst. Verder hebben ze grote bezittingen op de Noord-Veluwe.
Wapen*: op goud een blauwe kraanvogel met een steen in de rechterpoot.
Zoons*: NN Cranenburch (gb 1511; Harlingen), Johan (gb 1520; Harderwijk), Hendrick (gb 1525) en Gerrit (gb 1527 Harderwijk) van Cranenburch. Gezien de geboortejaren van NN en Johan is Jan van Cranenburch mogelijk eerder gehuwd geweest.
** SCW, Kranenburg Veluwe, Harlingen, Van Cranenburch Bleyswyck (wapen)
# KWS van Commenee, TYE (p 77), thuiskomenopjewer.nl 24.11.09, KBG

John Cranbury (1475*-1535*):
Woont in Devon (= Devonshire/UK).
Vermeld in 1535-36 in bron UKA ivm Inquisitions Post Mortem.
** Cranbury Family Hursley

Jan II van Wassenaar (1483*-1523)
Zoon van Jan I van Wassenaar en Jeanne de Haluin. Huwt in 1511 met Josina van Egmond, dochter van Jan van Egmond en Madeleine de Werdenberg. Jan is ridder van het Gulden Vlies (Brussel, 6.11.1516). Hij is militair en betrokken in de strijd van Holland tegen Utrecht en Gelre. Wordt door door Karel van Gelre opgesloten in een ijzeren kooi en getoond aan het volk. Daarna zit hij tijdelijk gevangen in een kasteel te Hattum. Op 4.12.1523 overlijdt Jan aan een schotwond opgelopen tijdens het beleg van Sloten. Hij wordt 27.1.1524 begraven in de Kloosterkerk in Den Haag.
Uit het huwelijk met Josina van Egmond zijn geboren de dochters Maria en Margaretha. Daarnaast had Jan een bastaardzoon genaamd Andries (1517-1597).
# UGW

Jan Klaasz van Cranenburch* (1483*-1543*)
Mogelijk een zoon van Claes Vranckenz van Cranenburch te Lisse/Warmond.
Vermeld in 1523 als Welgeborene in Rijnland.
# LWR

Jan Willemsz van Cranenburg* (1490*-1570*)
Mogelijk een zoon van Willem Willemsz van Cranenburg* (gb 1450) en NN.
Gehuwd met Neeltgen Gillisdr.
Enige jaren priester en kapelaan van de Anthonis Kapel in Den Bosch.
Vermeld:
- 1528 als keizerlijke notaris.
- 5.12.1528 als priester ivm een schuld van 3 schellingen Vlaams aan Jacob Heynrycxz ivm een erfpacht van een rietveld tussen Den Haag en Ziecken (AKD).
- 1530 als koster van de Hofkapel in Den Haag.
Sinds 11.12.1531 notaris in Den Haag.
- 1536 als koster van de Jacobskerk in Den Haag.
Koopt in 1561 een huis aan de OZ van het Spui (Tr fol 138vs), alwaar hij gaat wonen.
- 1561 koopt een huis aan de OZ van de Volreslaan (Tr fol 48 en 156).
- 1562 koopt een huis in het Voorhout (Tr fol 63).
- 1565 onderneemt een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Op de terugreis wordt hij op Rhodos door de Turken overvallen en gevangen genomen. Jan overlijdt in 1570 in de gevangenis aldaar.
Dochter: Maritgen Jansdr.
# Die Haghe (1902, p 330 ev, 370 ev)

Jan Woutersz van Cranenburch* (1490*-1567*)
Mogelijk een zoon van Wouter Jansz van Cranenburch te Warmond.
Woont in Alkemade (Vrouwe Ven*), waar hij in 1543 24 morgen land pacht van de Abdij van Rijnsburg (MBR 1543).
Vermeld in 1565 en 1566 als Welgeborene in Rijnland.
Zoons*: Jacob Jansz, Joost Jansz en Harman Jansz van Cranenburch.
# MBR, LWR

Jan Dircxz van Cranenborch* (1505*-1565*):
Mogelijk een zoon van Dirick van Cranenborch (gb 1480) en NN in DenBosch.
Genoemd in de Schoutsrekening 1514 van DenBosch ivm verwonding door Aert Danels.

Jan Adriaensz van Cranenborch (1508*-1568*):
Zoon van Adriaen Gheritsz van Cranenborch en NN in Tilburg.
Woont in Tilburg. Ghm NN.
** Cranenborch Tilburg
# RHC Tilburg (ws 22.12.2003)

Johan van Cranenburch (1520*-1580*):
Mogelijk een zoon van Jan van Cranenburch (gb 1475) en Anna van Speulde in Harderwijk.
Broer van Hendrick van Cranenburch (gb 1525; Harderwijk). (GAA/HGZ ivn 990)
Schepen te Harderwijk. Als zodanig genoemd 21.12.1557 ivm een pachtzaak van meester Herman Toll.
In 1568 burgemeester Harderwijk. (GAA/HGZ tgn 0124 ivn 990)
Het bestuur van Harderwijk is tot de 19e eeuw voornamelijk in handen van de Noord-Veluwse adel. Om schepen te worden moet men in die tijd normaliter van adellijke huize zijn en over voldoende prestigieus aards bezit beschikken. Daartoe behoren een sterke financiŽle positie en een prestigieus landgoed met veel grond. Johan van Cranenburch moet in voldoende mate aan deze eisen hebben voldaan, anders kon hij zeker geen schepen worden.
Wapen*: op goud een blauwe kraanvogel met steen in de rechter poot.
Kinderen*: Gerrit van Cranenburgh (gb 1546) en Henrick (gb 1560) en Margritta (gb 1563) van Cranenburch.
=* Johan van Cranenburch (gb 1524), Johan van Cranenburgh (gb 1535)
** Cranenburchgoed Hierden, Van Cranenburch Harderwijk, SCW, Kranenburg Veluwe, Essenburg Hierden, Familiewapens
# Regest ivn 474/fol 103v, TYE (p 82 ev), archieven.nl 28.9.08

Johan van Cranenburch (1524*-1584*)
Woont 1559 in ambt Ermelo buurtschap Hoephuyzen (Hoophuizen) tzv de Monyckensteeg.
Hoophuizen is anno 2005 een dorp aan het Veluwemeer NO van Harderwijk en Hierden. Mogelijk woont Johan op het Cranenburchgoedje, dat tussen Hierden en Hoophuizen moet liggen.
=* Johan van Cranenburch (gb 1520), Johan van Cranenburgh (gb 1535)
** Cranenburchgoedje Hierden, Essenburg Hierden, Xx Gielisz te Cranenborch (gb 1475)
# SNV (16.8.1559, ivn 2, p 33)

Jan Mathijsz Cranenburgh (1528*-1588*):
Vrij zeker een zoon van Mathijs Dircksz Cranenburgh (gb 1495) en NN te Warmond.
Woont in 1568 in Rijpwetering waar hij land pacht van de Abdij van Rijnsburg. Mogelijk is Jan dus bouwman aldaar.
# MBR 1568

Jan Heijnrijcxz van Cranenburch' (1532*-1592*):
Zoon van Heijnrijck Claesz van Cranenburch (gb 1503) en NN in de buurt Catwijck te Pijnacker. Woont in buurt Catwijck te Pijnacker. Ghm NN.
Vermeld in bron TPP:
1553: Jan Heijnrijcxz. bruijct van meester Cornelis Aerntz. in de Grote Spiegel binnen Delff zesdalff hont lants om IIII £ II st. VI p. Idem bruijct van Jan Ariaen tot Pijnacker XIIĹ hont lants om VI £ V st. [fol. IIIIv] Idem bruijct noch van de kerck tot Pijnacker anderhalff mergen om III £ XI st. III p. hier wordt ofgetogen die twee derden delen alzoe die kerck exempt is, blijft alhier voor 't derden deel XXIII st. IX p. Idem bruijct noch after Catwijck als eijgen zes mergen getauxeert voor XII £ XII st. Compt voor den Xen penninck II £ VIII st. IIII p.
totaal grond 1553: 1.5Morgen+6M= 7.5 Morgen
Jan Heijnrijcxzs. huijs [in Catwijck] getauxeert siaers voor VII £.
1557: Jan Heijnrijcxz. bruijct van Sassebout Cornelisz. tot Delft eene mergen gelegen voor Catwijck om IIII £ X st. [fol. XX] Idem bruijct noch van Jan Ariaen tot Pijnacker twee mergen gelegen voor Catwijck om VI £. Idem bruijct noch van de kerck tot Pijnacker IĹ mergen gelegen voor Catwijck om IIII £ X st. hijer offgetogen d'exemptie van de kerck, blijft voor 't IIIen deel XXX st. Idem bruijct noch als eijgen IIII mergen, noch III mergen, noch eene mergen ende noch IIII hont facit VIII mergen IIII hont al gelegen after Catwijck getauxeert voor XIX £ X st. Somme XXXI £ X st. compt voor den Xen penninck III £ III st.
totaal grond 1557: 1Morgen+2M+1.5M+4M+8M+4Hont= 17.1 Morgen
Jan Heijnrijcxzs. huijs [in Catwijck] voor VII £ siaers compt XIIII st.
** Cranenburch Pijnacker
# TPP, KBG

Jan Dircxz van Cranenburch* (1533*-1593*)
Mogelijk een zoon van Dirck Woutersz van Cranenburch in Den Haag.
Kerkmeester in Wassenaar.
Genoemd 12.1.1568 ivm verhoren ivm ongeregeldheden in de kerk van Wassenaar op 21.9.1566. (J. Smit: Den Haag in de Geuzentijd, 1922).
# WST 5.4.2007, KBG

Johan van Cranenburgh (1535*-1605*):
Mogelijk een nazaat van Theodorus van Cranenburgh (gb 1305) te Nijbroek, i.c. een zoon van Xx van Cranenburgh (gb 1490) in Deventer.
Johan wordt in 1570 beleend door leenvrouw Margriet (Margaretha Rickss, weduwe van Reijner van Brienen, zoon van Reijner van Brienen senior en juffer Eefsche van Brienen) met het Larisgoed in buurtschap Veremse (Emst) te Epe. Larisgoed is ca. 23 molder roggeland groot en 1 schepel. Johan is voogd en momber van Joffer Eefsche van Brienen, weduwe van Reiner van Arler.

Bron geldersarchief.nl 15.9.08 schrijft over het Emsterhof in Epe o.a.:

Allereerst werd in 1482 een zekere Arent van Brienen beleend met het Emsterhof en na hem -in 1502- zijn zoon Hendrik van Brienen. De familie Van Brienen was een vooraanstaande riddermatige familie, bezaten diverse kastelen en stonden in de gunst bij diverse Gelderse hertogen.≺ Na Hendriks dood werd in 1526 zijn zoon Arent van Brienen beleend, die op zijn beurt weer werd opgevolgd door Johan van Brienen, een geestelijke. Zijn belening staat niet in de registers. Wel meldde het leenregister dat Johan in 1531 het nabijgelegen Larysgoet verwierf, eveneens een leen van het huis Putten. Dit goed is vrijwel zeker identiek met het Pijkerensgoed dat thans nog aan de doorgaande weg tussen Emst en Epe ligt (aan de overkant van de schaapskooi).≺ Al voor 1550 verkocht Johan de twee leengoederen aan zijn zwager en zuster Reijner van Arler en juffer Eefsche van Brienen. Zijn zuster liet dit pas na de dood van haar man belenen.          

Het Larysgoet anno 2008.

Het oude Larysgoet heet anno 2008 het Pijkerensgoed. Sinds 1903 woont er de familie Berkhoff. Het goed ligt aan de Eperweg te Emst, tegenover de schaapskooi aan de Korte Laarstraat hoek Eperweg.

- Chronologie
Op grond van de verdere tekst van bron geldersarchief.nl over het Emsterhof te Epe en andere bekende feiten is de volgende chronologie te reconstrueren:
1430 Familie Van Arler bezit schoutambten Putten en Nijkerk.
1482 Arent van Brienen beleend met het Emsterhof in Emts bij Epe.
1500-1563 Reijner I van Arler.
1502 Hendrik van Brienen (zv Arent) beleend met het Emsterhof.
1522-1531 Reijner I van Arler schout van Putten en slotvoogd van kasteel Hulckestein bij Nijkerk.
1526 Johan van Brienen (zv Hendrik) beleend met het Emsterhof.
1531 Johan van Brienen verwerft het nabijgelegen Larysgoet, leengoed van huis Putten.
1535-1605 Johan van Cranenburgh.
1545-1621 Hendrik van Arler, zoon van Reijner I en Eefsche van Brienen. Hij woont mogelijk in Harderwijk, waar hij o.a. gildemeester van de Sint Greogorius Gilde is. Naast de goederen in Emst is hij ook medebezitter van het stamgoed Arler in Putten.
1548-1587 Reijner II van Arler, zoon van Reijner I en Eefsche van Brienen.
1549 Johan van Brienen verkoopt Emsterhof en Larysgoet aan zijn zwager en zuster Reijner I van Arler en juffer Eefsche van Brienen.
1563 Reijner I van Arler sterft. Johan van Cranenburgh is voogd en momber van joffer Eefsche van Brienen. Eefsche verdeelt de twee leengoederen onder haar zoons. Reijner II van Arler (15 jr; zv Reijner en Eefsche) krijgt de Emsterhof. Hendrik van Arler (ouder broer van Reijner II) krijgt Larysgoet.
1569 23.5 Reijner II van Arler junior (gb 1548) meerderjarig en doet leenhulde.
1573 Reijner II van Arler huwt jonkvrouw Margaretha Rickss (gb 1551).
1587 Reijner II van Arler sterft. Margaretha Rickss wordt leenvrouw.
1587 Johan van Cranenburgh beleend met Larysgoet door Margaretha Rickss (= leenvrouw Margriet).
1605 Johan van Cranenburgh sterft. Hendrik van Arler krijgt Larysgoet.
1621 Hendrik van Arler (gb 1545) sterft.
1622 25.2 Reijner III van Arler (zv Hendrik) beleend met Emsterhof en Larysgoet.
1631 Margaretha Rickss sterft.

Aangzien Johan van Cranenburgh in 1563 voogd en momber is van Eefsche van Brienen, hoort hij waarschijnljk tot de familiaire kring van de Van Arles en/of Van Brienens. In die tijd treedt normaliter op als voogd van een vrouw de oudste man in vaderlijke lijn op. (> Voogdij) Dat zou dan een Van Brienen moeten zijn. Aangezien Johan een Van Cranenburgh is, treedt hij mogelijk op als vertegenwoordiger van de Van Brienens. Dat kan betekenen dat zijn moeder een Van Brienen is. Mogelijk was zij een tante van Eefsche.
Nazaat*: Johannes Dalwich van Cranenburg (gb 1728; Epe).
** Deventer
@ foto @ B.C. Kranenburg
# Reeks 124 Van Dael, geldersarchief.nl 15.9.08

Jan Claesz Cranenburgh (1543*-1603*)
Zoon van Claes Dirck Vranken Cranenburgh en Maritgen Jacobsdr. Geboren en wonend op de Vrouwe Ven te Warmond/Alkemade. Gehuwd met Maritgen Cornelisdr. Jan en Maritgen wonen tov de Slickvaart en tnv de Mathias Kerk te Warmond. Ze bezitten 20.5 morgen en 43 hond land, 8 kennipakkers en 3 kennipwerven, 2 huizen en diverse koeien, alles gelegen in de Vrouwe Ven. Zij lijken redelijk vermogend.
Jan overlijdt in 1603*. Zijn nalatenschap wordt verdeeld in een acte dd 3.2.1604. Jan laat o.a. een schouwschuit na, wat kan betekenen dat hij werkte voor het hoogheemraadschap, die verantwoordelijk is voor het waterschap. Een schouwschuit is een platbodem die wordt gebruikt om het watergebied te schouwen (inspecteren).
Udh: Jan Jansz, Jacob Jansz, Adriaentgen Jansdr, Maritgen Jansdr, Cunera Jansdr en Willem Jansz Cranenburgh.
Mogelijk ook Wouter Jansz Jansz van Cranenburch.
# VVB, DAB

Jan Xzn Cranenburch (1545*-1605*):
Zoon van Xx Cranenburch (gb 1510) en NN te Amsterdam*.
Udh: Jan Jansz Cranenburch (gb 1580; Amsterdam).

Jan Willemsz Cranenburgh (1550*-1626*)
Zoon van Willem Vrancken Cranenburgh en Maritge Cornelisdr.
Geboren in Warmond. Ghm Neeltje Jacobsdr.
Udh: 3 zoons en 4 dochters (gb 1606*-1621*).
W.o. mogelijk Annetgen Jans Cranenburch (gb 1590).
¶ Op 12.3.1618 koopt Jan voor Fl 600,- een stuk akkerland op de hoek van de Langeweg in Rijpwetering. Hij bouwt er een herberg die hij de Rode Vos noemt, ook wel De Vos of Het Vosken genoemd. Mogelijk ontleent hij die naam aan de brouwerij Het Vosje met wie hij een contract sluit. Op 16.12.1619 leent hij namelijk '1200 gulde munten' ŗ 6 1/4 % om zijn zaak te financieren. Hypotheekhouder is Symon Mathijsz, een brouwer en biersteker aan de Spaarne in Haarlem. Verder leent Jan Fl 200,- die hij renteloos onder zich mag houden zolang hij bier blijft betrekken van genoemde brouwer. Die Fl 200,- moet hij 'promptelijck' terugbetalen als hij besluit uit 'het tappen te scheyden' of bij een andere brouwer bier af te nemen. De 'vergunning' van Fl 200,- aan gehaalde bieren wordt hem overhandigd door Dirck Huygens Huygsloot, biersteker op de Ade.
¶ De herberg is geen vetpot. Volgens een acte van alimentatie krijgen zijn kinderen op hun 20e verjaardag, of eerder bij huwelijk, elk Fl 50,-. In 1627 wordt de herberg verkocht en wordt de erfenis verdeeld.
¶ Jan overlijdt omstreeks 1626. Zijn vrouw Neeltje Jacobsdr hertrouwt met Cornelis Aelbertsz Cap, een boer op de Ade.
# SRO (p 61)

Hans van Cranenburch (1552*-1612*):
Woont in Tiel of daaromtrent. Ghm NN.
Vermeld in Rechterlijk Archief Tiel (ivn 302; Vrijwillige rechtspraak 1585-1589).
# google 13.10.08 (Index op schepensignaten 1585-1589; Genealogische Werkgroep Betuwe)

Jan Xzn van Cranenburch (1552*-1612*)
Woont in Delft*. Ghm NN.
Zoon: Jan Jansz van Cranenburch (Delft; gb 1587).

Jan Xzn van Cranenburch (1563*-1613*)
Woont in Utrecht*. Ghm NN.
Udh: Aert Jansz van Cranenburch (gb 1598).
=* Jan Aelbertsz Cranenburgh (Warmond)

Jan Aelbertsz Cranenburgh* (1565*-1625*)
Mogelijk een zoon van Aelbert Matheusz Cranenburgh* en NN.
Jan is boer in de Vrouwe Ven (Alkemade). Hij koopt in 1591 van de Abdij van Egmond een stuk weiland van 4 morgen op de hoek van de Stroomsloot en de Stinksloot voor 425 pond. Zijn boerderij staat aan dit weiland. Daarachter ligt land van Zacharias Claesz Cranenburgh, een oom van hem.
Zoon*: Aert Jansz van Cranenburch.
# SRO (p 177)

Jan Claesz Cranenburgh (1563*-1640*):
Mogelijk een zoon van Claes Thijsz Cranenburgh te Groningen.
Woont in Groningen buiten de Poelpoort omtrent de molen.
Spanheim: Woont tot 1632 als vrijgezel aan de Dollersdijk aan de Grijse Monnike in Midwolderhamrik (> Nieuwolda). Huurt daar 8.5 deimt (4.3 Ha) land.
Op 20.1.1637 is hij eigenaar van een graf in de Broerkerk te Groningen.
Huismerk 818 GBG.
Zoon*: Lambert Jansen Kranenburg.
** Broerkerk Groningen
# GBG (4990), Spanheim

Jan Xzn van Cranenburch (1566*-1626*)
Woont in Eikenduinen*. Ghm NN.
Zoon: Cornelis Jansz van Cranenburch.
=* Jan Aelbertsz Cranenburgh (Warmond)

Jan Claesz van Cranenburch (1570*-1653)
Mogelijk een zoon van Claas Claesz Cranenburgh uit Warmond.
Geboren en wonend in Amsterdam.
Huis: Herenstraat, Goudsbloemstraat (1625), Molenpad buiten de St Anthoniespoort (1637-38), Damstraat (Halsteeg) en Pijlsteeg (1641-42).
Erf: Pijlsteeg (1644-45).
Huwt 1e Belytje Govertse (Belitje Goverts) van Keulen (Cuelen, Sneewint).
Udh: Pieter (gb 10.1.1616), Jan (gd 10.9.1617), Govert (gd 30.10.1622), Engeltje (gb 1624), Stijntje (gd 8.9.1626) en Dirk (gb 1630).
Mogelijk ook Wouter Jansz van Cranenburch (gb 1611).
Door de dood van Belytje komen de kinderen 28.3.1640 tot hun mondigheid onder toezicht van het Weeshuis van Amsterdam. M.u.v. Pieter. Mogelijk is hij inmiddels verhuist naar Utrecht.
Huwt 2e 1641 (otr 27.9.1641) Grietje Jacobs.
Udh: geen kinderen bekend.
Jan Claesz is begraven op 6 juni 1653 in de Zuiderkerk te Amsterdam.
Mogelijk bevindt zich in het Gemeente Archief (sub NotarieŽl Archief) te Amsterdam een testament van Jan Claesz.
Alias: Jan (Claesz) Cranenberch, Cranenburg, Cranenburch, Cranenburgh
** Van Cranenburgh Amsterdam
# AVK, JKE, GA Amsterdam

Jan Cornelisz Cranenburgh (1570*-1630*)
Mogelijk een zoon van Cornelis Franken Cranenburgh (gb 1539) uit Warmond.
Woont in Heiloo.
In 1608 doet Willem Jacobsz IJpelaan te Heiloo afstand van het voogdijschap van Aris Wilbertsz. In de acte worden ook genoemd Jan Cornelisz Cranenburgh en Claes Jacobsz Cranenburgh.
** Tedingh van Cranenburgh
# AFY

Jan Jansz Cranenburgh (1580*-1603*)
Zoon van Jan Claesz Cranenburgh en Maritgen Cornelisdr op de Vrouwe Ven te Warmond.
Woont op de Vrouwe Ven te Warmond/Alkemade.
Jan laat een zoontje achter, mogelijk genaamd Claas Jansz Cranenburgh (gb 1600).
** Xx Jansz Cranenburgh, Claas Jansz Cranenburgh
# VVB, KBG

Jan Jansz Cranenburch (1580*-1640*):
Zoon van Jan Xzn Cranenburch (gb 1545) en NN te Amsterdam*.
Is bakker te Amsterdam, waar hij mede-eigenaar is van een winkel op de Haarlemer Dijck hoek Van Gouwenaars Steeghen.
Wordt genoemd in acte 5.12.1630 (Gem. Archief Amsterdam NA568).

Inventaris ende specificatie van allen den goederen nagelaten bij z. Grietje Gerrits sulcx zij die selve metter dood dese werelt ontruijmt ende met Jan Jansz. Cranenburch coeckebacker binnen deser stede Amsterdam int gemeen beseten heeft. Postscriptum: Aldus geinventariseerd in Amsterdam in den sterffhuijs van de voors. wijlen Grietje Gerrits gestaen op de Haarlemer dijck opt hoeck vant gouwenaers steechgen op de 5-e 6-en ende 7-en december 1630 in presentie van Pr. Anthonisz. ende Jacob Jansz. Hollesloot als getuigen ...
# Gem. Archief Amsterdam

Hans Cranenburch (1584*-1644*):
Woont in Amsterdam. Ghm Pietertje Jacobs.
Dochter: Annetje (gd NH 1619).
# GA Amsterdam

Jan Gerrits van Cranenburch (1585*-1656*):
Zoon van Gerrit Cornelisz Cranenburgh en NN te Warmond.
Geboren en wonend in Warmond.
Later wonend in Oegstgeest, daarna weer in Warmond.
Huwt in 1605* met Jannetgen Jans van Croonesteyn.
Udh*: Cornelis Jansz van Cranenburch (gb 1608).

Jan begint als timmerman in Oegstgeest. Rap daarna ontwikkelt hij zich verder tot projectontwikkelaar, gevestigd nabij het Buurpad. In 1636 koopt hij daar een woning met erf en teelland. Op het teelland bouwt hij later een tweede huis. In 1548 verkoopt hij zijn eigen huis aan Isaac Jacobsz en het tweede huis aan Dirck Cornelisz Kunst. Een maand later koopt hij een teelcroft (stuk tuinbouwgrond) aan de Lijdwech en de Santsloot in Oegstgeest. De rest van het land en een huis geeft Jan october 1648 in onderpand voor een geldlening. Het huis heeft hij zomer 1648 zelf gebouwd. Op 22 januari 1650 verkoopt Jan deze grond met huis aan Claes Jacobsz en Gerrit Cornelisz. Het noordelijk deel van de de teelgrond houdt Jan in eigen bezit, om die op 19.8.1651 te verkopen aan Willeboort Dammasz van der Veer. Het hele complex wordt in 1680 verkocht aan de Armenmeesterst van Oegstgeest. Dit complex aan de Wyttenbachweg dient eerst als Armenhuis en later als Raedhuis.

                     

het Raadhuis anno 1878  

Op 30.7.1646 koopt Jan herberg 'De stad Rome' in Warmond van Jan Pellen van Heemskerck samen met 'huysinge, wagenschuyr, barchhuis en erve'. (RA Warmond 8).

Jan wordt genoemd 19.3.1651 in bron UPB:

Bruijn Joostensz van Wassenaer, te Rijnsburg, stelt zich borg voor Jan Pelle van Heemskerck, te Scheveningen, die 475 gld geleend heeft van Jan Gerritsz Cranenburch, te Oegstgeest. Elias Ardes, baljuw van Rijnsburg, stelt zich contreborge voor Van Wassenaer. Getuigen: Jonas van Taerling en Floris Cornelisz.

NB Er bestaat in die tijd een Floris Cornelisz Cranenburgh (ZA), mogelijk afkomstig uit Warmond.

Vermeld 16.11.1651 ivm een proces tegen hem. (Regio Archief Leiden)

Genoemd 11.12.1651 in bron UPB:

Verklaring van Boudewijn Sijmonsz Coddeus, deurwaarder van de gemene landsmiddelen, op verzoek van Lauwrens Dirxsz de Jong, pachter [te Rijnsburg]. Betreft Jan Gerritsz Cranenburch, bijgeseijt Jan Sickelsz(?), herbergier te Warmond alwaer Rome uijthangt. Getuigen: Jacop Willemsz van Veen en Evert Engelsz Langevelt [beiden te Rijnsburg].

Op 22.9.1653 verkoopt Jan Gerrits herberg en huis met toebehore weer voor totaal 4790,- gulden aan Wouter IJsbrandtsz en Andries Hendricx van Hoogervorst te Leiden.
(RA Warmond 9).

Genoemd 16.6.1654 in bron UPB:

Pieter Lobos bekent 60 gld schuldig te zijn aan Jan Gerritsz Cranenburch, te Oegstgeest. Getuige: Dirck Dircksz Voet.

Jan Gerrits overlijdt in 1656*. Na zijn dood woont Jannetgen Jans in Oegstgeest. Zij hertrouwt in 1657 (otr 13.12) te Leiden met Willem Pietersz van Leeuwen.

Herberg 'De stad Rome' bestaat anno 2005 nog steeds. In de loop der eeuwen is het pand enige malen verbouwd. De laatste verbouwing dateert van 1910.

                     

Tegenwoordig is Stad Rome een gerenommeerd Frans Grill Restaurant met de zelfde naam aan De Baan 4. Sfeer en ambiance zijn er voortreffelijk.

Alias: Jan Gerrits/Gerritsz (van) Cranenburch/Cranenburgh
@ foto © Tiedlight ®
# TVP, DTB NH (otr) Leiden (ivn 12 fol 090v), UPB, G. Schwenke, DAB, FRI

Jan Jansz van Cranenburch (1587*-1648*)
Ghm Annetgen Jansdr.
Genoemd 1627-1632 in Archief RHC Delft ivm inventaris boedel van hem en Annetgen, met rekeningen en staat van scheiding van de goederen van de kinderen.
Dochter*: Engeltje Jans van Cranenburch.
# RHC Delft (archiefnr 27/2632 + bijlagen)

Jan Cranenburch (1590*-1650*)
** Jan Claesz van Cranenburch (gb 1590)

Jan Thijssen Kranenburg (1590*-1650*):
Vrij zeker een zoon van Thijs Claesz Kranenburg en NN in Scharmer.
Woont in Scharmer waar hij vrij zeker veeboer is. (> FW Kranenburg Scharmer)
Jan is in 1644 verwikkeld in een juridische strijd met Greetje Hiddinghe (weduwe van Roelof Jansen/Hindriks) over een vermeende renteschuld. Greetje woont aan de Brede Marckt (Groningen*). Het is een nogal complex proces, waaraan vele sessies worden besteed. Gezien de context is Roelof Jansen/Hindriks mogelijk een zoon van Jan Thijssen. Temeer daar zijn andere zoon Harcke Jansen ook de alias Hindricks heeft en Roelof een typische voornaam is bij de Kranenburgs~, i.b. in de provincie Groningen. Bovendien heeft Jan Tijssen een broer met de naam Hindrick Theis Kranenburg.
Aangezien Jan waarschijnlijk een zoon heeft met de naam Harcke, hoort Jan Thijssen mogelijk tot de Doopsgezinde Kerk. (> Harke)
Alias: Jan Thijss.
Zoons*: Harcke Jansen (alias Hindricks!), Claes Jan Ties, Albert Jans, Arent Jans, Berent Jans, Geert Jans, Hindrick Jans, Remmert Jans, Willem Jans, Eyse Jans, Roelof Jansen (alias Hindricks!), Thijs Jansen en Hiskias (gb 1635) Kranenburg.
** Harke, Doopsgezinden
# HJK Groningen (23.1. en 22.10.1644), KHF, KBG

Jan Kranenborgh (1591*-1651*)
Woont in Amsterdam*. Is gehuwd met Belytjen Sneewint*.
Dochter: Styntje (gb 8.9.1626).
** Jan Heinricsz van Cranenborch, Jan Cranenborgh (gb 1626; Delft)
# AVK

 

Jan Roelofs Kranenburg (1595*-1673*):
Zoon van Roelof Claesz Kranenburg (gb 1570) en NN te Groningen of Noorddijk.
Woont in Noorddijk, waar hij kerkvoogd is. Assessor (assistent, adviseur) van het Gericht te Selwerd. Ghm NN.
Wapen: I: op goud een halve Friese adelaar in zwart; IIa: op rood een zwarte xsiga; IIb: op goud drie klavers in groen 1-2 gplaatst. De helm betekent dat Jan ridder is.
 
Op de gevelsteen boven de deur van de Stefanus Kerk (NH) te Noorddijk blijkt dat Ian Roelofs in 1648 adsessor is van het Gerecht in Selwerd en kerkvoogd in Noorddijk. Verder is op de gevelsteen zijn wapen afgebeeld. Wapenelementen IIa en IIb komen ook voor bij andere Kranenburgs in Groningen. Mogelijk heeft Jan Roelofs het wapen rond 1630 zelf ontworpen. De xsiga (huismerk) lijkt afkomstig van zijn vader. De drie groene klavers op goud zijn mogelijk door hemzelf toegevoegd, wat betekent dat hij boer is en minstens 15 Ha grond bezit. (> Klavers) De halve Friese adelaar komt veel voor in Friese familiewapens. Noorddijk ligt in de Groninger Ommelanden en dat gebied is van oudsher Fries.

De namen Stechman en O. de Valcke op de gevelsteen komen verder voor in relatie met Kranenburgs. In 1750 heeft Harke Jans Kranenburg in Scharmer als zwet (buurman) o.a. kapitein O. de Valke, mogelijk een kleinzoon van O. Valcke op de gevelsteen. Aangezien Jan Roelofs kerkvoogd is in Noorddijk, lijkt het waarschijnlijk dat hij daar ook woont, temidden van zijn kerkgemeente.
Udh*: Harcke Jansen Kranenburg (gb 1620; Warffum) en Eyse Jans Kranenburg (gb 1635; Scharmer).
** GXW (Xsiga), Stechman, Noorddijk, Selwerd

 
Jan Heinricsz van Cranenborch (1596-1656*)
Geboren en wonend in Amsterdam.
Mogelijk een zoon van Heinrik Claasz van Cranenburch en NN.
Ghm Jannetje Dierics.
** Jan Kranenborgh (Amsterdam), Jan Cranenborgh (Delft)
# JKE, KBG

Jan Hindricks Kranenburg' (1600*-1680*):
Mogelijk een zoon van Hindrick Claesz Cranenburgh te Groningen.
Woont in Scharmer. Ghm NN.
Vermeld op 4.4.1622 als eigenaar van een graf in de Broerkerk te Groningen (GGW 4900). Op 18.2.1708 is Jan Stechman de eigenaar.
Vermeld 1670 op de lijst KHF van Scharmer ivm betaling hoofdgeld. Volgens deze lijst is hij wever.
Udh*: Albert Jans, Arent Jans, Berent Jans, Claes Jans, Eyse Jans, Geert Jans, Remmert Jans, Willem Jans, Hindrick Jansen, en Roelef Jansen Kranenburg.
** Broerkerk Groningen, Stechman
# GGW, KHF, KBG

Johan Bom van Cranenburch (1600*-1665*)
Mogelijk een zoon van NN van Cranenburch en NN Bom (Boem) te Dordrecht.
Bron ONAR noemt in 6.8.1620 ene Johan Bom van Cranenborch als brouwer te Dordrecht. Dit kan haast niet anders dan Johan Bom van Cranenburch zijn.
Gestorven in 1665* te Dordrecht en aldaar begraven in de Grote Kerk (NH). Zijn grafsteen ligt sinds de 1930s onder een houten vlonder met kerkbanken in het middenschip van de kerk. Daarop staat:

HIER LEYT BEGR...
MR. JOHAN BOM ...
CRANENBURCH

Gezien de nabijgelegen grafstenen kan Johan ergens rond 1665 zijn begraven.
** Bom van Cranenburgh, GKD
# GKD, ONAR, FRI

Jan Kranenburg (1605*-1665*):
Ouders*: Dirck Crijnen Cranenburgh en Liesje Adriaanse Boender in Strijen.
Alias*: Jan Dircksz Cranenburgh.
Zoon: Jan Jans Kranenburg (gb 1640) te Fijnaart en Heijningen.

Jan op de Cranenborch (1605*-1665*):
Mogelijk een zoon van Christian Kraneborch en NN te Vorden.
Woont vrij zeker op boerderij Kranenburg in Vorden. Ghm NN.
Zoon: Egbert op de Cranenborch.
** Kranenburg Vorden
DTB Zutphen, JNZ, KBG

Jan Reyersz van Cranenburch (1607*-1667*)
Geboren in Katwijk/Rijn. Zoon van Reyer Hesselsz van Cranenburch en Aaltje Jansdr.

Jan Dircxsz van Cranenburch (1609*-1669*):
Zoon van Dirck Fransz van Cranenburch (gb 1573) en NN in Warmond.
Is timmerman/ondernemer annex molenmaker in Warmond. Ghm NN.
Genoemd in transportacte dd 17.4.1633 (GA Warmond ivn 1195 Deel P. fol. 135):
De gebroeders Cornelis Dircxsz Cranenburch en Jan Dircxsz van Cranenburch, timmerluiden en erfgenamen van Dirck Fransz van Cranenburch, timmerman te Warmond, transporteren op 17 april 1633 aan Wijven Henricxdr, weduwe van Pieter Maertesz Rousch:

seecker huijsken ende erve, met alle 't geene daer inne, ende aen aert, ende nagelvast es, staende ende gelegen binnen de voorsz. heerlicheijt van Warmont. Belent ten noortwesten Benjamin Sampsonssz. Cuijper, met een gemeene scheijmuijer ten noortoosten Frans Bouderije boratwercker ende Pietertgen Bouderije sijn suster, ten suijtoosten Dirck Geritsz. Poelman mede met een gemeene scheijmuijer ende ten suijtwesten de gemeene laen.
Koopsom: 275 gulden.
Genoemd in transportacte dd 23.12.1636 (GA Warmond ivn 1195 Deel Q fol. 169v):
Jan Dircxsz van Cranenburch, timmerman te Warmond, transporteert op 23 december 1636 aan Albert van Wassenaer, heer van Alkemade etc.:
sekere oude huijsinge, schuijer ende erve staende ende gelegen in de voorsz. heerlicheijt van W[armon]t welcke oude huijsinge den heere cooper alreede heeft gedaen demolieren ende in plaetse vandien een nijeuwe huijsinge heeft doen bouwen ende dit soo groot ende cleijn als 't voorsz. erve in sijne naervolgende limiten begreepen wert. Belent ten noortoosten de wed[uw]e ende erffgenamen van Daniel Jansz. Smit, ten suijtoosten Gerit Dircxsz. Sichem, ten suijtwesten Dirck Cornelisz. Clinckenberch, ende ten noortwesten Corn[eli]s Geritsz. Schenaert, ende dit eerst mette belastinge van een oortgen sjaers thijns aencomende den heere van Haserswoude, noch met een halff waterbanwerck leggende in de Leede staende ten schouwe van Dijckgraeff ende Hooge Heemraiden van Rijnlant, ende noch mette belastinge van twee hondert vijftich gulden hooftsoms aencomende 't weeskint van Jan Corn[eli]sz. Cool tot Leijderdorp.
Koopsom: 288 gulden en 15 stuivers.
Genoemd 11.1.1641 in testament Neeltge Willems bijgenaamd Aeltge Buijr of Alebuers uit Warmond. Zij stelt tot haar erfgenamen aan:
Jan Dirxz. Cranenburch, Cornelis Dirxz. Cranenburch, Gerijt Dirxz. Scheur, timmerluijden, Geertgen Dircxdr. wedue van Gerrit Cornelisz. den Haen, Erm Dircxdr., huijsvrou van Jan Hendricxz. bijgenaemt Geus ende Dircxen Alebuers wedue van Crijn Crijnsz. alle wonende tot Warmont
dd. 11 januari 1641.
Genoemd in acte dd 19.1.1643 (GA Warmond ivn 1196 deel T fol 83):
Cornelis Dirxz. Cranenburch voor hem selven noch de rato caverende voor Jan Dirxz. sijn broeder, Geertgen Dirxdr. wedue van Gerrit den Haen, Gerrit Dirxz. Sichem ende Jan Henrixz. de Geus als man ende voocht van Ermpgen Dirxz. alle wonende tot Warmondt de welcke bekende vercoft te hebben aen Jan Gerritsz. Sichem als 't recht van naestinge van Gerrit Hermansz. van der Spoor vercregen hebbende volgens sententie gewesen bij schout ende schepenen van Warmondt op den VIe january 1642 ende dienvolgende wettelijc opdragende zijn bij desen aen den voorn. Jan Gerritsz. of sijns actie vercrijgende seker huijsge ende erve met alle 't gene daer inne aen aert ende nagelvast es, staende ende gelegen in de voors. heerlicheijt van Warmondt belent ten noortoosten de wedue van Gerrit Dirxz. van Griecken, zuytoosten de Buijrstraet, zuytwesten ende noortwesten Gerrit Hermansz. voorn[oem]t streckende uyt de noortwestgevel met een roede lenckte aen de Heerewech.
Koopsom 110 gulden
dd. 19 januari 1643
Bouwt samen met zijn broer Cornelis Dircxz van Cranenburch de molen van Leimuiden.
** Van Cranenburch Warmond

 
Jan Cranenborch (1610*-1670*):
Woont mogelijk op hoeve Cranenborg te Beltrum.
Vermeld 1643, 1645, 1646 en 1647 in bron ORAB (ivn 2).
** Beltrum (hoeve Cranenborg)
# ORAB

Jan Jacobsz Kranenburg' (1610*-1704):
Zoon van Jacob Claesen Kranenburg en Anne Heijnens. Geboren in Scharmer*.
Woont sinds 1620* in Kantens. Ghm Gebbe Xx. Diaken van de NH Kerk in Kantens.
Vermeld 7.9.1704 in Register Lidmaten NH Kerk Kantens sub Diakenen:

    Moij [= tante] Gebbe huisvr. van Jan Jacobz (doot)

Vermeld 13.3.1705 in genoemd Register ivm zuster Grietie Jacobs. Uit deze tekst blijkt Gebbe nog te leven, zodat de tekst van 1704 lijkt te moeten slaan op de dood van Jan Jacobsz.
Udh*: Reinder Jans Cranenburg (gb 1654) en en Harmen Jans Cranenborg (gb 1660).
# menneglas.nl 20.11.08

Jan Ingen Cranenburch (1611*-1671*):
Zoon van Ingen Teunisz Cranenburch en Maritge Huijgen in Bleiswijk.
Op 6.2.1646 koopt Jan voor 825 gulden een huis en erf staande in de Halvemaenstraet te Delft. De zelfde dag verkoopt hij het huis onder de zelfde condities door aan Jan Joosten Metsu. Mogelijk is Jan vastgoedhandelaar.
# ONAR (6.2.1646 ivn 179), HBB, GA Rotterdam (AAB 742 nr 8 dd 22.9.1640)

Jan Corsz Cranenburgh* (1615*-1680*)
Mogelijk een zoon van Cors Pietersz Craenenburgh en Trijntgen Dircxdr in Hazerswoude.
Bouwman in Woubrugge.
Vermeld 1674 in bron KFR.
Alias: Jan Corsz Craen.
Zoon: Pieter Jansz Cranenburgh (gb 1640).
Mogelijk ook Thomas Jansz Kranenburg (gb 1650).
** Craen
# KFR

Jan Rijcksz van Cranenburch (1615*-1675*)
Zoon van Rijck Hesselsz van Cranenburch en Jannetgen Pietersdr te Rijnsburg.
Genoemd 1623 in bron KHR ivm hoofdgeld vader.
Niet genoemd 2.6.1638 in bron UPB ivm testament vader!
Niet genoemd 4.9.1640 in bron UPB ivm testament vader!
Waarom Jan niet genoemd wordt is onbekend.
Genoemd 29.1.1649 in bron UPB ivm testament van Crijntgen Cornelisdr van Couwenhove.
|: 29.1.1649. Testament van Crijntgen Cornelisdr van Couwenhove .... Getuigen: Pieter Cornelisz Swaen en Jan Rijcken [van Cranenburch].|
Alias: Jan Rijkcen van Cranenburch
# Trouwboek NDG Rijnsburg, KHR, UPB

Jan Jansz van Cranenburch (1617-1677*)
Zoon van Jan Claesz van Cranenburch en Belytje Govertse van Keulen.
Gedoopt 10.9.1617 te Amsterdam.
Door de dood van zijn moeder komt Jan sinds 28.3.1640 tot zijn mondigheid onder toezich van de Weeskamer te Amsterdam.
Huwt 1e 31.7.1649 te Amsterdam met Sara Oplhers.
Huwt 2e 6.1.1651 te Amsterdam met Harmpje Jacobs uit Groningen.
Udh: Kornelis (gb 1650).
Huwt 3e 1664* te Amsterdam met Syltje Jans.
Udh: Joannes (gb 1665) en Johannis (gb 1666).
# JKE, GA Amsterdam

Jan Xzn Cranenburg* (1619*-1679*):
Woont in Kantens*. Ghm NN.
Udh: Reinder Jans Cranenburg (gb 1654; Kantens).
=* Jan Xzn Cranenborg (gb 1625; Noordbroek)
=* Jan Jacobs Kranenburg (gb 1610; Kantens)

Jan Xzn Cranenburgh (1620*-1680*)
Woont in West-Brabant*. Ghm NN.
Zoon: Jan Janse Cranenburgh.

Johan Cranenburgh (1620*-1680*)
Mogelijk een nazaat van Wessel Kranenberg (gb 1507) in Herne Sodingen (Dtl).
Woont in Welheim, kerspel Bottrop bij Essen (Dtl).
Vermeld op een lijst van huis- en grondbezitters dd 1660.

Johan Kleine Cranenburgh (1620*-1680*)
Woont in Welheim, kerspel Bottrop bij Essen (Dtl).
Vermeld op een lijst van huis- en grondbezitters dd 1660.

Jan Gerritsz Cranenburgh (1621*-1681*):
Zoon van Gerrit Cornelisz Cranenburgh (gb 1585) en Geertje Willemsdr in Warmond.
Woont in Warmond. Bezit daar twee erven naast de Mathias Kerk van Warmond. In de Morgenboeken Warmond van 1656 staat:

Kerck van Warmont erff .................................................. - xx roe.
Wouter IJsbrantsz. loco Jan Gerritsz. Cranenburghs erff .... - ij hont xij roe.
Noch loco Rosenburgh .................................................... - xxx roed.
** Warmond, Kranenburg & Rozenburg
# Morgenboek Warmond 1656

Jan Kranenburg (1623*-1683*)
Mogelijk een zoon van Hendrik Cranenburg en Jannetje Franssen te Rotterdam.
Woont in Rotterdam*. Ghm NN.
Dochter: Maria Jans Kranenburg (gb 1658).

Jan Xzn Cranenborg (1625*-1685*):
Woont in Noordbroek*. Ghm NN.
Zoon: Harmen Jans Cranenborg (gb 1660; Winschoten).
=* Jan Xzn Cranenburg* (gb 1619; Kantens).

Jan Bastiaensz Cranenburch (1628*-1688*):
Zoon van Bastiaen Xzn Cranenburch en NN. Woont mogelijk in New York.
Vermeld op pg 154 in boek 'Correspondence of Jeremias Van Rensselaer 1651-1674' (Jeremias van Rensselaer e.a., University of the State of New York, 1932).

Jan Harkes Kranenburg (1630*-1690*)H:
Zoon van Harke Thijsz Kranenburg en NN in Nieuwolda, circa 1650 in Wymeer/OFrl.
Geboren in Nieuwolda. Woont sinds 1650* in Wymeer. Ghm NN.
Udh: Hemme Jans Kranenburg (gb 1665 Wymeer).
** Jan Harkes Kranenburg (gst 1710 Spijk), Harke Thijsz Kranenburg (gb 1595).
# xs4all.nl 28.11.08, KBG

John Cranenburgh (1630*-1705*):
Woont in Londen, waar hij in 1657 naturalisatie aanvraagt. Op 30.8.1660 gaat de House of Commons daarmee accoord. En op 3.9.1660 de House of Lords.
Woont aan St Martins Lane in London en is koopman (merchant).
Vermeld 12.11.1689 in de House of Lords Journal ivm een voogdijschap over Elisabeth Beake.
Alias: John Cranenbergh
De Cranenburghs die anno 2006 in Engeland wonen, zijn mogelijk nazaten van John. Volgens de normale demografische groei kunnen dat rond de 35 personen zijn.
** Cranenburgh Engeland
# London Merchants 1677, House of Commons Journal Vol 7 (1657) en 8 (1660), House of Lords Journal Vol 11 (1660) en Vol 14 (1689)

Jan Hindricks Kranenburg' (1635*-1695*):
Mogelijk een zoon van Hindrick Theis Kranenburg en Grietgen Titsincks.
Vermeld in 1673 als jongste hovelinck (bestuurder) van de Schoenmakers Knechten Gilde te Groningen (GGW 138d-e).
Vermeld in 1712 op grafsteen van zijn vrouw Margreta Stechmans in Loppersum (GGW 2340).
Udh*: Gerlov Jans en Lammert Jans Kranenburg.
** Stechman
# GGW

Joannes Georgius Guilhelmi van Cranenburgh (1637-1703):
Vrij zeker een zoon van Willem van Cranenburgh te Roermond. Dit vermoeden wordt gesterkt doordat Guilhelmi wordt vertaald met Wilhelmi of Willems (= Willemsz). Naar zeggen is hij geboren in Cranenburg bij Kleef. Zijn moeder is Mathea Huberti, overleden 5 april 1673. In 1665 vestigt Joannes zich in Roermond, waar hij op 10 augustus 1665 wordt benoemd tot pastoor te Maasniel, een dorp bij Roermond en gelegen in de heerlijkheid Dalenbroeck.

Op 16 september 1674 start Joannes een pelgrimstocht naar Rome, in gezelschap van Michiel Derichs, Joahan van Ophoven en Johan van der Hucht. De tocht gaat over Roermond, Keulen, Bonn, Frankfort, Augsburg, Oberammergau, Charnetz Tirol, Trente, VenetiŽ, Ancona, AssisiŽ naar Rome, waar hij enige tijd blijft, genietend van al het moois dat daar is te zien. Joannes gaat daar ook op audiŽntie bij paus Clemens X. Daarna gaat de tocht te voet en koets terug naar Maasniel, langs Siena, Florence, Bologna, Milaan en Como en daarna door Frankrijk, Brabant en Duitsland. De hele tocht duurt in totaal bijna een jaar. Onderweg houdt Joannes gedetailleerd een dagboek bij, waarin hij o.a. tekeningen en gedichten maakt. Terug in Maasniel maakt hij zijn werk af en in 1699 wordt het gedrukt bij Petrus Vallen onder de titel: Pelgrimagie van den Eerwaardighen Heere H. Joannes Georgius Guilhelmi van Cranenburgh. Het boek telt 1000 pagina's en bevat uitgebreide informatie over steden, routes, herbergen, bezienswaardigheden, pelgrimsoorden en heiligen.
 

In Koblenz logeert Joannes in herberg De Ridder. Hij maakt daar het volgende gedicht:

Eijer, Linsen, Slaett en Visch,
brochten sij hier op den disch;
raedt, wat hadde ick verteerd?
Eenen schillingh kreegh de weerdt.
Joannes wordt in Maasniel pastoor Wilhelmi genoemd. Hij woont geriefelijk en bezit o.a. een ruime bibliotheek. Hij lijkt van goede huize, goed ontwikkeld, niet onbemiddeld en met een brede belangstelling voor zijn omgeving. Zijn langdurig verblijf op het platteland maakt hem echter op den duur nogal autocratisch. Over zijn werk als pastoor te Maasniel is van Joannes weinig bekend. Hij schijnt er wel geliefd en gevierd te zijn geweest. Niet echter bij alle parochianen, zoals blijkt uit een aantal rechtszaken die hij voert.
# Bedevaartplaatsen in Nederland, Luc Mol te Belfeld, De Maasgouw 1968 (p 129 ev)
Meer info over Joannes en zijn pelgrimstocht is te vinden op onderstaande website:
++ deGR5telijf

Jan Egberts Cranenborg (1638*-1693*):
Geboren in Winschoten. Mogelijk een zoon van Egbert Hindricks Kranenburg.
Huwt te Winschoten met Lammigjen Lucas, geboren in 1650* te Winschoten.
Jan overlijdt in 1693* te Winschoten.
Udh: Lucas Jans Cranenborg.
Lammigjen hertrouwt in 1700 met Jan Klaassen, geboren in Meeden.
# PKG, KBG

Joannes van Cranenborgh (1638*-1708*):
Woont in Nieuwstraat*. Ghm Margaretha Janssens.
Alias: Joannes van Cranenbroeck
Udh: Joannes (gd 1673), Philippus (gd 1675), Maria (gd 1678), Joannes Baptista (gd 1681). Joannes, Philippus en Maria voeren de naam Cranenbroeck.
# JKE, GA Breda (RK Dopen Nieuwstraat)

Jan Cranenborgh (1640*-1670):
Zoon van Albert Cranenborch en Geesken ten Bemshuis op hoeve Cranenborg in Beltrum.
Woont in Beltrum. Ghm Anneken van Loe, overleden 6.12.1670 in Beltrum.
Jan overlijdt eveneens op 6.12.1670. Kennelijk is er iets ernstigs gebeurd op 6.12.1670 want ook Albert, de vader van Jan, overlijdt die dag.
Alias: Jan Cranenbargh.
Udh: Tonnis Cranenborgh (gb 1665).
Mogelijk ook Reiner Cranenburgh.
# NGG, JBZ, heerlijkheidborculo.nl 3.9.07

Jan Cranenborch (1640*-1700*):
Vermeld 13.4.1675 ivm criminele zaak bij Landgericht Borculo, samen met Hendrick Cranenborg (getuige, 20 jaar). Jan wordt dan genoemd drost, bouwman bouwman op het goed Cranenborch. Aangezien de zaak dient in Borculo, zal met het goed Cranenborch wel de hoeve Cranenborg in Beltrum zijn bedoeld en zal Jan daar ook wonen. Beltrum val immers onder de jurisdictie van de heerlijkheid Borculo in die tijd.
** Beltrum (Hoeve Cranenborg), Borculo, Drost
# ORA Borculo ivn 45

Jan Jans Kranenburg (1640*-1700*):
Zoon van Jan Kranenburg (gb 1605) en NN in Fijnaart/Heiningen*.
Woont te Fijnaart en Heijningen. NH gedoopt. Ghm Adriaantje Jans Smits.
Vermeld 24.9.1690 bij de doop NG van Johannes Leest te Fijnaart.
Udh: Gerard Kranenburg, Josijntijen Cranenborgh en Willem Kranenburg
Alias: Jan Jans Cranenborgh/Cranenburgh
# DTB Fijnaart en Heijningen, KWS Franciscus Adrianus van Dijk (xs4all.nl 30.11.09)

Johannes van Cranenburch (1641*-1701*)
Huwt (jongeman) 6.11.1666 te Delft met Anna van Poelgeest, jongedochter.
# GA Delft

Jan Ysbrantsz Cranenburch (1643-1703*)
Gedoopt 3.4.1643 te Bleiswijk. Zoon van Ysbrandt Huybrechtsz Cranenburch en Trijntgen Pieters Witten.
# BKK

Jan Kranenburgh (1644*-1704*)
Op 10 september 1674 wordt Jan voor 6 gulden ingeschreven in het St Lucasgilde te Delft, een gilde voor kunstschilders. Jan beweert te werken voor Ouwater, een kunstschilder. Hij beweert verder burgerrechten te Delft te hebben, hetgeen volgens de inschrijver nog moet blijken. Waarschijnlijk komt hij echter niet van Delft. Op een onbekende datum vertrekt hij weer uit Delft. Wel is hij vermeld op de Delftse Lijst van Meesterschilders 1650-1710.
Jan blijkt verdronken (boekje Johannes Vermeer, Ledenlijst St Lucasgilde, p 14, Staatsuitgeverij 1977).
Alias: Jan Kraanenburgh
=* Johannes van Cranenburg (gb 1650*)
# JKE, DAB

Jan Hindrix Kranenburg (1645*-1730*)
Mogelijk een zoon van Hindrick Jansen Kranenburg te Groningen.
Mogelijk gehuwd met Aaltje Roelfs. Zij huwt namelijk 20.4.1738 te Groningen met Engelbertus Tombrink uit Zeerijp en wordt dan weduwe van Jan Hindriks genoemd.
Vermeld in 1670 op de lijst KHF van Scharmer als 'Jan Hindrix de jonge'.
Van 1697 tot 1721 is Jan landagcomparant der Ommelanden voor de beide Harksteden. Volgens reglement is hij dan eigenerfd en heeft hij minstens 30 grazen land in de beide Harksteden.
Verder vermeld in 1702 op een lijst van de aanslag op de 400e penning van inwoners van Harkstede en Scharmer. Op deze lijst is ook vermeld dat Jan ouderling is. Hij is een van de vier ondertekenaars van de lijst. Hij merkt met een X.
Zoon*: Harke Jans Kranenburg (gb 1690).
** Xsi
# RAG (ivn 738), KHF, HS400

Johan van Haersolte tot Cranenburg (1647-1716):
Zoon van Rutger van Haersolte, hoogschout van Hasselt.
Huwt 1e met Mechteld Hendrika Woltera Martensen. Zij sterft in 1670 in het kraambed.
Huwt 2e in 1676 met Anna Sickinge uit Groninngen, dochter tot Warffumborch.
Udh2: Christina (gb 1677*). (> Mademoiselle de Cranenbourg)
In 1676 is Johan eigenaar van kasteel Kranenburg bij Zwolle. Als zodanig wordt hij toegelaten tot de Ridderschap van Overijssel.
Johan is eerst officier. Later wordt hij biezonder gezant in Polen, Saxen en Zweden. Daarnaast is hij biezonder gezant van de keurvorst van Saxen.
Van Johan is bekend dat hij zich in Zweden, waar hij gezant is, gewoon Cranenburg laat noemen. In stukken van John Dalrymple (1673-1747), 2nd Earl of Stair, ivm correspondentie van Lord Charles Townshend, 2nd Viscount, ambassadeur van Groot BritanniŽ in Nederland, wordt Johan de Cranenbourg genoemd als gezant van Dantzig. Gemeld wordt dat Johan en Lord Townshend een gezamenlijk standpunt innemen bij diplomatieke onderhandelingen over Dantzig tussen Groot BritanniŽ, Rusland, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Polen.
In 1715 huurt Johan het zgn Japanse Paleis in Dresden van Graaf Flemming. Een groot en prachtig kasteel aan de Elbe.
Alias: Johan Cranenburg (Zweden), Johan de Cranenbourg
De nazaten van Johan noemen zich Van Haersolte tot Cranenburg.
** Zwolle Kranenburg, Mademoiselle de Cranenbourg, Van Cranenburg Haersolte
# DTB Warffum, DAB

Jan Roeberts Cranenburgh* (1648-1708)
Waarschijnlijk een zoon van Roebert Berents Cranenburgh te Groningen.
Vermeld op 10.6.1661 als eigenaar van een graf in de Broerkerk te Groningen.
Huismerk: 902 GGW.
** Broerkerk Groningen
# GBG (5085), GGW, KBG

Jan van Cranenburch (1650-1710*)
** Johannes van Cranenburg

Jan Xzn Cranenburch (1650*-1710*)
Dochter: Maria Jans Cranenburch (gb 1685) in Delft.

Johannes van Cranenburg (1650-1710*):
Zoon van Arent Jacobsz van Cranenburch en Anntge Jansdr Bosch.
Geboren en gedoopt 10.3.1650 te Montfoort.
Huwt in 1674 (otr 18.8) te Delft met Maria van Leeuwen (Maria of Marijtje van Lee of Leen).
26.1.1676 te Delft doopgetuige bij Adrijanus Pietersz Waelpot.
In 1679 woont het gezin in Dordrecht.
Alias: Jan van Cranenburch, Johannes van Craenenburch.
Udh: Anna (gd 1675), Arent (gd 1677), Cornelia (gd 1679), Geertrui (gd 1681), Pieter (gb 1683), Geertruijdt (gd 1685) en Geertruijd (gb 1687).
** Nicolaas Cranenburg (gb 1659)
=* Jan Kranenburgh (gb 1644)
# JKE, DTB Dordrecht, GA Delft

Jan Janse Cranenburgh (1655*-1715*)
Woont in West-Brabant. Ghm NN. Wordt genoemd in een acte van voogdij uit 1715 mbt zijn kinderen. Mogelijk is hij dat jaar overleden.
# RA West-Brabant

Jan Xzn Kranenborg (1656*-1716*):
Woont in Loppersum*. Ghm NN.
Udh: Lubbert Jans Kranenborg (gb 1691; Loppersum).

Jan Xzn Kranenburgh (1658*-1718*):
Zoon van Xx Kranenburgh (gb 1623) en NN te Woubrugge*.
Woont in Woubrugge. Ghm NN.
Udh: Cornelis Jansz Kranenburgh (gb 1693; Woubrugge).

Jan Xzn van Cranenborg (1658*-1718*)
Woont in Zaltbommel*. Ghm NN.
Zoon: Peter Jans van Cranenborg (gb 1673).

Jan op Kranenborch (1660*-1720*):
Zoon van Harmen op Kranenborcg en NN.
Geboren in Zutphen of Vorden.
** Zutphen
# DTB Zutphen, JNZ, KBG

Jan Adriaansz Kranenburgh (1660*-1720*)
Woont in Amsterdam. Ghm Hester Fransdr Marchal uit Frankrijk.
Udh: Joannes Cranenburgh (gb 1699).
# JKE

 

 
Jan Harkes Kranenburg (1660-1710): (JHK:) Mogelijk een zoon van Harcke Jansen Kranenburg uit Warffum. Woont in Bierum (Gro) op boerderij Klein Koppen. Anno 2003 heeft deze boerderij 60 Ha land. De boerderij ligt aan de Bredeweg 5, halverwege de weg van Spijk naar Watum bij de zeedijk in het oosten.
Vooralsnog is onbekend met wie Jan Harkes is gehuwd.
Jan Harkes overlijdt in 1710. In het prachtige NH Andreas Kerkje (13e eeuw) aan 't Lough in centrum Spijk ligt zijn grafsteen recht voor de preekstoel. Hij is daar begraven op 7 mei. Op zijn steen is zijn wapen afgebeeld met de tekst:
Anno 1710 den 7. Majus is de eerzame Jan Harkes woonagtig op Klein Koppen in het 50 jaar zyns ouderdoms zeer Christelijk inden Here ontslapen verwagtende door Gods Genade met alle ware gelovigen een zalige opstanding ten euwigen leven alleen door Iezum Christum.
Wapen: Een winkelhaak met rechtsonder drie klavers 1-2 geplaatst. Op het schild een bladerkroon met twee parels. Het schild omrand met twee lauwertakken. (> GXW)
Volgens bron FWN (p 13; Kronentafel) hoort de bladerkroon bij een Edele Ette (Edel Welgeborene), een Grietman (bestuurder) en een Redger (rechter). Gezien het grondbezit van Jan Harkes en de voorname ligging van zijn grafsteen in de kerk, gelden deze titels zeker ook voor hem. (> Grietman)

Een grietman is een regiobestuurder met rechtsprekende macht. Aan het redegerschap zijn de volgende eisen verbonden: een redger moet:
- eigenerfd zijn
- minimaal 30 grazen (15 Ha) land bezitten
- zijn gegoedheid moet gegarandeerd zijn; i.c. hij moet:
-- vrij man zijn
-- geboren zijn uit een wettig huwelijk
-- geen misdaden gepleegd hebben
-- vroom en oprecht zijn
Het redgerschap wordt bij toerbeurt vervuld. Werkterrein: meineed, wanbetaling, vervreemding, juridische processen, bewaking van gevangenen, gewichten ijken, taphuizen, vagebonden, financiŽle transacties, boetes (breuken), etc.

- Winkelhaak: In de Egyptische hieroglyfen beeldt de faraostaf regeren uit. (> Gamma) Oud Nederlands cric, crike, crock, cruc = krik, kruk, haak, L-vormige stok, staf of staaf. Crichoudere = schout, gerechtsdienaar. De cric is dus een symbool van bestuurlijke macht en waardigheid. Dit komt overeen met de historische betekenissen van het teken gamma. De winkelhaak in het wapen van Jan Harkes lijkt dus te refereren naar zijn functie als grietman in Spijk. > Kranenburg Scharmer

Kennelijk is Jan Harkes in 1707 hertrouwd. Onder zijn wapen op de grafsteen staat namelijk de tekst:

Ik was drie jaar u egtgenoot als God ons scheide door de dood. Myn lighaam rust nu neer in tstof. Myn ziel omhoog in 't hemelhof. Geniet voorheen de zaligheid welk Christus voor ons heeft bereid.
De veronderstelling lijkt juist te zijn. In dezelfde NH Kerk in Spijk ligt namelijk ook een grafsteen van Tjark Willems, die hetzelfde wapen heeft als van Jan Harkes, alleen zonder winkelhaak. Dus alleen drie klavers 1-2 geplaatst. Deze Tjark is een zoon van Willem Jans en Martje Tjarks. Tjark Willems is geboren in 1766 in Spijk. (> FW Kranenburg Scharmer) Zijn vader Willem Jans is mogelijk een zoon van Jan Jans die in 1700 meier is op een boerderij aan de hoek Hereweg-Kerkstraat in Bierum. In 1716 is hij daar vertrokken. (BBR p 448) Deze Jan Jans moet dan geboren zijn ergens rond 1680 in Bierum op boerderij Klein Koppen van Jan Harkes.


          

Foto boven van boerderij Klein Koppen is gemaakt in 1953. Jaren later is de boerderij afgebrand en in moderne stijl weer opgebouwd. Oorspronkelijk is Klein Koppen omgracht, waardoor het de status van een havezathe heeft. De bladerkroon op het wapenschild van Jan Harkes betekent dat Jan Harkes grietman en eigenerfde boer is. De ligging van zijn grafsteen in de Andreas Kerk te Spijk duidt erop dat Jan Harkes een belangrijke positie innam in Bierum en Spijk.
Kinderen: Jan Jans (1680), Harke Jans (1690), Hilje Jans (1695) en Lijsbeth Jans (1700) Kranenburg.
** Grietman, Harke, Harke Jans Kranenburg, FW Kranenburg Scharmer (wapen), Eigenerfden, Doopsgezinden, Kranenburg Scharmer (wapen), Welgeborenen, GXW, Jan Harkes Kranenburg (1630*-1690*)
@ foto grafsteen © B.C. Kranenburg
# BBR (p 29), GGW, GKS, FWN, FRI

Jan Hendricksz Cranenborgh (1660*-1720*):
Zoon van Henrick Cranenborgh en NN op hoeve Cranenborgh in Lochem.
Huwt 17.4.1685 in Lochem met Jenneken Henricks, dochter van Henrick op Groot Moetstege in Klein Dochteren (Lochem).
Udh*: Derk Cranenborg (gb 1690).
** Cranenborgh Lochem
# DTB Lochem (JNZ 29.12.08), KBG

Jan Xzn Kranenburg (1661*-1721*):
Zoon van Xx Kranenburg (gb 1626) en NN te Jacobswoude*.
Woont in Jacobswoude*. Ghm NN.
Udh: Cornelis Jansz Kranenburg (gb 1696; Jacobswoude).

Joannes van Cranenburch (1665-1725*)
Zoon van Jan Jansz van Cranenburch en Sytje Jans.
Geboren 29.3.1665 te Amsterdam.
# JKE

John Cranby (1665*-1725*):
Vaart juli 1700 als kapitein op HMS Poole van de Britse Marine. Ter hoogte van de Kaap Verdi Eilanden ontmoet hij het schip van Emanuel Wynne, een Franse piraat. Deze voert als eerste de zgn piratenvlag genaamd de Jolly Roger. John drijft Emanuel in een grot bij Brava Eiland, maar de piraat weet te ontnappen. Historici zijn het erover eens dat John Cranby op 18 juli 1700 als eerste verslag maakt van de piratenvlag: 'a sable ensign with cross bones, a death's head, and an hour glass'. Ofwel: op zwart twee gekruiste botten met daarop een doodskop en daaronder een zandloper, een teken voor het slachtoffer aangevend dat alleen tijdige overgave het leven kan redden.
# WKP 5.7.08 (# British Admiralty Records)

Jan Cranenburg (1666-1726*):
Zoon van Isaak Cranenburg en Anna Hardings.
Geboren 21.9.1666 te Amsterdam.
Woont later mogelijk in Zwolle.
Udh*: Catharina Cranenburg (gb 1700; Zwolle), Jan Cranenburg (gb 1702; Zwolle).
# JKE, KBG

Johannis van Cranenburch (1666-1726*)
Zoon van Jan Jansz van Cranenburch en Sytje Jans.
Geboren 14.11.1666 te Amsterdam.
# JKE

Jan Florisz Cranenburgh (1667*-1727*):
Mogelijk een zoon van Floris Cornelisz van Cranenburch en Adewij Cornelisdr uit Hillegersberg.
Vermeld 6.8.1702 als zwager van Annitje Cornelis van Wijck bij de executie van haar testament in Berkel.
# HV Berkel

Johan van Cranenburgh (1667*-1727*):
Zoon van Willem van Cranenburgh (gb 1640) en NN in Zandwijk/Tiel.
Ghm Maria Margaretha Michaux.
** Johannes van Cranenburgh (gb 1667), Gerrit Willem van Cranenburgh (gb 1697)
# VC300

Johannes van Cranenburgh (1667*-1727):
Johannes is majoor. Mogelijk is hij gehuwd met Maria Margeretha Michaux.
Johannes overlijdt 3.10.1727 te Arnhem*. Zijn vrouw overlijdt aldaar op 8.10.1727.
Udh: Gerrit Willem, Maria Ida, Coenradia Henrietta, Jan Peter, Jan Jacob en Godfried. Allen geboren in Arnhem*.
=* Johan van Cranenburgh (gb 1667 Zandwijk/Tiel)
# JKE

Johannes Kranenburg (1668*-1748*)
Mogelijk een zoon van Hendrick Rutgert van Cranenburch en Tryntge Jans van Lotteringen te Leiden.
Woont aan de Kalvermarkt te Leiden en is lakenwever.
Huwt 3.5.1693 (otr 11.4) te Leiden met Jannetje Jeroens, wonend aan de Langegracht.
# DTB SH Leiden (ivn 3 fol 110), RA Leiden

Joannes van Cranenborgh (1673-1733*)
Zoon van Joannes van Cranenborgh en Margarethe Janssens.
Gedoopt RK in Nieuwstraat (Breda) op 1.3.1673.
# JKE, GA Breda (RK Dopen Nieuwstraat)

Jan Kraenenborgh (1674-1734*)
Zoon van Hermen Kraenenborgh en NN.
Gedoopt op 16.11.1674 te Zutphen.
# DTB Zutphen, JNZ

Jan Hermans Weulen Cranenborch (1676*-1736*):
Zoon van Herman op Woellen Cranenborch in buurtschap Mossel te Kranenburg/Vorden.
Trouwboek Almen schrijft 25.10.1691: Jan Hermans, soon van Hermen op Weulen Cranenborgh onder Vorden, en Bartha Hendrick, n.d. van Hendrick Ounck in Almen.
** Woellen Cranenborch
# GRA 5.1.09, KBG

Johannes van Cranenburch (1678*-1738*)
Zoon van Claes Pietersz van Cranenburch en Maria Scheffens.
Geboren in Utrecht.
Vermeld 19.7.1711 in een acte (UA) ivm een erfenis van Sara Pieters van Craenenburch, van wie hij een neef is.
Huwt 22.9.1714 in Utrecht voor het Gerecht met Dorothea van Westrenen.
Alias: Johannes van Craenenburch
** UTRA
# JKE, UA

Jan Cranenburgh (1679*-1739*)V
Woont in Delft. Ghm Doorete Roijpoel.
Udh: Willem (1714).
# GA Delft

Jan Harms Kranenburg' (1680*-1755*):
Zoon van Harmen Harkes Kranenburg en NN te Spijk/Gro.
** Harmen Harkes Kranenburg (gb 1655; Spijk/Gro)

Jan Jans Kranenburg (1680*-1740*):
Zoon van Jan Harkes Kranenburg en NN op boerderij Klein Koppen in Spijk/Gro.
In 1700 meier op een boerderij aan de hoek Hereweg-Kerkstraat in Bierum. In 1716 is Jan Jans daar vertrokken. De boerderij bestaat niet meer. (BBR p 448)
Zoons: Harke Jans (gb 1720) en Willem Jans (gb 1731).
Willem huwt Martje Tjarks. Udh: Tjark Willems, geboren 1766 in Spijk. Willem en Tjark zijn bakker in Spijk. Door usance nemen ze daarom op den duur de naam Bakker aan.
** FW Kranenburg Scharmer, Jan Harkes Kranenburg (gb 1660)
# BBR, GGW

Joannes van Cranenborg (1680*-1740*):
Zoon van Xx van Cranenborg (gb 1645) en NN te Gorinchem*.
Huwt 25.1.1705 te Gorinchem met Anne Marie van Herlaer. Beiden wonen in Gorinchem.
# JKE

Joannes Baptista van Cranenborgh (1681-1741*):
Gedoopt Nieuwstraat 1.7.1681. Zoon van Joannes van Cranenborgh en Margaretha Janssens. Ghm Gummara Janssens.
Udh: Adrianus en Maria Catharina
# JKE, GA Breda (RK Dopen Nieuwstraat), DAB

Jan Xzn Kranenburg (1685*-1745*)
Woont in Nieuwkoop. Ghm NN.
Dochter: Marretje Jans Kranenburg (gb 1721).

Johan van Cranenburgh (1688*-1748*):
Zoon van Herman van Cranenburgh en Agnis Wichmans. Geboren in Zandwijk bij Tiel. Ghm NN.
Johan is capitain in het Regiment van Haersolte van Yrst. Hij wordt 27.9.1714 benoemd tot sergeant-majoor.
Alias: Johannes, Jan van Cranenburgh
Dochter*: Marijke van Cranenburgh (gb 1727).
=* Johannes van Cranenburgh (gb 1667*)
** Johan van Haersolte tot Cranenburg
# VC300 (p 355), Gelders Archief (Recessen Landagen 1714 te Zutphen), JKE

Jan Xzn Cranenburgh (1695*-1755*):
Woont in Woubrugge*/Roelofarendsveen. Ghm NN.
Udh: Johanna Jansdr Cranenburgh (gb 1728), Cornelia Jansdr Kranenburg (gb 1730).

Jan Cranenburg (1695*-1755*):
Zoon van Xx Cranenburg (gb 1660) en NN te Zutphen*.
Huwt 1e 1620* Sophia Willemsen, overleden 1729*.
Huwt 2e 27.10.1730 (otr 8.10.1730) in de Br. (Broederen?) Kerk te Zutphen met Barbara Penninks, weduwe van Derk Meijer, b.w.a.
Barbara hertrouwt 7.9.1755 in de NSK te Zutphen met Jan Schutten, weduwnaar van Geertruid Peter Mugge.
Geen kinderen bekend.
# Trouwboek NDG Gemeente Zutphen, genealogiedomein.nl

Jan Harmens Cranenborg (1696-1756*)
Zoon van Harmen Jans Cranenborg en Lucretia Jans.
Gedoopt NH te Winschoten op 30.8.1696.
Huwt 22.4.1725 te Noordbroek met Geertruida Wessels Scholtens, 28.7.1689 geboren en NH gedoopt te Noordbroek. Zij is de dochter van Wessel Scholtens en Elisabeth Lavrang.
Alias: Johannes Harms.
Udh: Lucretia Jans (1726 Noorbroek), Harmen Jans (1731 Noordbroek), Wessel Jans (1728 Noordbroek), Antony Jans (1733 Noordbroek) en Elisabeth Jans (1734 Noordbroek).
Mogelijk ook Berent Xzn Cranenborg (gb 1731; Kritzum).
++ Kranenborg Groningen
# PKG, JBK

Jan Kranenburg (1697*-1757*):
Geboren in Amsterdam. In dienst van de VOC.
Vertrekt 5.3.1724 vanuit Amsterdam als derdewaak met de 'Meerhuizen' naar Batavia. Aankomst 21.3.1725. Repatrieert met de 'Boekenrode'.
Vertrekt 5.11.1732 van Texel als kapiteitn met de 'Coxhoorn' naar Batavia via de Kaap. Arriveert 5.6.1733 in Batavia.
Zoon*: Hiskias Jans Kranenburg (gb 1745).
** Jan Kranenburg (gb 1711)
# AVOC

Johannes Cranenburgh (1698-1758*)
Geboren te Beltrum (Gld). Gedoopt NH 23.1.1698 te Groenlo. Zoon van Reiner Cranenburgh en Gerritje Vrackinck.
# JNZ

Joannes Cranenburgh (1699-1759*)
Geboren 11.3.1699 te Amsterdam. Zoon van Jan Adriaansz Kranenburgh en Hester Fransdr Marchal uit Frankrijk.
# JKE

Jan ten Kranenburg (1700*-1760*):
Afkomstig uit Beltrum. Mogelijk een zoon van Reiner Cranenburgh en Gerritjen Vrackinck.
Woont in Beltrum of Haaksbergen. Ghm NN.
Getuigt bij de doop van Reindt Kranenborg (1735) en Reind Kranenborg (1741).
Alias: Jan Cranenborg.
Udh: Joanna Cranenborg (gb 1735).
** Willem ten Kranenborg, Kranenburg Haaksbergen
# JNZ

Jan Hemmes Kranenborg (1700-1751):
Zoon van Hemme Jansz Kranenburg en NN. Geboren in 1700 te Wymeer.
Huwt 9.3.1725 te Wymeer met Grietje Eilderts, geboren circa 1700 te Wymeer.
Overlijdt 26.5.1751 te Wymeer. Aldaar begraven 1.6.1751.
Grietje overlijdt 10.3.1799 te Wymeer.
Udh: Eildert Jans (1727-29 Wymeer), Eildert Jans (1729 Wymeer), Gepke Jans (1731 Wymeer), Trijntje Jans (1733 Wymeer), Hinderik Jans (1735 Wymeer), Hemme Jans (1736-37 Wymeer), Hemme Jans (1737 Wymeer), Aaltien Jans (1739 Wymeer), Teupke Jans (1743 Wymeer) en Harm Jans (1745* Wymeer) Kranenborg.
# xs4all.nl 28.11.08

Jan Cranenburg (1702*-1762*):
Mogelijk een zoon van Jan Cranenburg (gb 1666; Amsterdam) en NN.
Woont in Zwolle. Ghm Maria Geertruijdt van Delden, gedoopt 27.2.1715 in Zwolle, dochter van Jacob van Delden en Anna Elizabeth Mulders.
Udh: Anna Elizabeth Cranenburg (gd 29.12.1737 Zwolle).
# geocities.com 1.2.09

Jan Christoffel Cranenborg (1702-1762*):
Zoon van Lammert Cranenborg en Margareta NN.
Gedoopt 12.2.1702 in Aalten.
** Kranenburg Aalten

Jan Cornelisz Kranenburg (1702*-1762*):
Zoon van Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1667) en NN te Rijpwetering.
Geboren in Rijpwetering. Huwt 26.4.1727 met Trijntje Klaas van Dijk, geboren in Roelofarendsveen. Jan en Trijntje gaan wonen in de Veen te Alkemade.
Udh: Johanna Jansdr Cranenburgh (gb 1728* Alkemade)
# GA Alkemade, KBG

Jan Cornelisz Kranenburgh (1702*-1762*):
Zoon van Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1678) en Lijsbet Jans de Boutten in Woubrugge.
Broer van Jacob Cornelisz Kranenburgh (gb 1700; Woubrugge).
Woont in Woubrugge.
Huwt 1e 1727* Trijntje Cornelisdr de Graaf, begraven pro deo 20.8.1748 te Woubrugge.
Udh1: Leendert Jansz (bg pro deo 25.7.1733 Woubrugge), Teeuwis Jansz (bg pro deo 2.9.1734 Woubrugge) en Lysbet Jansdr (bg pro deo 25.2.1740 Woubrugge) Kranenburgh.
Huwt 2e 1750* Marijtje Janse van Teijlingen, weduwe van Jan Dirksz Lelijveldt. Marijtje is begraven 15.4.1755 te Woubrugge.
Udh2: Cornelisz Jansz Kranenburgh (bg pro deo 20.3.1753 Woubrugge)
Genoemd:
- 21.3.1732 ivm dood Leendert Cornelisz de Voogt in Woubrugge.
- 20.3.1753 ivm begravenis zoon Cornelis in Woubrugge.
- 31.3.1745 ivm begravenis pro deo van zijn moeder te Woubrugge. - 15.4.1755 ivm begravenis echtgenote Marijtje Janse van Teijlingen te Woubrugge.
- 22.11.1755 ivm verkoop vanveenland etc tbv minderjarige kinderen van Marijtje Janse van Teijlingen en Jan Dirksz Lelijveldt. (SRM ivn 21 p 79)
- 17.11.1755 als weduwnaar van Marijtje Janse van Teijlingen ivm verkoop vn een turfschuur aan de Heimanswetering buiten de Ringdijk van de Vierambacht Polder bij Woubrugge onder Oudshoorn twv 290 gulden. (SRM ivn 21 p 88v)
# GHA 29.1.09

Jan Jans Kranenborg (1703*-1763*)
Heet oorspronkelijk Jan Jans Bovenman. Hij huwt in 1728 met Mechtelt Garritsen Kranenborg, dochter van Garrit Kranenborg, wonend op boerderij Kranenburg in Kranenburg bij Vorden. Mechtelt en Jan gaan ook wonen op de boerderij. Na de dood van haar vader erft Mechtelt de boerderij. Jan Jans neemt de naam over en gaat zich ook Kranenborg noemen.
** Mechtelt Garritsen Kranenborg, Kranenburg Vorden
# JBK

Jan Xzn Kranenburg (1703*-1763):
Zoon van Xx Kranenburg (gb 1668) en NN te Hoogmade.
Woont in de Veen te Hoogmade.
Begraven RK 10.6.1763 te Hoogmade.
# GHA 29.1.09 (DTB Hoogmade)

Johannes van Cranenburg (1703*-1763*)
Mogelijk een zoon van Arent van Cranenburg (gb 1677) in Dordrecht.
Woont in Dordrecht. Ghm NN.
Dochter: Maria van Cranenburg (gb 1738).
# DTB Dordrecht

Jan van Cranenburg (1705*-1765*)
Mogelijk een zoon van Hendrick van Cranenburgh en Francina Brouwer.
Woont aan de Schotsedijk te Rotterdam.
Huwt 30.1.1731 (otr 14.1) te Rotterdam met Geertruijd van Starrenburg, wonend aan de Baan te Rotterdam.
Udh: NN (1733-33), NN (1735-35).
Vermeld 8.2.1733 ivm doop LT van Anna Bernarts te Rotterdam.
Alias: Jan van Cranenborgh, Jan Cranenburg, Jan Craanenburgh
# DTB GF Rotterdam (ivn 14/088)

Jan Peter van Cranenburgh (1706-1748*):
Zoon van Derck van Cranenburgh en Henrica Vierhuys.
Gedoopt 14.11.1706 in Leeuwen.
Jan is landbouwer in Bergharen. Aldaar huwt hij 12.11.1740 met Geertje van Beem.
Op 2.1.1747 maken Jan en Geertje een testament op de langstlevende. Jan is sieck te bedde leggende. Mogelijk heeft hij dus niet lang meer geleefd.
# VC300, KBG

Jan Weulen Kranenburg (1706*-1766):
Vrij zeker een zoon van Jan Hermans Weulen Cranenborch (gb 1667) in Mossel, een buurtschap in Kranenburg bij Vorden. (> Woellen Cranenborch Vorden)
Huwt 1736* met Mechtelt Garritsen, weduwe van Jan Jansen Bovenman.
Jan overlijdt 18.2.1766 in Vorden. Mechtelt overlijdt aldaar 24.11.1777.
Udh*: Garrit Cranenbarg (gb 1746; Ruurlo).
** Pg Summaries, Weulen Kranenbarg~, Woellen Cranenborch

Jan Gerlofs Kranenburg (1708*-1768*):
Zoon van Gerlov Jans Kranenburg en Hilke Fockes.
Geboren te Bedum. Woont in 1710 in Westerwijtwerd.

Jan Florisz Kranenburg (1710*-1771):
Ouders: Floris Xzn Kranenburg (gb 1680) en NN in Woubrugge.
Woont te Esselickerwoude (Woubrugge). Huwt 10.10.1734 te Rijnsaterwoude Neeltjen Cornelisse Wittebol, geboren 18.3.1708 te Rijnsaterwoude*.
Begraven pro deo 4.2.1771 in Woubrugge.
Udh: Marijtje Jans (bg pro deo 27.6.1744 Woubrugge), Marijtje (bg pro deo 15.9.1749 Woubrugge).
# GHA 29.1.09 (Gaarder Woubrugge), DAB

Jan Xzn Kranenburg (1710*-1770*):
Woont in Benningerwold. Ghm NN.
Zoon: Hiskias Jans Kranenburg.
** Jan Kranenburg (gb 1711; Amsterdam)

Johannis Cranenburg (1710-1770*)
Zoon van Pieter van Cranenburg en Maria Tierens.
Geboren in Dordrecht en aldaar gedoopt op 14.12.1710.
# JKE

Jan Kranenburg (1711*-1771*):
Woont aan de Prinsengracht te Amsterdam. Ghm NN.
Dochter: Leentje Kranenburg.
** Jan Kranenburg (gb 1697)

Jan Kranenburg (1712*-1767*):
Zoon van Peter Jans van Cranenburg en Janneke Abrams.
Gedoopt 28.1.1712 te Zaltbommel.
Jan is soldaat en woont in Heusden. Hij dient onder de compagnie van kapitein Choppis in het regiment van kolonel Wolterus.
Jan huwt 1.5.1736 (otr 13.4.1736) te Heusden met Wilhelmina Kuijpers.
Udh: Peter Kranenburg en Fredericus Cranenborgh.
Wilhelmina hertrouwt 24.4.1767 met Christiaan Swel.
# DTB Heusden, JKE

Jan Kranenburg (1712*-1772*):
Geboren in Delft.
In 1729 bij de VOC als hooploper. Vertrekt 11.5.1729 met de 'Stadhuis van Delft' naar Batavia. Aankomst 15.5.1730. Repatrieert met de 'Delfland'.
# AVOC

Jan Theunisse Cranenburg (1713*-1769):
Zoon van Theunis Florisz* Cranenburg en Pietertje van Beuwen te Bleiswijk.
Jan is soldaat in dienst van de VOC. Vaart met het VOC-schip 'Ritthem' op 2.10.1768 naar Batavia. Onderweg overleden op 16.3.1669 bij Kaap de Goede Hoop.
# AVOC, OVG 1950

Jan Peter van Cranenburgh (1714-1774*)
Zoon van majoor Johannes van Cranenburgh en Maria Margaretha Michaux.
Geboren in Arnhem*.
** Maria Ida van Cranenburg
# JKE

Jan Cranenburg (1715-1775*):
Zoon van NN Cranenburg (gb 1680) en NN te Vorden.
Geboren in Vorden. Aldaar GF gedoopt 24.7.1715. Woont 1740 in Deventer.
Huwt 8.5.1740 (otr. 17.4.1740) in de Gr. (Grote?) Kerk in Zutphen met Hendrijca/Hendrika Spekkink, geboren 1712 in Warnsveld, dochter van Swier Spekkink en Judith Wentink.
Alias: Jan Cranenborgh.
Udh*: Teube Kranenburg (gb 1749 Winterswijk) en Dina Kranenborg (gb 1751 Winterswijk).
# WS Esveld, Kleinburgerboek Stad Zutphen 1715-1817 (JNZ 29.12.08), Trouwboek NDG Zutphen

Jan Cranenburg (1716*-1776*):
Op 8.4.1751 vermeld als lidmaat van NH Kerk te Strijen en wonend bij de Steenplaats.
** Aletta Cranenburg
# OVG okt 1963

Jan Jacob van Cranenburgh (1716-1776*)
Geboren in Arnhem*. Zoon van majoor Johannes van Cranenburgh en Maria Margaretha Michaux.
** Maria Ida van Cranenburg
# JKE

Jan Dercksz* Kranenburg (1717*-1787*)
Mogelijk een zoon van Derck Hindricks Kranenburg en Bijwke Michiels te Loppersum.
Zoon: Lubbert Jans Kranenborg.

Jan Harkes Kranenburg (1718*-1780*)
Zoon van Harke Jans Kranenburg en Hilje Jans in Scharmer.
Mogelijk geboren in Spijk/Gro.
Huwt 15.5.1740 in Scharmer met Marijchen (Martjen) Roelefs, weduwe van Hindrik Hindrikus.
Op 5.3.1744 na beleijdenis hares Geloofs, & tot de Gemeenschap des H. Avontmaels angenomen door de NH Kerk te Scharmer.
Udh: Roelef (16.4.1741), Roelef (5.4.1743), Harke (1.8.1745), Annegje (20.10.1748) en Hillegje (18.5.1754). Alle kinderen geboren te Scharmer.
** Kranenburg Scharmer, Borg Kranenburg Scharmer
# GKH, GKS

Jan Kranenburg (1720*-1780*):
Jan is militair (ruyter) in Compganie Baron van Keppel te Grave. In 1744 vertrekt hij naar Brussel.
# JKE

Jan Kranenburg (1721*-1773):
Geboren in Rijnsaterwoude*. Zoon van Cornelis Abrahamsz Cranenburg en Leuntje Cater. Jan is Gereformeerd. Hij verhuist naar Thamen aan de Amstel (Uithoorn). Hij is daar knecht bij de gerechtsbode Jan Verlaan, die buitenechtelijk een kind verwekt bij Antje van Blikshof (Bilkshof), dienstmeid van Jan Verlaan en zijn vrouw Neeltje Arisman. Het echtpaar vraagt aan Jan om Antje te trouwen en het kind te accepteren met de belofte dat Jan bij hun in dienst kan blijven, zolang zij dat kunnen betalen. Jan gaat accoord en huwt maart 1745 met Antje. Hij krijgt als dank van het echtpaar een 'rok, broek, carmizool, een paar kouseschoenen, een hoed en een borstrok'. Eind mei bevalt Antje van een dochter die Leuntje wordt genoemd. Als vader wordt in het Gereformeerd doopregister van Thamen d.d. 30.5.1745 Jan Cranenburgh vermeld. Jan Verlaan ontmoet Antje vier weken later weer en vraagt haar 'om weder oneerlijke dingen te doen'. Antje maakt duidelijk dat ze daar niets voor voelt. Kort daarna gaat ze naar haar vroegere baas Jan Verlaan toe. Verlaan vertelt haar dan dat haar man Jan Kranenburg niet lang meer bij hem in dienst zal blijven als zij 'zulks' niet meer met hem wilde doen. Niet lang daarna krijgt Jan de 'sak'. Eind september 1745 wordt hij door mevrouw Verlaan ontslagen. Antje doet de stoute schoenen aan en stapt naar haar oude baas Jan Verlaan. Zij vraagt hem haar man Jan Kranenburg weer in dienst te willen nemen of anders onderstand voor het kind te betalen. Verlaan antwoordt: 'Dat weet ik niet, jij kan doen wat jou lief en aangenaam is'. In 1746 stappen Jan Kranenburg en zijn vrouw Antje naar een notaris in Thamen om dit alles in een verklaring vast te leggen. In 1747 krijgen Jan Kranenburg en Antje een zoon, die Cornelis wordt genoemd. In 1752 wordt de volgende zoon geboren, eveneens met de naam Cornelis. Op 15 februari 1762 overlijdt Antje en wordt zij begraven op het het kerkhof van Thamen. Elf jaar later, in 1773, overlijdt Jan Kranenburg.
Alias: Jan Cranenburg (Cranenburgh, Kranenburgh)
Kinderen: Leuntje (gb 1745), Kornelis (gd GF 9.4.1747), Kornelis (gb 1752).
** Jannetje Kranenburg (gb 1863; Thamen)
# Notariele archieven in Noord-Holland vůůr 1811, JKE, Dopen Geref. Kerk Thamen

Johannes Cranenburg (1721-1781*)
Geboren 6.4.1721 te Dordrecht. Zoon van Pieter van Cranenburg en Maria Thierens. Huwt Barbara Baan uit Sliedrecht.
Udh: Maria (gb 1738).
# JKE

Johannes Kranenburg (1721-1781*)
Zoon van Hendrick Jacobsz Cranenburgh en Marytge van Laer te Leiden.
Gedoopt 21.12.1721 te Leiden.
Woont in Leiden. Ghm Cornelia Wijnobel.
Udh: Maria (gd 1746), Pieter (gb 1750), Anna (gd 1752), Johannes (gd 1756), Krijna (gd 1760) en Jannetje (gd 1762).
Alias: Hannes Kranenburg
# Dopen in Leiden, DAB

Jan Cranenburg (1724*-1784*)
Woont in Leiden. Is militair in Compagnie Berg/Drevan/Evertsen (inf.reg. 701e).
# JKE

Jan Kleyn Kranenborg (1724-1784*)
Zoon van Wander Kleyn Kranenborg en Geertje Jansen Addink. Gedoopt op 13.2.1724 in Zutphen.
# DTB Zutphen, JNZ

Jan Kranenburg (1726*-1786)
Jan is NG. Hij is begraven op 7.1.1786 te Gilze Rijen.
=* Jan Kranenburg (gb 1727)
# DTB Gilze Rijen (ivn 21)

Jan Lubberts Kranenborg (1726-1788*):
Zoon van Lubbert Jans Kranenborg (gb 1691) en Aafke Doojes.
Gedoopt 24.12.1726 in Loppersum.
Woont in Loppersum. Ghm NN.
Udh: Lubbert Jans Kranenborg (gb 1755 Loppersum).
# JBK 6.1.09

Jan Kranenburg (1727*-1797):
Mogelijk een zoon van Willem van Cranenburg en Willempien Arents in Vleuten.
Jan is soldaat in het regiment van generaal-majoor Becker. In 1752 woont hij in de Lijsbethstraat te Utrecht. Mogelijk woont hij al sinds 1746 in Utrecht en is hij daar in de buurt geboren. Jan trouwt 17.11.1752 in de Domkerk (Nederlands Gereformeerd) met Lijsje of Elisabeth Broedelet, dochter van Steven Broedelet en Anna Maria Spittels, dochter van Steven Broedelet en Anna Maria Spittels. Lijsje is geboren in 1721 en 17.12.1721 gedoopt in de Domkerk. Vrij snel na hun huwelijk verhuizen Jan en Lijsje naar Vianen, waar hun vier kinderen zijn geboren en Nederlands Gereformeerd gedoopt.
In 1752 wordt het regiment van generaal-majoor Becker opgeheven. Het gezin verhuist in 1765 van Vianen naar Ysselstein. De acte van indemniteit is 7.2.1765 afgegeven in Vianen. In Ysselstein is Jan in samenwerking met zijn zoons 'pompenmaker, leidekker en loodgieter'. Jan overlijdt 9.11.1797 in Ysselstein en Lijsje op 8.10.1804.
In 1763 werd het buitenwerk van de nieuwe kerk te Sliedrecht gerealiseerd door ene Jan Cranenburg uit Vianen. Hij had voor Fl 21.099,- als laagste ingeschreven en kreeg de opdracht op grond van het octrooi van de Staten van Holland. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde Jan als bovengenoemd.
Alias: Jan/Johan/Johannes Cranenburg/Cranenburgh
Udh: Johannes (gd NG 10.1.1754 Vianen), Johanna (Anna) Maria (gd NG 25.3.1756 Vianen), Abraham (gd 23.4.1758 Vianen) en Alida (Aaltje; gd 8.6.1760 Vianen) Kranenburg.
# JKE, 'De geschiedenis van Sliedrecht (11)' (HV Sliedrecht), DAB

Jan Hendrik Cranenburgh (1727*-1787*):
Geboren in Riswijck (Westfalen).
Huwt in 1752 te Kleef met Maria Clara Cremers.

Jan Willemse Cranenburgh (1727*-1787*)
Woont in Hendrik-Ido-Ambacht. Vermeld 1747 op een lijst van weerbare mannen. Volgens deze lijst is Jan onvermogend. Mogelijk is hij nog minderjarig.
# WHI

Jan Kranenburg (1728*-1788*)
Woont in Bleiswijk. Verhuist later naar Hillegersberg.
Huwt 1e in 1753* met Neeltie Vermei. Zij overlijdt in 1767*.
Udh*: Trijntje Kranenburg (gb 1755).
Huwt 2e op 3.7.1768 (otr 11.6) met Burgie Brouwer, wonend in Hillegersberg.
Udh: NN (bgr 1769).
Broer*: Maarten Kranenburg.
# DTB GF Rotterdam (ivn 14)

Johannes Dalwich van Cranenburg (1728*-1768*):
Mogelijk een nazaat van Johan van Cranenburgh (gb 1535) te Epe.
Huwt 28.1.1753 in Epe met Gerritje Jans.
# Historie Epe (geo.nl 11.9.08)

Jan Kranenburg (1729-1789*)
Zoon van Jan Koesveld en Alida Kranenburg.
Gedoopt GF 26.10.1729 in Delfshaven.
# DTB GF Rotterdam (ivn 1/029)

Jan Cranenburg (1731*-1791):
Jan is soldaat in het Regiment van Lt.Gen. Baron van Doph (Inft.Rgt.701e).
Overlijdt 8.11.1791 en begraven in Oisterwijk.
Alias: Jan Craanenburg
** Jan Kranenburg (gb 1727*)
# Rian Dirksen

Jan Adriaansz Kranenburg (1732-1790):
Zoon van Adrianus Dirksz Kranenburg en Lijntje Simonsdr Oudedeur/Oudeklem. Gedoopt 1.6.1732 te Klaaswaal.
Huwt 1e 1.6.1753 te Strijen Maria Woutersdr Por, geboren 29.7.1724 te Westmaas (Mijsnheerenland?), overleden 1771, dochter van Wouter Hendricksz Por en Lijntje Franse van der Linden.
Udh1: Adrianus Jansz (1755 Strijen).
2e Huwt 2e 1771 (otr 12.9) Maaike Bastiaans Fonckert, gd 11.10.1750 in Strijen, dochter van Bastiaan Pietersz Fonckert en Neeltje jacobs Meijboom.
Udh2: Lijntje Jansdr (gb 1772), Neeltje Jansdr (1773-76), Bastiaan Jansz (1775 Strijen), Neeltje Jansdr (1776-77 Strijen), Dirk Jansz (1779-82 Strijen) en Dirk Jansz (1782 Strijen).
Jan is is zeer welvarend en hoort tot de rijkste boeren in de Hoeksche Waard. Hij woont in de Clempolder bij Strijen. Verder is hij te Strijen Heilige Geest- en Armenmeester, diaconie Armenmeester 1768/70 en ouderling 1772/73.
# KJS (OVG dec 2004), VDH 25.5.05, DAB

Jan Maartensz Cranenburg (1733-1793*)
Zoon van Maarten Willemsz Cranenburg en NN in Mijdrecht.
Geboren in Mijdrecht. Woont in Zevenhuizen bij Nieuwkoop.
# JKE

Jan Cranenburg (1734*-1794*)
Woont in Amsterdam. Ghm NN.
Neemt 3.1.1754 navigatieles.
Dochter: Maritge Jans Kranenburg (gb 1768 Amsterdam).
# Grootboek Pieter Holm 1737-1774, KBG

Jan Willem Kranenburg (1736*-1796*):
Trouwboek Hall/Gld: Jongeman van Zutphen met attestatie van Brummen huwt 31.5.1761 met Jenneken Gerrets, jongedame van Hall.
Jan is dus kennelijk geboren in Brummen en later verhuisd naar Zutphen.
** Lubbert Kranenborg (gb 1728 Vorden)
# JNZ 29.12.08, KBG

Jan Kranenburg (1737*-1797*)
Woont in Strijen. Is gehuwd met Maaike Tonkert.
Udh: Lijntje Kranenburg (gb 1772).

Jan Kranenborg (1737-1807*)
Zoon van Willem ten Kranenborg en Geertjen Klein Swerinck. Gedoopt 30.1.1737 te Haaksbergen.
# JNZ

Johannes van Cranenburg (1738*-1798*):
Mogelijk een zoon van Nicolaas van Cranenburg (gb 1710) en Antonia van der Pluijm in Vleuten/Utrecht.
Genoemd 21.10.1769 in een acte ivm 6 morgen en 129 roeden land met behuzing etc in het Gerecht Driebergen (Utr). Tegenpartij is Jan van Beek, rentmeester van Beverweerd.
** Beverweerd Utrecht
# UA (U184a29/105)

Jan Kranenberg (1740*-1800*)
Woont in Lochem. Ghm NN.
Dochter: Geertruid Kranenberg (gb 1768*).
# WS Sijses 12.4.2005

Jan Kranenburg (1740*-1800*)
Jan (Johan?) is soldaat in Compagnie van Hammerstein/Bylandt (inf.reg. 701c).
# JKE

Johannes van Craenenburg (1745*-1805)
Zoon van Sebastiaan van Craenenburg.
Woont in Stoppeldijk/ZL. Overlijdt aldaar 3.3.1805.

Jan Kranenburg (1747*-1817*):
Zoon van Xx Kranenburg (gb 1712) en NN te Moordrecht*.
Van beroep bouwman, waarschijnlijk in Moordrecht.
Genoemd 20.7.1812 te Moordrecht als getuige van geboorte Adriana Tuijnder (gb 17.7.1812), dochter van Maarten Tuijnder en Annigje van Vlaaringen.
# GHA 16.3.09 (Geboorteacte Moordrecht)

Jan Kranenburg (1748*-1764):
Geboren in Leiden. Vaart als hooploper op 10.4.1763 met het VOC-schip 'Erfprins' naar Batavia. Arrviveert daar op 8.10.1763. Overlijdt tijdens verdere reis op 21.2.1764 ergens in AziŽ.
# AVOC

Jan Cornelisz Kranenburg (1751*-1766):
Zoon van Cornelis Xzn Kranenburg (gb 1706) en NN te Woubrugge.
Woont in het Weeshuis te Woubrugge.
Begraven 26.11.1766 te Woubrugge.
# GHA 29.1.09 (Gaarder Woubrugge)

Jan Hendrik Kranenbarg (1752-1812*):
Zoon van Derck Hendriks Kranenberg en Aaltjen Kieskamp.
Geboren in Vorden.
Mogelijk een broer van Gerrit Kranenbarg (gb 1754) in Zieuwent/Ruurlo.
Woont mogelijk in of nabij Ruurlo. Ghm NN.
** Kranenbarg
# esveld.nl, KBG

Jan Klijsse Kranenburg (1753-1813*):
Zoon van Klijs Teunisse Kranenburg en Anna Jansdr van Santen.
Gedoopt 4.11.1753 in Sommelsdijk.
# VDH 25.5.2005

Johannes Kranenburg (1754-1814*)
Zoon van Jan Kranenburg en Lijsje (Elisabeth) Broedelet.
Gedoopt NG op 10.1.1754 te Vianen.
# JKE

Johannes Kranenburg (1756-1816*):
Zoon van Johannes Kranenburg en Cornelia Wijnobel.
Gedoopt 16.6.1756 te Leiden.
=* Johannes Kranenburg (gb 1769*)
# Dopen in Leiden

Jan Cranenborg (1760-1828)
Geboren 12.1.1760 in Scheemda en aldaar NH gedoopt 20.1.1760. Zoon van Harmen Jans Cranenborg en Anna Haijkens.
Jan overlijdt op 13.5.1828 te Groningen.
# PKG

Jan Hindriks Kranenburg (1760-1787*)
Zoon van Hindrik Harkes Kranenburg en Engel Ypes Stedema.
Gedoopt NH 6.7.1760 te Scharmer.
Huwt 8.5.1785 te Scharmer met Aaltje Klazens Klunder, geboren 6.1.1763 in Giethoorn, aldaar gedoopt 9.1.1763.
Jan overlijdt in 1787* in Harkstede.
Udh: Lammegijn Jans Kranenburg.
Aaltje hertrouwt 9.3.1788 te Scharmer met Willem Roelofs Watermulder.
# GKH, DAB

Joannes Wilhelmus Kranenburg (1761-1821*)
Gedoopt RK op 27.6.1761 te Heusden. Zoon van Pieter Kranenburg en Angelique Nijsen.
# DTB Heusden

Jan Fockes Kranenburg (1762*-1822*):
Zoon van Focke Gerlofs Kranenburg en Loeke Arijs.
Geboren in Uithuizen.
# JBK

Jan Kranenburg (1765-1825*)
Zoon van Cornelis Kranenburg en Maria Nobel.
Gedoopt GF 10.11.1765 te Delfshaven.
Huwt in 1791 (otr 29.9) in Delfshaven met Anna (Johanna) Sallť uit Schoonhoven.
Udh: NN (bgr 21.1.1793), Maria (gb 1796) en Alberdina (gb 1798).
# DTB Rotterdam (ivn 1/033; 11/0; etc)

Jan van Kranenburg (1765-1825*)
Zoon van Jacob van Cranenburg en Cornelia Geervliet in Nieuwveen.
Gedoopt GF 3.3.1765 in Nieuwveen.
Huwt 1e GF op 3.10.1790 te Moordrecht met Cornelia Ketel, 23 jaar oud, gedoopt 11.2.1767 te Moordrecht, dochter van Jacobus Ketel en Neeltje SchrŲder. Cornelia is begraven in 1803* te Moordrecht.
Udh: Neeltje (gb 1790), Jacob (gb 1792), Jacobus (gb 1793), Kornelis (gb 1795-x), Cornelis (gb 1797), Jan (gb 1800-x) en Jan (gb 1801). Alle kinderen geboren en NH gedoopt in Moordrecht.
Huwt 2e GF op 24.11.1805 te Moordrecht met Adriana In 't Hout, geboren in 1783 te Moordrecht, dochter van David In 't Hout en Geertruij Pieters van Klaveren.
Udh: Adrianus (gb 1806) en Geertruij (gb 1808). Beide kinderen geboren in Moordrecht.
# FDK

Jan Dirks Kranenburg (1765-1825*)
Zoon van Dirk Adriaans Kranenburg en Maria Arijsdr Lagerstee.
Geboren 23.1.1765 in Strijen. Aldaar gedoopt 27.1.1765.
# VDH 25.5.05

Jan Reinders Kranenburg (1765*-1825*):
Zoon van Reinder Xzn Kranenburg (gb 1730) en NN.
Woont in Sappemeer. Ghm Lammegien Hendriks.
Zoon: Reindert Johannes Kranenburg
# WND

Jan Hemmes Kranenborg (1768-1812):
Zoon van Hemme Dirks Kranenborg en Marieke Jans. Geboren 30.11.1768 in Wymeer. Gedoopt aldaar 7.12.1768.
Huwt 1e 28.5.1799 in Nieuwolda met Grietje Klaassens, dochter van Klaas Alberts en Trijntje Jans.
Udh1: Hemmo Jansz, Trijntje Jans, Maria Jans, Klaas Jans en Grietje Jans Kranenborg.
Grietje is begraven 20.4.1808 in Nieuwolda.
Huwt 2e 19.10.1809 in Nieuwolda met Engel Wilkes.
Huwt 3e Trijntje Tijen.
Jan overlijdt 16.8.1812 in Nieuwolda.
# kranenborg.info 28.11.08

Joannes Kranenburg (1769-1829*)
Zoon van Pieter Kranenburg en Angelique Nijsen.
Gedoopt RK op 24.2.1769 te Heusden.
# DTB Heusden

Johannes Kranenburg (1769*-1829*):
Woont in Leiden. Ghm Maria Overduin.
Udh: Catharina (gd 1801) en Elisabeth (gd 1804).
=* Johannes Kranenburg (gb 1756)
# Dopen in Leiden

Joannes Cranenburg (1770*-1830*)
Vermeld op 6.11.1805 als getuige bij doop Maria Joanna Robben in Den Bosch.
# GA Den Bosch

Joannes van Cranenburg (1773*-1833*)
Woont in Den Bosch. Ghm Godefrida van Dooren.
Zoon: Joannes van Cranenburg (gb 1808).
# DTB Den Bosch (ivn 25-26)

Jan Kranenburg (1774*-1734*):
Woont in Hardinxveld Boven. Ghm Huijbertje Hendriksdr van der Lusdonk.
Udh: Grietje Jansdr Kranenburg (gb 1809).
# SMB Van Genderen 23.5.07

Johannes Kranenburg (1777-1837*)
Zoon van Pieter Kranenburg en Stijntje Joha. Gedoopt 19.3.1777 te Leiden.
# Dopen in Leiden

Jan Kranenburg (1778-1821)
Zoon van Adrianus Kranenburg en Lijntje Dirksdr Kranenburg. Geboren 21.1.1778 te Strijen. Doet 13.4.1802 NH belijdenis in Strijen.
Huwt 12.4.1805 te 's-Gravendeel met Aagje (Agie) van Prooyen, geboren 25.2.1782 te 's-Gravendeel, dochter van Teunis van Prooyen (landbouwer, schepen) en Aagje Mookhoek.
Sinds 19.8.1805 is Jan landbouwer te Numansdorp.
In 1810 kerkeraadslid tevens diaken in Numansdorp.
In 1819 is hij kiezer bij de Provinciale Staten.
Jan overlijdt 28.4.1821 te Numansdorp.
Nalatenschap: 27 morgen land plus twee huizen in Strijen (testament 29.5.1805).
Udh: Janna Lijntje en nog een dochter (naam onbekend) Kranenburg.
Aagje hertrouwd 15.8.1823 te Numansdorp met Andries Vos, 25 jaar oud.
# WS Stamreeks Jillis Herweijer 17.5.2007

Jan Lubberts Kranenborg (1779*-1839*)
Zoon van Lubbert Jans Kranenborg en Aaltje Tiddes in Loppersum.
++ Kranenborg Groningen
# JBK

Jan Harkes Kranenburg (1780-1840*)
Zoon van Harke Hindriks Kranenburg en Jantje Hinderiks.
Geboren 2.4.1780 te Scharmer.
# GKH

Jan Hendrik van Cranenburgh (1783-1854):
Zoon van Willem van Cranenburgh en Johanna van Hiebendaal.
Geboren/gedoopt 16.3.1783 in Horssen.
Wordt 29.12.1798 lidmaat van de NH Kerk te Horssen. In 1805 komt hij voor op lijst van lidmaten van de NH Kerk te Naaldwijk. Hij huwt aldaar op 18.4.1808 met Johanna Ton, weduwe van Willem van Dop, geboren 7.5.1774 te Heerenwaarden, dochter van Dirk Ton en Elisabeth Ganzemans. Zij overlijdt 2.3.1849 te Honselersdijk (gem. Naaldwijk).
Jan is smid van beroep. In 1820-25 is hij lid van de gemeenteraad van Naaldwijk. In 1851 is hij brandmeester-generaal te Honselersdijk. Op 13.2.1854 overlijdt hij in Honselersdijk ten huize van zijn zoon Johannes.
Alias: Johan Hendrik van Cranenburgh.
Udh: Willem Diderik (gb 15.8.1808), Eliza (gb 10.7.1811), Johannes (1814-14), Johannes (gb 14.9.1816), Elisabeth (1818-18) en Josina Hendrika (gb 5.4.1821).
** Van Cranenburgh Honselersdijk
# VC300

Johan Hendrik van Cranenburgh (1783-1843*)
Ghm Johanna Ton.
** Jan Hendrik van Cranenburgh

Jan Kranenborg (1784*-1844*)
Woont te Oude Pekela. Gehuwd met Aafijn Klaassens Dijkhuis.
Dochter: Jantje Kranenburg (gb 7.3.1819).

Johannes Kranenburg (1787-1847*):
Zoon van Willem Kranenburg en Cornelia van Vliet.
Geboren en gedoopt GF 14.2.1787 in Delfshaven.
# DTB GF Rotterdam (ivn 1/033)

Johannes Cranenberg (1788*-1848*):
Woont in Nijmegen. Van beroep stuurman. Mogelijk ghm NN Cramwinkel*.
Genoemd 30.8.1823 in een minuut van de Griffie van Kanton Nijmegen ivm rectificatie van namen in doop-, dood- en huwelijkregisters. De minuut is mede door hem ondertekend.
# geocities.com 28.8.08

Jan Kranenburg (1789*-1869)
Zoon van Abraham Kranenburg en Susanna Broedelet.
Overlijdt 27.9.1769 te Oudewater.

Johannes Cornelis Kranenburg (1789-1870*):
Zoon van Claes (Klass) Xzn Kranenburg en Grietje Bijman.
Geboren 11.2.1789 in Gouda.
Is koopman, winkelier te Gouda.
Genoemd 12.9.1835 smm Cornelis Beyman ivm acte verzegeling mbt Margaretha Beyman weduwe Nicolaas Kranenburg. (Vredegerecht Civiele Zaken Gouda ivn 27 acte 105)
Ontvangt 10.5.1865 ereteken Nr 45 met certificaat wegens deelname in Nederlandse dienst aan de strijd ter herstelling van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813-1815.
# GHA 16.3.09, DAB

Jan Kranenberg (1790*-1850*):
Op 5.11.1808 te Oude Pekela op belijdenis aangenomen als lidmaat van de NH Kerk.
# menneglas.nl 19.11.08

Jan Kranenburg (1795*-1855*):
Zoon van Xx Kranenburg (gb 1758) en NN in Gouda.
Genoemd 8.3.1820 ivm familieraad benoeming voogd tbv Jan en Adriana van Baalen.
# GHA 16.3.09 (Vredegerecht Civiele Zaken Gouda ivn 12 acte 32)

Johannes Kranenburg (1797*-1857*)
Johannes is zeemtouwer. Hij huwt in 1834 te Leiden Pleuntje van Delten. Pleuntje is spintster. Zij is geboren te Leiden en gedoopt 29.3.1798 in de Hooglandse Kerk. Getuige is Hendrik van Polanen.

Jan Fockes Kranenborgh (1798*-1858*):
Zoon van Arius Kranenborgh en Afijn Isebrandts van de Bult.
Geboren in Wedde of Jemgum (OFrl).
# JBK, DAB

Jan van Kranenburg (1801-1861*)
Zoon van Jan van Kranenburg en Cornelia Ketel te Moordrecht.
Geboren 17.5.1801 te Moordrecht. Aldaar NH gedoopt op 31.5.1801.
# FDK

Johan Juriaan Kranenburg (1807*-1880*)
In 1857-58 burgemeester van Zoetermeer. Is sinds 1872 lid van de Orde van Vrijmetselaars (La Paix).

Joannes van Cranenburg (1808-1868*)
Gedoopt RK op 5.6.1808 in de St Pieter in Den Bosch. Zoon van Joannes van Cranenburg en Godefrida van Dooren.
# DTB Den Bosch (ivn 25-26)

Jan Kranenburg (1816-1876*):
Zoon van Klaas Kranenburg en Marijtje van Es. Geboren in Nieuwkoop.
Dochter: Maria Kranenburg (gb 1849).
Zoon*: Klaas Kranenburg (gb 1855).

 

Johannes van Cranenburgh (1816-1898):
Zoon van Jan Hendrik van Cranenburgh en Johanna Ton.
Geboren 14.9.1816 in Honselersdijk. Gedoopt 22.9.1816.
Smid in Honselersdijk. Op 25.3.1836 lidmaat van de NH Kerk in Naaldwijk. In 1841-1898 organist van deze kerk.
Huwt 1e 27.8.1842 te Naaldwijk met Anthonia Johanna Beekes, wonend in Den Haag, geboren in Utrecht op 17.1.1817, dochter van Wander Beekes, orgelbouwer, en Johanna Catharina van Emmerik. Bij haar
huwelijk zijn haar ouders reeds overleden. Zij overlijdt 20.8.1859 in Honselersdijk.
Udh1: levenloos kind (1843), Jan Hendrik (1843-44), Johanna Catharina (Naatje; 1844), Jan Hendrik (1845-46), Willem (1846-46), Wanderina Maria (1848), Catharina Johanna (1852), Jan Hendrik (1852) en Willem Machiel (1853-53)
Huwt 2e 21.7.1860 te Naaldwijk met Johanna Petronella BlŁm, geboren 9.12.1824 in Amsterdam, dochter van Gerhard BlŁm, hoofdonderwijzer, en Adriaantje Stijnes, weduwe van Joh. van der Sanden in Uithoorn.
Foto rechtsboven: Johannes circa 1870.
Johannes overlijdt 9.6.1898 in zijn woning aan de Princegracht 2 te Honselersdijk.
Johanna BlŁm overlijdt 27.12.1902 in Honselersdijk.
Udh2: Elise Johanna (1861-63), Johannes Gerardus Franciscus (1863-63) en Jeanne Elise (1864-77).
** Tweelingen
# VC300

Jan Hendrik Cranenburg (1825*-1885*):
Ghm Anna Margaretha Portier, geboren 1828 in Solo (Java).
# Stamboom Portier

Jan Kranenburg (1826-1886*)
Zoon van Nicolaas Kranenburg en Maria Slijster. Geboren 1826 in Schoonhoven.
# Gen. Olthof

Johannes Kranenburg (1826-1866)
Mogelijk een zoon van Leendert Kranenburg (gb 1791) te Nieuwkoop.
Woont in Nieuwkoop waar hij smid is.
Zoon*: Teunis Johannesz Kranenburg (gb 1859).
** SLN
# GNS

Jan Kranenburg (1829-1860)
Mogelijk een zoon van Leendert Kranenburg (gb 1791) te Nieuwkoop.
Woont in Nieuwkoop waar hij smid is.
** SLN
# GNS

Jan van Kranenburg (1829-1889*)
Zoon van Jacob van Kranenburg en Alida van der Helm.
Huwt 1856* Johanna (Anna) de Jong, geboren 26.10.1827 in Stolwijk.
Woont in Gouda.
Udh: Jacob (1857 Gouda), Alida (1858 Gouda), Barbara (1862-63 Gouda), Anna Jacoba (1864 Gouda), Arie Bartholomeus (1865 Gouda), Krijn Bartholomeus (1867 Gouda) en Jan Hendrik (1868 Gouda) van Kranenburg.
# FDK

Jan Hendrik van Cranenburgh (1830-1897):
Zoon van Willem Diderik van Cranenburgh en Maria Magdalena Post.
Geboren 23.3.1830 in Den Haag.
Adjunct-Commies bij het Departement van Binnenlandse Zaken.
Huwt 1e 27.5.1863 in Den Haag met Maria Alida Mennes, dochter van Cornelia Helena Becker en Abraham Johannes Mennes, adjunct-ordonnans. Het gezin woont respectievelijk aan de Nieuwe Molstraat, de Trompetstraat en de Bazarlaan in Den Haag. Maria Alida overlijdt 28.2.1859 in Apeldoorn.
Udh1: Jan Willem Hendrik (1864-64 Den Haag) en Anna Alida (1865-67 Den Haag).
Huwt 2e 28.4.1869 in Den Haag met HenriŽtte Maria Engelina de Koningh, dochter van Emanuel Leendert de Koningh en Maria Gerardina Stuttenheim.
Jan Hendrik overlijdt 28.7.1897 in Den Haag. Maria overlijdt aldaar 23.5.1923.
Udh2: geen kinderen.
# VC300

Johannes Kranenberg (1831-1897)
Geboren 15.9.181 te Amsterdam. Zoon van Harmen Kranenberg en Maria Alida Langendijk. Johannes is meelfabrikant.
Huwt 30.8.1860 te Amsterdam met Geertruide Robbertine Roumen.
Udh: Maria Aleida (Amsterdam 20.2.1862), ghm Jeremias Gebhard (Amsterdam 14.5.1889).
# PKG

Jan van Kranenburg (1840-1857*):
Zoon van Adrianus van Kranenburg en Adriana Tuijnder.
Geboren 8.5.1840 in Moordrecht. Overleden aldaar voor 1858.
# FDK

Jan Hendrik van Cranenburgh (1845-1879):
Zoon van Eliza van Cranenburgh en HenriŽtte Jacqueline van der Does.
Geboren 11.4.1845 in Bergen op Zoom. Doorloopt de gebruikelijke schoolopleidingen. Treed als 18-jarige in militaire dienst. Vertrekt daartoe 16.9.1863 van zijn woonplaats Wijk-bij-Duurstede naar zijn garnizoenplaats Kampen. Wordt om onbekende reden afgekeurd. Overlijdt 14.7.1879 als ongehuwd, gepensioneerd onderofficier in Culemborg.
# VC300

 
Jan Hendrik van Cranenburgh (1852-1914):

Zoon van Johannes van Cranenburgh en Anthonia Johannes Beekes. Geboren op 17.6.1852 te Honselersdijk (Naaldwijk) aan de Prinsegracht 3.
In 1871 in dienst bij de brandweer. Treedt later in dienst als smid in het bedrijf van zijn vader aan de Prinsegracht.
Huwt 13.7.1877 in De Lier met Martina van den Dool, geboren 11.5.1855 in De Lier, dochter van Jan van den Dool en Leentje Noordam. Het huwelijk duurt helaas kort. Op 7.12.1877 overlijdt Martina in Honselersdijk.
Op 25.10.1878 hertrouwt Jan Hendrik te Maasland met Elisabeth van Reeven (Betje), geboren 10.3.1855 te Maasland, dochter van Jan van Reeven en Jannetje Vreugdenhil.

Jan Hendrik is muzikaal aangelegd. Hij speelt piano, orgel en viool. Ook geeft hij muzieklessen en werkt mee aan concerten van de gebroeders Delfgauw te Poeldijk.
Hij wort organist in het Evangelisatiegebouw aan de Dijkweg te Naaldwijk. In 1893 is hij medeoprichter van de Harmonievereniging Crescendo aldaar. In 1898 volgt hij zijn vader op als organist van de Ned. Herv. Kerk te Naaldwijk.
Naast zijn werk als smid handelt Jan Hendrik in fietsen, naaimachines, piano's en orgels. Hij bezit als een der eersten een acatŤne, ofwel een fiets zonder ketting maar met cardaanaandrijving. Ook is hij actief in de verzekeringen. Kortom, Jan Hendrik is allround en een actieve man.

In 1905 vestigt Jan Hendrik zich met zijn gezin aan de 's-Gravenzandseweg te Naaldwijk. In 1909 verhuist het gezin naar het Wilhelminaplein 27 aldaar. In 1911 verhuizen ze terug naar Honselersdijk. Ze gaan wonen in de oude smederij, die inmiddels is verbouwd tot woning. In dat jaar trekt Jan Hendrik zich terug uit de zaak ten behoeve van zijn zoons. Jan Hendrik kan zich nu helemaal wijden aan de muziek. Ook geeft hij weer piano- en orgellessen.

Volgens overlevering is Jan een verwoed sigarenroker. Op zaterdagmiddag na zijn werk pleegt hij zijn mooie krullenbol te wassen op de stoep aan de sloot. Met slootwater en groene zeep. Daarna gaat hij naar zijn buurvrouw Vellekoop om daar een sigaar te roken uit zijn eigen kistje. Hij bewaart zijn sigaren bij haar om te voorkomen dat zijn zoons ze oproken. Desondanks worden ook zij sigarenrokers.

Een verhkoudheid en longontsteking maken op 2 maart 1914 een einde aan het veelzijdig en actieve leven van Jan Hendrik. Hij is 61 jaar geworden.
Elisabeth overlijdt op 22 maart 1938, kort na haar verjaardag. Zij is 83 jaar geworden en is vele jaren het centrale punt in de familiekring.

Uid dit huwelijk zijn geboren:
Johan Hendrik (1879-81), Jannetje Anthonia (1880), Anthonia Martina (1882), Johan Hendrik (1883), Johanna Petronella (1884), Willem Eliza (1887), Jan (1888), Pieter Gerard (1889-89), Jeane Elise (1890), Pieter Gerard (1893) en Anton Hendrik (1895).
** Van Cranenburgh Honselersdijk
# VC300

Jan van Kranenburg (1858-1918*):
Zoon van Adrianus van Kranenburg en Adriana Tuijnder.
Geboren 4.1.1858 in Moordrecht.
# FDK

Johannes Kranenburg (1864-1943):
Zoon van Bruin Kranenburg en Gerritje Voskamp te Pijnacker.
Geboren 9.5.1864 te Pijnacker.
Huwt 16.12.1891 te Delft met Johanna Wilhelmina Velthoven, geboren 1863 te Delft, dochter van Johannes Nicolaas Velthoven en Antje Braams.
Johannes overlijdt 13.2.1943 te Delft.
Udh: geen kinderen bekend.

Jan Hendrik van Kranenburg (1868-1928*):
Zoon van Jan van Kranenburg en Johanna de Jong.
Geboren 18.9.1868 in Gouda.
# FDK

Johannes Kranenburg (1868-1928*):
Zoon van Hugo Kranenburg en Catharina Kleyweg.
Geboren 17.6.1868 in Lisse.
# GKC

Jan Willem Kranenberg (1870-1954):
Zoon van Willem Kranenberg (gb 1839*) en Willemken Roekevis.
Geboren 31.10.1870 te Markelo. Aldaar landbouwer.
Huwt 5.11.1901 te Markelo met Jkvr Kaatjen van Coeverden, geboren 8.3.1870 te Markelo, dochter van Jhr Jacob Hendrik Arnold van Coeverden (gb 31.3.1827 Markelo, grondeigenaar en landbouwer, overleden te Markelo, Spekenbrink, 26.6.1915) en Kaatjen Dreteler (gb Ambt Delden 13.7.1828, overleden Markelo 4.11.1868, dochter van Jan Hendrik en Janna Duis).
Jan Willem overlijdt 23.9.1954 te Markelo.
Udh: geen kinderen bekend.
# NAB 1966, KBG

Jan Kranenburg (1871-1953):
Mogelijk een nazaat van Wybrand Kranenburg (gb 1735 Groningen) en Antjen Harmes in Enkhuizen. Geboren 24.7.1874.
Woont in Enkhuizen. Ghm Elisabeth Groot.
Overleden in Enkhuizen en aldaar begraven 6.6.1953.
Udh*: Teetje (gb 1909).
Mogelijk ook Tom (Anton; gb 1918 Enkhuizen).
# WS Alg. Begraafplaats Enkhuizen 10.6.2007, KBG

Jan Kranenburg (1876*-1936):
Overleden 4.9.1936 in Leidschendam.
# Aldo van Zeeland (WS 10.6.2007)

Jan van Kranenburg (1877-1937*):
Zoon van Maarten van Kranenburg en Ida Bouter. Geboren in Moordrecht.
Huwt 27.5.1903 te Amersfoort met Antonia Renes, geboren 1884 te Amersfoort, dochter van Jan Renes en Geertruida van Elst.
# members.cello.nl 7.8.08

Johan Kranenburg (1878-1965):
Mogelijk een zoon van Hugo Kranenburg en Catharina Kleyweg in Lisse.
Geboren 20.9.1878. Overlijdt 10.2.1965. Begraven op Berenstein in 's-Gravenland.
Drielingbroer*/zuster*: Jacob en Johanna Kranenburg.
** Drielingen
# graftombe.nl 4.2.08, KBG

Jan Kranenburg (1880-1940*):
Zoon van Teunis Kranenburg en Clasina Vulperhorst.
Geboren 11.8.1880 in Mijdrecht.
# vulperhorst.eu 25.1.08

Jan Kranenburg (1881-1980)
Zoon van Abram Kranenburg en Maria Pranger. Geboren 14.12.1881 in Anna Paulowna.
Woont op de farm van Jan Pranger en Antje Vos in Wieringerwaard*, samen met zijn tweelingzuster Grieta.
Huwt 14.10.1906 in Anna Paulowna met Anna Pranger, geboren 21.5.1883 in Middelie, gestorven 1.1.1959 in Anna Paulowna, dochter van Jan Pranger en Antje Vos.
Jan overlijdt 2.3.1980 in Anna Paulowna.
Udh: geen kinderen bekend.
** Arien Kranenburg (gb 1922)

Jan Kranenbarg (1883-1943*):
Zoon van Hendrik Jan Kranenbarg (gb 1851) en Jannetje van der Hoef (gb 1855).
Geboren 16.8.1883 te Ede. Huwt 18.11.1909 in Ede met Teunisje Heiwegen, gb 1886 in Ede.
# JBM 22.10.08

Jan Kranenborg (1883-1943*):
Zoon van Berend Kranenborg en Elizabeth van der Hoef.
Geboren 1883 in Winterswijk.
# KBH

Johan Hendrik van Cranenburgh (1883-1975):
Zoon van Jan Hendrik van Cranenburgh en Elisabeth van Reeven in Honselersdijk.
Geboren 22.7.1883. Werkt in de smederij van zijn vader. Muziekaal aangelegd. Met 16 jaar al organist van de Ned.Herv. Kerk als zijn vader ziek is.
Johan is een wat rustiger type dan zijn broers. Toch wil hij zich ook eens laten gelden. Hij stapt op de motorfiets van zijn broer, rijdt van de smederij aan Achter de Bergen en moet op de hoek Dijkstraat afremmen. Geeft in plaats daarvan gas en rijdt tussen twee bomen door het huis van Willem Vellekoop binnen, waar hij in de achterkamer tot stilstand komt. Alles loopt wonderwel goed af. Alleen de entree van het huis maakt daarna nog jaren een wat vreemde, scheve indruk. Het huis wordt veel later om andere redenen afgebroken. Het is niet bekend of dit de laatste motorrit van Johan was.
Huwt 3.9.1909 in Maasland met Trijntje Hendrina van den Berg, geboren 11.5.1883 in Overschie, dochter van Pieter van den Berg, koopman te Maasland, en Jannetje van der Ende. Na hun huwelijk betrekken Johan en Trijntje het huis naast de smederij aan de Prinsegracht 3 in Honselersdijk. Johan werkt in de smederij van zijn vader, samen met zijn broers Willem en Jan. Nadat hun vader zich heeft teruggetrokken, zetten Johan en zijn broers het bedrijf voort onder de naam Gebr. Van Cranenburgh, Eerste Westlandsche Fabriek van Tuinbouwgereedschappen. (> Van Cranenburgh Honselersdijk)
Johan is lid van de plaatselijke brandweer. Op 16 oktober 1919 vraagt hij ontslag als onderbrandmeester wegens aanstaand vertrek.
In 1920 trekt Johan zich terug uit de joint-venture met zijn broers Willem en Jan. Hij vestigt zich 24.4.1920 met zijn gezin in Delft, waar hij een tuibedrijf begint.
In 1924 vervangt Johan zijn overleden broer Willem als organist bij de Ned.Herv. Kerk in Naaldwijk. Hij vervult deze functie meer dan 40 jaar.
In de Tweede Wereldoorlog beŽindigt Johan z'n tuinbedrijf. Hij is de 60 gepasseerd. Hij gaat dan nog enkele jaren werken bij de voedeselvoorziening van gemeente Delft.
Begin 1948 verhuizen Johan en zijn vrouw Trijntje naar Naaldwijk, waar ze gaan wonen op Havenplein 9. Hij gaat werken bij de Proeftuin aldaar.
Trijnte overlijdt vrijdag 28.10.1955. Johan blijft alleen achter in de woning. De eerste jaren wordt hij daar goed verzorgd door zijn nicht Agaath van der Laan. Daarna neemt Anna Barendregt de taak over. Velen noemen haar tante Anna. Zij komt bij Johan inwonen en zorgt voor hem tot zijn dood.
In 1964 wordt Johan koninklijk onderscheiden voor zijn 40-jaar jubileum van organist bij de Ned.Herv. Kerk in Naaldwijk.
Na een kort ziekbed overlijdt Johan op Eerste Kerstdag 25.12.1975.
Udh: Jan Hendrik (gb 1910 Honselersdijk), Pieter Jacobus (gb 1912 Honselersdijk), Johan (gb 1915 Honselersdijk), Hendrik Arie (gb 1917 Honselersdijk) en Gerard Pieter (gb 1920 Delft).
# VC300

Jan Kranenburg (1884-1955):
Zoon van Hendrik Kranenburg en Trientje van Klasbeek uit Slochteren.
Geboren 26.10.1884 in Haren.
Overleden 14.2.1955. Begraven in Middelbert.
# GKH, graftombe.nl

Jan van Cranenburgh (1888-1976):
Zoon van Jan Hendrik van Cranenburgh en Elisabeth van Reeven.
Geboren 4.8.1888 in Honselersdijk. Hij gaat naar de O.L. School in Honselersdijk.
Jan is nogal ondeugdend en haalt veel kattekwaad uit. Moeder Bets verzucht wel eens dat ze met Jan meer te stellen heeft dan met alle andere kinderen samen. Jan zit op daken en goten zijn tamme kraai toe te spreken, zet fietsen van bezoekers onder stroom, haalt stunts uit met zijn motorfiets. Wint daarmee een prijs van Fl 17,50 op de Onafhankelijkheidsfeesten in 1913.
Vertrekt 21.1.1913 naar Monster waar hij een fietsen- en motorzaak begint.
In 1914-15 in militaire dienst, gelegerd in Loosduinen en Middelburg. Broer Anton neemt zijn zaken waar.
Naar zeggen doet de burgemeester van Loosduinen eens een beroep op Jan om op een zaterdagavond de veldwachter te helpen bij de ontruiming van een cafť. Jan is niet bang en gaat er direct op af. Ook gaat hij eens op de vuist met kerkgangers in 's-Gravenzande, die niet bereid zijn ruimte te maken om hem en zijn broer Johan te laten passeren, als zij per fiets op weg zijn naar een andere kerk aldaar, waar Johan orgel zou spelen. Johan valt en krijgt een gat in zijn broek. Jan gaat meteen op de vuist.
Jan gelooft in het perpetuum mobile en maakt in de smederij een apparaat in de vorm van een schoepenrad. Het is nooit gereed gekomen.
In 1914 sterft zijn vader. Jan wordt dan medefirmant in de smederij.
Jan huwt 22.11.1917 in Monster met Johanna van den Burg (Anna), geboren 30.3.1893, dochter van Jan van den Burg, tuinier in Monster, en Maria Oversloot. Zij vestigen zich in Monster.
De samenwerking met zijn broers in de smederij loopt niet naar Jans wens. In 1921 besluit hij daarom zijn geluk in Nederlands-IndiŽ te zoeken. Hij vervult daar belangrijke functies:
1921-28 Inspecteur der Gemeentewerken in Palembang.
1928-28 Verlof in Nederland. Bij terugkeer naar IndiŽ gaat neef Jan van der Laan mee om daar een nieuwe toekomst op te bouwen.
1928-31 Vertegenwoordiger voor diverse handelshuizen in de binnenlanden van Zuid Sumatra.
1932-39 Eigenaar van Transportbedrijf J. van Cranenburgh, rijdend voor de olieboorterreinen van Zuid Sumatra. Tevens vertegenwoordiger van diverse handelshuizen in Palembang. Neemt in dienst zijn neven Jan van der Laan en Piet van Cranenburgh, zoon van broer Johan.

          

Foto boven is gemaakt in 1937. Vlnr: Jan van Cranenburgh, Anna van den Burg, zoon Jan Hendrik en dochter Bep.

1939-39 Jan doet bedrijf over aan zijn broer Piet.
1939-49 Renteniert in Nederland.
1949-59 Idem in Palembang.
1959-76 Voorgoed terug in Nederland. Vestigt zich in Schiedam.

Jan overlijdt maandag 26.7.1976 in Schiedam. Johanna overlijdt aldaar op zondag 3.12.1978.
Udh: Elisabeth Maria (Bep; gb 1918 Monster) en Jan Hendrik (gb 1924 Palembang).
** Van Cranenburgh Palembang, IndonesiŽ
# VC300

Jan Johannes Kranenburg (1891-1951*):
Zoon van Jacob Kranenburg en Cornelia Braat. Geboren 17.3.1891 in Den Haag.
Scheikundig ingenieur (Ir). Beheerder van de NV Bandoengsche Kininefabriek.
Huwt 28.6.1926 te Bandoeng met Johanna Catharina Coops, dochter van Bertus Coops en Elisabethe Philippina Everdina Roelofs. Johanna is geboren 13.5.1903 in Soekaboemi (Java). Haar vader Bertus Coops komt uit Doesburg. Hij is assistent-resident en later burgemeester van Bandoeng.
Udh1: Jan Frederik (gb 23.1.1929 Bandoeng) en mogelijk nog een dochter.
Het huwelijk van Jan en Johanna wordt na enige jaren ontbonden, waarna Johanna hertrouwt met Cornelis Johannes Roeters van Lennep.
# NP 1947, Rob Kranenburg (10.6.08)

Jan Kranenburg (1893-1962):
Zoon van Leendert Arie Kranenburg en Geertrui Leeuwenburgh.
Geboren 15.1.1893 in IJsselmonde.
Huwt 1e 2.12.1915 met Maaike Anna Drinkwaard, geboren in Strijen op 1.1.1894, dochter van Dirk Drinkwaard Cz en en Maaike Vrijlandt. Maaike Drinkwaard overlijdt 1.3.1943 te Rotterdam.
Udh1: Leendert Arie Dirk (gb 1916 Klaaswaal) en Dirk Jan (1918-18 Klaaswaal).
Huwt 2e 9.8.1945 in Klaaswaal met Teuntje Gorzeman, geboren 5.5.1906 in Oostvoorne, dochter van Pieter en Klazina van Balen.
Udh2: Maaike Geertruida (gb 1920 Klaaswaal) en Dirk Jan (gb 1931 Klaaswaal).
Jan is dierenarts in Klaaswaal. Sinds 1954 directeur Openbaar Slachthuis in Uithoorn. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij overlijdt 25.10.1962 in Uithoorn.
Wapen: op rood een burcht in zilver met daarop een kraanvogel in zilver, houdend een steen in de linker poot.
** FW Kranenburg Londen
# OVG 1974, GGK

Johannes van Kranenburg (1893-1953*):
Zoon van Frans van Kranenburg en Gerritje Beatrix van Blijderveen.
Geboren 10.9.1893 in Moordrecht.
# FDK

Jan van Kranenburg (1896-1918):
Zoon van Arie van Kranenburg (gb 1871) en NN. Geboren 1896 in Moordrecht.
Jan is kunstzinnig aangelegd. Hij werkt bij de Kunstacademie en in z'n vrije tijd tekent en schildert hij. Enige werken van hem hingen bij z'n ouders in de Rauwenhoffstraat in Kralingen. Tijdens een verhuizing zijn ze helaas spoorloos verdwenen.
Jan overlijdt in 1918 te Moordrecht aan de gevolgen van tetanus.
# MOZ, JVK

Johannes Kranenburg (Joe) (1901-1961*):
Zoon van Teunis Kranenburg en Gijsberta van de Wakker.
Geboren 2.3.1901 in Sassenheim.
Migreert 1913 met ouders naar Amerika.
** Pg Documenten (Kranenburg Chicago)
# GKC

Jan Hendrik van Cranenburgh (gb 1910)
Zoon van Johan Hendrik van Cranenburgh en Trijntje Hendrina van den Berg.
Geboren 24.6.1910 in Honselersdijk. Opleiding: Lagere School en Ambachtschool. Wordt machinebankwerker en daarna machine-monteur.
Huwt 21.7.1937 in Delft met Maria Elisabeth Bruynse (Ria), geboren 8.8.1912 in Delft, dochter van Anton Cornelis Bruijnse en Maria van Adrichem.
Jan en Rie wonen in Schiedam.
Laatste functie Jan bij Firma Fonteyne. Daarna gepensioneerd.
Udh: Maria Adriana (gb 1939), Johan Hendrik (gb 1941), Trijntje Hendrina (gb 1945), Anton Jan (gb 1949) en Margaretha Catharina (gb 1950).
# VC300

Jan Kranenbarg (1913-1973*):
Zoon van Gerrit Willem Kranenbarg en Grada Berendina ten Brinke.
Geboren 20.1.1913 in Varsseveld. Schilder*.
Huwt 26.8.1952 met Berendina (Dina) Meijerman, geboren 16.5.1908 in Varsseveld, dochter van Derk Willem Meijerman (tuinman, later bakker) en Hendrika Willemina Kappers. Dina overlijdt 12.3.1990 in Varsseveld.

 
John Walter Kranenburg (Jack) (1914-1943)

Zoon van Ferdinand Kranenburg en Eleanor Howell. Geboren 16.9.1914 te Huizen (NH). Jack dient op zijn 17e jaar bij het 1e Regiment Huzaren te Amersfoort. Eerst vrijwillig, later als dienstplichtige. Daarnaast studeert hij voor tolk/vertaler Japans. Als zodanig treed hij in diens bij de KJPCL (Koninklijke Japan-China Pakketvaart Lijn) en vertrekt hij 19 september 1935 naar Nederlands-IndiŽ (Batavia). Daarna wordt hij gedetacheerd in Singapore, Shanghai en Kobe (Japan). Als de Tweede Wereldoorlog in de Pacific uitbreekt, keert Jack terug naar Batavia (Djakarta), waar hij als Eerste-Luitenant (RNR) dienst neemt bij het Korps Mariniers. Op 12 januari 1942 wordt hij gestationeerd in de Marinekazerne 'Goebeng' te Surabaja Noord. Daar bevinden zich 250 mariniers van de ongeveer 400 in Nederlands-IndiŽ. Jack krijgt de functie van Transport Officer in de Order Of Battle.

Na de inval fungeert Jack als tolk bij de onderhandelingen tussen de Nederlandse en Japanse legeraanvoerders over een capitulatie. Op 8 maart 1942 wordt Jack door de Japanners geÔnterneerd in de Goebeng Kazerne. Op 22 april 1943 worden ongeveer 6300 Nederlandse en Britse militaire krijgsgevangenen, waaronder Jack, vanuit Surabaja op transport gezet naar de Molukken, waar ze zes maanden zouden blijven. De Japanners willen vliegvelden aanleggen rond de Bandazee om Geallieerde aanvallen vanuit AustraliŽ te kunnen tegenhouden. De krijgsgevangenen belanden in de kampen Liang (Ambon), Amahai (Ceram), Maoemere (Flores) en Haroekoe. Jack komt terecht op Haroekoe, een eiland tussen Ambon en Ceram. Door uiterst onkundig en onmenselijk optreden van de Japanners wordt dit Molukken-transport een groot drama. November 1943 zijn er van de oorspronkelijk 6300 krijgsgevangenen nog maar 2874 in leven. In totaal zijn 3426 krijgsgevangenen omgekomen door ziekte, uitputting of executie. Op Haroekoe zijn de omstandigheden uiterst miserabel. Sinds 2 mei 1943 zitten daar 2200 krijgsgevangenen, overgeleverd aan de terreur van de Japanse sergeant-majoor Masao Mori. In juli telt dit kamp 1400 zieken, voornamelijk dysenterie en beri-beri, en zijn er 554 overleden. Het kamp is zeer gedemoraliseerd.

November 1943 besluiten de Japanners de zieken terug te zenden naar Java. Op 24 november worden 1090 zieke krijgsgevangenen en 25 verzorgers verscheept richting Surabaja. Jack bevindt zich aan boord van het Japanse transportschip Suez Maru. Op 29 november 1943 wordt dit schip bij het Kangean Archipel (ten noorden van Bali) tot zinken gebracht door de Amerikaanse onderzeeboot USS Bonefish. De Japanners hadden met opzet vliegtuigen en ander materieel op het dek geplaatst, om Geallieerde schepen en vliegtuigen te misleiden. Zeven Japanse bemanningsleden worden gered door de crew van de begeleidende Japanse korvet. Daarna worden de overige drenkelingen door de Japanners gemitrailleerd. Hierbij komen 540 krijgsgevangenen om het leven. Zij allen verdronken, waaronder Jack.

Op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning te Surabaja is voor Jack een gedenksteen geplaatst (Vak C, Rij 239). Hij is postuum onderscheiden met het Oorlogs Herinneringskruis met de gesp 'Nederlands-IndiŽ 1941-1942'.
** IndonesiŽ, Carel Hendrik Kranenburg
# GKS, J.H.W. Veenstra e.a.: 'Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores. Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse Militairen 1943-1945' (Martinus Nijhof, 1982), OGS, The conquest of Java March 1942 (WS 13.11.2006)

Jan Kranenburg (1915*-1975*):
Zoon van Derk Jan Kranenburg en Johanna Lodewijk in Arnhem.
# HRK

Johan van Cranenburgh (gb 1915):
Zoon van Johan Hendrik van Cranenburgh en Trijntje Hendrina van den Berg.
Geboren 5.10.1915 in Honselersdijk.
Huwt 31.10.1941 in Delft met Hendrina Wilhelmina Hartjesveld (Rina), geboren 21.5.1917 in Delft, dochter van Johannes Hendrikus Hartjesveld en Jaantje Jans Schelleman.
Werkt ruim 40 jaar als technisch ambtenaar bij de gemeente in Delft en later in Apeldoorn, waar het gezin sindsdien woont. In 1980 met pensioen.
Udh: Trijntje Hendrina (gb 1944 Delft), Johannes Hendrikus (gb 1946 Delft) en Johan (gb 1957 Apeldoorn).
# VC300

Johannes Kranenburg (1916-1969):
Zoon van Willem Kranenburg (gb 1883) en Lijntje de Ridder.
Geboren 26.2.1916 te Leiden. Van beroep bloemist, later grondwerker.
Huwt 11.3.1937 te Schagen met Geertje van dijk, geboren 7.3.1917 te Genemuiden.
Overlijdt 17.11.1969 te Elburg. Begraven in Dronten.
Udh: J.A. (Jan) Kranenburg (gb 30.9.1944) in Elburg en Willem (Wim) Kranenburg (gb 1937 te Zijpe).
# graftombe.nl 8.4.07, Jan Kranenburg te Elburg 27/28.1.2010

Jan Kranenburg (1916-2004):
Geboren 8.12.1916. Overlijdt 4.2.2004. Begraven op Noorthey in Leidschedam.
# graftombe.nl 8.4.07

Johan Leopold Kranenburg (gb 1916)
Zoon van Roelof Kranenburg (gb 1880) en Henderika Catharina Siemens.
Geboren 4.8.1916 in Amsterdam. Gehuwd met Maud Montijn.
Opleiding: Rechten Universiteit Leiden.
1940-42 Adjunct-secreataris College van Rijksbemiddelaars.
1942-45 Beroepscommissie Wederopbouw-Onteigeningen.
1945-54 Secretaris Persraad Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1954-81 Griffier bij de Staten-Generaal.
Onderscheidingen:
- Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
- Officier in de Orde van de Eikenkroon (Luxemburg)
- Commandeur in de Kroonorde (BelgiŽ)
- Eremedaille van het Europees Parlement
Publicaties:
- Bewerking 8e druk 'Nederlands Staatsrecht' van zijn vader R. Kranenburg.
- Diverse artikelen in tijdschriften.
Woont in Den Haag.
Udh: Ferdinand, Leopold, Roelof (gb 1946) en Mark (gb 1954).
# FRI, DAB

Johan Kranenburg (1918-1944)
Geboren te Arnhem op 2.10.1918. Johan is banketbakker. In de Tweede Wereldoorlog wordt hij krijgsgevangene van de Duitsers en belandt hij in Recklinghausen. Hij overlijdt aldaar op 15.11.1944. Johan is begraven op het Nederlands Ereveld in DŁsseldorf (Vak C, Rij 2, Nr 53).
Mogelijk is hij in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog tijdens een zwaar bombardement omgekomen.
# OGS

Johan Kranenbarg (gb 1919):
Zoon van Marinus Kranenbarg en Hermina Wilhelmina Haverkamp.
Geboren 6.12.1919. Ghm NN. Woont op hoeve Kranenbarg te Zelhem.
Zoon: M.J. Kranenbarg te Zelhem.
** Kranenbarg Zelhem
# MJK

Jan Marie Kranenburg (1920-1998):
Geboren 19.9.1920. Overlijdt 2.9.1998. Begraven op Noorthey in Leidschendam.
# graftombe.nl 8.4.07

Johannes van Kranenburg (1920-1993):
Zoon van Adrianus van Kranenburg en Lidewij Cornelia van Louwerenburg.
Geboren 18.7.1920 in Rotterdam. Overleden 17.3.1993 in Bergschenhoek.
Huwt 14.8.1946 in Gouda met Fijgje Pieternella van der Linden, geboren 18.7.1925 in Moordrecht, begraven 24.6.1993 in Rotterdam, dochter van Pieter (Piet) van der Linden (aannemer) en Cornelia (Corrie) de Groot (naaister).
Udh: Nelly Lidia (gb 1947* Gouda) van Kranenburg.
# FDK

Jan Hendrik van Cranenburgh (gb 1923)
Zoon van Anton Hendrik van Cranenburgh en Janna van Nieuwkerk.
Geboren 16.7.1923 in Naaldwijk. Aldaar gedoopt NH 2.9.1923.
Werkt in het garagebedrijf van zijn vader.
Huwt 17.7.1951 in Naaldwijk met Leentje (Lenie) Camfferman, geboren 23.6.1923 in Naaldwijk, aldaar gedoopt NH 7.10.1923, dochter van Willem Camfferman, tuinder in Naaldwijk, en Petronella Gerarda van Velden.
Neemt 1969 het garagebedrijf van zijn vader over, na diens overlijden.
Udh: Petra Else Jeannette (gb 1952 Delft) en Jan Hendrik (gb 1960 Delft).
# VC300

Jan Hendrik van Cranenburgh (gb 1924)
Zoon van Jan van Cranenburgh en Johanna van den Burg.
Geboren 2.2.1924 in Palembang op Sumatra, voormalig Nederlands-IndiŽ.
Opleiding: Lagere School (1931-36 Palembang), MULO (Nederland) en MTS (Middelbaar Technische School). Lijkt sprekend zijn vader. Durft, doet en praat. Heeft grote belangstelling voor auto's. Met 13 jaar maakt hij al ritjes met de auto van pa.
Wordt Kleine Jan en later Indische Jan genoemd, ter onderscheiding van alle andere Jannen in de familie.
In de Tweede Wereldoorlog opgepakt door de Duitsers en naar Dachau gestuurd. Weet 3.2.1945 te vluchten en duikt onder in Friesland, waar hij blijft tot de Bevrijding.
Werkt in 1946-48 als onderhoudsmonteur bij Kistenfabriek Bodegraven en als motorhersteller bij Leen Post in Naaldwijk.
Keert 1948 terug in Palembang en wordt daar firmant van het transportbedrijf J. van Cranenburgh. Medefirmanten zijn z'n neven Piet van Cranenburgh en Jan van der Laan.
Huwt 27.5.1949 in Schiedam met Lydia Johanna van den Bos, geboren 31.10.1927 in Schiedam, dochter van Pieter van den Bos en Johanna Hendrika Stek.
Wordt persona non grata verklaard in IndonesiŽ, omdat hij z'n mond niet kan houden. Dat moet na de souvereniteitoverdracht in 1949 zijn gebeurd.
Terug in Nederland wordt hij na een moeilijke start boormecano en demonstratievlieger bij de Nedl. Helicopter Industrie op Zestienhoven bij Rotterdam. Het bedrijf gaat echter failliet.
Sinds 1960 Chef Technische Opleiding & Training bij CitroŽn Nederland in Amsterdam.
In 1980 gaat Jan in de VUT. Jan en Lydia gaan wonen in Loenen aan de Vecht.
Udh: geen kinderen.
** IndonesiŽ
# VC300

Jan Kranenburg (gb 1925):
Zoon van Pieter Kranenburg en Geertje de Wit.
Geboren 21.7.1925 in Anna Paulowna.
Huwt 16.5.1957 in Heeze (NBr) met Petronella de Niet, geboren 12.9.1933 in Scheveningen.
Udh: Jan Peter, Annemieke, Alida Cornelia en Martin. Alle kinderen zijn geboren in Heeze.
++ Kranenburg IJsselmonde

Jan van Kranenburg (gb 1928):
Geschreven onder pseudoniem Arie de Vries:
2000: Escher anders - willekeurige commentaren gebundeld.
2002: Tauchnitz & Albatross - Not to be introduced into the British Empire or the USA.
2005: Martijntje Neeltje en Rotterdam in de twintigste eeuw. (o.a. met gegevens over de Van Kranenburgs in Moordrecht)
2008: Een Chagall voor een tientje - de geschiedenis van een grafiekverzameling.
Uitgeverij BD-NL.
# JVK

Jan Frederik Kranenburg (gb 1929):
Zoon van Jan Johannes Kranenburg en Johanna Catharina Coops.
Geboren 23.1.1929 te Bandoeng op Java.
# Rob Kranenburg

Johan Hendrik van Cranenburgh (gb 1941)
Zoon van Jan Hendrik van Cranenburgh en Maria Elisabeth Bruijnse.
Geboren 1.5.1941 in Schiedam. Van beroep werktuigbouwkundige. Werkt in de electriciteitcentrale Waalhaven in Rotterdam.
Huwt 1e NN.
Udh1: Daphne Monique (gb 1968 Vlaardingen), Nicole Desirť (gb 1969 Vlaardingen) en Leonie Marion (gb 1971 Vlaardingen).
Huwt 2e 21.5.1980 in Warnsveld met Rieka Broekman, geboren 2.10.1941 in Houten (Utr), dochter van Jan Maurits Broekman en Cornelia Johanna Bom. Rieka is onderwijzeres in Zutphen.
# VC300

Johannes Hendrikus van Cranenburgh (Hans) (gb 1946):
Zoon van Johan van Cranenburgh en Hendrina Wilhelmina Hartjesveld.
Geboren 23.12.1946 in Delft.
Huwt 24.11.1970 in Apeldoorn met Helena de Hart, geboren 17.1.1947.
Woont in Raalte, waar hij onderwijzer is aan een OL School.
Udh: geen kinderen.
# VC300

Johan van Cranenburgh (gb 1957)
Zoon van Johan van Cranenburgh en Hendrina Wilhelmina Hartjesveld.
Geboren 7.5.1957 in Apeldoorn. Werkt sinds 1975 bij het Ministerie van FinanciŽn (o.a. Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting, Inspectie DB Apeldoorn en Ontvangkantoor Rijksbelastingen te Apeldoorn). Studeert voor controleur der DB bij Opleidingcentrum Belastingdienst in Utrecht.
Huwt 7.5.1980 in Apeldoorn met Margaretha Ronner, geboren 29.10.1957 in Den Haag, dochter van Deddo Ronner en Geertje Westra.
Woont in Harderwijk.
Udh: Judith Elize (gb 1984 Harderwijk) en Michiel Alexander (gb 13.9.1986 Harderwijk).
# VC300

Johan Hendrik van Cranenburgh (gb 1957)
Zoon van Gerard Pieter van Cranenburgh en Jacoba Kattestaart.
Geboren 27.8.1957 in Haarlem.
Huwt 28.4.1986 in Spijkenisse met Germa de Pijper.
# VC300

Johan Hendrik van Cranenburgh (gb 1959)
Zoon van Hendrik Arie van Cranenburgh en Johanna de Buck.
Geboren 24.11.1959 in Middelburg. Opleiding: Lagere School, MAVO, MTS en HTS (weg- en waterbouw). Werkt als technisch ambtenaar op het Waterschap Walcheren. Zijn hobby is muziek. Vanaf zijn 8e jaar is hij lid van muziekvereniging 'Veere's Genoegen'.
Huwt 6.9.1985 in Veere met Caroline Patricia Lucas, geboren 17.3.1961 in Oost en West Souburg, dochter van Theodorus Phrastus Lucas en Johanna Martha Flipse. Caroline heeft het VWO gedaan en daarna kandidaats Rechten. Zij werkt als intercedente bij een uitzendburo.
# VC300

Jan Hendrik van Cranenburgh (gb 1960)
Zoon van Jan Hendrik van Cranenburgh en Leentje Camfferman.
Geboren 27.8.1960 in Delft. Gedoopt 12.3.1961 in de NH Kerk te Naaldwijk. Werkt in de garage van een transportbedrijf in het Westland. Ongehuwd.
# VC300

Joh. Kranenburg Nieuwkoop
Smederij te Nieuwkoop, opgericht in 1918.
** Johannes Teunisz Kranenburg, D. Kranenburg Nieuwkoop, SLN

Joke van Cranenburgh (gb 1949):
Dochter van Pieter Jacobus van Cranenburgh en Anna Hiemstra.
Geboren 5.10.1949 in Palembang op Sumatra.
Huwt 2.4.1971 in Veere met Peter Kurt Ferdinand Ellwanger, geboren in Wittenberg bij Potsdam (Duitsland), zoon van Kurt Ellwanger en Gundula Isbein.
Udh: Babette, Sjoukje, Laura en Kšthe Katharina. Alle kinderen geboren in Duitsland.
** IndonesiŽ
# VC300

Jonge Cranenburgh
** Cornelis Dircksz Cranenburgh

Jongen Cranenborch (1558*-1618*):
Vrij zeker een zoon van Henrick Cranenborch en NN in Almen.
Woont in Lochem'. Ghm Xx Sasbout.
Vermeld 23.1.1593 ivm missive van Elb. Leonimus ter aanbeveling van de dochter van wijlen president Sasbout, echtgenote van de Jongen Cranenborch, die in Arnhem is gekomen om orde te stellen op haar goederen. (GAA/HGZ tgn 0124 ivn 690)
Udh': Xx Kranenborch (gb 1588; Ruurlo') en Xx Cranenborgh (gb 1590; Lochem).
# archieven.nl 28.9.08, KBG

Jonker
A.s. jonkheer onder de 17 jaar.

Jonkheer:
Adellijke titel voor een Welgeboren Heer.
De titel geeft aan dat iemand van adellijke afkomst is en derhalve tot de adel behoort.
Titulatuur: Jhr. Deze moet vůůr alle andere titels staan.
Volgens KB van Willem I in 1817 mag een jonkheer of jonkvrouw de rangkroon van een (erf)ridder boven het familiewapen voeren. Deze kroon bestaat uit een ring van effen goud (zonder edelstenen) met daarop vijf gouden punten met op de top van iedere punt een parel. Bovendien is de ring omwikkeld met een snoer van parels.
Aldus genoemde Kranenburgs~:
Engelbert I van Cranenburg (gb 1255 Eikenduinen)
Kerstant van Kranenburg (gb 1257 Eikenduinen)
Willem van Cranenburch (gb 1400)
Verder in bron LWR (Lijst Welgeborenen Rijnland).
** Welgeborenen, LWR, Titels
# WKP, DAB

Jonkvrouw:
Adellijke titel voor een dochter van een Welgeboren Heer ofwel Jonkheer.
Aldus genoemde Kranenburgs~:
Aechte van Cranenburg (gb 1330 Eikenduinen)
Alyd van Cranenburg (gb 1347 Nieuwkoop)
Lysbeth van Cranenburch (gb 1381 Den Haag)
Elisabeth van Cranenburg (gb 1444 Eikenduinen)
Xx van Kraenenburg (gb 1700 Maasbommel)
** Welgeborenen, Titels

Joop Gerard van Cranenburgh (1930-1977):
Geboren 18.4.1930. Overleden 14.9.1977. Begraven te Castricum.

Joost Jansz Tedingh van Cranenburgh (1430*-1490*):
Zoon van Jan Xzn Tedingh van Cranenburgh en NN.
Woont in Hoorn*. Ghm NN.
Udh: Jan Joostz Tedingh van Cranenburgh (gb 1465).
# RKD 22.10.07, KBG

Joost Jansz van Cranenburch* (1510*-1567*):
Mogelijk een zoon van Jan Woutersz van Cranenburch in Alkemade (Vrouwe Ven).
Pacht land in Langeweg en Alkemade van de Abdij van Rijnsburg (MBR 1543).
In 1568 wordt Joost Jansz weduwe vermeld in bron MBR. Zij pacht dan land in Nieuwe Wetering van de Abdij van Rijnsburg.
# MBR

Joost Maartensz Cranenburg (1731-1791*)
Geboren 1731 te Voorburg/Voorschoten*. Zoon van Maarten Willemsz Cranenburg en Maria Joosten van Leeuwen.
# JKE

Jop Kranenburg (1909*-1969*):
Zoon van Derk Jan Kranenburg en Johanna Lodewijk in Arnhem.
# HRK

Joris~

Joris Jansz van Cranenburg* (1432*-1492*):
Mogelijk een zoon van Jan Engebrechtsz van Cranenburg en NN in Den Haag.
Is in 1467-68 schepen van Den Haag.
Staat 26.9.1469 borg voor Filips van Wassenaar, die het baljuwschap van Den Haag pacht.
# HGE (De Riemer, Beschrijving van 's-Graven-Hage III 32)

Joris Claes Florisz van Cranenborch (1470*-1530*)
Zoon van Claes Florisz van Cranenborch en Maritge te Hillegersberg.
Huwt 1509* Catharina Pouwelsdr, dochter van Pouwel Florisz. Catharina overlijdt in 1557*.
Waarschijnlijk is Joris al eerder in 1490* gehuwd geweest.
Vermeld 11.5.1517 in bron AKD ivm huur van 17 hont land in Eskamp (Haagambacht). Joris woont dan aan de andere zijde van Loosduynen.
Alias: Jorys Claesz
Zoon: Adriaan Jorisz van Cranenborch (1512).
Mogelijk ook: Claas Jorisz (1491), Neel Jorisz (1493), Maarten Jorisz (1494), Dirk Jorisz (1495), Jacob Jorisz (1499), Joris Jorisz (gb 1501), Engelbert Jorisz (1510), Gielis Jorisz (1511) en Mees Jorisz (1514) van Cranenborch.
** KWZ
# SPV, AKD (p 133), KBG

Joris Jorisz van Cranenborch (1501*-1554*)H:
Zoon van Joris Claes Florisz van Cranenborch en NN.
Woont in Schiedam. Ghm NN.
Udh: Trijntgen Jorisdr (1532*), Lysbet Jorisdr (gb 1534*), Neeltgen Jorisdr (gb 1536*), Geertgen Jorisdr (gb 1539*) en Joris Jorisz (gb 1542*).
** KWZ
# KWZ, KBG

Joris van Cranenborch (1525*-1575*)
Mogelijk een zoon van Theodorus van Cranenborch in Den Bosch.
Woont in Antwerpen. Ghm Jacobmyne Janssen.
Udh: Catlyne van Cranenborch
** Groot Cranenborch Antwerpen, Cleyn Cranenborch Antwerpen, KWZ
# Schepenregister Antwerpen (1587, nr 389 p 125)

Joris Huychesz Cranenburgh* (1530*-1590*)
Mogelijk een zoon van Huych Dircksz Cranenburgh in Warmond.
Vermeld in 1568 in bron MBR wegens pacht van grond in Warmond (Vrouweven) van de Abdij van Rijnsburg.
# MBR

Joris Jorisz van Cranenborch (1542*-1602*)H:
Zoon van Joris Jorisz van Cranenborch en NN.
Woont in Schiedam.
Vermeld in 1554 in bron KWZ ivm verkoop van 3 morgen land in Oud Mathenesse.
** KWZ
# KWZ

Joseph van Cranenburg (1775*-1835)
Overleden op 25.12.1835 te Oirschot.

Josephine Kranenberg (1898-1996):
Geboren 11.9.1898 in Duitsland*. Ghm NN Deiters.
Overleden 27.2.1996.
** Kranenberg Herne Sodingen
# KHS 29.10.07

Josina~

Josina van Cranenburch (1621*-1681)
Woont in Delft. Ghm Evert van Donge.
Begraven 22.2.1681 te Delft (Oude Kerk).
# GA Delft

Josijntijen Cranenborgh (1681-1741*)
Dochter van Jan Jans Kranenburg en Adriaantje Jans Smits. Geboren te Fijnaart en Heijningen en aldaar NH gedoopt op 8.6.1681.
Alias: Josijntijen Kranenburg
# NG Dopen Fijnaart en Heijningen 1664-1742(3)

Josina Hendriks van Cranenburch (1734*-1804)
Mogelijk een dochter van Henderick van Cranenburch (gb 1691) en NN te Delft.
Woont in Delft. Ghm Dirk de Katt.
Begraven 19.5.1804 te Delft (Oude Kerk).
Alias: Josina Hendrica van Cranenburg.
Udh: Johanna Rutgera (1801).
# GA Delft

Josina Hendrika van Cranenburgh (1771-1831*):
Dochter van Willem van Cranenburgh en Johanna van Hiebendaal.
Gedoopt 24.3.1771 in Tricht.
Ghm Derk de Kat. Op 30.4.1792 lidmaat van de Gereformeerde Gemeente van Horssen. Vertrekt 1.6.1796 met attestatie naar Den Haag.
Udh: Anna Wilhelmina (gb Horssen 13.8.1793)
# VC300

Judik Kranenburg (1771-1831*)
Gedoopt 9.5.1771 te Leiden. Dochter van Andries Kranenburg en Johanna Mark.
# Dopen in Leiden

Judith van Cranenburch (1595-1655*)
Mogelijk een dochter van Jacob Adriaensz van Cranenburch te Vlaardingen.
Genoemd op lijst Pro-Gen WS 17.9.2006.

Judith van Cranenburgh (1698-1758*):
Dochter van Peter Willems van Cranenburgh en Marijcke Lamerts van Reeckum.
Gedoopt 1698 in Opijnen.
# HPN

Judith Elize van Cranenburgh (gb 1984):
Dochter van Johan van Cranenburgh en Margaretha Ronner.
Geboren 24.11.1984 in Harderwijk.
# VC300

Jurjen Lamberts Kranenburg* (1629*-1689*):
Mogelijk een zoon van Lambert Jansen Kranenburg en NN in Harkstede.
Woont 1664 in Garmerwolde.

Jurrien Kranenburg (1844-1901)
Geboren 29.11.1844 te Westeremden (Gro). Woont te Onderdenam. Gehuwd met Antje Binnenga. Dochter: Iefke Kranenburg. Jurrien overlijd 26.10. 1901 te Onderdendam.

J. Kranenburg (1890*-1950*)
Woont in Kampen. Mede-oprichter van voetbalclub Go Ahead in Kampen op 20.3.1925 ten huize van familie Schemmekes in de Houtwijk.
# go-aheadkampen.nl 16.11.2003

==x