Kranenburgia

English

home - lexicon - links - forum - anglahall - contact

 
Kranenburgia, Kranenburg, Cranenburgh, Kranenborg, Kranenberg Forum
 

Anglahall

actuele en interessante items over de Angelen // actual and interesting items about the Angles  

 
Qua patet Orbis

 

voor vragen, berichten of reacties, gebruik pagina Contact // for questions, messages or reactions, use page Contact 

 
De Oud Anglische naam Widsith betekent Wijd Zicht en is de titel van het oudste dichtwerk van de Angelen en van de Engelse en Nederlandse literatuur. Het dichtwerk stamt uit circa 425nC en is vrij zeker het werk van een Anglische troubadour uit Merum bij Loppersum. Ze getuigt van een grote internationale belangstelling. De naam Widsith is identiek aan de Anglische naam Wid Blic (Wijde Blick) van het woonhuis van de geliefde Anglische god Balder. Anno 2016 komt de naam Wijd Zicht nog steeds voor in Nederland. O.a. als Wijdzicht (een type zeilboot) en als 't Wijde Zicht van een prachtig pand aan het kanaal tussen Zwartewater en Leenders in de Kop van Overijssel. Dit pand heeft inderdaad een groots en wijds uitzicht op de hemel, het water en het land aan de overkant, zoals te zien op foto rechtsboven. #FRI mrt2016 (foto's @) > PgAng/Widsith, Balder
Sweatheart of the Forces Vera Lynn wordt maandag 20 maart 2017 honderd jaar. Met haar 'We'll meet again' is Vera de steun en toeverlaat van de Britse frontsoldaten in Wereldoorlog 2. #DeTelegraaf 18.3.2017

 Engelsen vinden Nederlands de maklijkste vreemde taal om te leren. Ook vinden ze dat Nederlanders het best Engels spreken van alle niet-Engelstalige mensen. #DVB

 
Geordie is een oeroude Engelse volkstaal. De taal lijkt afkomstig uit NO Nederland. Oud Nederlands geordine = gewoon, normaal. > PgBrit/Geordie

 
Anglisch is de taal van de Angelen en de basistaal van Engels en Nederlands.
Ze komt anno 2016 ook nog steeds voor in diverse variaties en regio's. O.a. in Angeln (N.Dtl), Nederland, Engeland, ThŁringen (Mid.Dtl), Vlaanderen, Elzas en Schotland. Ook zijn vele Anglische taalresten gevonden. > PgAng/TAES, ATZA, Oer Anglisch, Anglisch

 
Anglikaans populaire taal in Zuid Afrika
Anglikaans is een moderne hyper Anglische taal, ontstaan uit Engels en Afrikaners in
Zuid Afrika sinds de 19e eeuw. Afrikaners is de taal van boeren uit Zuid-Holland die rond 1610 settelen in Zuid Afrika. Hun taal is vrij zeker een oude Anglische taal, zoals rond 1610 gesproken op het platteland van Zuid Holland. > PgAng/Anglikaans, Afrikaners, Zuid-Holland

 Pasgeboren babies in Nederland, Engeland, Canada en Italia huilen vaker dan babies in andere landen. Circa 30 minuten per dag meer dan elders. #DeTelegraaf 4.4.2017

 Op de Tafelbergheide bij Blaricum zijn duizenden kiezels (bewerkte stenen) gevonden van rond de jaartelling. Op de kiezels zijn te zien Wodankoppen, monsters, dierenkoppen, goden en gezichten van voorouders. De vondst wijst op een vroege settlement van Angelen aldaar. > PgAng/Blaricum
Circa 5000 gouden munten gevonden ergens in Midden Engeland in weiland en afkomstig van Anglische koning Ethelred II van Mercia (850*-911). Hij had ze daar begraven omwille van de veiligheid. Deense vikings waren het land binnengedrongen al plunderend en moordend. Grootste schat ooit gevonden in Engeland.
#BBC4tv 21.3.2016 > PgKbg/Ethelred II
Angelen (750vC++) zijn een West Gotisch volk afkomstig uit Zuid Zweden. Zij settelen rond 750vC in het huidige Angeln in Noord Duitsland tegen de Deense grens. Sinds circa 500vC breiden ze zich verder zuidwaards uit naar Noord-Oost Nederland en Midden Duitsland. En sinds het vertrek van de Romeinen rond 400nC verder naar Zuid Nederland, Vlaanderen, NW Frankrijk, Luxemburg en Elzas. (> PgAng/Angelen, FBAA) In 450-550nC migreren vele van hen verder naar Brittannia vanwege de Grote Natheid op het Continent. > PgAng/P36

 
Angles = Low-German tribe settled in Northumbria, Mercia & E.Anglia.
Low-German = dialects of Germany that are not High German, also, all forms of West-German, including English and Dutch.
#COD

 
Angelen zijn genoemd naar hun kenmerkend wapen: de angol, een slagwapen.
> PgAng/Angol


    

Boven: Re-enactment van een strijd tussen twee groepen c 450nC. Groep links: wit-groene wimpel + soort angol, typerend voor Angelen. Rechts: mogelijk Saxen, gezien zwaard.

 
600vC++: Angelen migreren vanuit stamland Angeln steeds verder zuidwaards richting Rijn, Elbe, Saale en Bohemen. > PgAng/ASA

500vC++: Angelen uit NW Duitsland settelen in Nederland. > PgAng/ASA

100nC: Tacitus (c 55-118nC) noemt de Angelen in hoofdtuk 40 van zijn De Germania. Zij wonen langs de Elbe tot aan Bohemen. > PgAng/Tacitus, Angelen, Bohemen

122nC Ptolemaeus: Angili (Angelen) wonen tussen Rijn en Elbe. > PgAng/Angili

300nC++: Angelen settelen in Zuid Holland en Zeeland. > PgAng/Zuid-Holland, Zeeland

400nC: Angelen wonen tussen Denemarken, Oostzee, Elbe, Sale, Bohemen, Rijn en Noordzee. > PgAng/Angle, Angelland

400nC: Bron OVK: De magische vijfhonderdzeventig milimeter is nog veel verder de wereld over gegaan. O.a. in Zuid-Zweden, het Deense eiland FŲhr en bij Zierikzee. Overtuigend bewijs dat het volk der Angelen eind vierde eeuw in al deze gebieden woont alvorens naar Engeland af te zakken. > PgAng/Pint, FBAA

400nC++: Na het vertrek van de Romeinen sinds 400nC migreren vele Angelen verder naar West en Zuid Nederland, Vlaanderen, NW Frankrijk en Elzas. Zo ontstaat het gezegde: Van Denemarken tot Duinkerken kunnen mensen elkaar goed verstaan. > PgAng/Angelen, Angili, Angle, Angelland, FBAA, Frankrijk, Maerland, Maerlands

400-500nC: Vele Angelen migreren vanuit Humsterland (NW Groningen) naar Brittannia. O.a. met de legendarische legerleider Hengist (Engist) van Angelen, die daar enige jaren zwerft en leeft met kameraad Horsa en een leger Anglische soldaten.
> PgAng/Humsterland, HEH (Hengist en Horsa)

425nC: Widsith oudste Anglisch dichtwerk gemaakt in Fivelingo > PgAng/Widsith

425nC++: Blackpool in Engeland mogelijk vernoemt naar Huis Blecpol bij Winterwijk. > PgAng/Bleckenpoel

449nC: Engist van Angeln bouwt de Burcht van Leiden. > PgAng/Leiden

450-550nC: Massamigratie Angelen naar Brittannia wegens langdurige natheid. Circa de helft van alle Angelen blijft in Angelland. > PgAng/MCAB

500nC++: NO Nederland vrij (onbezet) Anglisch gebied. > PgAng/Pax Anglorum

782nC++: Koning Offa van Mercia ziet Angelland nog steeds als Anglisch gebied en dat Angelland zich uitstrekt tot aan de Rijn. > PgAng/Offa van Mercia

803nC++: Lex Anglorum et Werinorum > PgAng/Thuringen, Engilin

835nC++: Angle betwix Iotum and Eald-Seaxum > PgAng/Angle

900nC: Tot eind negende eeuw nC zijn in Drente religie en tempels van Angalistische signatuur. Daarna settelt er het Christendom, dat de macht geleidelijk overneemt. O.a. met geweld. > PgAng/Tempels, Angalisme

1200-1350 Anglische Mark: Munt gemaakt door en voor Fivelingo en Oldambt.
> PgAng/Anglische Mark

1931++: Anglische taalresten in Nederland en Vlaanderen > PgAng/ATZA, LFA

 
2010: Uit DNA-onderzoek in Engeland en de USA is gebleken dat het DNA van de bevolking in het overwegend Saxisch Zuid Engeland overeenstemd met het DNA van de Saxische gebieden op het Continent, i.c. NO Duitsland. Het DNA van het Anglische Noorden van Engeland komt daarentegen overeen met het DNA in de Anglische gebieden in Nederland en Duitsland. O.a. is hun Y-chromosoom gelijk. > PgAng/Genologie, Angelland

 
Vlamingen zijn een Anglisch volk. > PgAng/Vlaanderen

  
Arthur Weigall (1880-1934) was een Engelse Egyptoloog, journalist en schrijver. Hij studeert in Oxford en Leipzig. Daarna schrijft hij vele boeken, in bizonder over de oude historie van Egypte. In 1927 verschijnt zijn boek Wanderings in Anglo-Saxon Britain bij Hodder and Stoughton in Londen. Op pagina 23-24 schrijft hij:

The lands from which the Germanic invaders [in Britain] came lay along those sea-girt shores which pass from Denmark through Schleswig to the Netherlands. To the Romans these tribes had long been known as "Saxons", but actually they belonged to three nations - the Jutes in the north, the Angles in the middle, and the Saxons in the south, ... Of these peoples the Angles, or English, appear to have been the most powerful ...
> PgAng/FBAA, Angle, Anglische Macht

 
 

Grenzen Angelland: Sinds de vestiging van koning Ingwi in 665vC in Haithabu groeit Angeln uit tot Angelland (Angle) volgens onderstaand schema:

665vC-500vC Angelland tot aan de Elbe
500vC-125vC Angelland tot aan de Saale
125vC-400nC Angelland tot aan de Rijn
100vC++---- Angelland tot aan Bohemen
400nC++---- Angelland tot aan de Waal
550nC++---- Angelen settelen in Vlaanderen
550nC++---- Angelen settelen in Elzas
800nC++: Pax Anglorum omvat NO Nederland (Groningen, Drente, Overijssel + Gelderland), Westfalen, ThŁringen + NO Beieren

> PgAng/Angelland, Angologie, Pax Anglorum, Bohemen, Maerland

 

 
De Anglo-Saxon Chronicle voor het jaar 449nC schrijft 835nC in Oud Engels:

Tha comon the menn of thrim maegthum Germanie: of Eald-Seaxum, of Englum, of Iotum. ...
Of Angle comon -- se a sittan stod weste betwix Iotum and Seaxum -- East-Engel, Middel-Engel, Mierce, and ealle North-Humbre.

Nederlands:

Daar komen de mensen van drie machten in Germania: van Oud Saxen, van Angle, van Jutland. ...
Van Angle komen -- ze [Angle] heeft gezeten steeds westlijk tussen Jutland en Saxen -- [de mensen van] East Anglia, Mid Anglia [Midlands], Mercia, en heel Northumbria.
> PgAng/Angle

 
Englum = Angle = Angelland = Engeland. Diverse oude Engelse bronnen noemen Engeland of delen van Engeland vaak Englum. Englum is tevens een locatie in NW Groningen. Ook komt de naam Engeland veel voor in Nederland als streeknaam. Verder zijn er ook vele locatienamen en familienamen in Nederland die herinneren aan de Angelen en hun taal. Ook blijkt de oude Nederlandse taal zo goed als identiek aan het Oud Anglisch, de taal van de Angelen. Genetisch zijn de meeste Nederlanders en Engelsen helemaal gelijk.
> PgAng/Englum, Engeland, Angelheem, Hof Englandi, AFNA, Taal, Geordie, Genologie

Iotum = Jutland = gebied tussen Denemarken en Noord Angle. > PgAng/Jutland

Eald-Seaxum: Tot 775nC ligt het woongebied van de Saxen in NO Duitsland van de Poolse grens tot aan de Elbe. Dat gebied heet dus Eald-Seaxum ofwel Old Saxum.
> PgAng/Old Saxum

 

Angle: Uit historische analyses van het woonland van de Angelen op het Continent blijkt dat hun woongebied Anglaland (Angelland) rond 449nC Angle (Ongle, Engle, Englum) wordt genoemd. Dit Angle ligt in het hele gebied tussen Denemarken, Elbe, Saale, Bohemen, Rijn/Waal en Noordzee. (afb. @)
> PgAng/Angle, Anglaland, Angelland, FBAA

 

De hoofdstad van Angle (Anglaland, Angelland) is Haithabu.
> PgAng/Haithabu

 

 
 

De Anglavlag (rechts) is een reconstructie van het Angale symbool Hagal: het symbool voor Happiness en Eeuwig Leven, het belangrijkste symbool van het Angalisme, de levensbeschouwing van de Angelen. Koning Offa van Angeln voert rond 425nC dit symbool op zijn wapenschild.
> PgAng/Anglavlag, Angalisme, Hagal
  
Anglo-Mondiale Relaties en Verbindingen > PgAng/AXR, AMV

2000vC++: Noord Europa heeft contacten met Azia via Noord Syria > PgAng/Syria

2000vC++ Eurasiaroute: Jutland-Haithabu-Ossenweg-Balkanroute-Constantinopel-Zijderoute-Nanking. > PgAng/Eurasiaroute

1500vC++ Sierzwaarden van brons. Gevonden in 1927 in Ommerschans/Overijssel. Verder in Engeland en Frankrijk. Ze wijzen op oeroude relaties. > PgAng/Zwaarden

800vC++: Kelten in Halbstad/Salzburg importeren yzer uit Klein Azia.
> PgAng/Kelten, Yzer

753vC: Rome gesticht > PgAng/Rome

750vC++: Ontstaan Angelland. West Goten uit Zuid Zweden settelen in regio Haithabu. Mogelijk om dichter bij Eurasiaroute te wonen vanwege handel.
> PgAng/OBA

650vC++: Handel tussen Haithabu (Angelland) en Kreta > PgAng/Kreta

650vC++: Angelen hebben contacten met Persia. > PgAng/Persia, Draken

650vC++: Angelen hebben internationale contacten tot in India en China
> PgAng/AXR, Hagal, Draken

650vC: Angelland onderhoudt al vroeg directe of indirecte relaties met India, dat circa 8000 Km ver ligt. > PgAng/Angelland, AXR, Rekenkunde (650vC++), Sieraden (400nC++), Handel/peper (500nC++), Oegstgeest (650nC), AXR

300vC++: Handel tussen Haitabu en China via Constantinopel en Zijderoute
> PgAng/AXR, Balkanroute, Constantinopel, Zijderoute, Kloosters/Angale

100vC++: Angelland drijft intensief handel met de landen rond de Noordzee en Oostzee en met de landen rond de Middellandse Zee en Oosterse landen > PgAng/Angelland, ASA, Handel, AXR

 


       boven: Eurasia met Balkanroute en Zyderoute circa 100vC (@) > PgAng/Eurasia

 
100nC: Rome op toppunt van haar macht. Er wonen c 1 miljoen mensen. Ze is de grootste macht van Europa en daaromtrent. Er is veel immigratie van heinde en ver. O.a. Bangladesh. > PgAng/Bangladesh

425nC: Anglische troubadour Widsith uit Groningen zwerft door Noord Persia.
Vrij zeker volgt hij de Balkanroute naar Constantinopel en dan de Zijderoute naar Persia. Widsith betekent Wijd Zicht en is de titel van het oudste dichtwerk van de Angelen en van de Engelse en Nederlandse literatuur. Het dichtwerk stamt uit circa 425nC en is vrij zeker het werk van een Anglische troubadour uit Merum bij Loppersum. Ze getuigt van grote internationale belangstelling. > PgAng/Widsith van Myrgingum, Media, Eurasiaroute

530nC: In Constantinopel wonen Angelen. Mogelijk gaat het om een Anglische handelspost voor de handel tussen Haithabu en het Nabije en Verre Oosten.
> PgAng/Constantinopel, Eurasiaroute

965nC: Hoofdstad Haithabu van Angelland is bekend van Ysland tot Bagdad.
> PgAng/Haithabu

1616: Dirk Hartog ontdekt Australia > PgAA/Australia

1642: Abel Tasman ontdekt Tasmania > PgAA/Australia

2011: De Golden Eagle Express is een luxe treinreis van Amsterdam via Moskou naar Beijing (Peking) langs de oude steden van de Zijderoute. > PgAng/Zijderoute, Eurasiaroute
2016: China bouwt spoorlijn tussen Peking en Keulen. > PgAng/Eurasiaroute
2017: Eerste lading Chinese goederen via Eurasialine aangekomen in West Europa.
> PgAng/Eurasiaroute
2017: China investeert $ 70 miljard in Eurasiaroute. Daarnaast wil China hele steden bouwen langs de route. > PgAng/Eurasiaroute
2017: Pireaus bij Athene in Griekenland wordt doorvoerhaven China-Europa. Havenfaciliteiten voor honderden miljoenen opgeknapt. Spoortransport Europa-China steeds populairder. Treinen presteren beter dan scheepvaart. Via spoor duurt transport Europa-China 17 dagen. Per boot 35 dagen. > PgAng/Eurasiaroute
2017 29-4: Eerste Silk Route Train arriveert in West Europa en doet er 14 Eurpese stations aan. > PgAng/Eurasiaroute, Zijderoute
2017 16-5: Europa verwijt China dictatoriaal optreden ivm nieuwe Eurasiaroute.
> PgAng/Eurasiaroute
2017 21-7: De haven van Rotterdam moet veel meer investeren in de logistieke keten tussen Nederland en China, anders dreigt de BV Nederland de boot te missen. ... De nieuwe Zijdroute is een meerjarenproject waar de Chinese overheid tientallen miljarden in steekt. Aldus Roland Berger van Haven Rotterdam. #DeTelegraaf/21.7.2017
 
100vC: Angelland bereikt haar grootste omvang en is gelegen tussen Denemarken, Oostzee, Elbe, Saale, Bohemen, Rijn en Noordzee. > PgAng/Angle, Angelland

 
Anglische Tijd (100vC-750nC): De Anglische Tijd valt samen met de periode dat het Anglische Rijk een groot deel van Continentaal NW Europa omvat. I.c. het hele gebied tussen Denemarken, Elbe, Saale, Bohemen, Rijn en Noordzee. > PgAng/Anglische Tijd

 
400nC++: Na het vertrek van de Romeinen sinds 400nC migreren vele Angelen verder naar West en Zuid Nederland, Vlaanderen, NW Frankrijk en Elzas. Zo ontstaat het gezegde: Van Denemarken tot Duinkerken kunnen mensen elkaar goed verstaan.
> PgAng/Angelen, Angili, Angle, Angelland, FBAA, Frankrijk, Maerland, Maerlands

 
416nC: Na de dood van zijn vader Wermund in 416nC wordt Offa koning van Angelland. Hij erft the large kingdom of Angel. #britannica.com/9.1.2010. > PgAng/Offa van Angeln

 Angle (Angelland) is een goed georganiseerde staat.
> PgAng/Bestuur, Landinrichting, Rechtspraak

Koninkrijk Angle (c 650vC-737nC) > PgAng/Koninkrijk Angle
beroemdste koningen zijn:
- Ingwi (c 700-640vC): stichter van Koninkrijk Angle > PgAng/Ingwi
- Arwin van Angeln (c 225-165vC): verdrijft Deense indringers > PgAng/Arwin van Angeln
- Offa van Angeln (c 380-456nC): beroemdste Anglische koning > PgAng/Offa van Angeln

             

- Boven: Offa (links) circa 400nC voor zijn vader koning Wermund van Angeln op de troon en met angolstaf in de hand; rechts neemt ene Rigan zwaaiend afscheid. Tafereel uit circa 400nC. (prent c 1200AD #NHS/p44-45)
- 737nC: Laatste Anglische koning mogelijk gevlucht naar Veluwe
> PgAng/Hof Englandi

Angle wordt bestuurt door de Witan, een raad van Wijzen, die wordt voorgezeten door de koning. De overige leden worden gekozen, voornamelijk uit de kringen van de grote grondbezitters. > PgAng/Witan

Rond 100vC bereikt Angelland haar grootste omvang. Het drijft intensief handel met de landen rond de Noordzee en Oostzee en via de rivieren in Rusland met o.a. de landen rond de Middellandse Zee en de Oosterse landen. > PgAng/Angelland, ASA, Handel, Internationale Contacten, AXR

Angle staatskundig goed ingericht > PgAng/Landinrichting
Rond 400nC omvat Angle 7 gewesten > PgAng/Gewesten
425nC++: Drente gewest Anglisch Rijk > PgAng/Wistlawudu, Etstoel, Drente

Rond 400nC omvat Angle 55 gouwen (graafschappen). Een gouw wordt bestuurd door een gouwgraaf, Anglisch gerefa. Elke gouw omvat hundreds (honderdschappen). De gouwgraaf is voorzitter van de ding (vergadering), Anglisch thing. > PgAng/Landinrichting, Gouwen, Graaf, Hundreds
Landdag: = vergadering van afgevaardigden van een gouw. > PgAng/Landdag
Witan-Gouwen: Over de relatie Witan en Gouwen is vooralsnog niets bekend. Ze zal er zeker zijn geweest. Wel is bekend dat de koningen hun graven niet altijd vertrouwen en daarom controleurs sturen om de graven te controleren. Deze controleurs leiden soms ook Landdagen namens hun heer en zijn soms ook voorzitter van het Gerecht. > PgAng/Landdag

Voor bestuur en rechtspraak hebben de Angelen al sinds c 650vC de Eawa, een verzameling normen en waarden, die in oude tijden nog ongeschreven is, maar leeft in het geheugen van de stamoudsten. Sinds circa 550nC fungeert de Pax Anglorum als rechtsbron. > PgAng/Eawa, Pax Anglorum, Rechtspraak

De Oude Anglische Rechtspraak is deels Kromspraak en wreed. Daarnaast is ze echter ook praktisch en mild. Ze is primair gebasserd op macht en grondbezit. Het Christendom brengt daar geen verbetering in. In tegendeel. Het strafrecht wordt mede gebaseerd op het Oude Testament, met haar harde en wrede normen. Verbetering komt pas in de 19e eeuw, als burgers meer democratische macht en invloed krijgen.
> PgAng/Rechtspraak, Strafpleging, Christendom, Humanisme

Angale priesters worden gezien als bemiddelaars tussen geesten, goden en de mens. Ze hebben adviserende en rituele taken, mogen geen wapens dragen, mogen geen paard rijden en wonen meestal bij een offerplaats. Hun primaire taak is echter de Eawa te kennen en anderen daarover te informeren. Per saldo hebben ze een belangrijke geestelijke, bestuurlijke en juridische rol. > PgAng/Angalisme, Priesters, Eawa

Solidariteit bestaat van nature al bij alle wezens die in groepen leven. Zo ook bij de Angelen. Ze ontwikkelt en formuleert zich in de loop van de eeuwen steeds verder. O.a. in broederschap, nabuurschap en armenzorg. > PgAng/Solidariteit, Broederschap, Nabuurschap

Veiligheid en zelfverdediging zijn onderdelen van de mensenrechten. Daaronder vallen o.a. verdediging van eigen lijf en goed, erfgoed en rechtmatige belangen. Ook de Angelen kennen die rechten. Ze voeren met succes vele oorlogen tegen vijandige lieden die hun leefgebied binnendringen of bedreigen. #SRK > PgAng/Zelfverdediging

 

Angle (Angelland) zorgt goed voor veiligheid. Leger en Vloot zijn efficiŽnt en effectief georganiseerd. De Angelen zijn in staat de Romeinen tegen te houden aan de Rijn en verder de Saxen bij Bremen (150nC), de Romeinen bij Harzhorn/Hannover (235nC), de Saxen bij Bremen (405nC), etc. (afb. @)
> PgAng/Veiligheid, Leger, Vloot, NOVL

 

Anglische vloot is macht van betekenis. > PgAng/Zeemacht

Angelen zijn goede strijders. Ze verdedigen hun land en belangen met succes in vele oorlogen. O.a. tegen de Romeinen. > PgAng/Oorlogen

Angelen zijn excellente wapenmakers. > PgAng/Wapens

Angelen maken prachtige sieraden van zilver en goud en potten van beschilderd aardewerk. > PgAng/Sieraden, Aardewerk

Angelen houden van spelen en gezelligheid. > PgAng/Vermaak

Economie: Angelland kent van oudsher visserij, beverjacht, landbouw, veehouderij, ambachten (o.a. smeedwerk, lederwaren, etc) en handel. > PgAng/Economie

Angelland heeft van oudsher internationale contacten. > PgAng/Internationale Contacten, AXR

Rond 100vC drijft Angelland intensief handel met de landen rond de Noordzee en Oostzee en via de rivieren in Rusland met o.a. de landen rond de Middellandse Zee en de Oosterse landen. > PgAng/Handel, AXR, AMV

Anglische Mark: munteenheid in Angelland, zeker in gebruik tot ver in de 14e eeuw.
> PgAng/Anglische Mark

Anglische Maten en Gewichten zijn eeuwenlang de norm voor heel NW Europa tot in de 12e eeuw. > PgAng/MEG

Holland House in hart financieel centrum Londen. #BBCtv 3*.3.2017 

Angelen en Saxen sluiten 150nC een duurzaam verbond in het gebied Lunenburg nabij Bremen tussen de Weser en Elbe om samen sterk te staan en de onderlinge vrede te bewaren. > PgAng/Angel-Saxen

 Angelen kunnen sinds c 750vC lezen en schrijven.
Het oudste Anglische alfabet is de Futhark, Anglisch: Futhorc. Ze dateert van circa 750vC en is een afgeleide van de Gotische Futhark uit circa 1500vC. De Futhark bestaat uit runen, tekens die oorspronklijk worden gebruikt om teksten te schrijven op steenblokken, amuletten, gereedschap, wapens, etc. > PgAng/Futhark, Schrift, OATA

Sinds 340nC schrijven Angelen steeds meer met het Anglo-Gotisch Alfabet, dat geleidelijk de Futhark gaat vervangen. > PgAng/ALFA

Sinds c 350nC geeft Angelland onderwijs. > PgAng/OWA
Het Angalisme omvat het gedachtengoed van de Angelen. Ze is gericht op Happiness.
(> PgAng/Angalisme, Happiness) Dat blijkt o.a. uit hun Zonnecultus. Ze is voor de Angale Angelen de meest belangrijke cultus, zoals in de meeste delen in de wereld van die tijd.

    
 
Boven: Angale Anglische priester brengt bij zonnegloren een offer aan de rijzende zon.
(© STI) De Zonnecultus symboliseert tevens het sterven en herrijzen van al wat leeft en bloeit, mede uitgebeeld door hun geliefde god Balder en de jaarlijkse paasvuren in de lente, die in deze tijd nog bestaan. (> PgAng/Zonnecultus, Balder, Wedergeboorte) Daarnaast geloven de Oude Angelen in Odin, hun oppergod. (> PgAng/ODA, Odin) Ook geloven Angelen al sinds hun bestaan rond 750vC in een goede God, die staat voor Waarheid, Rechtvaadigheid, Barmhartigheid en goede zorg voor armen en vee.
(> PgAng/God, AmazdeÔsme) Verder geloven ze in Tiwaz, de god van Gerechtigheid en Oorlog. Conform het Aryanisme kennen de Angelen ook de gelijkwaardigheid van mannen, vrouwen, homo's en lesbo's en zijn ze voor het monogame huwelijk. (> PgAng/Aryanisme, Huwelijk) Ook zijn voor Angelen Waarheid en Trouw heel belangrijk. Alleen zij die de Waarheid en Trouw dienen, komen na hun dood in Walhalla, de Anglische Hemel. (> PgAng/Walhalla, Waarheid, Trouw) Impliciet geloven de Oer Angelen daarmee in een Ziel, Laatste Oordeel, Wedergeboorte en Eeuwig Leven. (> PgAng/Ziel, Eeuwig Leven) Naast Waarheid is voor de Oude Angelen ook Echtheid belangrijk. Voor hen is Echt = Edel = Adel = Heil. (> PgAng/Echtheid, Edel, Adel, Heil) Bovenal echter is Veiligheid van groot belang bij de Angelen. > PgAng/Veiligheid

Het Angalisme is oorspronklijk henotheÔstisch. Vele Oer Angelen geloven namelijk ook in andere goden en in geesten. (> PgAng/ARO, HenothÔsme, Goden, Geesten) Dat past goed in het Angalisme. Sinds deze Oer Angelen horen namelijk Vrijheid en Democratie tot het hoogste Anglische goed. Een goed dat de Angelen door de eeuwen heen steeds met grote inzet verdedigen. > PgAng/Liberalisme, Democratie


Centraal in het Angalisme staat Hagal: het symbool voor Harmonie, Heil en Geluk. Als 8e teken van de Futhark staat ze ook voor Volmaaktheid en Eeuwig Leven, te bereiken via Echtheid en Heelheid. Het teken Hagal (afb. rechts ©) dateert van circa 725vC. In moderne zin staat Hagal voor Waarheid, Geluk en Liefde. Per saldo is Hagal het symbool voor ware Happiness, een waarde om naar te streven en om goed te verdedigen.
> PgAng/Angalisme, Hagal
 

De Anglische Heelkunde is gericht op Heelheid. Heil is in het Angalisme namelijk gebaseerd op Echtheid en Heelheid. Ze is daarmee het summum van het bestaan. Dit sluit goed aan bij de Anglische Hagal, die o.a. staat voor Echtheid, Heelheid en Eeuwig Leven.
> PgAng/Heelkunde, Echtheid, Heelheid, Volmaaktheid, Hagal, Angalisme

 
De Anglische cultuur is veelzijdig. Aardewerk, sieraden, ornamenten, metaalwerk, glaswerk, beelden, etc zijn eerste klas. Kleding is zeker zo prachtig als die van de Romeinen en soms zelfs nog mooier. En wapens zijn zeker zo goed. Als echter een Romeins concept beter is dan die van henzelf, aarzelen de Angelen niet dat snel over te nemen. Vele archeologische restanten van de Anglische cultuur en techniek in Engeland dateren uit de jaren vlak na de invasie vanuit Angelland. Ze tonen dat de Anglische cultuur en techniek in Angelland al op een hoog peil staan. > PgAng/ACA, Aardewerk, Kunst, Sieraden, Outfit, Sculptuur

 De Grote Natheid 300-600nC: Water Noordzee stijgt > langdurige zware regens en stormen > grote overstromingen en veel landverlies langs kusten NW Europa > PgAng/P36
Massamigratie naar Brittannia 450-550nC. Ongeveer de helft van alle Angelen in Angelland vlucht naar droge oorden wegens de Grote Natheid in Angelland. Vooral naar Brittannia waar de situatie beter is. > PgAng/Massamigratie, MCB, TEHA, TAES
De Grote Collaps 500-785nC: Door de grote migratie van Angelen naar Brittannia raakt Angelland gedeeltelijk ontvolkt en verzwakt de bestuurlijke en militaire macht in ernstige mate. Instroom van Saxen, Franken en Friezen. > PgAng/Grote Collaps, P68
Dissolutie Angelland 550nC++: Door de Grote Collaps raken achtergebleven Angelen in Angelland steeds meer hun eigen identiteit kwijt. Vele Angelen in Oost Angle (NW Duitsland) vluchten daarom naar West Angle (NO Nederland). > PgAng/Grote Dissolutie
Instroom van Saxen, Franken en Friezen in Angelland 700nC++. De Grote Dissolutie wordt verder versterkt. > PgAng/Grote Dissolutie
Ondanks de instroom van Saxen, Franken en Friezen blijven de Angelen in Angelland nog dominant aanwezig. Vooral in West Angle > PgAng/FBAA, West Angle

737nC: Opper-Angelland (Noord Angle) onderdeel Deens Rijk
880nC: Neder-Angelland (West + Oost Angle) onderdeel Frankisch Rijk
> PgAng/Anglische identiteit

Vele locatienamen, streeknamen, wegnamen, huisnamen, familienamen, voornamen, woorden en taalconstructies in Nederland en Vlaanderen herinneren heden nog aan de Oude Angelen. > PgAng/ASA, Namen, Huisnamen, AFNA (Familienamen), Voornamen, Regionamen; PgDix, PgLing
 
Balder is de beste, meest wijze, meest knappe, meest welsprekende, meest hulpvaardige, meest beminde, stralende lichtgod van de Oude Angelen (650vC++). Hij sterft en herrijst telken jaren. Dit feit wordt elk jaar herdacht met een vreugdevuur in de Lente. > PgAng/Balder, Paasvuur


          

 
Boven: Aquarel van Balder gemaakt door Hester Jans-Molenberg na zorgvuldig historisch onderzoek van alle relevante feiten met betrekking tot de god Balder. (© BCK)


Van oudsher worden met Eostre (lentefeest) vreugdevuren ofwel paasvuren aangestoken. Vooral in NO Nederland: Twente, Achterhoek, Drente en Groningen. Maar ook in Engeland, Denemarken en NW Duitsland. Dit feest herdenkt het sterven en herrijzen van Balder, de Anglische god van de Liefde. > PgAng/Paasvuur

Weken van tevoren worden droge takken verzameld en op een grote hoop gelegd, om dan tegen de schemer van Eerste Paasdag ontstoken te worden. Een ritueel dat het landschap mystieke diepte geeft. Eastern is verwant aan East en Ostern aan Ost, de windrichting waar de zon opkomt. Deze relatie vinden we terug bij de AriŽrs. Eostre heet bij hen Austron = de Stralende, godin van de morgenstond. @ foto © TiedLight ®
  
Naam Twente mogelijk afgeleid van Anglisch tunta = speer. > PgAng/Twente

 
Altaarsteen in Hadrian Wall uit 222nC in Noord Engeland noemt CIVES TUIHANTI = burgers van Twente. De familienaam Tucker komt anno 2016 veel voor in Engeland. In Nederland komt de naam Tukker veel voor. Daarmee lijken de Tuckers in Engeland verre nazaten van de Tukkers uit Twente, dat sinds 250vC wordt bevolkt door Angelen uit Drente. Het lijkt derhalve dat in Yorkshire al sinds 222nC Angelen uit Twente wonen.
> PgAng/Twente

 
Vortigern (c 395-455nC) is naar zeggen een Keltische warlord in Brittannia. Mogelijk echter een Anglische heerser in Noord Brittannia. (> PgBrit/Aeglesthrep) Leeft in de periode dat de Romeinen zich terugtrekken uit dat land. Hierdoor ontstaat een machtvacuŁm, wat chaos, criminaliteit en oorlogen uitlokt. Volgens bron ASC (c 832nC++) doet Vortigern daarom in 449nC een beroep op de koning van Angle (i.c. Offa van Angeln) om hem te helpen. Offa is daartoe bereid. Naar het lijkt heeft dat te maken met de Grote Natheid op het Continent, waardoor het leven haast onmogelijk lijkt. > PgAng/Vortigern

 
Hengest en Horsa (c 405-465nC): Legendarische vrienden uit Angelland die sinds 449nC door Brittannia zwerven. > PgAng/HEH

 
Bron ASC schrijft bij het jaar 455nC:

455. Hier Hengest and Horsa fuhton [vechten] with Wyrtgeorne [Vortigern] thaem kuninge [hun koning] in thaere stowe [schuilplaats daar] the is gekweden [genaamd] Aeglesthrep; and his brothor Horsan man afslog [afslachtte]. And aefter thaem Hengest feng to rike [kwam aan de macht], and Aesc his sunu [zoon].
 
Nader onderzoek leert dat genoemd Aeglesthrep matched met de huidige (anno 2007) locatie Eaglescliffe nabij Ingleby (Ingelsby) en Middelsbrough in Noord Yorkshire. > PgBrit/Aeglesthrep

 
In 449nC stuurt koning Offa van Angeln een grote vloot met soldaten naar warlord Vortigern in Brittannia. > PgAng/Zeemacht

 
De Anglo-Saxon Chronicle voor het jaar 449nC schrijft 835nC in Oud Engels:

Tha comon the menn of thrim maegthum Germanie: of Eald-Seaxum, of Englum, of Iotum. ...
Of Angle comon -- se a sittan stod weste betwix Iotum and Seaxum -- East-Engel, Middel-Engel, Mierce, and ealle North-Humbre.

Nederlands:

Daar komen de mensen van drie machten in Germania: van Oud Saxen, van Angle, van Jutland. ...
Van Angle komen -- ze [Angle] heeft gezeten steeds westlijk tussen Jutland en Saxen -- [de mensen van] East Anglia, Mid Anglia [Midlands], Mercia, en heel Northumbria.
> PgAng/Angle

 
De meeste Angelen die naar Brittannia migreren tijdens de Grote Natheid in 450-550nC zijn afkomstig uit Noord Groningen, Noord-Oost Drente, Salland, Twente en Achterhoek. De meesten van hen settelen in Yorkshire en Northumbria. Vandaar migreren later vele Angelen verder naar Midden, West en Zuid-West Engeland.
> PgAng/TEHA

 
 

Offa van Mercia (736*-796) Zoon van Thingfrith, zoon van Eanulf van Mercia. Mogelijk geboren in Bredon, 18 Km ZO van Worcester. Koning van Mercia in 757-796. Gekozen tot koning na de dood van koning Ethelbald in 755. Zijn belangrijkste residentie is Tamworth in Staffordshire.
Offa is een groot bewonderaar van zijn voorvader Offa van Angeln (gb 380nC). Links: munt uit circa 760 met de beeltenis van Offa van Mercia.
> PgBrit/Offa van Mercia
 

 
 
Oxford in Engeland lijkt vernoemd naar Oxevoorde bij Oxe in Deventer.
> PgAng/Oxevoorde

 
Willem de Veroveraar (1028-1087) is vrij zeker een nazaat van de Anglische koningen in Engeland. > PgBrit/Willem de Veroveraar

  

Angelen in Angelland na massamigratie 450-550nC > PgAng/ANAM, HAA

450-550nC: Helft alle Angelen in Angelland (Angle) migreert naar Brittannia vanwege langdurige natheid in Angelland. > PgAng/MCAB
530nC++: In Constantinopel en elders in Griekenland wonen Angelen.
De Angeli's zijn een belangrijk geslacht in Constantinopel. Mogelijk zijn het Angelen afkomstig uit Haithabu in Sleswig. > PgAng/Angeli
537nC---: Anglische vloot van 400 schepen naar Rijnmond > PgAng/Radiger, Zeemacht
550nC++: Angelland nog overwegend bewoond door Angelen > PgAng/Pax Anglorum
582nC++: Angle strekt zich uit van NW Duitsland en NO Nederland tot diep in Zuid Duitsland, ondanks dat circa 4 miljoen Angelen (de helft van de Anglisch bevolking) is gemigreerd naar Brittannia en Angle dus aanzienlijk is verzwakt. > PgAng/Angle
600nC++: Van Denemarken tot Duinkerken kunnen mensen elkaar goed verstaan.
> PgAng/Duinkerke, Maerland, Maerlands
650nC++: In Angelland wonen nog vele Angelen. > PgAng/Demografie
678nC++: In NO Nederland wonen voornamelijk Angelen. > PgAng/Neven
700nC: Laatste Anglische koning mogelijk gevlucht naar Veluwe. > PgAng/Hof Englandi
700nC++: West Angle versterkt oostgrens tegen oprukkende Saxen. > PgAng/NOVL
700nC++: Hof Englandi te Beekbergen/Veluwe > PgAng/Hof Englandi

Hof Englandi: (c 700nC++) In 801nC schenkt Podolf (gb c 755nC), zoon van Wibald (gb c 720nC), zijn hof in Englandi, annex weiden en rechten, alsmede het woud Braclog (Bruggelen) schenkt aan de Abdij van Werden bij Duisburg aan de Rhur.
¶ Englandi is de huidige regio Engeland in Beekbergen. Deze regio is genoemd naar de Angelen die daar woonden. > PgAng/Hof Englandi, Engeland Beekbergen

700nC++: grote Anglische legermacht op Oost Veluwe > PgAng/Hof Englandi
750nC: In Angelland wonen circa 6.2 miljoen Angelen. > PgAng/Demografie, Angle, HDG
782nC++: Koning Offa van Mercia ziet Angelland nog steeds als Anglisch gebied, dat zich uitstrekt tot aan de Rijn/Waal. > PgAng/Offa van Mercia
803nC: Pax Anglorum verschrompeld tot NO Nederland. > PgAng/Pax Anglorum
803nC++: Lex Anglorum et Werinorum in Thuringen > PgAng/Thuringen, Engilin
835nC: Anglo-Saxon Chronicle noemt Angelland Angle. Volgens beschrijving omvat dit Angle het hele gebied tussen Denemarken, Elbe, Saale, Bohemen, Rijn en Noordzee. > PgAng/Angle
1050: Tot dit jaar is NO Nederland (West Angle) economisch, cultureel en militair het belangrijkste gebied van Nederland. Daarna wordt Holland steeds belangrijker. Mede dankzij migratie Angelen naar West Nederland. > PgAng/West Angle
1200++: Angelen in West Angle (NO Nederland) blijven een belangrijke rol spelen.
> PgAng/ACO, Hoeken, Vetkopers, Anglische Mark, MEG (Maten en Gewichten)
1200-1350: Anglische Mark > PgAng/Anglische Mark
1230: Inglinga Saga vastgelegd > PgAng/Inglinga Saga
1350: term Angel-Saxen ontstaat op Continent NW Europa > PgAng/Angel-Saxen
1350-1490: Hoeken en Vetkopers lijken Anglische landadel. > PgAng/Hoeken, Vetkopers
1600++: Angelen in Nederland nog dominant aanwezig > PgAng/Hunnen
1610++: Zuid-Hollanders settelen in Zuid-Afrika. Zij en hun taal worden Afrikaners genoemd. > PgAng/Afrikaners
1610++: Afrikaners is Oud Anglische taal > PgAng/Afrikaners, TAES
1800++: Anglikaans is mix van Engels + Afrikaners. > PgAng/Anglikaans
1841: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa noemt diverse locaties in Nederland waar Angelen woonden. O.a. Angerlo, Engeland/Beekbergen, Engelenburg/Brummen, Engelum, etc. > PgAng/AWA, locatie
1850++: Anglikaans populaire Anglo-Engelse taal in Zuid Afrika > PgAng/Anglikaans
1931++: Anglische taalresten in Nederland en Vlaanderen > PgAng/ATZA, LFA

 
 
Jezus (0-34nC) is een persoon die in Israel zich sterk verzet tegen de hardheid van de Joodse leer en praktijk. In 34 nC wordt Hij daarom gekruisigd op de berg Golgota in Israel. Na drie dagen herrijst Hij en stijgt ten Hemel. Zijn levensleer is simpel: Heb uw naaste lief gelijk uzelf en de Here onze God bovenal. Draag uw kruis en vervolg uw weg. Uiteindelijk wordt Jezus door de Joodse schriftkundigen aangeklaagd bij de Romeinen, die het land bezetten. Zodoende wordt Jezus gekruisigd en ontstaat het Christendom dankzij de verkondiging door Zijn discipelen. > PgAng/Christendom


Christendom: (34nC++)
360nC++: Angelen in Angelland komen in contact met het christendom via het Arianisme. > PgAng/Arianisme
750nC++: Kerstening Angelland vanuit Engeland. > PgAng/Kerstening
 

1347++: Door hardheden en wreedheden van de kerken groeit het verzet en verlaten steeds meer christenen de kerk. Zo ontstaat het Humanisme dat mensen een nieuwe weg wijst naar een menswaardig leven waar ruimte is voor menslijkheid en happiness.
Dit Humanisme sluit goed aan bij het Evangelie van Jezus.
> PgAng/Christendom, Humanisme

 


 

1609: Een groep Engelsen uit Yorkshire settelt in Leiden. Ze kunnen zich niet vinden in de Anglicaanse Kerk, de staatskerk van Engeland. In Nederland heeft het Protestantisme inmiddels gezegeviert tegenover de almacht van de Roomse Kerk. Twaalf jaar later vertrekken de Engelsen naar Noord Amerika. > PgAng/Mayflower

 
1776: Declaration of Independence van de 13 Verenigde Staten van Amerika:

Alle mensen zijn gelijk en hebben vanwege hun Schepper bepaalde onvervreemdbare rechten, i.c. life, liberty and the pursuit of happiness.
> PgAng/Happiness
 


 

2013: Aan de kust van Noord Griekenland wonen mensen die nog dagelijks omgaan met hun oude Griekse goden en wel op een leuke en relaxte manier. Bij de grot van Hades gooien ze vaak bloemen in de branding van de zee. Met andere goden communiceren ze op andere, normale menslijke manieren. De mensen voelen zich erg gelukkig en stralen dat ook uit. #VRT1/17.3.2013 Joanna Lumley in Griekenland > PgAng/Happiness

2014: Mensen in centraal SiciliŽ leven gezond, zijn gelukkig en worden heel oud. Ze halen maklijk 106 jaar. De regio is arm en het leven is er karig. De mensen leven eenvoudig. Ze verbouwen alleen wat graan en groente en houden wat koeien en kippen. Ze werken graag zonder te overdijven. Ze bewegen veel en tuinieren veel en met plezier. Ook drinken ze graag wijn. Ze voelen zich goed. Ze willen nooit doodgaan. Een man van 86 zegt dat hij zich 50 voelt. Hij ziet er bizonder gezond uit en heeft nauwlijks rimpels. Hij zegt dat hij vaak 't idee heeft dat hij nooit zal sterven. #MAXtv 22.1.2014 > PgAng/LHL

2014: BeduÔne man leeft eenzaam met vrouw en kinderen in de kale woestijn van NO IsraŽl. Hij is goed ontwikkeld en spreekt goed Engels. Hij houdt met heel zijn hart van de woestijn en is er zielsgelukkig. Hij wil absoluut niet weg. #BBCtv/GreatRailroads Marco Portillo 16.12.2014 > PgAng/Happiness

2015: De drie meest gelukkige volken in de wereld zijn in volgorde AustraliŽrs, Denen en Nederlanders. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van de Verenigde Naties. De Denen zeggen dat ze zo gelukkig zijn omdat ze een goed evenwicht hebben tussen werk en vrije tijd. #NOStv/Journaal 17.3.2015 > PgAng/Happiness

 


 

Ware liefde, wijsheid en barmhartigheid brengen een lang en gelukkig leven. De meester volgt de goede weg en bereikt het hoogst bereikbare. Wie de weg met Jezus gaat, die zal herrijzen. Wie de weg met God gaat, die zal waarlijk leven.
> PgAng/Levensvreugde


1941-45: Nederlandse gevangenen in de Japanse kampen in Nederlands IndiŽ worden zwaar mishandeld en ondervoed door de Jappen. Velen komen om in deze hel. Anderen proberen van elke dag iets leuks en nuttigs te maken ondanks alle verschrikkingen en ellende. O.a. door onderlinge solidariteit, zingen, voetbal en lezingen. Dat sterkt hen mentaal enorm. Velen van hen weten daardoor te overleven. > PgAng/Carpe Diem

 


 

Evenementen:

2015 30.8-16.9: England, My England Utrecht: middeleeuws Engelse zang en muziek
2015 5.9: English Fair Kasteel Weldam in Diepenheim Twente
2015 12.9: Last Proms Royal Albert Hall Londen BBCtv
2016 21.1++: Remeber Me Expositie Museum Aboriginal Kunst in Utrecht
2016 20.3. zondag: World Happiness Day > PgAng/Happiness
2016 tm 15.1.17: Mapping Australia expositie Aboriginal Art Museum in Utrecht.
2016 19-23.10: Frankfurter Buchmesse: Nederlandse literatuur groot succes!
2016 17.11.-17.4.17: Koninginnen van de Nijl Expositie Rijksmuseum Oudheden in Leiden
2017 2.9.17: English Fair Kasteel Weldam in Diepenheim Twente

  
Latest Updates 28-8-2017
Pg Brittannia: Andrieskruis, Cotswolds, P-line, Salisbury, Politiek, Asland, Willem de Veroveraar (gb 1028), Drogo Beuviere (gb 1040), Doomsday Book, NormandiŽrs, Ethelbald van Mercia (gb 680), Edwin van Northumbria (gb 586), Icel van Angeln (gb 441nC), Iclings, Vortigern, Angelsey, Wecantakit, KTE, Onderstammen, Hasten, Stamgebieden, Angelen, Eorlingas, Wynken, Aebbingas, Aelfingas, Bilas, Lincolnshire, Oxford, Suffolk, Hastings, Peasmarsh, Goosnarg, Balderstone, Garstang, Nottingham, Anglesh, Ethelflaed van Wessex, Geordie, Engeland, Angelen
Pg Anglicana: Angle, Grote Natheid (300-600nC), Angelse Landen, Etstoel, Wistlawudu, Grollerholt, Arianisme, Democratie, Gerechtigheid, Engeland Hardenberg, Rijksdag, Happiness, Roderwolde, P36, Silf, P36/Salland, Salland, MCAB, Klinkenberg, Praesting, Tilligte, Breckinckwurth, Tanfana, Lemelerberg, Notter, Kisveld/Neede, Baldersteen, Fortmond, Gouwen, Schulte, Drente, Dunninghe, Rabbinge, Nolde, Landinrichting, Holting, Fivelingo, Engelandvaarders, Zieuwent, Veerdiensten, Paarden (Suffolk, Sallander), Veerboten, Hludana, Anglesey, Altaarvolk, Scythe, Paardekarren, Hemelrijk, Bodediensten, Sneek, Giethmen, Nieuwe Saxen, Bohemen, Zoelmond, Sleen, Spankeren, HenotheÔsme, Epe, Wyster, Blessed, Avergoor, Averlo, Anglisch geld, Anglisch Erfgoed, Leger, Schatbewaarder, Staatskunde, Hagelkruis, Vortigern, Paardekarren, Levenskunde, Cowboys, Maerland, Meddo, Betham, Barlham, Zelhem, Priestering, Kreynck, Kloosters, Boyle, Laagland, BAIA, Homohaat, Zonnebergen, Heksen, Strijdkreet, Tempels, Donar, Positivisme, Blokken, Menneke van Holten, Blankeweer, Eethuizen, Gieterveen, Balderfeest, Landinrichting, Persia, HIPA, Wenthold, Specerijen, Tempels, Tempelweg, Dagelijks Leven, Heelkunde, Geneeskunde, Zonnecultus, Offerdiensten, Widsith/bron, Nederland, Tempelman, Heemse, Walhalla, Outlaws, Solidariteit, Leger, Anglavlag, Nederzettingen, Dalfsen, Wegen, Turf, Hennep, Orvelte, Raatakkers, Zelhem, Horninx, FYNA, Ongrijpbaarheid, TAES, Veenlijken, Kronenberg, Ockenburg, Nijmegen, Rome (anno 100nC), AXR, Scaerland, Warwik, Warwick, Hengelo, Handel, Angelland, Gouwen, Burcht Haithabu (> Koninkrijk Angle), Echtheid, Gezondheid, Harmonie, OBA, Vandalen, Reval, Koningen, Angalisme, P36, Grima, ABR, Brandrodes, Myrgingum, Hof Englandi, Beekbergen, Koning, God, OGW, ARO, Zonlicht, Levenswaarden, Denken, Maleis, Maleiers, Zonnering, Krefeld, Hagal, Hutten, Afrikaners, Anglikaans, Angel-Saxen, Idealen, LRS, Zijderoute, WRT, Kembrug, ANM, Vrede, Humanisme, Arianisme, OWA (Onderwijs in Angelland), Stress, Vrouwen, Kapitalisme, Romeinse Rijk, Rha, Mulra, Awan, Frankrijk, Maerlands, Sybrook, Deugdzaamheid, Blaricum, HKLA, Eurasia, Bunnik, Odin, Rijnsburg, Reuzen, Watersnood, Schieven, Schaveren, Arkmania, Neely, Familienamen, Homovervolging, Zwaarden, Hunnen, Liefde, Kreta
Pg Linguana: Anglische fonologie, Klassiek Anglisch, E-gebruik, E-klank, eu/ao-klank, Fonologie, OND, G-klank, etc
Pg Genline: 8.2 Event, Zondvloed, Idanen, Grensapen, Veldapen, Litouwers, Gorilla's, Tsodillos, Nasageloof, Nyla's, Chimpansees, Inglo-Goten, Vondsten 4000vC, Aboriginals 70 miljoen vC, GŲbekli Tepe, Hettieten
Pg Mondiana: Mazdeisme, Krishnamurti
Pg Literatuur:
Pg Legenda: Compatibiliteit, Fictieven, Symbolen.
Pg Links: Regia Anglorum, East Anglia, etc.

 
 

          

  


          

 

  

2014 Film: "Engelandvaarders: Varen voor Victorie" is een hommage aan alle Nederlanders die in de oorlogsjaren '40-'45 vanaf de Nederlandse kust met boten de vrijheid zochten in Engeland - ongeacht of ze 't haalden of niet. De film is gemaakt op basis van de verhalen van Engelandvaarders en duurt 45 minuten. Zondagmorgen 31 augustus 2014 gaat ze in premiŤre in Tuschinski te Amsterdam. > PgAng/Engelandvaarders

 
2017: Standbeeld voor Engelandvaarders in Katwijk. Veertig jonge mannen ontsnappen in de Tweede Wereldoorlog vanuit Katwijk naar Engeland. Ze zijn een toonbeeld van moed, ontbering en opoffering. Voor hen is een standbeeld gemaakt op de boulevaard van Katwijk. > PgAng/Engelandvaarders

  
Angelenweg: langste weg in industriegebied Oss/N.Brabant. #2015+

ANGELE: Yzersmederij in Reinstetten, grootste in zijn soort in Europa. #2013
> PgAng/Angele
 

          

                             Engeland fan in Borculo, Achterhoek 23.6.2012
 
Angelstein:
Landgoed aan de Velperweg te Arnhem. Reeds genoemd in 1487. Oorspronkelijk is Angelstein omringd door diepe grachten. Later zijn die gedempt en is het landgoed gemoderniseerd.
> PgAng/Angelstein  

          

                      boven: Angelstein zomer 2010 (foto © BCK)
 
===